Abort

10 röster
41785 visningar
uppladdat: 2006-11-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning
Inledning. Sida 2.
Metod och Material. Sida 2.
Bakgrund. Sida 3.
Resultat. Sida 3.
Sammanfattande diskussion. Sida 11.
Källföreteckning. Sida 12.

Inledning
Jag vill veta hur utbrett det är med Abort idag. Hur både folk och ser på Abort idag jämfört med hur man såg på det för 50-100 år sedan. Är det någon skillnad på hur samhället ser det? Fanns det samma information om det då som det gör idag? Jag har haft en massa åsikter om Abort, så jag tänkte undersöka om abort och se om mina åsikter kanske förändras jämfört med innan jag skrev rapporten. Jag har inte vetat så mycket om abort som jag har trott att jag har gjort, så det ska bli spännande att se hur mycket information, och hur mycket skiftande åsikter det finns om ämnet. När jag har skrivit klart kan jag reflektera och använda information om Abort på ett annat sätt än jag har gjort tidigare. Man kan använda informationen till diskussioner och debatter.

1. Vad är Abort?
2. Hur går en abort till, hur gör man?
3. Varför vill kvinnor göra en abort?
4. I vilket land sker det mest aborter i världen?
5. Hur ser de olika etiska synerna på abort?
6. Vad tycker jag om abort? (Finns under Sammanfattande diskussion).

Metod och material
Jag började med att söka på Internet om jag hittade någon sida som tog upp alla sidor om Abort. Jag ville inte läsa någon sida som enbart tog upp argumenten och anledningarna för att göra en abort, eller tvärsom. Jag ville läsa några sidor som tog upp olika sidor av ämnet Abort. Jag har kollat lite i böcker från biblioteket utan att hitta så mycket användbar information. Jag har använt mig av några olika hemsidor med information, och ändå hittat information så att det räcker och blir över. Jag har diskuterat och reflekterat för att få lite fler perspektiv på saken.
De hemsidorna jag har valt, har jag valt för att få lite olika sidor om abort, och få lite olika synsätt på Abort alltså att få olika sidor både för och mot abort. Jag vill ha det för att inte få veta om antingen bara en eller bara det andra och olika synsätt på Abort. Jag har valt RFSU: s hemsida för att jag antar att eftersom det är en slags ”myndighet” eller vad man nu ska kalla dom, lär de ha relativt vettig information tycker jag. Jag valde Religious-Tolerance för att jag ville ha lite mer religiös etisk syn på det hela, och för att jag tycker att de verkar ha relativt bra information, den berättar om abort som jag fascinerades av, jag fastnade för det helt enkelt, den är väldigt varierande, den är mer mot abort än för, men den visar båda perspektiven mer eller mindre. Den berättar både för och nackdelar, för och emot, mest mot. Så berättar de om hur och varför till en viss del.

Bakgrund
Som jag ser det så tycker jag att Abort har varit ett problem några år, men det är jag. Säkerheten att göra abort varierar, beroende på var i världen man bor, och hur legalt det är. I vissa länder är det legalare än i andra. Idag är det säkrare att göra abort, än det var för kanske 50-100 år sedan. Lagen har förändrats. Synen har förändrats. För inte allt för länge sedan var abort en tabu, idag är det mer accepterat. Man kan prata om abort på ett annat sätt idag än man gjorde för inte allt för länge sedan. Abort har ibland varit ett större problem än andra tider. Det har gått upp och ner. Vissa år är det mer än andra. Problemen skiftar också beroende på samhällsklass, land, religion och ras. Vissa ser det som problem, vissa ser det som en möjlighet. Vissa tycker det är Positiv, andra negativt. Alla har en åsikt om abort, vare sig man är för abort eller emot.

Resultat
Moder Teresa, nunna, människorättskämpe, mottagare av Nobels fredspris, talade i Vita Huset, USA, år 1994. Hon sade bland annat dessa ord: "Det är mycket viktigt för oss att inse att kärleken, för att vara äkta, måste göra ont. Jag måste vara villig att ge vad som helst för att inte skada andra och istället göra gott mot dem. Detta kräver att jag är villig att ge tills det gör ont. Men jag känner att vad som främst förstör friden är abort, för detta innebär krig mot barnet, ett direkt dödande av det oskyldiga barnet. Om vi accepterar att en mor kan döda till och med sitt eget barn, hur kan vi kräva av andra att inte döda varandra? Den mor som funderar på abort bör få hjälp att älska, det vill säga att ge, fast det kullkastar hennes planer och inkräktar på hennes lediga tid. Hon bör få hjälp att respektera barnets liv. Fadern till barnet, vem han än är, måste också ge tills det känns. Genom abort lär sig modern inte att älska utan hon till och med dödar sitt eget barn för att lösa sina problem. Och genom abort får fadern budskapet att han inte behöver ta något som helst ansvar för barnet han är upphovet till. Det är troligt att den fadern försätter andra kvinnor i samma svåra situation. På så sätt leder en abort bara till fler aborter. Varje land som accepterar abort lär inte sitt folk att älska utan att använda vilket våld som helst för att få vad de vill ha. Det är därför som abort är den största förstöraren av kärlek och frid. Låt oss ha detta enda för ögonen – att inget barn skall vara oönskat, sakna omtanke, eller dödas och kastas bort. Och ge tills det känns – med ett leende." #

Olika åsikter inom kristen etik; Det talas ofta om kristen etik. Men kristnas uppfattning om etik varierar med deras kyrkotillhörighet. Katoliker tenderar att ha en mer konservativ moral. Den nuvarande påven är exempelvis motståndare till både abort och preventivmedel. Men också många protestanter ser negativt på till exempel abort. Samtidigt är de lutherska kyrkorna i allmänhet mer fria i sina synsätt, även om hårda motståndare till abort finns bland annat i Svenska kyrkan. Kort sagt: kristna har mycket olika uppfattning i denna fråga, som i många andra frågor.#

Abort.
Sedan 1975 fri abort här i Sverige. Och kvinnan har som rättighet att själv kunna bestämma när hon vill ha barn, om hon nu vill ha det också. Det betyder att en kvinna kan bestämma sig för en abort fram till den 18:e veckan av graviditeten, hon behöver då inte uppge anledning till varför hon vill göra abort. Efter den 18:e veckan sker en abort endast om synnerliga skäl framkommer, dock endast fram till och med 22:a veckan, då det är Socialstyrelsen som gör en utredning och sen beslutar om aborten ska genomföras. Rättigheten att göra en fri abort finns endast i en tredjedel av världen idag. I många av dom länder som inte har fri abort görs ett väldigt stort antal illegala aborter. Ända sen RFSU startades år 1933 har frågan om abort varit väldigt central för RFSU. RFSU anser att kvinnan själv är den som bestämmer om hon ska föda barn. Att barn ska vara välkomna är fri abort en förutsättning.#

Argument för fri abort
Dessa 2 argument är för fri abort:
– Det är faktiskt i kvinnans kropp fostret befinner sig och en graviditet påverkar kvinnan så otroligt mycket, inte bara psykiskt utan fysiskt också, det är helt enkelt inte rimligt att låta kvinnan föda ett barn när hon inte vill det. Inte bara det, det handlar inte ”bara”, det är inte så ”bara”, om att genomgå en graviditet och en förlossning, en förlossning är inte slutet på den lilla sagan, snarare är det början på den lilla sagan på moderskapet som är livslångt. I en del fall är adoption lösningen, men för all del, att föda ett barn och sen lämna det ifrån sig är ett lika svårt val som absolut inte ska tvingas fram genom övertalning.
– Hälsoriskerna ökar radikalt för kvinnor om aborterna utförs illegalt istället för legalt, för sker inte aborterna legalt, så sker dom illegalt. Motståndare för abort brukar vanligtvis hävda att det här argumentet är på samma nivå som att hävda att alla mord ska legaliseras, eftersom mord oftast begås trots uttryckliga förbud och hot om straff. Det är en jämförelse som haltar mycket. När det kommer till brott som mord så finns det inte någon anledning till att tror att förbudet äventyrar någons hälsa, eller leder till ”farligare” illegala mord eller något liknande. Man ska inte ha något att vinna på en avkriminalisering.#

För den som vill minska antalet aborter och samtidigt ta kvinnors hälsa på allvar är ett abortförbud inget alternativ. Då är det mycket bättre att propagera för mer information om preventivmedel och sex, billigare eller kostnadsfria preventivmedel, fler stödgrupper för blivande föräldrar och så vidare. #

Vad händer i länder där det är förbjudet med abort?
I vissa länder där det är förbjudet eller på ett eller på ett annat sett är inskränkt, har ett väldigt högt antal olagliga och osäkra abort ägt rum. WHO har gjort en uppskattning på att det görs uppemot 20 miljoner osäkra aborter årligen, dom flesta av dom aborterna sker i fattiga delar utav världen. Varje år är det över en halv miljon kvinnor som dör i anslutning till graviditeter och förlossning. Över 70 000 av dom dödsfallen är på grund av osäkra aborter, vilket innebär att ungefär 200 kvinnor avlider av sviterna efter en osäker abort.
Dödligheten har sannolikt något med att:
Att ingreppen antagligen görs sent i graviditeten.
Att läkaren använder lortiga instrument.
Att aborten genomförs av kvinnan själv, eller av andra personer som inte vet hur dom gör, men gör det ändå, och dom därför inte kan hantera komplikationerna som kan uppstå, som blödningar och infektioner.
Utöver det får omkring 15000 kvinnor om året allvarliga konsekvenser tack vare den osäkra aborten, som till exempel olika handikapp och infertilitet. Otroligt nog går 50% av sjukhusbudgeten till att vårda dessa stackars kvinnor som har råkat ut för komplikationer efter dom osäkra aborterna. #

Olika typer av abort.
Medicinsk.
Upp till den nionde veckan efter senaste mens rekommenderas i första hand medicinsk abort. Aborten utförs i 2 steg: kvinnan får svälja hormontabletter, en till tre dagar senare får hon en annan hormontablett som hon kan svälja eller föra in i slidan. Hormonet framkallar livmoderssammandragningar som sin tur leder till ett missfall. Om allt går som det ska behöver man inte göra en skrapning. #
Kirurgisk
Det är också möjligt att föra en kirurgisk abort tidigt i graviditeten. Mellan den tionde och fram till fjortonde veckan efter senaste mens görs kirurgisk abort, så kallad skrapning. Man använder narkos eller lokalbedövning, ibland efter förbehandling med hormon. Om allt går som det ska behöver man inte göra en ytterligare skrapning. #
Två-stegsmetoden.
Efter den fjortonde veckan görs abort med ”två-stegsmetoden” vilket innebär att man först framkallar abort genom tabletter, sedan genomgår en skrapning. #
Förberedelser före aborten
Före aborten görs en noggrann undersökning för att fastställa hur långt graviditeten gått, om kvinnan är frisk eller om det exempelvis behövs någon antibiotika för att förebygga infektion efter aborten. Vid besöket diskuteras vilket preventivmedel som kan passa efter aborten. Aborten görs på en kvinnoklinik på ett sjukhus. Du behöver vara där under drygt en halv dag. #

Dödsfrekvensen ligger på 6-7 miljoner I genomsnitt (ungefär 9 ggr säkrare än att bära fostret tekniskt). Genomsnittlig komplikationsfrekvens: under 1 %. Under året 1992 dog 10 kvinnor av resultatet från komplikationerna av en legal framkallad abort. Komplikationerna och dödsfallen ökar radikalt samtidigt som åldern hos fostret ökar. Om en kvinna har bestämt sig för en abort, är komplikationerna färre om hon handlar på det beslutet snabbt och lämpligt innan det är för sent. På mindre än 9 veckor sker 2 komplikationer per million procedur. Efter 11-12 veckor är det gissningsvis ca 6 per million procedurer. Nästan alla (88 %) aborter sker under eller före den tidpunkten. Väldigt sent kan komplikationerna bli större; ca 130 per million. Sådana aborter sker under normalt utförda under akuta förhållanden. I jämförelse, är genomsnittlig kroppslig dödsfrekvens när en graviditet är fortsatt till födseln är ca 66 per million födslar. Dödsfrekvensen från att fortsätta graviditeten till födseln är 33ggr säkrare än att göra en tidig abort (under de 9 första veckorna). Anledningen till dödsfallen är delat mellan blodsbrist, infektion, blodpropp och bedövande komplikationer.#

Anledning för försening av abort.
– Oupptäckt graviditet.
– Kvinnan förnekar graviditet.
– Det finns ingen lättillgänglig klinik i närheten.
– Brist på pengar.
– Försening på grund av Att man lär få tillstånd av föräldrar eller domstol.
– En oväntad utvecklat medicinskt tillstånd.
– Förståddhet med att undersökningar (t ex, ultraljud) eller att medicin har olyckligtvis skadat fostret.#

Överblick av abort: Ett Olösligt dilemma?
“Liv”: Vilken form som helst av levande djur och växter.
“Mänskligt liv”: Vilken levande enhet som helst som har mänskligt DNA. En sperma, ett ägg, ett skede ”före” embryot, ett embryo, ett foster, en nyfödd, ett spädbarn är alla olika former av ett mänskligt liv. Hur som helst så är de inte ansedda att ha samma värde.
”Mänsklig person” Det är en form av mänskligt liv som är betraktat som en mänsklig person vars liv och hälsa ska skyddas. Ingen samstämmighet råder om när det tillståndet börjar. Förlevnadskämparna säger oftast att det sker vid eller strax efter befruktningen, alltså när ett mänskligt liv börjar med ett alldeles unikts DNA börjar. Dom som är För rätten att välja själva säger oftast att det sker senare i graviditeten, vissa tror att personligheten börjar efter förlossningen när det nyfödda barnet andas för sig självt.#
Vad är då frågan? Egentligen är det 2, olika, väldigt aktiva abortfrågor.
Vilken är den bästa (eller minst avskyvärda) åsikten?
Om en kvinna finner sig själv gravid, och då inte vi vara det, vad är då den bästa, (eller den minst avskyvärda) lösningen för hon, den potentiella nyfödda som hon bär på, och alla andra inblandade inklusive hennes pojkvän eller man och deras familjer?
Att inte göra abort, att föda barnet och uppfostra det själv (med förhoppning om hjälp från andra).
Att inte göra en abort, att föda, och sedan ge upp barnet för adoption.
Att genomföra aborten och avsluta graviditeten.#

Ska staten överskrida över kvinnans eller parets beslut? Om en kvinna upptäcker att hon är gravid, och hon diskuterar sina alternativ med en läkare, och kanske hennes andlige rådgivare, och de andra inblandade, och bestämmer sig för en abort, ska då staten överskrida hennes beslut och förhindra henne från att gå vidare? Om så är, ska staten ha en policy som upprätthåller för alla eller flesta kvinnor?
Det första beslutet är personligt mellan henne, hennes psykolog och/eller rådgivare. Det andra beslutet blir svarat av amerikanska HD. Sen 1973 har en kvinna rätt att råda kring en tidig abort. Det är ofta i den andra delen som det blir väldigt mycket politisk aktivitet, speciellt i USA.
Hur ofta? I USA väljer kvinnor att avsluta 25 % av sina graviditeter genom abort. Den siffran ha gradvis avtagit sedan 1979. Den siffran är ganska lik den kanadensiska siffran 21%, men är mycket lägre än den forna Sovjetunionens 60% och Rumäniens 78% där preventivmedel finns i väldig liten utsträckning.#

När startar det mänskliga livet? & Hur fortsätter vi om vi inte kan nå konsensus? När börjar nu det mänskliga livet, och hur fortsätter vi när vi inte kan komma överens? Angående personligheten: Vissa säger att det startar vid befruktningen; Andra säger att det inte startar förrän den nyfödda är separerad från sin mor, och andas själv. Peter Singer, en professor vid Princeton Universitetet tror inte att personligheten kommer förrän en vecka efter födelsen. Många andras poängterar att det sker en tid efter befruktningen men en tid innan födelsen.
En annan anledning till bristen på kommunikation ”förkämpar” emellan trossamfunden är att man använder olika betydelser för likasinnade ord, som till exempel; Liv, mänskligt liv, graviditet, mänsklig personlighet, baby, barn, ofödd, etc.
På så vis fortsätter konflikten. Det är väldigt lite hopp om något avgörande på grund av de fundamentalistiska oenigheterna mellan de olika sidorna. Vissa säger att göra en abort under specifika omständigheter är omänskligt. Andra säger att förhindra en kvinna från att göra abort under samma omständigheter är omänskligt.#

Vad är det som dom som är för abort och motabortskämparna är oense om? Den största skillnaden mellan dessa grupper kan sammanfattas med 3 frågor. – När startar den mänskliga personligheten?
Många av motståndarna till abort menar på att det sker direkt vid befruktelsen eftersom det är då det unika DNA: t först uppkommer. Vissa menar på att det sker strax efter befruktelsen när ägget delas och blir ett par celler.
Det är det första beviset på att förstadiet till Embryot verkligen är vid liv. Ett fall har gjorts, baserat på ett bibliskt tema, att personligheten först blir till när det börjar flöda blod i förstadiet till Embryot, 18 dagar efter befruktelsen. Många av anhängarna till att göra abort påstår att personligheten kommer in senare i graviditeten. Vissa säger att det sker när: Embryot tappar sin svans och börjar vagt likna mänsklig; när fostrets ansikte börjar likna någorlunda mänskligt; efter 21 veckor gestik, en gräns tvingad av stater och provincial medicinsk association; när fostret är praktiskt duglig att överleva utanför sin mors kropp med nuvarande medicinsk teknologi; Efter ca 26 veckor, då fostrets högre hjärnfunktioner först aktiveras och tar fart och fostret blir vid medvetande. Det kallas judisk lärdom. När kvinnan krystar fram fostret blir den ett eget liv. När den nyföddes navelsträng blir avklippt och kan andas självständigt som en separat person. Aboriginer världen över anser att den nyfödda inte är en person förrän den har fått sitt namn. Som noterat ovan, så anser Peter Singer att personligheten inte etableras förrän flera veckor efter födseln.#

Efter personlighetens början, under vilka omständigheter är abort ett moraliskt val?
Den romansk-katolska kyrkan lär ut att en abort oavsett vilket steg i graviditeten aldrig kan bli ett moraliskt val, i undantag om det sker som en oavsedd sidoeffekt till en medicinsk procedur som kräver att man räddar livet på den gravida kvinnan till exempel avlägsnande av livmoderscancer som är slutgiltig för en graviditet. En mindre minoritet tror att abort aldrig ska vara ett moraliskt val, även om det riskerat i att kvinnans liv. Att fortsätta graviditeten skulle upprätthållas av staten även om det resulterar i att både kvinnan och barnet dör. Vissa tycker att man ska begränsa aborterna till fall som behövs för att undvika att hota kvinnans liv. Andra menar att man ska tillåta abort i fall där kvinnans hälsa har varit vid stor risk eller risken för permanent handikapp är väldigt hög. Vissa andra menar att man ska tillåta abort vid fall då befruktelsen har skett vid en våldtäkt eller efter ett incestliknande förhållande. Andra hävdar att en kvinna ska ha rätt att göra abort, även om fostret hon bär på varseblir att bli en frisk människa.#

Hur fortsätter vi om vi inte kan komma överens om när personligheten startar?
Det verkar vara omöjligt för religiösa ledare, filosofer, de medicinska yrkena och resten av den allmänna samstämmigheten att komma överens om när personligheten börjar. Hur ska vi då fortsätta? Vilka begränsningar, om några finns vill säga, ska staten sätta på en kvinnas val att avsluta en graviditet? Om en kvinna, efter att ha konsulterat med sin psykolog och kanske hennes andlige rådgivare, bestämmer sig för det minst avskyvärda valet att göra aborten på, när borde då staten ingripa och neka kvinnan hennes val?#

Allt fler länder i världen tillåter kvinnor att göra abort tidigt i graviditeten om de så önskar, och kostnaden för inter-statlig och internationell rese stopp, frågan kvarstår, men blir allt mindre viktig för många kvinnor som lever ifrån deras ursprungliga familj. En lokal lag som förbjuder valfri abort kan överkommas om kvinnan helt enkelt lägger till kostnaden för en luftfärd till en stat eller ett land som har en mer liberal abortlag, eller ingen alls som det är i Kanada.#

Varför vill kvinnor göra en abort? Varför kvinnor vill göra abort:
Omkring 43 % av de amerikanska kvinnorna kan tänka sig att göra en abort eller flera under sin livstid. Kvinnokliniker och sjukhus utför mer än en miljon aborter varje år. Aborter är tydligen ett uppenbart stort krav. Men varför?
Kvinnor har många anledningar till att inte vilja bli gravid, och så söka efter att få göra abort. Många anledningar relaterar till:
Ålder: Dom flesta aborter görs av kvinnor under åldern 25 år. Civilstatus: Dom flesta kvinnor som söker efter att göra abort är ogifta; många har också skilt sig från sin andra hälft. Ekonomisk status: Många är fattiga.#

I en studie av Torres och Forrest år 1998 som baserades på 1987 års information om kvinnor som gav 3.7 anledningar till att göra abort:
En väldig majoritet (ett merbelopp på 90 %) av aborterna är sökta av personliga skäl:
21 % anser att de inte har de ekonomiska resurserna att föda upp ett barn.
21 % anser att de inte är redo för ansvaret att uppfostra ett barn.
16 % anser att deras liv skulle förändras för mycket. Kvinnan kan ha planer för sin framtid, (utbildning, utveckla en karriär, mm.) som inte tillåter att ha ett barn vid den tidpunkten i livet. Hon kanske letar efter en äldre förälder och anser sig inte ha tillräckligt med tid och energi att anstränga sig för en baby.
12 % anser att hennes relation till sin partner är i svårigheter.
11 % anser att de är för unga, och inte tillräckligt mogen för att bli mamma.
I 8 % av fallen har hennes tidigare barn växt upp och vill inte starta upp en till familj, eller så har hon så många barn som hon vill ha redan.#

Några av de anledningarna kan vara influerade av:
Hon känner sig pressad av fadern till barnet eller av sina föräldrar att göra abort. Hon känner att hon har brist på känslomässig och psykisk styrka att gå igenom en graviditet och uppfostra ett barn. Hon tror att om hon måste uppfostra ett till barn så måste hon ge mindre uppmärksamhet till de andra barnen som hon redan har. Hon är en student och/eller har ingen partner; hon anser att uppfostra ett barn vore för svårt och skulle förändra hennes nuvarande tid i livet kraftigt. Hon vill inte att andra ska veta att hon har blivit gravid. Ett barn skulle inkräkta på hennes karriär och utbildning. Hon kanske fruktar psykisk misshandel från någon av sina föräldrar om de får veta att hon har blivit gravid. Hon kanske fruktar att hon ska bli utslängd på gatan av sina föräldrar om de får veta att hon är gravid. Om så fallet är att hon är gravid med fler barn än ett, så kan hon inse att hon kommer föda mer nyfödda än hon anser att hon kan klara av.#

Omkring 6 % av alla aborter är önskvärda eftersom antingen kvinnan eller fostret har medicinska skäl:
Fostret kan ha blivit utsatt av exponering i hög grad av giftiga kemikalier, mediciner som kan vara farliga för fostret, Alkohol och droger, etc. Det kan ge fostret allvarlig genetisk skada.
Vissa flickor kan bli gravida vid väldig tidig ålder, då det kan vara farligt att bli gravid.

Fostret kan ha genetisk defekt eller ett hälsoproblem. Faktiskt så väljer många av paren som får veta att deras foster lider av Downs Syndrom, eller en liknande defekt, väljer att göra abort. Kvinnan kan utveckla kramper. Det involverar en plötslig införsel av blodtryck, och ett anfall av förvar. Resultatet av det kan bli livshotande för både kvinnan själv och fostret. Det brukar kallas för låg syrebrist i blodet i graviditeten. I händelse av att det är en graviditet med flera barn, så kanske vissa eller alla foster slutar upp med långvariga hälsoproblem; vissa av barnen kanske inte ens överlever alls. Läkare brukar ibland rekommendera en selektiv degradering tills en eller flera foster har blivit dödade i den ordningen så att de kvarvarande fostren föds normala.#

Omkring 1 % av alla aborter är önskvärda på grund av en grov sexualakt:
Ungefär 10-15000 aborter uppskattningsvis 1 % är årligen önskvärda på grund av befruktande genom en våldtäkt eller genom en incestliknande relation, och kvinnan vill inte stå ut med ett barn som har kommit till genom våld.#

Ålder, ras och civilstatus:
Ca 80 % av kvinnorna som gör abort är över 18 år. Det betraktas som högst för kvinnor under 15 (77.5 % år 1992) och över 40 (47.0% år 1992); det lägsta bland kvinnor mellan 30-34 (18.3% år 1992). Det må reflektera skillnader i betraktelser av oväntade och oönskade graviditeter bland kvinnor i dessa grupper. 78 % av kvinnorna som har gjort abort var ogifta.
Talet bland tonårsaborter har fallit från 31 per 1000 kvinnor år 1983 till 21 per 1000 kvinnor år 1994. Aborter är relativt ovanligt bland gifta kvinnor (8.1 per 100 levande födslar) vs. Dom ogifta kvinnorna (75 per 100 levande födslar). (Levande födslar= Barn som lever vid födseln). De siffrorna var 7.8 och 65.5 år 1996. CDC:s siffror året 1995 visar att 20 % av kvinnorna som har gjort abort är tonåringar; 33 % är i åldrarna 20-24, och 47 % är 25 eller äldre. År 1996 var ca 57 % av kvinnorna som gjorde abort vita. Abortskalan visade att 55.5 per 100 levande födslar bland svarta kvinnor; 20.2 bland vita, och 36 bland kvinnor av andra raser. Nästan hälften av de amerikanska kvinnorna (43 %) kommer att vilja göra en abort någon gång under sin livstid.#

Anledning för abort:
I grund och botten görs alla aborter på grund av att kvinnan helt enkelt inte vill vara gravid. Bara en liten del görs på grund av medicinska skäl, det vill säga, för att förhindra kvinnan från att dö eller för att förhindra att graviditeten kommer att kosta henne stora handikapp. Äldre gravida kvinnor är ofta pressade att genomgå en procedur som kallas amniocentesis, för att fastställa om fostret har en genetisk åkomma. Under året 2000, genomfördes 175000 aborter i England och Wales. Av de aborterna, utfördes 134 aborter på grund av risk för kvinnans liv. Över 162000 (92 %) var uteslutande på grund av risk för skador mot den fysiska och psykiska hälsan för kvinnan. De sistnämnda termerna tolkas väldigt brett i England likaväl som det görs i Nord-Amerika.#

Tillgång till abort: År 1996, hade 86 % av alla USA:s län hade man inte någon aborttillhandahållare. 92 % av länen hade inte någon aborttillhandahållare som utförde mer än 400 abort eller fler. År 1986 levde 32 % av de kvinnorna i återförbrukbar ålder län som inte hade någon tillhandahållare.#

Andra Faktorer: Romanska katolska kvinnor har gjort aborter i en allt högre grad än protestantiska. Studenter har gjort det till en högre utsträckning än andra.#
Abort, det att en graviditet avbryts före den 28:e graviditetsveckans slut och fostret är dött vid framfödandet. Därefter talar man om för tidig förlossning (partus prematurus). Tidigare gick också gränsen för fostrets livsduglighet ungefär vid denna tidpunkt. Senare års medicinska utveckling har medfört att även barn som föds så tidigt som i 24:e graviditetsveckan kan räddas till livet. Från juridisk synpunkt definieras som barn alla foster som fötts fram levande, oberoende av graviditetstidens längd, samt foster som dött i livmodern efter den 28:e graviditetsveckans utgång. Man skiljer mellan spontan abort (missfall, abortus spontanus) och framkallad abort (abortus provocatus). Spontan abort hos husdjur kallas även kastning.#

Efter Aborten
Efter en medicinsk abort uppstår en blödning. Den är något rikare än en mens och vara i ca 2 veckor. Efter en kirurgisk abort blöder inte lika länge. Det får inte komma in bakterier i slidan medan livmoderhalsen är öppen. Man ska inte bada, använda tampong eller ha samlag så länge blödningen pågår. Duscha går bra. Graviditetsillamående brukar gå över efter aborten. Du kan ha sex igen när blödningen har slutat och när du känner att du har lust igen efter aborten. 2 till 4 veckor efter att man har genomgått en medicinsk abort kontrollerar en barnmorska eller läkare att graviditeten verkligen har blivit avbruten och att allt är som det ska. #

Risker efter abort.
Risken att behöva gå igenom en skrapning på grund av rester i livmodern är ungefär lika stor vare sig man gjort medicinsk eller kirurgisk abort. Det händer vid 3 till 4 % av alla aborter. Den vanligaste komplikationen vid abort är annars infektion i livmodern vilket drabbar någon hundradel av alla som gjort abort. Risken för komplikationer i form av blödning och infektion är mindre vid en medicinsk abort än vid en kirurgisk. Risken för att inte få barn i framtiden är mycket liten, mindre än en på tusen. #

Rätt till fri abort.
I Sverige har det funnits fri abort sedan 1975. Abortlagen ger kvinnor rätt att göra abort före utgången av den 18:e graviditetsveckan, om aborten inte kan antas medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa.
Kvinnan behöver inte uppge sina personliga skäl, utan kan själv fatta beslutet. Men hon ska alltid erbjudas stödsamtal såväl före som efter aborten. #

Abort efter 18:e veckan
Efter den 18:e graviditetsveckan måste socialstyrelsen ge tillstånd till aborten. Då krävs vad som kallas synnerliga skäl som varierar från fall till fall. Inför socialstyrelsens beslut gör den kurator och läkare som kvinnan träffat en utredning där de väger samman kvinnans och familjens hela livssituation. Exempel på synnerliga skäl kan vara sjukdom eller missbruk i familjen, en instabil social situation eller att fostret har en allvarlig skada.
Abort får inte genomföras om det finns anledning att fostret kan överleva utanför livmodern. I praktiken tillämpas idag en gräns vid 22:a graviditetsveckan. Men om graviditeten medför allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa får Socialstyrelsen lämna tillstånd till abort oavsett hur långt graviditeten gått. #

Man behöver inte ha föräldrars tillstånd.
Även om kvinnan är under 18 år behöver hon inte ha sina föräldrars godkännande för att göra en abort. Vårdpersonalen informerar alltså inte föräldrarna om inte kvinnan inte själv vill det. Om kvinnan bestämmer sig för att inte berätta om aborten för sina föräldrar kan de även nekas rätten att ta del av hennes journal.
Att fatta beslut om abort är sällan lätt. I en sådan speciell situation kan det kännas skönt att få prata med någon utomstående. Då kan samtalen som erbjuds med en kurator vara ett bra stöd. #

Vilka omfattas av rätten till abort?
Reglerna om abort gäller för kvinnor som är svenska medborgare, eller bosatta i riket. I praktiken har reglerna tolkats så att även en kvinna som bor i Sverige och som väntar på beslut om uppehållstillstånd har rätt till abort på samma villkor som svenska kvinnor. För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige måste Socialstyrelsen ge sitt godkännande för en abort.
Den här bestämmelsen har kommit till för kvinnor från länder med en strängare abortlagstiftning inte ska söka sig till Sverige enbart för att göra abort. #

Vem får utföra aborter?
En abort ska utföras av läkare. Den ska ske på allmänt sjukhus, eller annan sjukvårdsinrättning som är godkänd av Socialstyrelsen. #


Varför väljer kvinnor abort?
Det finns inget entydigt svar på varför en kvinna väljer abort. Det finns lika många anledningar till abort som det finns aborter. Men inför beslutet gör kvinnan ofta en långsiktig bedömning av sina relationer och väger in framtidsutsikterna för flera personer. Hon ställer sig själv flera frågor. Hur är relationen med mannen, omgivningen och familjen? Hur kommer detta påverkas av ett barn? Finns det ett tillräckligt bra nätverk av relationer för att hon ska klara av att vara förälder? Hur kommer relationerna mellan pappan och barnet att se ut på lång sikt? Vilken uppväxt kan hon erbjuda sitt barn? Materiell standard tycks spela en underordnad roll vid valet att avbryta en graviditet, men påverkar givetvis. Kvinnor vill ge sina barn åtminstone den minimala trygghet som bostad och arbete innebär.#

Och männen då?
Några av de personer som hört av sig till mig angående den här sidan har kritiserat texten för att den inte tar upp männens roll i det hela. Är det verkligen vettigt att diskutera aborträtten enbart utifrån kvinnans situation? Är det inte lite nonchalant mot männen och ger det inte signaler om att pappor/män inte är lika viktiga som mammor/kvinnor? Och om man vänder på det: Är det inte orättvist mot kvinnor att inte nämna männens ansvar?
___På sätt och vis så kan jag tycka att kritiken är befogad, eftersom en graviditet - önskad som oönskad - är både mannens och kvinnans ansvar och påverkar dem båda. Jag förstår att även män har känslor och åsikter om abort och att det till exempel kan vara oerhört tungt för en man om hans partner gör abort mot hans vilja. Men... jag har valt att koncentrera mig på att lägga fram argument för att kvinnan ska ha rätten att fatta beslutet om graviditeten ska fullföljas eller avbrytas. Det är en rätt som jag anser bör gälla, inte bara när vissa politiker och organisationer har en annan åsikt än den gravida kvinnan, utan även om det uppstår oenigheter mellan kvinnan och hennes partner. Det har ingenting att göra med att kvinnan är "bättre" eller "viktigare" än mannen, utan handlar helt och hållet om att det är kvinnan som bär fostret i sin kropp.

Sammanfattande diskussion
Egna tankar - om Moraliska problem inte Svart-vita: Man måste helt enkelt tänka efter några gånger och inte bara en gång om vad som är det rätta beslutet. Det som man tycker är mest riktigt. Men ett beslut kan ge många nackdelar, men slutsatsen kan ändå bli lyckad. Alla beslut har både bra och dåliga sidor, precis som det finns två sidor av pannkakan. Oavsett vilket beslut man kommer att ta så kommer man alltid trampa någon på tårna, det är aldrig så att alla kommer att vara nöjda. Egentligen tror jag att det är så att det inte spelar någon större roll vad det är man väljer, för många kommer ogilla en oavsett vad man gör för beslut angående abort. Bara valet är sitt eget, och man har tänkt på både för och nackdelar.

Egna Tankar – Olika åsikter inom kristen etik: Kyrkotillhörigheten har mycket att göra med vad man tycker om abort. Jag tror det är så att Protestanter har mer slappa lagar om abort, så de känner inget större behov av att göra abort, för att det är så pass slappa lagar som det är. Men i den katolska kyrka, och romerska, och ortodoxa kyrkan däremot har hårdare lagar och regler kring abort, så människorna som tillhör de delarna av Kristna kyrka känner ett större behov av att göra abort eftersom de inte får det och det ses mer som olämpligt där än det gör här i Sverige till exempel.

Jag tycker att det är hemskt med abort. Jag skulle aldrig i hela mitt liv kunna tänka mig att göra abort. Det är det vidrigaste som finns tycker jag. Jag är helt och hållet mot abort. Det har med Etik och moral att göra. Jag anser att Abort är mord. Många anser att det inte är det eftersom det inte har ploppat ut ur sin mammas kropp än. Men mord är mord. Det är fängelsestraff för att döda en människa som är född, men inte på en ofödd människa. Det är orimligt. Det anser jag är Bullshit. Det kvittar var Fostret är, oavsett om det är fött eller ej, det är mord lik förbannat anser jag. Det finns ingen som helst ursäkt för abort tycker jag. Om kvinnan har blivit våldtagen eller under incestliknande förhållanden så kan jag ha förståelse till varför man vill göra en abort, för att man inte vill bli påmind om det hemska som hänt en själv. Men varför mörda ett mänskligt liv bara för att man har blivit våldtagen, eller något liknande? Det tycker jag är lika hemskt det. Ofödda djur och vissa växter har större skydd än ofödda barn har. Det är som att slänga ett par strumpor för att man inte vill ha de. Det är likadant med ett ofött foster, man kan inte döda ett ofött barn bara för att min inte vill ha det. Hade man dödat ett barn när det blivit fött så hade det blivit ramaskri. Men när man dödar ett barn som är ofött så kommer man undan med det. Det är helt sjukt. Så borde det inte få vara. I Sverige idag är det helt okej att döda ett...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Abort

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-27

    är detta ditt projektarbete?

  • Inactive member 2008-03-31

    det var så långt att nab inte

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-20]   Abort
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7157 [2024-07-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×