Ideologierna

5 röster
24537 visningar
uppladdat: 2010-04-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Ideologierna-

Det jag ska göra i denna uppgift är att förklara likheterna och skillnaderna mellan några olika ideologier.

Jag ska förklara dessa ideologier:

Socialism,konservatism,nationalism,liberalism.

Jag ska samt berätta vilken ideologi jag tror skulle kunna skapa det perfekta samhället.

Jag ska också tala om vilket samband dessa ideologier har med de nutida partierna.

Vad är en ideologi? Det är teorier på hur vårt samhälle ska styras och ordnas, och om vilka som ska bestämma, och dessa ideologier uppstod under 1800-talet.

Ett politiskt parti bygger på flera eller en ideologi.Dessa tankar kring ideologier är helt nya, tidigare så har det alltid funnits en mäktig kung som har styrt.

Nu börjar man fundera om detta är så rättvist och det bästa sättet.Vissa menar på att folket borde få bestämma mer. Ideologier delar in människor i olika klasser/nivåer.

I den första klassen förekommer adelsmännen, i den andra hantverkare,köpmän och läkare. I den tredje klassen så är det bönder.

Liberalism:

Ordet liberalism kommer från latinets ''liber'' som betyder fri. Liberalismen kommer från början ifrån namnet på föreställningen om människans lagliga rätt och handelns självständighet.

De tidlösa reformvänliga menar att individerna har befogenhet att begrunda,vara verksam och fastlägga egna beslut bara det inte utgör något hot mot andra individer, dessa är de grundläggande principerna i liberalismen.Det partiet som har denna ideologi är Folkpartiet liberalerna som är Sveriges liberala parti och centern.

Denna ideologi uppstod från den franska revolutionen.Jag tycker att denna ideologi är bra, alla har rätt till en egen åsikt istället för att vara nekad till att uttrycka vad man tycker och tänker.Jag stödjer det dessa liberaler tror på, tänk om ingen skulle ha en fri rösträtt, tänk om ingen skulle kunna få demonstrera emot något som de icke gillar.Då skulle folket bli väldigt sura, jag tror att de skulle göra uppror mot staten och samhället skulle sakta förfalla.

Att ha ett samhälle som är demokratisk som förekommer i denna ideologi , gör så att det blir mer jämlikhet, att alla har lika värde.

Det är någonting som jag tycker att varje enskild individ borde fokusera på, att de ska hjälpa till att behålla jämlikheten och försöka att föra detta vidare så att diktaturen avskaffas helt.I Sverige tillexempel så har vi fortfarande en kung, varför har vi de? Kungen kanske inte har så mycket makt som förr i tiden men det är ändå konstigt att vi har bestämt att vi fortfarande ska ha en kung. Rikstagen är egentligen det som har mest makt, men vi får då istället vara med och bestämma, visa hur vi vill att samhället ska vara och hur vi vill att det ska formas.Liberalerna som fanns under 1800-talet ville att det inte skulle finnas någon kung,jag håller med dem.Varför ska han få en sådan makt utifrån vilken familj han föddes i. Varför ska han tillåtas att få så många förmåner?

Målet som denna ideologi har är att man ska kunna skaffa vilket arbete man vill och att man ska få vara med och bestämma mer. Ekonomen Adam Smith var viktig för liberalismen. Han ville att alla gamla regler som begränsade den ekonomiska friheten skulle avskaffas.

Konservatism:

Ordet konservatism kommer från ordet ''konservera'' som betyder bevara.Under den franska revolutionen så började det bli förändring, det kom nya reformer.

Detta skrämde vissa grupper, framförallt adeln,präster, såsom de högre ämbetsmännen. De ville att allting skulle vara precis som det alltid har varit, de ville inte förändra någonting alls, de tyckte att ett samhälle utvecklades bäst i långsamt tempo.De ville inte förstöra det samhället som de gamla generationerna hade skapat. De trodde att om det skulle bli stora oväntade förändringar så skulle det bli laglöshet och oreda.De ville då därför inte skynda på utvecklingen.De ville inte heller att exakt alla skulle ha politiskt inflytande. Jag tror att de inte ville att alla skulle ha det inflytandet för att dem inte ville mista sin makt.Makten är väldigt viktig att ha tycker jag, om överklassen inte skulle ha det inflytandet så skulle de få mindre inkomster samt sämre resurser.Jag tycker att det är dåligt att de inte ville gå med på förändringar, vad hade de att förlora? Ingenting alls.De måste väl ha förstått att detta skulle ske förr eller senare, ingen kan stoppa tiden, man kan bara stoppa tidens påverkan.

Det jag menar med andra ord är att även om de hade försökt stoppa detta så skulle det ha blivit av förr eller senare.Det partiet som har denna ideologi är Moderaterna och Socialdemokraterna.

Socialism:

Ordet socialism kommer från det latinska ordet ''samhälle''.

Socialismernas föreställning är att om ingen individ får förfoga över någonting mer än någon annan individ så kan man åstadkomma ett samhälle som funktionerar utmärkt, enligt dem ett rättvist samhälle utan skillnader mellan de olika nivåerna. De vill att staten ska kontrollera precis allting, att ingen ska besitta makt över något alldeles ensam , de vill inte att det ska finnas något privat ägande alls.Socialism handlar om opartiskhet, att man ska vara rättvis.Socialismen lägger den mesta av sin tid på att hålla en jämn ekonomi på en normal nivå.De tror på jämlikhet, de vill inte att någon ska bli orättvist behandlad. Socialismen indelas i två olika grupper den ena kallas för reformistisk och handlar om en önskan om att förändra samhället till det bättre, steg för steg. Rösträtten spelade en viktig roll i detta genom den så fick arbetarna chans att kunna förändra lagarna i socialistisk riktning.Den andra gruppen kallas för ''revolutionärer'', de ville förändra samhället genom en revolution. Det partiet som har denna ideologi är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Nationalism:

Utgår ifrån en speciell grupp ''nationen''. Nationalismen uppstod under 1800-talet.Folket som tillhörde nationalismen ville att folk som talade samma språk,hade samma religion,historia och kom ifrån en och samma plats, skulle bilda en egen stat. När man tänker på ordet nationalism så förbinder man det ordet ofta med rasfördomar. Det finns två olika sidor av den såkallade nationalismen. Den första kallas "kulturnationalismen", den vill ta vara på den individuella sedvänjan, människans förhållande till den högre makten, och utvecklingsnivån så länge de finns kvar. Den andra sorten är den som handlar om rasfördömande nationalism. Den menar på att det individuella folkets nation, människans förhållande till den högre makten och utvecklingsnivån är det enda som är alldeles korrekt, det handlar också om en ideologi som står över lagen, står över allt och alla.

Detta förekom under andra världskriget.Nationalismen tycker att vi ska ha en ny plan, de tycker att dem ska vara den nya planen. Som du ser så finns det många olika former av nationalism, jag gillar ingen utav dom. De tror på rasism, det är inget bra. Varför ska man dra massa fördomar om sådant trams ? Man ska få bli accepterad även om man har ett ursprung ifrån ett annat land. Okej, tänk på vm och sånt, där viftar dom med många olika flaggor och är stolt över länderna. Men saken är, om någon skulle gå runt och vifta med flaggor på tillexempel ett torg eller i största allmänhet så skulle alla tro att man hade fördomar emot de andra länderna, eller att man var konstig. Det partiet som har denna ideologi är Socialdemokraterna.

Likheter/skillnader och vilken ideologi som skulle skapa det fulländande samhället:

Socialismen och Liberalismen är väldigt lik varandra. Båda tror på jämlikhet.

Det finns tydliga skillnader mellan Konservatismen och Nationalismen.

Hur ska ett samhälle egent...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ideologierna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2010-04-08]   Ideologierna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58620 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×