Sverige under mellankrigstiden

15 röster
25529 visningar
uppladdat: 2006-08-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mellankrigstiden inleds med att första världskriget tar slut 1918. Den avslutas med att andra världskriget bryter ut i Europa 1939.

1921 hölls det första andrakammarvalet med allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män.
Det var socialdemokraterna och liberalerna som i årtionden varit verksamma gällande rösträttsfrågan och i regeringsställning lyckades de nu klubba igenom reformen. De socialistiska partierna utgjordes av socialdemokraterna och kommunisterna. De borgliga partierna utgjordes av Högern, Bondeförbundet samt de två liberala partier som på 1930-talet gick samman och bildade Folkpartiet.

I början av 1920-talet drabbades Sverige av en djup lågkonjunktur vilken ledde till massarbetslöshet och snabbt sjunkande reallöner. Detta var startskottet till den allvarligaste ekonomiska kris som Sverige upplevt i modern tid.
Till följd av de fallande jordbrukspriserna blev landsbygden urbaniserad, detta faktum gällde framförallt unga kvinnor som sökte sig till städerna för att hitta arbete. Under andra halvan av 1920-talet vände lågkonjunkturen uppåt och vid slutet av decenniet såg det riktigt lovande ut. Exportindustrin gynnades av det faktum att kronan var undervärderad gentemot andra valutor vilket ledde till ökad sysselsättning.

Under våren 1931 blev den stora börskraschen i USA kännbar i Sverige.
Många företag försattes i konkurs, enormt hög arbetslöshet samt allmän oro på arbetsmarknaden rådde i Sverige under denna tid.
Situationen på arbetsmarknaden förvärrades då arbetare sympatistrejkade i Ådalen 1931. Detta för att stödja arbetare i en lönekonflikt i Hälsingland. Arbetsgivarna kontrade med att sätta in strejkbrytare som skötte lossnings- och lastningsarbeten i hamnen i Lunde. Nästföljande dag, Kristi Himmelsfärdsdagen den 14 maj 1931 gick ett demonstrationståg bestående av 3000 strejkande arbetare från Frånö till Lunde. Demonstrationen fick ett tragiskt slut då fem personer sköts ihjäl av ditkallad militär.
Uppståndelsen efter skotten i Ådalen blev enorm och hoppet om ett förtroendefullt samarbete på arbetsmarknaden tycktes vara avlägsna.

Efter riksdagsvalet 1932 tillträdde en socialdemokratisk enpartiregering med Per Albin Hansson som statsminister och Ernst Wigforss som finansminister. Tack vare Wigforss ekonomiska teorier som lanserades av den brittiske ekonomen John Maynard Keynes.
Mot slutet av 1930-talet minskade arbetslösheten och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter förbättrades. År 1938 slöts ett samarbetsavtal mellan LO och SAF, det ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sverige under mellankrigstiden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-08-27]   Sverige under mellankrigstiden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6729 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×