Etik - abort

28 röster
60643 visningar
uppladdat: 2007-01-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Jag har valt att skriva om abort eftersom det är ett bra ämne för diskussion. Nedan klargörs vad abort är och hur det går till. Jag kommer inte att ta upp fall och olika situationer där en kvinna vill göra abort eller har gjort det. Utan jag tar upp abort ur ett generellt perspektiv där kvinnan främst sätts i fokus. Rapporten behandlar även för-, nackdelar och bieffekter. Rapporten präglas av mina egna åsikter och tankar angående ämnet men är mer sammanfattade i mina avslutande stycken.

Vad är Abort och hur går det till?

Medicinsk abort
används till och med graviditetsvecka 9. Aborten påbörjas på mottagningen, där du får svälja en antihormon-tablett. Två dagar senare återkommer du till mottagningen och man lägger då in fyra små tabletter i slidan för att framkalla en första blödning. Denna blödning och livmoder-sammandragningar är ett tecken på att aborten påbörjats. Resultatet blir som vid ett missfall. Många beskriver detta som en riklig menstruation och menssmärta. Du får naturligtvis smärtlindring vid behov. Vistelsen på mottagningen brukar vara 4-6 timmar.
Blödningen är vanligtvis kraftigare de första dagarna men ska därefter minska för att så småningom helt avta efter 1-3 veckor. Det är vanligt med brunaktiga flytningar under någon ytterligare vecka. Du får ett återbesök efter cirka fyra veckor för kontroll.

Kirurgisk abort
används hos oss till och med graviditetsvecka 12. Den utförs antingen i lokalbedövning eller i narkos. Om du inte fött barn tidigare eller enbart fått barn med hjälp av kejsarsnitt måste en förbehandling av livmoderhalsen göras. Flera metoder används idag.

Sen abort,
så kallat tvåstegsavbrytande, används efter graviditetsvecka 12. Aborten startas med antihormon-tabletter och efter två dygn återkommer du till den gynekologiska avdelningen K67, där du skrivs in. Där fortsätter behandlingen med ett slidpiller var fjärde timme tills du aborterat. Smärtlindring erbjuds. Oftast utförs en skrapning efter aborten för att avlägsna eventuella graviditetsrester i livmodern. Vanligtvis stannar du på avdelningen ett dygn.

Komplikationer
Det finns alltid en liten risk för infektion eller att aborten inte blir fullständig. Symtomen kan vara feber, smärta och blödning. Om detta inträffar ska du kontakta oss eller den gynekologiska akutmottagningen för vidare råd och åtgärder.


Varför är abort etiskt problem?

Anledningen till att abort ses som ett etiskt problem är det faktum att många anser att man tar ett liv. Vad som är ett människoliv och när ett människoliv blir till är svårt att definiera men många hävdar att embryot är början på livets väg. Andra påstår att ett foster först är ett liv strax innan det föds eller när det väl är fött.
Det är alltså här åsikterna går skilda vägar och abort blir ett etiskt problem. Vid frågan vad är liv (vad är ett människoliv och vad är inte ett människoliv).

I och med teknikens utveckling skapas också en hel del komplikationer angående abort. Man kan nu mera rädda förtidigt födda barn i inom samma tids intervall som en abort tillåts. Rätt eller fel? I denna gråzon blir det svårt att avgöra om ett ”barn är ett barn” eller om det fortfarande är embryo. Och är ett embryo ett barn?

Mina åsikter:

Den första anledningen som jag ser till varför abort skall vara en självklar möjlighet är det faktum att människor ofta hävdar att vi lever i ett ”modernt och civiliserat samhälle”. Sen finns det också ett annat uttryck, ”en fri värld”. I denna så kallade fria världen anser jag att en kvinna själv skall ha möjlighet att bestämma om hon skall eller inte skall föda sitt barn. Detta dels eftersom det är hennes kropp och det är hon som skall bära runt på fostret i nio månader. Så länge kvinnan inte visar några indikationer på att skada sig själv eller barnet och så länge hon anses gammal nog att fatta egna beslut i livet är det hon som skall fatta beslutet om abort. Eftersom tekniken redan utvecklats och varje människa äger rätten att bestämma över sitt liv och sin livssituation skall beslutet ligga i hennes händer.
Det skall alltså inte vara lagstadgat att abort ej tillåts på grund av religiösa influenser eller andra moraliska synpunkter. Abort skall vara lagligt i alla länder och kvinnor skall själva fatta beslutet. Abort blandas ofta ihop med dessa moraliska ställningstaganden så som religion och kan på grund av religiösa tendenser i lagstiftningen i flera fall anses moraliskt fel och därav olagligt. Men den som valt att gå ”guds” väg har gjort det valet men skall också respektera andra perspektiv på exempelvis abort och av det en anledning till att abort bör vara lagligt. Genom att möjligheten till abort ges förhindrar man inte att kvinnor som anser att abort är fel föder sina barn utan man förhindrar att ovälkomna barn sätts till världen.

Om abort inte vore lagligt skulle det finnas många barn som fötts utan någon lovande framtid. Det skull vara ovälkomna hos sina egna föräldrar och på grund av detta kanske inte få tillgång till den kärlek och trygghet som ett barn behöver. Det är alltså inte bara med omtanke om mödrarna som jag är för abort utan även för barnets skull. Abort minskar de fall där barn växer upp och ses av föräldrarna mer som en börda än som någon att älska. Kvinnan kan då istället leva det liv hon planerat och om hon i framtiden vill ha barn kanske hon kan ge dem en bättre start.Innan det fanns abort kunde kvinnor som blev gravida och som inte ville föda sitt barn skada sig själva i hopp om att få missfall. De använde långa och vassa föremål så som en galge eller sticka för att själva försöka genomföra en abort. Många av dessa kvinnor skadade sig själva alvarligt men förblev gravida. Andra kvinnor gick till privat praktiserande ”läkare” som kunde genomföra aborten och kanske till och med skada könsorganet och göra kvinnan steril. Andra kvinnor födde sina barn men gick sedan till änglamakerskor. Änglamakerskan stack ett dödande stick med en lång, smal och vass nål genom de mjuka delarna på barnets huvud och in i hjärnan. Sedan kunde kvinnan hävda att barnet dött en naturlig spädbarnsdöd. Detta är plågande och dödande av en medmänniska om något. Abort förhindrar metoder som ovanstående, kvinnor från att skada sig själva och sina barn.

Jag är alltså för abort så länge metoden inte används som ett preventivmedel. Det skall inte vara en första utväg utan andra metoder bör i förstahand användas för att förhindra graviditet i ett tidigare stadium.

För övrigt anser jag också att man bör överväga att lyssna till vad mannen har för åsikt i frågan eftersom ett barn för att bli till kräver två parter. Mannens åsikter i frågan blir ofta en passé som glöms bort. Men jag tror att det är viktigt för ett barn att både ha en moders- och en fadersgestalt att associera till.
Man bör också allt oftare tänka ba...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Etik - abort

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-01-23

    Bra skrivit och bra aspekt! Ab

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-13]   Etik - abort
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7423 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×