Fetma - ett problem som blir allt vanligare

3 röster
6376 visningar
uppladdat: 2009-05-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Frågeställningar:

  • Vad är fetma?
  • Hur fungerar BMI?
  • Varför drabbas vi av fetma?
  • Vilka risker kommer med fetma?
  • Hur förebygger man fetma?

Resultat:

Förr i tiden behövde vi lagra fettväv i kroppen för att klara oss under längre svältperioder. Idag har vi fortfarande samma överlevnadsförmåga, trots att vi i vissa delar av världen har obegränsat med mat.

Fettvävnaden har många bra funktioner; den hjälper oss att behålla värmen och den påverkar även vår ämnesomsättning och hormonbalans, men idag har denna förmåga blivit ett stort hälsoproblem för många. Fetma är en sjukdom som bl a beror på ärftlighet, miljö, kultur och livsstil. Enligt Finn Rasmussen, läkare och docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet beror fetman från 50-60 % av genetiskt arv. Dock så kan ingen människa bli fet utan andra faktorer.

Idag mäter man en persons fettmassa genom BMI, body mass index, en metod där man mäter vikten i förhållande till längden. Om man har ett BMI värde över 30 så lider man fetma. BMI har dock vissa negativa sidor, den skiljer inte mellan muskelmassa och fett. Den visar heller inte hur fettet är fördelat över kroppen. Det kan skapa stora problem eftersom en person med ett stort midjemått har en större risk för att drabbas av sjukdomar än en person med ett högt BMI.

Dagens samhälle har förändrats drastiskt under de senaste årtiondena. Man lever idag ett mer stressigt liv än förr vilket är en av de orsakerna till fetmaepidemin. Stressen resulterar i att man utsöndrar ett stresshormon vid namn kortison. Kortison gör att kroppen har lättare att lagra fett i buken. Idag äter vi mer skräpmat än någonsin. Tillsammans med en mer stillasittande vardag tar vi in mer energi än vi gör av med, och detta är den största orsaken till fetmaepidemin. En ny studie visar att flickor med en lågutbildad moder har 30 % större chans att drabbas av fetma. För pojkar med lågutbildade mödrar ökar chansen till 50 %. Claude Marcus, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet anser att detta kan bero på att en välbärgad familj inte behöver stressa runt sin ekonomi och kan ta sig mer tid till barnen medan en resurssvag familj ständigt måste ta sig tid till arbete. Inom de välbärgade familjerna anses det även vara mer angeläget att vara smal, vilket resulterar i att ansträngningen till viktkontroll ökas.

Vid fetma riskerar man att drabbas av en rad olika sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, ledbesvär, sömnapné, cancer, diabetes och även barnlöshet. Sjukdomar är inte de ända biverkningarna av fetma. Jan Karlsson, filosofie doktor i psykologi har länge arbetat med Swedish Obese Subjects, även kallad SOS-studien. I denne har han kommit fram till att personer som lider av fetma har en mycket sämre livskvalitet än normalviktiga personer. Personer med fetma är oftast väldigt trötta och känner smärta väldigt enkelt. Deras samliv blir också problematiskt. Kvinnor och män som lider av fetma är oftare ensamstående än normalviktiga personer. Feta person kan även vara skygga för att vistas runt andra och blir därmed ensamma och isolerade från den övriga omvärlden. Den manliga typen av fetma lägger sig bara runt buken och är därför mycket farligare. Den kvinnliga fetman lägger sig ofta runt stjärt och höfter och är därför inte lika allvarlig, dock så finns det kvinnor som drabbas av manlig fetma.

Hur ska man då göra för att övervinna denna sjukdom? Idag finns det många olika metoder för att komma över sin fetma. Man kan få kostbehandlig, beteendeterapi, läkemedel som Xenical, Reducil och Rimonabant. Det finns även olika kirurgiska metoder för att underlätta sin bantning. Gastric Bypass är den vanligaste operationen och utförs oftast på extremt överviktiga personer. Det lättaste alternativet för att gå ner i vikt är att själv bli mer fysiskt aktiv och äta mer hälsosam kost. Enligt forskning är det fysisk aktivitet som ger bästa resultatet.

Diskussion:

Enligt mitt resultat så har jag fått en annan syn över personer som lider av fetma. Förr tyckte jag att folk som led av fetma var lata och att de väntade på att någon annan skulle göra de smala. Nu förstår jag att det inte alltid behöver vara individens fel att den lider av denna sjukdom, den kan lika gärna ha allvarliga psykiska besvär som får den att äta mer eller att den har många genetiska arv av detta anlag. Man ska inte klandra de feta för att äta mycket och inte träna, även fast den vill gå ner i vikt, eftersom ätandet har resulterat i ett beroende. Det är lika svårt för någon med nikotinproblem att sluta använda nikotinet som det är för en person som lider av fetma att sluta äta. Man måste även tänka på att en överviktig person bär på betydligt mer kilon än en normalviktig, det blir då svårare för den att bli fysiskt aktiv.

Den nya metoden BMI tycker jag inte ska få användas eftersom den missvisar mycket allvarlig fakta. Jag tror att om en person som har väldigt mycket muskelmassa och räknar ut sin BMI kommer att missvisas eftersom BMI inte skiljer mellan fett och muskler. Det höga BMI värde som individen kan få kan resultera i att personen anser sig vara fet och börjar banta, tillslut kommer det att leda till något som kan vara mycket värre och det är undervikt.

Att det är modernt att vara smal kan nog göra det ännu svårare för en fet person att v&...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

[1] http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/globalfetma/tiofragorsvar/fragorochsvar/vadarfetma.5.61c03dad1180e26cb8780005226.html [2] http://sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=25783&PreView= [3] http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/globalfetma/tiofragorsvar/fragorochsvar/vemblirfetochvarfor.5.61c03dad1180e26cb8780005258.html [4] http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/globalfetma/tiofragorsvar/fragorochsvar/ardetfarligtattvarafet.5.61c03dad1180e26cb8780005242.html [5] http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/globalfetma/tiofragorsvar/fragorochsvar/hurbehandlarmanfetma.5.61c03dad1180e26cb8780005298.html

Kommentera arbetet: Fetma - ett problem som blir allt vanligare

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-05-12]   Fetma - ett problem som blir allt vanligare
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58178 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×