Buddhism

4 röster
17071 visningar
uppladdat: 2015-01-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Buddhism

Buddhism uppstod i Indien för 2500 år sedan och är en av de stora religionerna i världen. Den har ungefär 500 miljoner anhängare och finns framför allt i södra och östra Asien. Det är den största religionen i bland annat Sri Lanka, Burma, Thailand och Vietnam och har många anhängare i Kina, Korea och Japan. I Indien, där buddhismen grundades, finns dock nästan inga buddhister alls. Buddhismen är en märklig religion på så sätt att man inte dyrkar någon Gud eller några gudar. Buddhisterna förnekar inte att gudar kan finnas, men de har ingen betydelse för människans frälsning. Dessa ser istället upp till Buddha och dennes ideologier, att försöka likna honom och tillämpa hans lära är det väsentliga inom buddhismen. Det är Buddha, eller Siddharta Gautama som han från början heter, som lade grund för buddishm.

Siddharta Gautama, var en prins som levde i norra Indien för 2 500 år sedan. En spåman hade sagt till hans föräldrar att om pojken mötte sjukdom, ålderdom och död skulle han lämna sitt liv som furste och ägna sig åt att hjälpa andra. På grund av denna spådom skyddade föräldrarna honom bakom höga murar där Siddharta levde utan några som helst bekymmer och visste inte att något annat existerade. En dag när prinsen var 29 år upptäckte han dock en port i muren och gav sig ut på upptäcktsfärd. Nu såg han både en sjuk man, en gammal man och en död man. Siddharta grubblade mycket över det han sett och till slut beslöt hans sig för att lämna både sin familj och sitt gamla liv och gav sig ut i skogen klädd i tiggarmantel för att förstå meningen med livet och varför det finns lidande i världen. I sju år levde han ett strängt asketiskt liv,men insåg att de inte ledde till den djupa insikt och förståelse han sökte. Han övergav därför övningarna och beslöt sig att ägna sig åt meditation, att skåda in i sitt hjärta och sinne. Han satte sig därför under ett bodhiträd och beslöt sig för att inte stiga upp innan han hade funnit meningen med livet. Hur länge han satt där finns det många åsikter om, allt från tre dagar till 49 dagar. När han hade suttit där en tid fylldes hans sinne överraskande av frid. Han vaknade upp ur illusionerna till verkligheten och hade nått den högsta insikten och insåg att allt är lidande.

Efter detta kallade han sig för Buddha, den upplyste. Buddha gav sig nu ut och predikade för människorna och fick många lärjungar och snart bildade de en munkorden. De klädde sig i saffransgula mantlar, de fick inte äga något utan tiggde sin mat och undervisade dem de mötte om Buddhas lära.

I 45 år vandrade Buddha omkring i norra Indien och predikade. Hans lärjungar kom från alla samhällsklasser. Buddha dog när han var 80 år gammal. På sin dödsbädd sa han till sina lärjungar att de inte skulle göra honom till en gud utan att det var hans lära som var det viktiga.

Ideologi

Livet är enligt buddhismen lidande. Lidandet är dessutom evigt eftersom att man återföds efter döden, så kallad reinkarnation eller själavandring. Men buddhismen lär att det går att uppnå det totala utslocknandet, nirvana. För att göra det måste man följa åtta stränga levnadsregler, som kallas den åttafaldiga vägen, denna står för; 1. Rätt insikt eller förståelse 2. Rätt beslut 3. Rätt tal 4. Rätt handlande 5. Rätt levnadssätt 6. Rätt strävan 7. Rätt uppmärksamhet 8. Rätt koncentration eller meditation

Buddhister lever även efter Buddhas budskap: man får inte döda något levande, inte stjäla, inte bruka våld, man ska meditera, sträva efter fred på jorden och när människan når fullständig frid slutar själavandringen. Buddhistmunk eller nunna är det bästa man kan vara, för de lever utan ägodelar, nästan som en tiggare. Målet inom buddhismen är att nå upplysning eller ett uppvaknande och på så sätt nå nirvana. Därmed upphör återfödandet.

Buddha sa också att människan ska visa respekt mot allt levande. En buddhist är därför ofta vegetarian och plågar aldrig en levande varelse. Han är emot krig och våld och försöker istället visa medlidande och godhet mot andra levande varelser.

Hur man blir buddhist

Om man råkar vara född i ett buddhistiskt land av buddhistiska föräldrar så blir man automatiskt buddhist, precis som många svenskar förväntas vara kristna när de föds. Därför finns det förstås även många buddhister som inte praktiserar meditation eller sätter sig djupare in i lärorna, precis som det finns många kristna som aldrig ber eller går i kyrkan. Om man som icke-buddhist skulle vilja bli buddhist så är det ganska okomplicerat och det är ett beslut man tar själv. Det finns ingen test som man måste genomgå eller någon som kontrollerar om man duger som buddhist. För de flesta människor är det något som växer fram gradvis efter kontakt med buddhismens meditationsmetoder och lära.

Stora och lilla vagnen

De två huvudinriktningarna inom buddhismen är Theravada och Mahayana. Den senare har flera förgreningar, bl.a. Vajrayana och Zenbuddhism.

Theravada (de äldstes lära) är den inriktning som ligger närmast den ursprungliga läran. Den innebär att det är svårt att nå upplysning , i princip omöjligt om man inte lever ett strikt liv som munk och när man väl nått dit återföds man inte. Ibland kallas inriktningen ”Hinayana” av mahayanabuddhister, och det betyder ”den lilla farkosten” och kan tolkas lite nedsättande (eftersom det är så svårt att nå Nirvana) och bör ej användas. Theravadabuddhism utövas i Thailand, Sri Lanka, Burma, Laos och Kambodja.

Mahayana (den stora farkosten) är en inriktning som visserligen bygger på theravadas lära men betraktar buddha som gudomlig och i vissa fall tillber honom som en gud. Man antar också att man efter upplysning kan välja att inte uppgå i Nirvana utan återfödas som bodhisattva,alltså en upplyst människa som ägnar livet åt att hjälpa andra att nå upplysning. Mahayanabuddhism utövas i bl. a Kina, Vietnam, Korea och Japan.

Dalai Lama

Dalali Lama är sedan slutet av 1500-talet titel på den högste religiösa ledaren inom den tibetanska buddhismen som fram till år 1951 var Tibets mägtigaste politiske ledare. Dalai Lama anses vara en bodhisattva d.v.s en upplyst person som har förskjutit sin uppgång i nirvana och fortsätter att reinkarneras (återfödas) för att kunna hjälpa resten av mänskilgheten. Den nuvarande Dalia Lama är den 14:e sedan 1391 och föddes den 6 juli 1935 vars riktiga namn är Tenzin Gyatso.

Om man översätter ordet Dalai Lama rakt av betyder det: ”andlig ledare med oändlig vishet”. De tibetanska buddhisterna tror att Dalai är Bodhisattvan Chenresi (medlidandets herre) fast i mänsklig form. Chenresis ande påstås återfödas i en annan pojkes kropp när en Dalai dör.

Hur utses en Dalai Lama? När en Dalai har dött och Chenresis ande har återfötts i en annan pojkes kropp börjar sökandet efter den nya Dalai Laman. Jag ska nu berätta hur det gick till när den nuvarande Dalai Laman, Tenzin Gyatso, upptäcktes. 1933 dog den trettonde Dalai Laman. Två år senare i den lilla byn Takster föddes Tenzin Gyatso. Den provisoriska regenten Reting Rinpoche hade en vision om en plats där man skulle finna nästkommande Dalai Lama. Den sökpatrull som hade satts in att leta efter Dalai fann 1937 en plats som stämde överrens med Retings vision. De klädde ut sig till köpmän och ställde olika frågor till Tenzin. Han fick välja mellan olika föremål och valde hela tiden de som hade tillhört den förre Dalai Laman. Efter dessa olika tester var sökpatrullen säkra på att de hade hittat den nye Dalai Laman.

När Tenzin var sex år gammal fick han börja utbilda sig i meditation, metafysik, religion och logik. Utbildningen skedde i Portapalatset. 1950 förklarades Dalai Lama myndig samma år invaderade Kina Tibet. Dalai var nu bara 15 år gammal och fick uppgiften att leda sitt folk under invasionen. Dalai ansåg att den enda utvägen att få kineserna tillbakadragna var genom samtal och diplomati och han försökte hela tiden undvika ett beväpnat uppror. 1959 flyr Dalai och 100 tusentals munkar till Dharamshala i Indien. Flera tempel, heliga skrifter och målningar förstörs samtidigt som flera munkar dör. Dalai har vädjat till FN flera gånger om Tibets situation. 1959, 1961och 1965 uppmanades Kina att respektera Tibets mänskliga rättigheter och självbestämning av FN: s generalförsamling. 1987 föreslog Dalai en fredsplan som lösning på förhållandena i Tibet. Han vill göra Tibet till en fristad där alla varelser ska kunna leva i harmoni i framtiden. För sin icke-våldskamp fick Dalai Lama Nobels fredspris 1989. Dalai kämpar fortfarande för fred i Tibet men han har ännu inte fått tillstånd att återvända till Tibet.

Mina åsikter

Jag tycker buddhismen är en av de bättre religionerna på vår jord. I mitt sökande efter information om religionen har jag upptäckt att den är väldigt fredlig och inte har orskat några konflikter som kan mätas med dem som ex. kristendomen och islam har orsakat.

Buddhismen har inte heller någon gud de tillber och dyrkar eller som delar ut belöningar eller straff. De vill istället att man ska vända sig innåt och blickan in i sig själv istället ( d.v.s. meditera). De lever efter att behandla alla väsen och sin omgivning med kärlek och respekt och har nästan alltid en fredslig inställning till konflikter. Ett ex. på detta är att buddhismens nuvarande Dalai Lama har fått Nobels fredpris p.g.a sitt motstånd mot att bruka våld i sin kamp om att få tillbaka sitt folks frihet. Jag har svårt att tro att ex. påven eller någon muslimsk ledare någonsin skulle göra sig förkänt av ett sådant pris.

Det finns ingen tanke på ”heligt krig” i buddhismen, att man ex. dödar för sin religions skull. Att döda innebär för buddhister att bryta en huvudregel. Det är strängt förbjudet att döda en annan människa i religionens namn eller på grund av order från en religiös ledare eller under religiös förevändning.

Buddhismen har sina rötter i hinduismen, men den har avskaffat kastväsendet. Då buddhister diskuterar politik betonar de oftast vikten av att träna sig själv enligt Buddhas lära utan att lägga stor vikt på att ordna samhället på någo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Buddhism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2015-01-30]   Buddhism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59548 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×