Vindkraft

13 röster
8836 visningar
uppladdat: 2007-06-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vindkraft utvinns ur vinden. Vindkraft har utnyttjats i århundraden till väderkvarnar och segelfartyg, men det var först under slutet av 1900-talet som den har fått betydelse för elproduktionen.

Globalt sett är elproduktionen med vindkraft marginell, men i enskilda länder har den större betydelse. I Danmark är 23 % av all el från vindkraft. Till andra stora vindkraftländer hör Spanien Tyskland, USA och Indien. Prognoserna pekar på en snabb ökning under ett antal år framåt. Orsaken till detta är dels förbättrad teknologi med större vindkraftverk och allmänt högre energipriser.
Vindkraft i Sverige
Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har gått långsammare än det var tänkt. i en studie man gjorde så visade det sig vara för den tidsödande miljöprövningen av varje etablering, bristande kommunal planering samt lågt intresse bland kommunalpolitiker.
Under 2005-2006 märktes dock en omsvängning mot ett mycket större intresse för att bygga nya vindkraftverk av flera olika skäl: Förenklad tillståndsgivning, effektivare vindkraftverk, god lönsamhet för några större vindkraftverk som byggts i inlandet i början på 2000-talet, ett långsiktigt beslut om reglerna för elcertifikat, spridning av bättre översiktliga vindkartor, höga elpriser sommaren och hösten 2006 samt en omfattande debatt om klimathotet från hösten 2006.
I november 2006 fanns cirka 750 installerade vindkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 500 MW, vilket motsvarar cirka en halv kärnkraftreaktor eller ett större vattenkraftverk.
Vattenfalls vindkraftverk förser närmare 240 000 hem med el.
Fakta om vindkraft
Vad är vindkraft?
När solen värmer atmosfären uppstår temperaturskillnader i luften. Detta skapar tryckskillnader som sätter luftmassorna i rörelse, och då uppkommer vind. Vinden har sedan länge använts till mekaniskt arbete i väderkvarnar och vattenpumpar.

Ett modernt vindkraftverk fångar in ca en tredjedel av kraften i vindarna som träffar rotorn. Kraften förs via en växellåda till en generator som producerar elektricitet. Vindtillgången är nästan oändlig, den kostar inget och skapar inga föroreningar.

Vindkraft i stället för växthuseffekt och luftföroreningar
På mindre än ett halvår har ett normalt vindkraftverk producerat mer energi än vad som gick åt till dess egen tillverkning. Ett
vindkraftverk på 1 MW kan varje år producera ca 2 500 MWh, vilket motsvarar behovet av hushållsel i 500 villor. Om ett sådant kraftverk
ersätter kolproducerad el motsvarar detta: (källa SOU 1999:75)
· minskad brytning av nära 1 000 ton kol/år
· minskade koldioxidutsläpp med ca 2 500 ton/år
· minskade svaveldioxidutsläpp med ca 3 ton/år
· minskade kvävedioxidutsläpp med ca 2,5 ton/år

Vindkraftens roll i energisystemet
Eftersom det är mycket svårt att lagra elektricitet i stora mängder måste den användas direkt när den produceras. Vinden varierar ständigt - ibland är det stiltje, ibland blåser det storm. Därför kan man inte förlita sig enbart på vindkraft. Däremot fungerar vindkraften ypperligt tillsammans med vattenkraft.

När det blåser mycket minskar man uttaget från vattenkraften och sparar på vattenmagasinen. När det blåser mindre ökar man andelen el från vattenkraften, vilken också kallas reglerkraft. Eftersom det blåser mest under vinterhalvåret producerar vindkraften också mest el under den tid då efterfrågan är som störst.

Vindkraften och landskapet
Hur man uppfattar vindkraften i landskapet är helt och hållet subjektivt – d v s en smaksak. Många tycker att vindkraftverk är vackra, medan andra tycker att de är fula. Flera undersökningar visar att flertalet människor är positivt inställda till vindkraft eftersom man vet att det är ett miljövänligt sätt att producera el.

· vindkraften, liksom all annan infrastruktur för teknisk försörjning, kräver ett visst tillfälligt intrång i naturen - jämför med brobyggen, motorvägar, kraftledningar, mobiltelemaster etc.

· intrånget kan minimeras genom att vindkraften koncentreras till så få platser som möjligt med goda vindförhållanden.

· vindkraftverk, ska efter noggrann prövning av tillståndsgivande myndigheter, placeras med stor respekt för natur, kultur och friluftslivets intressen.

Avveckling av vindkraft
Ett helt nytt energisystem tar flera decennier att utveckla och införa. En vindkraftanläggning tar två till fem år att planera och några månader att bygga. Dess livslängd är 20 – 25 år. Om och när man finner en ännu bättre energikälla fasas denna successivt in samtidigt som uttjänta vindkraftverk fasas ut.

Det är alltså ingen risk att man ”bygger fast sig” i vindkraften. När vindkraftverket tjänat ut monte...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vindkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-05]   Vindkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8413 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×