"Aktivitet Äldre" - Ett sätt för personalen att uppmuntra de äldre till ett aktivare liv

2774 visningar
uppladdat: 2005-05-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I dagens Sverige är ca 17 procent av befolkningen 65 år och äldre. Andelen äldre i befolkning ökar allt mer. Grundläggande för en bibehållen hälsa och livskvalitet hos äldre, är att de har en hög fysisk, psykisk och social aktivitetsnivå. Projekt ”Aktivitet äldre” i Eslövs kommun har som mål att erbjuda de boende på äldreboenden i kommunen möjlighet till ett större och bredare utbud av aktiviteter samt att varje enskild individ, som är delaktig i projektet, ska få tänka, tala och gå varje dag. Syftet med studien är att undersöka hur den anställda personalen på äldreboenden i Eslövs kommun, genom projektet ”Aktivitet äldre”, anser att de har blivit påverkade av projektet samt hur de har klarat att implementera projektets tankar i sitt arbete. Datainsamlingen har skett genom en enkätundersökning på samtliga äldreboenden i Eslövs kommun. I resultatet framkom det att personalen på äldreboenden vill vara, men ej har varit, delaktiga i projekt som genomförs på äldreboenden. Det fanns ett samband mellan bra information och förståelse av syftet med projektet. Ett samband fanns även mellan en känsla av meningsfullhet och god arbetsgemenskap. Slutsatserna, visade att det krävs ett kontinuerligt samarbete mellan aktörerna inom projektet, samt att personalen utvecklar en stark KASAM och den kompetens som krävs för att etablera projektet. Vi anser att folkhälsopedagogen har en viktig roll i ett förändringsarbete, med syfte att genomföra projekt inriktade mot förbättrad hälsa och meningsfull tillvaro för äldre på äldreboende och personal inom äldreomsorgen. De...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Aktivitet Äldre" - Ett sätt för personalen att uppmuntra de äldre till ett aktivare liv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-05-01]   "Aktivitet Äldre" - Ett sätt för personalen att uppmuntra de äldre till ett aktivare liv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=33999 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×