Abort

17 röster
30078 visningar
uppladdat: 2007-05-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Emma

Hennes steg ekar i det tomma trapphuset. Hon går sakta, varje steg kräver ansträngning. Klumpen i halsen gör det svårt att andas, hon stannar och lutar sig mot betongen. Efter tre djupa andetag kan hon gå vidare utan att tårarna börjar rinna. Beskedet var väl knappast oväntat men chocken och rädslan finns ändå där. Hon har ett liv i magen – ett barn! Nej, så får hon inte tänka. Men det är svårt att låta bli. Hon sjunker ner på golvet. Herregud, hon är ju bara 15 år! 15 år och gravid. Tårarna rinner. Vad ska hon göra? Frågan gnager i henne, vad ska hon säga till mamma? Hur ska hon kunna förklara? Och värst, hur ska hon kunna bestämma sig, för dem som inte har befunnit sig i ett sådant här val är det väl enkelt. Aborten är att måste, hon kan inte bli mamma nu. Hur skulle hon klara av att ha ett barn? Men hur ska hon kunna säga ”här, döda livet i min mage”? Båda alternativen känns lika omöjliga. Hon kan inte behålla det, men inte heller ta bort det.

Emma är en tjej som har en svår tid framför sig. Det finns många som har det som henne. Jag har valt att skriva om abort på grund av min sympati för sådana som dem. Men också för att jag är nyfiken på hur abort bemöts i olika läder och hur det var förr i tiden. Jag vill veta mer om hur de här tjejerna bemöts av vårt samhälle. Hur hjälper vi dem. Och hur, och varför, tycker vi som vi gör. Mycket har med religion och historia att göra. Så för att förstå både för och mot argument måste vi först läsa om hur abort bemöttes förr i tiden, jämfört med hur det är nu. Vi måste och se vad olika religioner och länder säger.Abortens historia

Det har alltid, i alla tider, funnits skäl till att vilja avbryta en graviditet. Och abort har alltid förekommit oavsett om det har varit tillåtet eller inte. Förr i tiden användes både smärtsamma och farliga metoder. Det var inte ovanligt att man kokade ihop starka örter med kära som kvinnan fick dricka, det här skulle sedan fördriva fostret. Man kunde också använda en spetsig pinne och försöka sticka hål på fosterhinnan. De här metoderna var självklart mycket farliga och det var inte ovanligt att kvinnan dog.
Det har tagit lång tid att få fram kunniga personer som har gått med på att göra abort. Kvinnor som utförde abort och hjälpte sjuka människor blev förföljda och brända på bål för häxeri ända fram till 1800-talet. Och på 1700-och 1800-talet dömdes de kvinnor som genomgått en abort till halshuggning. Det här ledde till att kvinnorna istället för att genomgå abort födde barnen och sedan dödade dem som spädbarn. Men det gick så långt att spädbarns mord ansågs som ett samhällsproblem. Då beslöts det att kvinnor skulle få föda sina barn och sen lämna dem till änglamakerskor som i sin tur misskötte barnen så att de dog.
Det var en enorm skam för en ogift kvinna att föda barn. Utvägen för många gravida kvinnor blev självmord. Men 1934 tog regeringen för första gången tag i problemet efter ett RFSU, Riksförbundet För Sexuell Undervisning, bildats 1933. och 1938 fick Sverige sin första abortlag som byggde på tre punkter utsedda av en abortkommitté från regeringen. Kommittén ansåg att abort skulle vara tillåtet när:
Kvinnans liv är hotat av graviditeten eller vid väntad förlossning.
Kvinnan har blivit våldtagen
Det föreligger skäl att tro att barnet ska få en svår sjukdom eller sinneslöshet.


Under 1960-talet utvecklades tankarna om fri abort. 1975 kommer abortlagen som är grunden till den som vi har idag. De senaste större ändringarna skedde 1996. Abortlagen ser ungefär ut såhär:
Om kvinnan är svensk medborgare och bor i Sverige ska hon få välja att göra abort till slutet av 18:e veckan i graviditeten. Hon ska dessutom erbjudas stödsamtal före själv ingreppet. Om graviditeten kan medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa kan socialstyrelsen ge tillstånd till abort oavsett hur långt graviditeten har gått. Endast den som är utbildad läkare får utföra abort, och den får bara ske på allmänna sjukhus eller annan godkänd sjukvårdsinrättning.Andra länder och religioner

Ofta är det våra olika religioner som påverkar abortåsikterna. Det flesta starkt troende tycker att abort är fel:
Gud har skapat liv, att ta bort det är fel.
Islam anser att abort borde vara förbjudet om inte graviditeten kan vara en fara för kvinnans liv.
Rastafari är starka motståndare till både abort och preventivmedel. Att använda preventivmedel anses nästan lika allvarligt som mord. Rastafari tar istället hans om barn som har blivit föräldralösa.
Kristendomens syn varierar beroende på vilken kyrka man tillhör. Katoliker är mot abort, liksom påven. Men det finns många protestanter som också ser negativt på abort. Den lutherska kyrkan är mer fri, men inget säger att det inte finns motståndare där också. Det är ju trots allt så att det varierar mycket från person till person vad man tycker. Är man starkt troende så är man mer negativt inställd till abort.

Alla länder har olika syn på abort, därigenom också olika abortlagar. Länderna i norden är rätt lika varandra i den här frågan. Deras lagar liknar Sveriges till största del. I Italien, Spanien och Frankrike är det däremot ganska annorlunda. De här länderna är till största del katolska och lyssnar på påven som är starkt negativ till abort. Trots det är det fri abort i båda Italien och Frankrike, kvinnorna får göra abort. Problemet är att det finns få läkare som vill utföra abort, och de kan vägra. I Holland och Storbritannien är det också tillåtet att göra abort, men på Irland däremot är det total förbjudet. Men på senare tid har det blivit tillåtet för kvinnorna på Irland att åka utomlands att göra abort. I Östeuropa är abort mycket vanligt på grund av att det inte tillverkas tillräckligt med preventivmedel. I Ryssland är abort gratis, om du kan tänka dig att göra det helt utan bedövning. Vill du däremot ha bedövning kostar det lika mycket som en industriarbetares veckolön.
I Afrika och Asien är abort helt förbjudet och kvinnans åsikt är inte värd mycket. Många kvinnor dör av felaktiga aborter och mannen har rätt att kräva skilsmässa om hans kvinna utför abort. I Indien är det vanligt att kvinnor gör fostervattensprov för att få veta könet på barnet. Är det då en flicka är det många kvinnor som genomgår abort för att slippa betala hemgift när hennes dotter ska gifta sig. I Kina infördes 1978 en lag om att en kvinna bara får föda ett barn. Även här är flickor mindre värda men här är det vanligare att flickan dödas som spädbarn istället för att kvinnan gör abort. I USA är det bara 13 av 51 stater som tillåter abort, men här finns också problemet att läkare inte vill utföra ingreppet. Det finns många abortmotståndare i USA, de tycker att mannen har rätt att bestämma om kvinnan ska göra abort för att skydda sin familj.Abort - avbruten graviditet

Det finns olika sätt att göra abort, beroende på hur långt graviditeten har gått. Det första man kan göra är att ta ett Dagen efter piller, de är väldigt starka p-piller som man kan ta upp till tre dygn efter att ägget har befruktats. Den här metoden används när man misstänker graviditet. Det är väldigt påfrestande för kroppen och därför bör man inte ta Dagen efter piller ofta.
Till slutet av 8:e veckan kan man åka in till sjukhuset och få abortpiller, efter två dagar får man komma tillbaka och ta ett annat piller som gör att fostret stöts ut ur kroppen. Abortpillret är fortfarande ovanligt än så länge finns det bara i Frankrike, England och Sverige. Fördelen med den här metoden är att det är skonsammare mot kroppen än en skrapning, man behöver inte sövas och det behövs inget kirurgiskt ingrepp. Däremot kan det kännas jobbigt för kvinnan att ta pillret och därigenom avsluta graviditeten mer på egen hand.
Fram till 12:e veckan kan kvinnan genomgå en skrapning. Då skrapar man bort embryot, tidigt foster, från livmodern. Operationen tar ungefär fyra timmar och kvinnan blir antingen sövd eller lokalbedövad. Mellan 12:e och 18:e veckan kan man ta piller som gör att kroppen stöter ifrån sig fostret, som en konstgjort missfall. Om man ska göra abort efter 18:e veckan, vilket bara sker om kvinnans liv är hotat, klyver man fostret i två delar för att sedan föda ut det.
Hur ser då fostret ut, hur långt har utvecklingen gått, när aborterna utförs.
Vid 8:e veckan är fostret lika stort som ett hallon, alla de viktigaste inre organen är på plats och munnen börjar utvecklas. Vid 11:e veckan börjar embryot kallas för foster. I slutet på veckan är fostret ca sex cm, huvudet börjar röra sig och naglar växer fram. Under vecka 18 börjar den gravida känna de första rörelserna från fostret. Det är nu mellan 12.5 och 14 cm stort och väger ca 150g. Bebisen kan nu rynka pannan och göra andra grimaser. Det minsta fostret man har lyckats rädda, och hålla vid liv, var bara 22 veckor. Då är fostret bara 19cm stor och väger 400g.Motståndare och förespråkare

I Sverige är den största organisationen mot abort ”Ja till livet”. Det är en kristen organisation som hävdar att abort kränker människovärdet. Man tycker att kvinnor som gör abort begår mord, Gud har skapat liv och vi som människor har ingen rätt att döda det. Men det är inte bara religion som spelar in i människors åsikter. Kvinnor som länge har försökt få barn men inte lyckats är ofta abortmotståndare, de anser att man ska se barnet som en gåva och vara lycklig för sin chans att bli mamma. Motståndarna ser till det ofödda barnets bästa, det har rätt att bli fött. Man kan inte bestämma över andra människors liv.
Förespråkare däremot ser till kvinnans bästa, om hon känner att hennes liv kommer bli sämre med ett barn, att hon inte klarar av att bli mamma, så har hon rätt att göra abort. Många förespråkare är unga människor som inte har så mycket erfarenhet av livet och inte ser möjligheten att abort, i vissa fall, kan vara fel. De anser att kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp. Man ser inte fostret i kvinnans mage som ett barn utan som ett objekt utan liv. Ett av förespråkarnas starkaste argument är att om barnet föds kommer det ändå inte få en bra uppväxt eftersom det aldrig var önskat.

Statistik

År 1996 steg antalet aborter för första gången under 1990-talet. Den tillfälliga ökningen tror man beror på att engelska läkare, 1995, utfärdade ett larm om att risken att för blodpropp ökade kraftigt om man åt p-piller. Larmet visade sig senare sakna grund, men ca 70 000 kvinnor i Sverige slutade äta p-piller. År 2000 ökade aborterna något igen till 31 000 st. den här uppgången beror till största del av att aborter bland tjejer mellan 15-16 år har ökat.Sammanfattning och egna åsikter

Hur behandlas då tjejer som Emma av vårt samhälle? Hade hon levt för 100 år sen så hade hennes val varit ännu svårare. Då hade en abort inneburit brott mot lagen, men mamma som 15 år hade gjort henne utstött. Men hur möts hon idag? Det har blivit enkelt att göra abort, och det är oerhört mycket vanligare att unga tjejer gör abort nu än för 10 år sen. Många kanske ger henne lite undrande blickar, men det blir ändå ingen direkt chockreaktion när man hör att en ung tjej har blivit gravid och gjort abort. Det flesta är mycket mer förstående till att unga tjejer gör abort än 20-25 åringar.
När någon som är lite äldre gör abort blir det fler frågetecken. Varför? De flesta tycker inte att karriären är något bra skäl till att vilja göra abort. Eller att man inte känner sig mogen, många anser att när man är runt 20 så bör man vara mogen att få barn. Det här med mognad är ju en väldigt personlig sak, och jag tycker att man själv ska få välja om man vill behålla sitt barn eller inte. Men sådana saker som sker mycket i Indien, att man gör fostervattensprov och sen gör abort för att barnet inte är av det könet man vill ha, det är jag och många andra kritiska till. Det är inte ovanligt att folk gör fostervattensprov och om får veta att barnet har en psykisk sjukdom gör de abort. Det är lite svårare fråga att ta ställning till, de flesta känner nog att de inte skulle klara av att ta hand om ett handikappat barn. Och det är oftare anledningen till att de gör abort än att de inte vill ha ett handikappat barn. Men självklart är det svårt för alla att få...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Abort

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-06]   Abort
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8078 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×