Abort - Är abort mord eller kvinnans rättighet?

4 röster
10559 visningar
uppladdat: 2009-04-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Kvinnor har så länge man känner till avbrutit sina graviditeter på olika sätt. Man vet säkert att såväl aborter som preventivmedel förekom redan i det antika Grekland och Rom. Moraliska och juridiska diskussioner om abort finns i judiska texter från 900-talet före Kristus. Också Platon och Aristoteles berörde abortetiken i sina skrifter. Kristendomens genombrott var början på en lång period av förbud och förföljelse av kvinnor som hade kunskaper om barnbegränsning och fosterfördrivning. Sådana kvinnor brändes på bål i hela Europa ända fram till 1800-talet. I Sverige förbjöds fosterfördrivning officiellt första gången i Västgötalagen på 1200-talet. Då var straffet böter. Under 1400-talet introducerades stränga straff för den som bröt emot denna lag, och under 1600-talet straffades de med döden. Detta bevarades i 1734 års lag som föreskrev att "den som fördriver sitt foster, och den som därtill råder och hjälper, dömdes till döden". Samtidigt var barnmord ett av de vanligaste brotten i Sverige. Dödsstraffet ersattes drygt hundra år senare med spöstraff, straffarbete, häkten eller fängelse i högst 6 år. Sedan 1975 har Sverige en lagstiftning på området som ger den gravida kvinnan rätt att i varje situation själv bestämma om hon vill avbryta graviditeten upp till den 18:e graviditetsveckan utan att behöva uppge varför hon vill göra aborten.

Fostrets utveckling:

Vecka nio börjar embryot likna en människa. Embryot blir mänskligare på flera sätt då det utvecklar känsel och reagerar på beröring. Det kan även få hicka och svansen försvinner nu. Längd huvud till stjärt är 27 mm.

Vecka 18 är barnet känsligt för ljus, det kan göra olika grimaser, vinka och reagerar på ljud och knuffar. Nu befinner sig hjärnan i ett händelserikt utvecklingsstadium. Vikten är 220 gram. 

Vecka 22 täcker ögonlocken hela ögat. Barnet är känsligt för beröring och flyttar sig om du buffar på det. Naglarna har vuxit ut och täcker fingertoppen. Lungblåsorna utvecklas men är vattenfyllda hela tiden i magen. Vikten är 510 gram. 

Vecka 28 har barnet nu stora chans att överleva om det skulle komma. Barnet har ökat i vikt cirka tio gånger de senaste elva veckorna. De flesta barn fixeras sedan med huvudet nedåt i födelsekanalen fast en del lägger sig istället på sidan eller med stjärten nedåt. Hjärnan börjar forma de olika vecken. Hittills har den varit ganska slät. Vikten är nu 1 200 gram.

Fram till 9:e graviditetsveckan kan en graviditet avbrytas med hjälp av läkemedel, vilket är den mest skonsamma metoden som flest kvinnor föredrar. Efter nionde fram till tolfte eller trettonde graviditetsveckan genomförs aborterna kirurgiskt och kvinnan sövs under ingreppet. Efter vecka 18 kan abort ske om särskilda skäl förekommer, fram till vecka 22, då det är Socialstyrelsen som efter en utredning beslutar om aborten ska genomföras. Det finns ingen åldersgräns hos kvinnan för att göra abort. Om man är under 18 år bör föräldrarna veta Om det, Om det inte Finns speciella skäl att hålla aborten hemlig. Denna rättighet, fri abort, finns idag endast i en tredjedel av världen. I många av de länder som inte har fri abort genomförs ett stort antal illegala aborter. De illegala aborterna är ofta osäkra och många kvinnor riskerar att bli sterila, eller till och med att dö, efter en sådan abort. Varje år dör cirka 70 000 kvinnor i världen till följd av osäkra och olagliga aborter. Det totala antalet utförda aborter i Sverige från 1975 till 2005 är över en miljon.

Sedan Sverige fick fri abort 1 januari 1975 har antalet aborter varje år pendlat mellan 30 000 och 38 000, vilket är en hög siffra jämfört med övriga västeuropeiska länder. I Sverige är definitionen av abort att graviditeten avbrutits före 28:e veckans slut och fostret fötts dött. Om fostret fötts levande eller efter vecka 28 definieras det juridisk som ett barn.

Allvarliga medicinska biverkningar och skador efter en abort är ovanligt för kvinnan när aborten utförs under medicinskt väl kontrollerade former. Så är förhållandena i Sverige och många andra länder som i lag tillåter kvinnor att avbryta graviditeter. Enligt statistik från Socialstyrelsen utfördes 36 045 aborter under 2006, att jämföra med 34 978 året innan (en ökning med 2 procent). Den mest påtagliga ökningen av lagliga aborter i Sverige ägde rum före 1975 då nuvarande abortlag kom. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 och knappt 38 000 per år.

En restriktiv abortlagstiftning har alltid medfört att antalet olagliga aborter har ökat. Det innebär en stor risk för kvinnans hälsa och liv och det är något som måste väga tungt i den moraliska bedömningen. Det finns också goda skäl att anta att ett förbud mot eller begränsningar av möjligheten till lagliga aborter, inte leder till att det totala antalet aborter minskar i nämnvärd omfattning. Det leder bara till ett ökat lidande för kvinnorna.

Vissa människor menar att livet börjar med befruktningen. Och de säger att livet är alltid okränkbart. Andra förlägger gränsen till, när det befruktade ägget har fastnat vid livmoderväggen. En del hävdar att fostret ska ses som en fullvärdig människa vid första stötet, då modern för första gången känner fosterrörelser. Men alla sådana gränser är godtyckliga. Därför kan en rimlig ståndpunkt vara att fostret får ett ökat värde ju äldre de blir. Fullt människovärde kan det anses ha efter förlossningen. Före födelsen betraktas alltid moderns liv som mer värdefullt om en läkare skulle tvingas välja mellan kvinnan och fostret. För dem som omedelbart efter ett oskyddat samlag vet att de inte vill bli gravida finns numera receptfria läkemedel att köpa på apoteken i Sverige och flera andra europeiska länder. Dessa tabletter är preventivmedel och ska inte sammanblandas med abort. De fungerar så att en eventuell ägglossning förhindras, och därmed kan ingen befruktning ske och på detta sätt är det bättre än att gå igenom en abortoperation. Om kvinnan redan haft ägglossning i samband med samlaget har akut-p-pillret ingen verkan.

När en kvinna blir oönskat gravid måste hon ta ett beslut huruvida hon vill fullfölja graviditeten eller inte. Om hon efter noggrann prövning kommer fram till att hon inte kan eller vill föda sitt barn är abort den enda möjligheten. Man ger kvinnan rättighet att företräde framför fostret i Sverige. Många abortmotståndare betonar fostrets rättigheter och jämställer det med kvinnans. Men en grundläggande värdering i vårt samhälle är att alla barn ska vara och känna sig välkomna. Det vore inte möjligt Om kvinnor skulle tvingas föda ett barn som kommer att medföra negativa konsekvenser för henne eller för bar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Abort - Är abort mord eller kvinnans rättighet?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-04-24]   Abort - Är abort mord eller kvinnans rättighet?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58120 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×