Från trä till papper

1 röster
2306 visningar
uppladdat: 2019-09-30
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

                                                Från trä till papper

 

När du framställer papper behöver träet malas ned så fibrerna får frigöras. Det finns två olika metoder, kemisk eller mekanisk väg, och de alla har sina fördelar. T.ex om du använder dig av den mekaniska vägen så går väldigt lite virke till spillo och veden mals ned, medan den andra metoden bryter ner och rensar bort ämnet lignin som finns i träet och som binder samman fibrerna. Träet består till största del också av något som kallas cellulosafiber, och när ett pappersark ska skapas så binds dessa samman.

 

                                                   Pappersframställning

 

Mäldberedning, första huvudsakliga steget.

Den pappersmassa du har fått ut blandas ned med vatten och mals ned.

För att pappret ska få de egenskaper du vill, så blandar dom ner andra  eventuella pappersmassor. Helst så vill man att pappret inte ska vara så genomskinligt, därför tillsätts fyllnings medel som t.ex  krita, vilket gör färgen på pappret vitare och finare.

Tillsammans späds sedan mälden ut med ännu mer vatten (bakvatten) och sprutas jämnt ut på en ändlös pappersmaskinens rullande vira, där vattnet rinner och sugs av och avvattnas, och mälden torkas till ett färdigt pappersark.

 

Från viran pressas sedan arket in mellan roterande pressvalsar och avvattningen fortsätter, ytterligare vatten sugs ut. Det återstående vattnet torkar sedan bort därefter i ångvärmda cylindrar. Denna process upprepas ca 3-4 gånger och kallas Pressning eftersom att pappersarket pressas ut och formar sig.

 

Torkning, torkpartiet

Pappret torkas i uppvärmda torkcylindrar, där de torkas upp till 95%.

Torkpartiet är alltid inneslutet i en så kallad torkkåpa där det är viktigt att hålla god ventilation så att den fuktiga luften alltid transporteras bort.

 

Färdigställningen 

Slutligen för att ytan på pappret ska jämnas ut pressas pappret mellan ytterligare valsar. För att minska dammet som sprids från pappret kan man ytbehandla det genom att t.ex ytlimma.

Om det är ett papper som är ämnat för tryck så kan det behöva bestrykas med krita, kaolin eller titandioxid, som förbättrar tryckegenskaper. 

Slutligen skärs den färdigbehandlade pappersrullen till ark i arkmaskiner.
Återvinning

Materialet måste alltid kvalitetssäkras på sorteringsanläggningar och sortera bort skräp, innan pappersförpackningarna från soptunnorna förs vidare till återvinning.

När pappret är rensat så körs materialet vidare t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://alstermo-bruk.se/hur-framstalls-papper/ https://www.skogssverige.se/papper/fakta-om-papper-och-massa/massa-och-papper stillverkning/papperstillverkning http://tavab.se/returpapper

Kommentera arbetet: Från trä till papper

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Muna Husen [2019-09-30]   Från trä till papper
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60554 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×