Abort

18 röster
45379 visningar
uppladdat: 2007-10-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
När det gäller abort så är inte alla människor för abort och det kan bero på ens religion och ens värderingar. Men även där det är lagligt att utföra en abort, är det väldigt svårt att säga om det är rätt eller fel, för den stora frågan är när man ska räkna fostret som en levande människa och även den som gör en abort måste tänka på sig själv, på fadern och på fostret.

Vad menas med abort?
Jo en abort menas att man avbryter graviditeten innan fostret är så utvecklat att den kan klara sig utanför livmodern och man brukar skilja mellan tidig abort (de som sker före 12:e graviditetsveckan) och sen abort (de som sker efter 12:e veckan).
Här i Sverige var aborter helt förbjudna fram till 1938, men 1946 och 1963 infördes uppmjukningar i lagstiftningen, men 1975 kom abort lagen som innebar fri abort och där det är kvinnans eget beslut och det är hon som ska ta det avgörande beslutet om aborten.
Vart går åldersgränsen för abort?
Här i Sverige är det fritt att göra abort, men det finns vissa regler som man måste följa och dessa är:
• Om man är mellan 15 och 18år har man rätt att själv fatta beslut om abort, utan att föräldrarna vet om det.

• Är man under 15 år, är man enligt lagen minderårig och då måste ens föräldrar eller ens vårdnadshavare vara med att fatta beslutet. Men om man absolut inte vill att ens förälder ska veta om det, så kan vårdpersonalen välja att inte tala om det och istället blir man då erbjuden hjälp av en kurator eller en annan stödperson.

Men om man har gått längre än vecka 18 i graviditeten och vill göra en abort pga. våldtäckt, missbruk, eller om fostret har en allvarlig skada som t.ex. ryggmärgsbråck eller missbildning på hjärtat, skelettet eller om man är för ung för att klara av att ta hand om det, måste man ansöka om tillstånd från Socialstyrelsen.

För närvarande är det fram till vecka 24 som fostret inte anses vara livsduglig och övre gränsen för abort, är när fostret bedöms livsduglig med två veckors marginal. Alltså fram till och med vecka 22.

Hur har man sett på abort förr i tiden?
Abort har alltid förekommit oavsett om det har varit tillåtet eller inte. Genom historien har det varit kyrkan som haft störst makt och har bestämt vad som är tillåtet eller inte.

• Under 1700- och 1800-talet här i Sverige, dömdes kvinnorna till halshuggning om de hade genomgått en abort. För vid denna tidsperiod ansågs spädbarnsmord som ett samhällsproblem och då beslöt man istället att kvinnorna skulle föda sina barn och sedan lämna dem till änglamakerskorna, som i sin tur misskötte barnen så att dem dog, för det tjänade dem på. Samtidigt var det en enorm skam för en ogift kvinna att föda barn, så utvägen för många av dem blev antingen självmord eller att de gjorde en illegal abort som kunde leda till döden pga. okunskap eller att personerna använde smutsiga föremål.

• Under 1900-talet var det till stor del ekonomiska och millitära skäl som styrde besluten om abort. Men även arbetskraftbehovet har spelat en stor roll, för när det behövdes ökad befolkning i samband med t.ex. krig, kriminaliserades aborter, medans det blev tillåtet när kvinnorna behövdes på arbetsmarknaden.

Men i helheten har abort setts som barnamord och oftast har man refererat till religiösa skrifter. T.ex. i tidiga bysantinska skrifter fördömdes abort och sågs som ett allvarligt brott, som bestraffades hårt. Straffen kunde vara att man sändes i exil och att ens ägodelar beslagstogs och i vissa fall dömdes dem personerna som utförde aborter, till döden.

I den tidiga romersk-katolska kyrkan var abort tillåten under de 40 första graviditetsdagarna när det gällde pojkar och när det gällde flickor var det de första 80-90 dagarna.
Den första staten som legaliserade abort, var Sovjetunionen år 1920.

Vad gäller idag i andra länder angående abort?
Alla länder har olika syn på abort, men länderna i norden är rätt lika varandra.
• I Italien och Frankrike och Spanien som är till största delen katolska, dem lyssnar på påven som är mot abort, trots att det är fri abort som gäller i både Italien och Frankrike, men det största problemet i dessa länder är att det finns få läkare som vill utföra abort och dem kan tom vägra helt.

• I Holland och Storbritannien är det tillåtet, men på Irland är det däremot totalförbjudet.

• I Östeuropa är abort mycket vanligt pga. att det inte tillverkas tillräckligt med preventivmedel.

• I Ryssland är abort gratis, men bara om man gör det utan bedövning, annars kostar det lika mycket som en industriarbetares veckolön.

• I Afrika och Asien är abort helt förbjudet och kvinnans åsikt är inte mycket värd. Många kvinnor dör av illegala och felaktiga aborter och mannen har rätt att kräva skilsmässa, om hans kvinna har gjort en abort.

• I Indien är det vanligt att kvinnor gör fostervattensprov, för att veta vilket kön barnet har och visar det sig vara en flicka så är det många som väljer att göra abort, för då slipper man betala hemgiften när flickan ska gifta sig.

• I Kina Infördes 1978 en lag om att kvinnan bara får föda ett barn och här är flickor mindre värda, så blir det en tjej, väljer de flesta att göra abort.

• I USA är det bara 13 av 51 stater som tillåter abort, men här finns också det problemet som i Italien och Frankrike, att läkare inte vill utföra abort fastän att det är tillåtet. I USA finns det många abortmotståndare och de tycker att mannen har rätt att bestämma om kvinnan ska göra abort, för att skydda sin familj.

Men det kvittar vart i världen man bor, för som jag sa innan så är det bl.a. ens värderingar och religion som avgör om man är för eller emot abort. Vi vet att Islam är det förbjudet att göra abort, men undantag finns och det är om kvinnans liv är i fara för då kan abort tillåtas, men det ska ske innan 120 dagar har gått av graviditeten, efter de dagarna är abort helt förbjuden.

Rastafari är starkt motstånd till abort, så de tar istället hand om de föräldralösa barnen.
Hinduismen och buddhister är mot abort, för de anser att mänskligt liv uppstår vid befruktningen och detta hänger också samman med tron på reinkarnationen (själavandringen) Men i verkligheten utförs många aborter pga. den sociala och ekonomiska livsstilen.
Den katolska kyrkan är helt emot abort liksom påven, USA:s president George W Bush och Dala Lama, men den lutherska kyrkan är mer fri mot abort.

Inom Judendomen är abort inte tillåtet, förutom om mammans liv är i fysisk fara för då räknas hennes liv som viktigare än barnets.
Då kommer vi in på hur människor argumenterar om abort, för det är en stor skillnad på synsättet om du är en förespråkare eller motståndare. Där brukar speciellt komma upp två frågor och dessa är:
1.Människovärdet
2.Om fostret har rätt till liv.

För när börjar man egentligen räkna fostret som en levande människa och är det rätt att låta barnet leva om föräldrarna inte kan eller vill ta hand om det. Allt handlar om människans egna värderingar och vilja, för personer som vill bli föräldrar, sätter ett enormt värde på fostret och de som inte vill ha barn, bryr sig inte alls om fostret.
Men sen får man inte glömma att följa landets lagar och när Sveriges abortlag kom, så lät argumenten för de som var emot lagförslaget bl.a. såhär:
• Lagens uppgift är att skydda människors liv så lagen bör därför skydda den ofödde och värna om de svagaste.

• Fri abort strider mot femte budet (av Guds tio budord) ”Du skall icke dräpa” och det strider även mot läkaretiken, dvs. att skydda och bevara liv.

• Fri abort kan leda till sexuell lössläppthet och kan utnyttjas som preventivmedel för det medför stora kostnader för samhället.

Argumenten för lagförslaget var bl.a.
• Kvinnan måste själv få bestämma över sin kropp
• De illegala aborterna måste motverkas pga. medicinska risker
• Förbudslagstiftning emot abort medför sociala orättvisor. De rika och välutbildade kan gå runt lagen genom att t.ex. resa utomlands för att utföra abort.

När det gäller mina egna åsikter om abort så är det med blandade känslor, så därför kan jag absolut inte säga att jag är helt för eller emot. T.ex. tycker jag att det är bra att vi i Sverige har fri abort, men däremot så ska vi inte använda det som ett preventivmedel. Sen tycker jag att man borde vara lite hårdare, när det gäller åldersgränsen, för jag tycker inte barn ska föda barn. Sen tycker jag även man ska sänka den övre gränsen på abort, för i vecka 22 är fostret en liten levande varelse.

Men något som är viktigt att tänka på är att där finns ingen människa som vill bli kallad för mördare eller vara en. Sen brukar även en abort inte vara frivilligt, ut...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Abort

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-31

    Tack! :) De va exakt det här j

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-10-11]   Abort
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8616 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×