Äldres hälsa och livskvalitet

2 röster
21689 visningar
uppladdat: 2018-04-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Inlämningsuppgift 3
Äldreslsa och livskvalitet


1
Beskrivning av faktorer som bidrar till ökad livskvalitet, värdighet och delaktighet i
ett normalt åldrande är bättre sömn, mindre tröttheten och bättre psykisk ohälsa. Enligt
en undersökning som genomförda av stressforskningsinstitutet, äldre personer är
lyckligare och friskare än någonsin tidigare. De har relativt bättre liv, mindre fysiskt
slitsamma yrken och, erfaren hälso-och sjukvård och bättre ekonomi.
Insjuknade i stroke och hjärt-kärlsjukdomar har minskat för personer som är över och

2
Subjektiv hälsa Objektiv hälsa
Det innebär hur en person upplever sin
hälsa.
Den utgår ifrån medicinska faktum.
Man kan uppleva sin hälsa trotts sin
sjukdom eller funktionshinder
Andra kvaliteter som vägas upp.

Observationer, jämförelse och
undersökningar
Allt detta avgör om en människa är frisk
eller sjuk.1
Välbefinnande: en inre känsla att man får känsla av att må bra. Är känsla av
trygghet och meningsfullhet. Försöka känna ens sammanhang i livet och har möjlighet
till samtal om sitt liv. Genom gemenskap ska en få känna sig vara behövd och ha stöd
att leva efter sin kultur, tro och livsåskådning. I vardaglige ska en få känna upplevelser
av livsmod och lust.


1. Vad kan bidra till ett positivt biologiskt åldrande?

3
Motion, näringsrik och social samvaro kan leda till bättre hälsoliv även om
man åldras därför att försämrad hälsa inte behöver bero på att man blir äldre.
Dessutom mediciniska och kirurgiska behandlingsmetoder som blev bättre har
hjälpt till att skjuta upp och lindra många sjukdomar som kommer med
stigande ålder.
4
Medelåldern under 1900-talet har stigit med cirka 10 år.
Medellivslängden för kvinnor idag är 84 och för män 81 år.
Hälsa varierar fån en person till andra beroende på miljö och vanor från
tidigare, därför att träning är bra. Både fysiska aktiviteter och muskelträning
kan visa bra resultat högt upp i åren. Att promenera 30 minuter några gånger i
vecka kan ge absoluts vis bra resultat.
Risken för övervikt ökar, motion minska och kommande sjukdomar såsom
diabetes och hjärtkärlsjukdomar om man är inte omhänderta.
Äldre människor kan på enkla steget behålla sina hälsa exempelvis att man går
varje dag i dagsljus och solljus som är bra för kroppen. Då solljus hjälper D-
vitaminhalten i kroppen ökar vilket kan ens välbefinnande stiger.
Att vara utomhus en stund varje dag i dagsljus och solljus är bra för kroppen.
Solljuset gör att D-vitaminhalten i kroppen ökar, vilket kan öka ditt
välbefinnande. Tillsammans med fysisk aktivitet kan det också minska risken
för benskörhet.
Kontrollera att äta hälsosam mat. På grund av ämnesomsättning som sjunker
energibehovet minkar när man blir äldre, vilket kan påverka hur mycket man
rör på sig. Det är svårt att äta lika mycket som unga utan att gå upp i vikt.

Se till att man äter mat som innehåller olika näringsämnen. Brist på
näringsämnen kan öka risken till ökad känslighet för infektioner och nedsatt
muskelstyrka. Därför att det är viktigt att tänka på att mat innehåller
näringsämnen som kroppen behöver.
En börs undvika lättprodukter och lägga mellanmål mellan måltiderna och
dricka tillräckligt mycket med vätska i synnerhet vatten. För att tandproblem,
sjukdom eller minskad aptit och det kan göra svårt att en få i sig tillräckligt
med energi.


2. Vad kan bidra till ett positivt socialt åldrande?

4
Det är värd att man engagera sig i någon aktivitet, där träffar en annan
människa. Om man har god relationen till familjemedlemmar och vänner så det
är klart att det är positivt. När man föredrar att leva i ensamheten och har inte
regelbunden kontakt med andra, ökas risken att man må psykiskt dåligt och
drabbas av depression.
Det finns tre viktiga teorier om vilken social gemenskap som är passande för
äldre.

1
En teori menas att det är lämpligast att vara aktiv som i yngre år och
på det sättet fördröjas åldrandet. Det finns goda utbuden aktiviteter för
äldre från universitet och högskolor studier i språk, konstvetenskap och
beteendevetenskap.
• En annan teori är mindre socialt aktivt liv, även om det tidigare varit
aktivt, så det är önskvärda. Det menas att välbefinnande infinner sig när
det finns möjligheter att en dra sig undan samhället till en lite lugnare
tillvaro.
• En tredje teori enligt sociologen Lars Tornstams är att äldre människor
har värderingar än yngre och att personer i ålderdomen går från ett
materialistiskt till ett mer rationellt verklighetsperspektiv.


3. Vad kan bidra till ett positivt psykologiskt åldrande?

1
Gerontologin hjärnan inlärning. Enligt forskarna inom gerontologen så
hjärnan behöver träna genom att stimulera hjärnan ökar antalet synapser.
Även kognitiva, kunskapsmässiga och processerna har positiva påverkning och
reservkapaciteten ökar. Lösa korsord, sudoku har effektiv att förhindra
åldrandeprocessen. Så enligt en studieperson som deltog i mellan 50–79 år
visade att 90% av dem som deltog har förbättrat sina kognitiva förmågor. Så
det är viktigt för äldre att fortsätta att vara aktiva i kropp och intellekt. Så länge
hjärnan lär sig något varje dag, blir den aldrig gammal, sång, musik, lek och
humor, djur, natur och sociala kontakter är bra saker för äldre. Det är klart att
man lär sig för långsamt när man är äldre.


4. Vilka naturliga faktorer kan ha påverkan på äldres sexualitet?
Motivera ditt svar.

1
Testosterinnivån hos kvinnor ökar därför att de har en liten mängd av alkohol vilket
kan lida till ökad sexlust hos dem. Till motsatsen är män har minskad
testosteronhalten på grund av stort mängd av alkohol.
Könsskillnaderna kan också påverka sexlust därför att kvinnor oftare är gifta med män
som är äldre än dem själva, och däremot män är mer sjuka än kvinnorna.

4
När man är äldre blir slemhinnorna inne i slidan tunnare och skörare. Också
elasticiteten i slidväggarna kan bli mindre, och det tar vanligtvis längre tid att få våthet
från slidan. Ett aktivsexliv kan göra att slemhinnorna blir mindre torra och elasticiteten
inte minskar.


5. Vilka är Folklsomyndighetens fyrarnstenar för ett bra
åldrande?


3
Bra matvanor och ingen rökning: när muskelmassan minskar behoven av
kaloribehov- därför att äldre behöver äta mat som innehåller näringsämnen i
förhållande till mängden kalori. Samtidigt äldre som har försiktigt med salt
upplever bättre liv eftersom salt bidra till högt blodtryck och hjärt-
kärlsjukdomar. Mat som innehåller D-vitamin kan vara bra samt vitaminer B1-
B2, B3. Undvika rökning och dricka mycket vatten är bra för ett långt liv.
• Social gemenskap och stöd: Äldre människor har mycket nytta i livet,
samhället, kulturen, folkutbildningen och föreningslivet för samhället och sig
själva också. Eftersom de har viktiga kunskaper och erfarenheter. Det är bra för
dem att de känna sig påverka på samhället och att de har möjligheter att känna
delaktighet är grundläggande för en god hälsa och förutsättning för att förstå
samhälle vi lever i.
• Fysisk aktivitet: det är ett välfunnet steg för äldre att ägna sig åt fysiska
aktiviteter. Den ökar välbefinnande, bevara muskulatur och rörlighet och stärka
skelett. Dessutom utevistelse och fysiska aktiviteter kan motverka övervikt,
förbättra sömnkvaliteten och den är bra för den mentala och sociala hälsan.
• Meningsfullhet och att känna sig behövd: enligt studier så att husdjur har stor
effektiv till att äldre känna behövd. Det stimulerar sinnena och öppnar
möjlighet till kommunikation, vilket utgör att blodtrycket sänks stresshormoner
minskar och endorfiner avges. Meningsfullhet för äldre kan vara att de själva
kan handla, besöka vänner och laga mat

6.
Hur kan äldre med utländsk bakgrund få del av social gemenskap
som ger välbefinnande?

1
De är ofta nöjda med den svenska äldre omsorgen och hälso- och sjukvården än
infödda svenskar enligt en studie av Sandra Torres, professor i sociologi, linsköpings
universitet.
5
Det är svårt eftersom de äldre som har utländsk bakgrund utgör inte en
homogen grupp. Kulturella värderingar kan spegla ens inställning till vad gott åldrande
innebär. Endast äldre med utländsk bakgrund kan få hjälp av etniska boende och
etniska dagcenter. Däremot visar studier att sociala aktiviteter och dagcenter för att
lära känna det svenska samhället, ger ökad livskvalitet. Men å på andra sidan har äldre
personer med utländsk bakgrund mindre vård och omsorg än äldre som är födda i
Sverige. Samtidigt svårigheter med språk, dålig information om äldreomsorgen,
svensk mat som äldre är inte vana till är anledningar till att äldre personer inte
använder kommunens tjänster. Däremot visar SKL, Sverige kommuner och landsting
att en tredjedel av kommunerna att deras personal i vården och omsorg har både språk
och kulturkunskaper. Och sex av tio kommuner serverar mat från olika kulturer. Men
ändå används få dessa tjänster.Reflekterar

Uppgiften handlade om äldres hälsa och deras livskvalitet. Så fint av Sverige att ta
hand om deras äldre, visa respekt och är omtänksamma för dem. I mitt hemland blir
äldre oviktiga hos en del familjer. Egentligen ska de bo med deras barn och det är inte
klart om sons hustru ska respektera henne och tar hand om hennes svärmor, eller bor
de i äldreboende och där personalen är inte utvecklade tillräcklig mycket, äldreboende
är inte rent och de har inte bra ordning.
På grund av kriget, påfrestningar och stora ansvar har äldre personer inte fysiska
aktiviteter, rätt matvanor och meningsfullhet. De är inte aktiva och gå ut och så vidare.
Försämrad hälsa diabetts, högt blodtryck, stroke, hjärtkärl allt detta på grund av dåliga
vanor, inga fysiska aktiviteter. Ofta säger de att vi är gamla nu, ska vi träna nu, ska vi
ta hand om oss vid den åldern och så vidare. De glömmer sig själva bara för att de har
åldrats.
I Sverige äldre är mycket aktiva oavsett hur vädret är, de går ut och promenera, de
tränar, tänker på deras hälsa och har goda vanor.
Det är som sorgligt att svensk dör i äldreboende utan att deras barn och barnbarn vara
ru...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

1Läroboken Hälso-pedagogik av Anna-Karin Axelsson 2https://www.slideshare.net/asak2/hlsa 3http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/Yrkesintroduktion-baspersonal-aldreomsorgen/Sidor/H%C3%A4lsa.aspx 4https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Senior/Att-bli-aldre/Sa-aldras-kroppen/ 5http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/anhoriga-till-aldre/viktiga-omraden/social-delaktighet-kon-och-mangkulturella-fragor/

Kommentera arbetet: Äldres hälsa och livskvalitet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2018-04-12]   Äldres hälsa och livskvalitet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60290 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×