Kärnkraft

3589 visningar
uppladdat: 2011-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Kärnkraftverk tillser Sverige med hälften av all den el vi förbrukar. Det finns tio reaktorer på tre ställen: Forsmarks kärnkraftverk, Oskarshamns kärnkraftverk och Ringhals kärnkraftverk.

Klimatet påverkas inte särskilt mycket av kärnkraftverk. De ger nästan inget koldioxidutsläpp och avfallen förvaras långt ner i berggrunden där de troligtvis inte gör någon skada. Klimatet är ett mycket omdiskuterat ämne, man försöker komma fram till de mest miljövänliga sätt att få fram el. Kärnkraft ser jag som en bra lösning.

Den största anledningen till att man är emot kärnkraft är säkerheten mer än miljön.

De flesta är överens om att kol och olja inte är rätt lösning, men även gas därför dessa släpper ut koldioxid.

Det har hållits klimatkonferenser och man har kommit fram till att de flesta länder måste minska sina utsläpp, vissa mer andra mindre, jämfört med -1990. Men Sverige är ett av de länder som får öka sina utsläpp. Man har bestämt att ändå minska dem med fyra procent, vilket är mycket bra.

Fördelar med kärnkraftverk

Kärnkraftverk har de två viktigaste punkterna: miljö och resurs. Som jag redan har nämnt är det ett miljövänligt sätt att producera el. Sverige har lagt ner kärnkraftverk och om man startade upp dem igen skulle det inte behövas alltför stora arbeten eller resurser.

Kärnkraft ger mycket el och därför låga kostnader. Det är ett effektivt sätt att producera el.

Säkerheten är väldigt hög och risken för fel är liten. Också utomlands är säkerheten bra, den har förbättrats mycket de senaste åren. På Sveriges kärnkraftverk kommer säkerheten alltid först. Med god säkerhet skyddar man miljön och människorna.

Säkerhetssystemen är väl utformade. Gå till säkert läge, är det viktigaste systemet. När det blir fel stoppas reaktorn, det skjuts in styrstavar och kärnklyvningen stoppas snabbt. Det finns flera olika säkerhetssystem så att risken för fel är mycket liten. Man använder olika system med olika strömkällor, diversifiering kallas det. Och separation, man placerar systemen på olika ställen i kärnkraftverket. Om något slutar fungera tar det andra över. 

Självklart gör man så mycket som möjligt för att det aldrig ska bli något fel. Man har t.ex. maskiner från flera olika tillverkare. Man använder material av hög kvallite och olika byggtekniker. Man har flera kontrollanter: staten, FN, lokala kontroller av kommuner och liknande. Vi har ett säkerhetssystem som fungerar bra.

Ett kärnkraftverk är indelat i olika zoner, zonerna är kontrollerade områden

Man får bära specialutrustning för att träda in där. När man går ut ifrån en zon mäts strålningen och om nödvändigt får man tvätta av sig med vatten.

Det finns barriärer och filter som ska hindra strålning från att komma ut.

Nackdelar med kärnkraftverk

Det radioaktiva avfallet har alltid varit den stora nackdelen med kärnkraftverk. Man vet inte riktigt hur det påverkar oss människor och miljön om kring oss.

Härdsmältor har tyvärr skett och det är väldigt tragiskt, i USA 1979 och i nuvarande Ukraina 1986.

Avfalls hantering

I Sverige omsluter man avfallet med koppar och sedan förvaras det under jord, på ca.500 meters djup. Denna metod liknar faktiskt sättet som naturen tar hand om radioaktiva ämnen. Forskare har i Afrika upptäckt 2000 miljoner år gamla reaktioner. Nere i berggrunden har reaktioner skett och det radioaktiva ämne som bildades har stannat kvar på stället och förlorat sin radioaktivitet. Med hjälp av denna information har man kunnat få en bättre bild av vad som händer och hur der sker. Men det är inte någon helt säker fakta och man kan bara dra slutsatser.

SKB, Svensk Kärnbränslehanterings uppgift är att ta hand om det radioaktiva avfallet, inte bara från kärnkraftverk utan också från sjukhus och industrier. De har planerat hur och vart avfallet ska hamna.

Slutsats

Alla energi källor har sina nackdelar och fördelar. Vattenkraft ställer oordning i miljön för fiskar, vindkraft stör utsikt och trivsel och ger minimalt med energi, solceller har en dyr tillverknings process, Kärnkraft har sina risker. Men om man tänker över situationen så är ändå Kärnkraft den bästa lösningen. Vi har redan k...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärnkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-06-01]   Kärnkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58988 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×