Abort

1 röster
10382 visningar
uppladdat: 2008-05-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Ämnet jag valt att skriva om är abort.

2. Är det rätt att strida mot femte budordet: ”Du skall icke dräpa”?


3. ”Det är en sak jag känner att jag måste dela med er alla. Det största hotet mot freden idag är det oskyldiga ofödda barnets rop. För om en mor kan döda sitt eget barn i sitt sköte, hur mycket mer kan då inte du och jag döda varandra?”
Moder Théresa, när hon tog emot Nobels fredspris 1979

Vår nuvarande lag gällande abort kom 1996, enligt den kan kvinnan ensam före utgången av vecka 18 avgöra om hon vill utföra abort. Innan den kom var det innan utgången av vecka 12 man fick utföra fri abort.

95 % av alla aborter sker innan vecka 12 enligt senare statistik. Efter vecka 18 tillåts abort bara om det finns särskilda skäl eller om barnet inte är starkt nog att leva vidare. Då måste man genomgott en speciell utredning och socialstyrelsen måste ge sitt godkännande, detta kan man göra fram till vecka 22.
Det finns ingen åldersgräns hos en kvinna för att få utföra abort.

Den första abortlagen kom redan 1938, den var mycket strängare än den som finns idag, fri abort tilläts enbart om graviditeten medförde fara för moderns liv, om någon av föräldrarna hade någon form av sinnesjukdom eller liknande som kunde föras över på barnet eller om kvinnan utsatts för incest, våldtäkt eller om kvinnan inte fyllt 15 år.

Lagen har utökats efter hand och 1971 kom en abortkommitté med förslag till fri abort. Detta blev till en kraftig debatt. Vissa ansåg att lagen bör skydda den ofödde och att fri abort leder till sexuell lössläppthet. Medan några som var för förslaget ansåg att kvinnan själv måste få bestämma över sin kropp och att de illegala aborterna måste bekämpas, att det blev en klassfråga annars, bara de rika kunde utföra abort eftersom de då kunde åka utomlands och utföra aborten.

Det dröjde till i januari 1975 innan den lagen trädde i kraft.
Det finns bara fri abort i en tredjedel av världen.
Illegala aborter är ett stort problem i många länder. Varje år dör ca 70000 kvinnor i välden till följd av olagliga aborter enligt RFSU – riksförbundet för sexuell upplysning.

Abort kan utföras på olika sätt:

* akut p-piller, består av 2 tabletter som ska tas samtidigt inom 72 timmar efter samlaget, det är receptfritt. Man kan köpa det på apotek eller få det på en kvinnomottagning. Man kan även få en kopparspiral som sätts in akut inom 5 dygn. Dessa nödlösningar gör att ägglossningen hämmas.

* medicinsk abort som man kan göra upp till nionde veckan som utförs i två steg, först får man en hormontablett och en till efter tre dagar, det leder till livmodersammandragning som i sin tur leder till missfall.

* Kirurgisk abort innebär att man gör en skrapning, den kan göras till och med vecka 14 men det är vanligast till vecka 12. Man använder narkos eller lokalbedövning.

* Den tolfte till fjortonde veckan görs det med en två stegs metod, först framkallar man en abort genom tabletter och sen gör man en skrapning.

Varje gravid kvinna har rätt att göra fosterdiagnostik. Med det menas att man kan kontrollera fostrets hälsa, man kan se om fostret bär på eller riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar, missbildningar eller handikapp, men även om provet visar att det inte finns någon risk så är det inte 100 % säkert.

I Sverige genom går all kvinnor en ultraljudsundersökning. Alla kvinnor över 35 år erbjuds att göra fosterdiagnostik då de anses ha en större risk att föda barn med handikapp. De undersökningar som vanligtvis ingår i fosterdiagnostik är en ultraljudsundersökning, fostervattenprov och ett blodprov. Då kan man bl a upptäcka om barnet lider av ryggmärgsbråck eller te x Downs syndrom. Dessa tester är inte helt riskfria, det kan hända att de framkallar missfall. Ca 150 aborter per år görs efter att en missbildning upptäckts i samband med ultraljud.

Enligt svensk lag blir man inte individ först efter födseln och därför har man inga rättigheter innan det.

Religionen har olika syn på abort. Den katolska kyrkan tycker att det är fel att hindra en befruktning med hjälp av preventivmedel och abort är inte tillåtet, man ska inte inverka i naturens förlopp, det är emot Guds vilja, medan den judiska traditionen har en mer vag uppfattning om abort.
Där anser man att barnet är en del av modern och inte en egen individ fören efter födseln, abort är tillåtet i viss utsträckning te x om moderns liv är i fara.

Enligt socialstyrelsen utfördes 2007 över 37200 aborter i Sverige.

Tonårsaborter är något som jag trodde hade ändrats mycket i Sverige sen lagen om fri abort kom, jag trodde att det idag var en ”lättare” inställning till abort än 1975. Då gjorde ca 30 av 1000 kvinnor abort som var under 20 år och 2007 var det 24,8 av 1000 under 20 år som gjorde en abort, alltså en minskning med 5,2 procent. Det var stora geografiska skillnader i hur många tonårsaborter som gjordes, de flesta tonårsaborter utfördes i Göteborg, Stockholm och Gotland.
Jag tror, när jag tänker efter lite att HIV risken är mycket större idag, och ungdomar mycket mera införstådda med riskerna så kondom användandet har nog ökat mera.

Ett fosters hjärta börjar slå 21-25 dagar efter befruktning och vid tionde veckan är alla organ anlagda. I Sverige räddar vi foster som föds i vecka 22-23.

Det är inte fastställt när och om ett foster känner smärta men idag så ger man alla prematur barn bedövning vid ingrepp, vilken man inte gjorde förr, eftersom man inte kan vara säker på att barnet känner smärta eller inte. Man trodde inte att foster, för tidigt födda barn och även spädbarn inte hade utvecklat de funktioner i hjärnbarken som krävs för att känna smärta så man har inte gett smärtstillande för biverkningarnas skull.

På senare år har man upptäckt att barn blir fysiskt stressade av smärtimpulser men man har inte haft någon kunskap om hur smärtsignalerna bearbetas i barnets hjärna, även om det idag finns starka teorier i att för tidigt födda barn kan känna smärta, stackars de för tidigt födda barn som fick gå igenom smärtsamma behandlingar utan bedövning förr.


4. Men är det då rätt att göra abort? Och i så fall när räknas fostret som en människa och hur drar man den gränsen? Har man rätt att ta en annan människas liv? Är det rätt att göra abort i vecka 18 när fostret är så utvecklat?

Jag tycker inte det. Fram till vecka 10 tycker jag det är ok men sen är ju alla organ anlagda. Jag tycker att alla barn har rätt att födas välkomna till världen. Många menar att det är kvinnans rätt att bestämma över hennes egen kropp, men fostret, är det verkligen en del av kvinnans kropp så som te x blindtarm och njurar?

För abort tycker jag man ska vara om en kvinna blivit våldtagen eller har utsatts för incest, men att abort absolut inte ska ses som ett preventivmedel. Det måste vara en hemsk påminnelse om att man blivit våldtagen eller utsatt för incest, och vid incest är det ju stor risk att barnet drabbas av missbildningar och utvecklingsstörningar.

Men sen är jag jättekluven vad det gäller att göra abort när man upptäcker en missbildning på te x ultraljud… Det beror kanske på vad det är för skada, om fostret kan leva ett liv utan smärta, men att ta bort det bara för att det är en utvecklingsstörning eller att generna inte är bra tycker jag inte. Dom är precis lika mycket människor som alla andra och har lika mycket värde.
Om man kan välja bort foster som har en skada kan man lika...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Abort

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-12]   Abort
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9871 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×