Det Kalla Kriget

12 röster
34053 visningar
uppladdat: 2006-05-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Efter andra världskriget startades en maktkamp mellan de två världsmakterna Sovjetunionen och USA. Det kom att kallas för det Kalla Kriget. Det varade i nästan 50 år, från andra världskrigets slut 1945 till Sovjetunionens fall 1991.
Sovjet och USA var båda ute efter makt över världen, men eftersom de båda unionerna hade så mycket kärnvapen vågade ingen av dem gå till anfall mot den andra. Risken fanns att mänskligheten skulle utplånas, och det var inte direkt det man var ute efter.
Istället skickade de vapen till andra länder som var i krig, USA till den ena sidan och Sovjet till den andra.

Ett delat Tyskland

Som sagt, det hela började efter andra världskrigets slut.
Med hjälp av USA befriades halva Tyskland, det som senare kom att bli Västtyskland, och större delen av västra Europa från nazismen. De västeuropeiska länderna fick välja sina regeringar själva medan östra Europa som hade befriats av Sovjetunionen fick styras av kommunistiska diktaturregeringar.
Anledningen till att Tyskland delades upp i två delar var att landet ockuperades av såväl USA, England och Frankrike som Sovjet. USA och Sovjet kunde inte komma överens om hur det skulle bli med Tyskland, så tillslut delades landet i två. USA, England och Frankrikes zoner bildade Västtyskland och Sovjets zon blev Östtyskland.
För att hindra människorna i Östtyskland att fly till Västtyskland satte kommunisterna upp olika gränshinder som vaktades av östtyska soldater.
Berlin var också delat, så där lät kommunisterna bygga upp en mur genom staden, Berlinmuren.


Marshallhjälpen

Efter alla bombningar under andra världskriget låg stora delar av Europa i ruiner. USA ville bygga upp Europas ekonomi, så att européerna skulle kunna handla varor från USA. De var också rädda att Västeuropa skulle bli kommunistiskt på grund av fattigdomen, så därför gav USA Västeuropa nästan 13 miljarder dollar.
Detta hjälpprogram kom att kallas Marshallhjälpen, efter USA:s dåvarande president George Marshall.
Ett nytt Västeuropa byggdes upp och med tiden blev Västeuropa rikare än någonsin.


Koreakriget

Under andra världskriget var Korea ockuperat av Japan. I slutet av kriget befriade Sovjet norra Korea, och ryssarna såg till att Nordkorea fick en kommunistisk regering.
USA, befriade södra Korea och såg till att det bildades en regering som kämpade mot kommunismen.
Sovjet nöjde sig inte med att bara halva Korea var kommunistiskt, så i juni 1950 gick Nordkorea till anfall mot Sydkorea. USA:s president Truman använde sitt inflytande på FN så de skulle se Nordkorea som angripare, och sända in amerikanska trupper för att hjälpa Sydkorea.
De lyckades befria Sydkorea, men FN ville ha ett förenat Korea under kontroll av västvärlden, så de amerikanska trupperna fortsatte över gränsen till Nordkorea. Då hade man inte räknat med att det kommunistiska Kina inte skulle gå med på en sådan sak. Följden blev att en kinesisk armé på 200 000 man ingrep i kriget. Det drev tillbaka FN och amerikanerna.
Kriget pågick till 1953 och kostade två miljoner människors liv, men förändrade inte uppdelningen av Korea. Nordkorea är än idag en kommunistisk diktatur.


Cubakrisen

Ön Cuba ligger några tiotal mil söder om Florida, och där ägde många amerikaner företag, så när Fidel Castro tog makten på ön 1958 blev många amerikaner oroliga.
Fidel Castro var gerillaledare och socialist. Han såg inte sig själv som en kommunist, utan en nationalist som ville upprätthålla självständighet och självrespekt på Cuba.
USA började kämpa för att avsätta Castro som ledare, och självklart stod Sovjetunionen på Castros sida.
USA upptäckte snart att Sovjet höll på att placera ut kärnvapenraketer på Cuba, som kunde nå amerikanska storstäder. Presidenten hotade med krig om vapnen inte togs bort från ön, och amerikanske krigsfartyg lade sig runt Cuba. Ryska båtar med kärnvapen var samtidigt på väg mot ön. Det här blev några dagar då folk i hela världen var oroliga för ett tredje världskrig. I sista stund vände de ryska båtarna, och något hett krig uppstod inte.


Vietnamkriget

Vietnamkriget var ett av de krig som förvärrades flera gånger om på grund av det kalla kriget.
USA, Kina och Sovjet skickade vapen och soldater till Vietnam. Det gjorde att kriget blev längre, och att fler människoliv offrades.

Vietnam blev under 1800-talet en fransk koloni. Efter krig och konflikter gav fransmännen upp landet, och det delades i två delar 1954. Nu var Nordvietnam styrt av den kommunistiske ledaren Ho Chi Minh, och USA stödde den Sydvietnamesiska regeringen med Ngo Dinh Diem som ledare.
Sydvietnams regering var diktaturstyrd, och ledarna missbrukade den makt de fått av USA genom att tjäna pengar på de fattiga bönderna i landet. Människorna i landet var missnöjda med diktaturregimen och USA. Därför bildades gerillan FNL, vilken stöddes av Nordvietnam. Nordvietnam fick vapen från Sovjet och Kina, som de skickade till FNL. Den Sydvietnamesiska regeringen kämpade emot, och de fick vapen från USA, men FNL-gerillan lyckades ändå besegra dem. Nordvietnams avsikt var att ena landet genom kommunistiskt styre, men de hade ett stort problem; USA. USA skickade massvis med vapen och trupper till Sydvietnam, och till slut blev det ett öppet krig mellan USA och Nordvietnam.
Trots att USA släppte flera bomber över Nordvietnam, hela tre gånger så mycket bomber som under hela andra världskriget, klarade sig Nordvietnam mycket bättre än förväntat.
I början av 70-talet ändrade USA strategi och bestämde sig för att låta Sydvietnams regering klara sig själva med hjälp av amerikanska vapen. När inte Syd längre hade någon stormakt som stod bakom dem gav de upp och förlorade kriget. Nordvietnam och FNL segrade och Vietnam enades till ett kommunistiskt land.

Maktkampen i övriga delar av världen

Under det kalla kriget hann också Kina bli ett kommunistiskt land, och många miljoner människor dog i försöken att göra Kina till ett modernt industriland.
De många konflikterna i arabvärlden påbackades, speciellt efter det kalla krigets slut också av USA och Sovjet, som skickade vapen till olika stater i mellanöstern. En annan konflikt var kampen om oljan i Iran. Iran hade religiösa ledare som förklarade för folket att USA var deras värsta fiende. Då satsade USA på att stödja Iraks diktator Saddam Hussein. Saddam ville vinna land oljefält på gränsen mellan Iran och Irak. Kriget varade i åtta år, och Irak vann ingen del av Iran.


Det kalla krigets slut

När Sovjetunionen fick en ny president år 1985 började saker och ting vända. Den nya presidenten, Michael Gorbatjov, insåg att de två stormakterna inte längre kunde tävla med varandra. Hans idé var att bli vän med USA och låta de sovjetstyrda länderna i Östeuropa bli fria. Han införde också yttrandefrihet och mer demokrati i landet. Folket skulle få bestämma mer. Mäktiga kommunister och militärer gjorde motstånd och genomförde en kupp mot Gorbatjov 1991, för att få tillbaka kommunismen i landet. Kuppen misslyckades, och det kommunistiska partiet förbjöds. Efter kuppen kunde Estland, Lettland och Litauen bryta sig ur Sovjetunionen, och strax efter det följde de andra delrepublikerna deras exempel. Nu fanns inte Sovjetunionen längre, och Gorbatjov avgick som president.
I november 1989 revs Berlinmuren, och efter de första fria valen 1990 enades Öst- och Västtyskland till ett land.

Egna reflektioner

Det finns många förklaringar till att de östeuropeiska länderna kommit efter i utvecklingen.
De har varit isolerade och har inte kunnat bedriva samma handel med resten av världen som västra Europa har. Internationella språk som engelska lärdes inte heller ut i skolorna, så många från det forna Sovjet har svårt att kommunicera med resten av världen.
En annan bidragande orsak kan också vara att alla fick lika lön. Folk gjorde nog sitt jobb men lade kanske inte ned så mycket kraft på sitt arbete. Länderna fick ju dessutom inte ta del av de pengar som USA skänkte vid Marshallhjälpen för att bygga upp Europa.

I Kina tror jag att det har funnits kommunistpartier länge, men att de inte har gjort allt för att få makten i landet. När nu Kina blev fritt från Japan kände kommunistpartiet att de hade en chans att göra landet kommunistiskt. Kina är ett mycket stort land och har kunnat vara självförsörjande med råvaror. De har inte varit beroende av omvärlden på samma sätt som länderna i Östeuropa. Jag tänker att det nog finns ett samband mellan andra världskrigets slut och Kinas revolution. Det var nog så att det var lättare att bedriva ett kommunistiskt styre i landet när det fanns en annan kommunistisk stormakt i världen. Kina och Sovjet tyckte lika i många frågor, och kunde stå bakom varandra, som till exempel i Koreakriget, när kinesiska arméer gick in för att befria Nordkorea.

Vietnamkriget visade att pengar inte alltid betyder makt. USA lade ned en förmögenhet på att vinna kriget, men vietnamesernas styrka, uthållighet och motstånd tillsammans med världsopinionen gjorde att de tillslut vann kriget.
Eftersom kriget TV-sändes kunde folk se hur bomberna förstörde byar, men inte bara det. Man såg också hur människorna drabbades av kriget, hur deras hem förstördes och hur de flydde svårt skadade från bombningarna.
Då bildades en opinion mot USA som protesterade mot kriget. En av de starkaste bilderna som bidrog till att opinionen växte mot USA är en bild på en naken flicka som springer skrikande för att hon har napalm brinnande i huden.
Min slutsats är att pengar kan ge makt till en viss gräns, men när det gäller så många människors liv så är annat, som sammanhållning, uthållighet och moral starkare.
Det kalla kriget är slut, men istället har konflikterna förflyttat sig till andra delar av världen, som till exempel arabvärlden. Det är inget kallt krig, men inte heller något hett krig.
USA bombar länderna med motivet att stoppa terroristaktioner, medan araberna svarar på det med ännu fler terrorattentat....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Det Kalla Kriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-12-11

    Det där du skrev i slutet om a

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-14]   Det Kalla Kriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6180 [2024-06-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×