Napoleon

7 röster
8884 visningar
uppladdat: 2007-03-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Napoleon Bonaparte föddes på en ö i Frankrike som hette Korsika. Napoleons släkt var italiensk och adlig. När han bara var tio år gammal sattes han i en fransk militärskola. Han tjänstegjorde sedan i den franska revolutionens arméer. När han var 24 år gammal utnämndes han till general. Napoleon blev mycket populär både bland soldater och de styrande i frankrike.

1795 Var Napoleon en Officer utan trupp. Den franska revolutionen hade just varit där man hade avskaffat kung. Men nu var de Kungatrogna 20 000 medens regeringen hade bara 8 000 man. Napoleon fattade ett raskt beslut. Han gick till regeringens kvarter och erbjöd sin hjälp ”Med några kanoner kan jag rensa gatorna” sa han. Han fick åtta kanoner och satte dem i olika korsningar och det fick stor förödande verkan. Hundratals stupade, resten flydde. Han gjorde som han hade sagt. Därför fick han sin första armé men det var frankrikes sämsta. Men ha intog ändå hela Norditalien.

1796 gifter han sig med Joséphine, änka efter general de Beauharnais. Genom en stadscupp

1799 blev Napoleon första konsul och tog därmed all makt. För att göra sig populär så lovade Napoleon fransmännen fred. Den slöts den 1802 efter tio år av krig i Europa.

Nu började Napoleon förändra Frankrike.
Skattesystemet blev mer rättvist och Reformen kom snabbt. Frankrike fick för första gången gemensamma lagar genom lagsamlingen Code Napoleon. Detta blev senare en förebild för andra länder.

1804 avskaffade Napoleon republiken och utropade sig själv till fransmännens kejsare. Napoleon I. Han blev därmed envåldshärskare. Hans bröder och systrar utnämndes då till prinsar o prinsessor och fick styr länder som Napoleon hade erövrat.Europa besegrat: Napoleon Höll bara sitt löfte om fred i ett år eftersom han vill ha så mycket makt som möjligt och eftersom det hade varit så lätt att bli kejsare i Frankrike kunde han lika bra bli det i Europa. Storbritannien, Österrike och Ryssland gick nu ihop för att besegra Napoleon. Napoleon bestämde sig då för en modig taktik han skulle invadera Storbritannien.
Och samlade därför en stor armé vi Engelska kanalens Kust. Samtidigt fick den franska flottan som låg i Medelhavet order om att ansluta sig. Men dem ko aldrig fram för på väg från Medelhavet, Utanför Trafalgar i södra Spanien. Möttes den Franska flottan amiral Nelsons Engelska flotta. Där den franska flottan krossades. Istället för Storbritannien vände sig Frankrike nu öster ut. Där väntade Österrikes och Rysslands arméer. De möttes1805 vid Austerlitz i Österrike där Napoleon vann en fullständig seger. Österrike tvingades be om fred och Ryssland drog sig tillbacka mer österut.

Fiaskot i Ryssland: År1809 var Napoleon mäktigare än någonsin frånsett Storbritannien var
nu hela Europa besegrat. Men utan flottan var Napoleon tvungen att ge upp sina planer på en invasion. Därför såg han till så hela Europa bojkottade engelska varor. När Ryssland tycktes dra sig ur blockeringen, så slog Napoleon till. 1812 gick Napoleon över ryska gränsen med sin armé. Men Ryssarna
utnyttjade storleken på sitt land genom att dra sig tillbacka
och bränna sina byar. Inget av värde lämnades kvar åt fransmännen. Desto längre Napoleon kom in i Ryssland desto
svårare fick han för att hitta mat till sina soldater. Fransmännen tågade in i Moskva och nästa dag började det brinna till slut fanns det bara kol och aska kvar. Napoleon sände bud om fred till tsaren. I fem veckor väntade han på svar. När den Franska armén hade börjat sin resa hem kom vintern tidigare än vanligt och det var dessutom ovanlig kall. Napoleons arme var inte klädd för sån kyla och mängder av soldater frös ihjäl. Ungefär en halv miljon kom aldrig hem.

Vägen till Waterloo: Nedslaget i Ryssland gjorde att fler länder i Europa såg sin chans om en befrielse. I Spanien angrep hela tiden små grupper av frihetskämpar de franskasoldaterna. Trots fiaskot i ryssland lyckades Napoleon få ihop en ny arme. Men nu hade stormakterna samlats sig för att sätta in dödsstöten. Den kom också i Lepzig 1813. där den franska armén krossades. Och Napoleon tvingades avgå och han blev i stället furste över den lilla ön Elba. Men Napoleon tänkte inte nöja sig med det och tog en fiske båt över till fastlandet. Napoleon möttes av soldater som fått årder om att avrätta honom. Men Napoleon sa bara ”varse goda döda er kejsare” men inga skott avlossades istället skrek soldaterna ”Leve kejsaren” och gick över till hans sida. Marschen till paris blev en triumfbåge och Napoleon tog på nytt makten i Frankrike och ännu en gång samlades sig de europiska stormakterna för att krossa Napoleon. Den avgörande drabbningen stod 1815 vid waterloo i Belgien. Där besegrades Napoleon och togs som fånge på den lilla ön S:t Helena. Där dog Han 1821.Wienkongressen: Den 30 oktober 1814 samlades Stormakterna på en kongress i Österrikes huvudstad Wien för att försöka lösa problem utan våld man vil...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Napoleon

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-06]   Napoleon
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7685 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×