Sverige under andra världskriget

4 röster
13751 visningar
uppladdat: 2007-11-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hitler behandlade Sverige med silkesvantar under andra världskriget sa en politiker. Vad menar han med det? Och hur kunde det komma sig?

Sverige med sitt geografiska läge hade i öster Sovjetunionen med Stalin som maktöverhuvud och i väster Storbritannien som var allierade med Frankrike. Stalin var kommunismens ledare och ville återupprätta tsarriket, han ville utöka sitt markområde. I söder hade vi Tyskland som kom att bli styrande av Hitler och nazismen. Det kan vara detta strategiska geografiska läge som gjorde det möjligt för oss att undgå ockupation. Det kan också ha varit politikernas skicklighet som gjorde att vi inte råkade i krig. Möjligen kan det en kombination av dom båda.


Efter första världskrigets slut diskuterades det om Sverige och Finland skulle bilda en union. Länderna hade haft mycket nära förbindelser historiskt. Den svenska regeringen avslog idén i tron om att Finland var en osäkerhetsfaktor i framtiden. Om en union hade skapats hade det påverkat andra världskriget högst visentligt tror jag.

Hur hade då en union med Finland påverkat andra världskriget? Molontovribbentovpakten den 23 augusti 1939 var en icke anfallsöverenskommelse mellan Sovjet och Tyskland. Den gick ut på att Sovjet och Tyskland inte skulle angripa varandra. Enligt det hemliga tilläggsavtalet som blev offentligt 1989 skulle Sovjet få ta de baltiska länderna, delar av Polen och Finland. Om en union hade skapats tror jag att Tyskland inte hade gått med på att Sovjet skulle ta Finland i molontovribbentovpakten eftersom Sverige exporterade järnmalm till Tyskland. Sverige hade ju då behövt järnmalmen för sin egen krigsindustri. Då tror jag därmed inte heller att Sovjetunionen hade krigat med Finland alls under andra världskriget. Konsekvenserna av det skulle bli att Finland skulle ha varit neutralt precis som Sverige och sluppit död och lidande under kriget. Dom skulle också ha sluppit krigsskadeståndet som de var tvungen att betala till Sovjetunionen efter kriget. Det var en skuld som Finland för sista gången betalade så sent som på 1960-talet. Det hämmade Finlands utveckling. Då pratar jag om utveckling inom sjukvård, välfärd, skola, teknik… ja allt styrs ju av pengar.


Som vi alla vet så bildades ingen union mellan Sverige och Finland. Två planer på hur Sverige skulle kunna agera istället framställdes. Politikerna Hansson, Sandlerm, Sköld, och Wigforss tog fram planerna och skickade den till regeringen 21 mars 1939. Planerna grundade sig på att bereda sig på ett ryskt anfall eller ett tyskt. I detta läge trodde politikerna mer på krig mot Tyskland än mot ryssland. Varför vi gjorde det berodde på många faktorer: Tyskland hade med ställt krav på att ta över land i Polen. Storbritannien och Frankrike ogillade det. Tyskland hade även planer på att utöka landområden norrut och därmed ställde höga krav på Sverige. För att försöka hålla sig utanför kriget neutralitetsförklarade sig Sverige.


Första september gick Tyska in i Polen. Strax därefter gick sovjetiska trupper in i Finland. Därmed hade Tyskland och Sovjet genomfört inledningen av sin mollontov-ribbentovöverenskommelse. Nu hade andra världskriget startat. Finlands socialdemokratiske ledare ber Sverige om effektiv militärförstärkning. Sverige svarar som de hade gjort tidigare att de inte kommer ge reguljär militär hjälp till Finland. Sverige försvarar sin neutralitet. Men konsekvenserna av att vi inte hjälpte vårt broderland blev stora och spår av dom finns kvar än idag. Finländarnas förtroende för Sverige sjönk. En svensk frivillig styrka på 12000 man och 145 miljoner kronor i bistånd påverkade inte den bilden Finländarna fått av svenskarna. Nämligen egoistiska. Än idag anser över hälften av dagens finska ungdomar att Sverige svek Finland under andra världskriget. Jag en viss förståelse för dem. Inte nog med att Sverige undvek att hjälpa Finland med militära trupper, Sverige tillät inte heller Brittiska och Franska trupper passera från Norge genom Sverige till Finland för att hjälpa Finland.

Sveriges behöll sin neutralitetspolitik under andra världskriget men det var en svår balansgång mellan de båda stridande pakterna, de allierade å ena sidan och axelmakterna å andra sidan. Sverige exporterade järnmalm till Tyskland. Av järnmalm kunde man göra krigsmaterial som t ex stridsvagnar, k-pistar, ak 4:or, och ammunition. Det var därför en stor resurskälla för Tyskland och en nödvändighet för att fortsätta att kriga. Sverige hade en särskild avdelning som hade ansvaret för järnmalmen, centret för industriell underrättelseverksamhet. Den hade till uppgift att kontrollera bl a att det exporterades ”rätt” mängd järnmalm till Tyskland. Det var ca 10,5 miljoner ton som vi exporterade till Tyskland varje år. I utbyte mot järnmalm fick Sverige pengar, stenkol och koks. Jag tror att detta var en affär som de båda länderna inte ville vara utan.


Winston Churchill, som 1939 var Storbritanniens marinminister var övertygad om att Tyskland skulle anfalla Sverige hårt och snabbt om järnmalmsexporten stryptes. Eftersom den tyska krigsmakten var i behov av den svenska järnmalmen så skulle den försvagas ordentligt om malmexporten upphörde. Det var detta Storbritannien önskade. Sverige ville inte försätta i krigets sig i centrum och förhöll sig fortfarande neutralt. Att fortsätta exportera järnmalm var ett försvar mot hotet om ockupation från Tyskland. Tyskland kände till Storbritanniens önskemål om att avbryta malmexporten. Tyskland kände också till Storbritanniens planer om att gå in med trupper i Sverige för att med våld avbryta malmexporten. Vid ett besök på den svenska utrikesledningen av två engelska diplomater, uttryckte en av diplomaterna sig så här: - Jag är rädd att vi måste förstöra alla era gruvor! Sverige skrev då ett avtal med Tyskland om att minska malmexporten från Sverige. Sverige minskade exporten av järnmalm till Tyskland med 3,5 ton per år! De allierade var nu lugnade. Men i själva verket hade Sverige lurat dem! Kvaliteten på järnmalmen höjde vi medvetet. Då kunde vi producera mindre mängd men malmen var mer värd. Gruvorna började producera stora mängder lågfosformalm istället. Lågfosformalm var mycket attraktivare och på det här viset var alla parter nöjda.

För att Tyskland skulle ha kontroll på järnmalmsexporten var områdena runt omkring malmgruvorna viktigt. Norge skulle bli en effektiv skyddsvall för malmfälten om Tyskland ockuperade Norge. Den 9: onde april 1940 blir Norge ockuperat av Tyskland.

Spekulationer, konsekvenser
Finlands situation under andra världskriget är en historia för sig. Men jag undrar
om det hade blivit en helt annan situation för Sverige om Sverige undsatt Finland i kriget mot Sovjet? Jag tror att det hade fått stora konsekvenser för Sverige om vi hade beslutade oss för att sända militära styrkor till Finland. Då skulle vi behöva importera vapen, bensin m.m. av de västra allierade länderna för det skulle våra trupper i Finland snart behöva. Vi skulle få köpa varorna på ett villkor, nämligen om vi slutade förse tyskland med järnmalm. Om Sverige gick med på villkoret skulle troligen Tyskland ockupera Sverige för att säkra malmexporten. De svenska trupperna i Finland skulle då behövas i Sverige istället och det skulle därmed inte längre vara någon hjälp för Finland. Jag tror att Tysklands ockupation av Sverige skulle gå relativt snabbt eftersom Sveriges militära styrka inte var den bästa vid den tiden. Då hade Sverige kanske blivit ockuperat av Tyskland ända fram till slutet av kriget precis som Danmark, Norge och Frankrike.


Eller också hade Winston Churchills Storbritannien gått in med militära trupper i Sverige för att avbryta malmexporten. Då hade det varit krig på svensk mark mellan Storbritannien och Tyskland. Hur det kriget hade slutat kan ingen svara på men konsekvenserna om det hade inträffat har jag spekulerat i.

Jämförelser-nutid
Jag tror att Tyskland hade stått emot en brittisk invasion i Lappland eftersom Tyskland var militärt starkare i inledningen av andra världskriget. Då hade Sverige varit i Tysklands händer ända fram till krigets slut. Jag tror också att konsekvenserna av detta skulle bli att vi hade ingått i försvarsalliansen Nato, liksom Norge, Danmark och Frankrike gjorde. Jag kan tillägga att de fortfarande är med i Nato. Nato är de segrande västmakternas försvarssamarbetsorganisation. Nato har till uppgift att samordna medlemsländernas militära verksamhet. Jag tror att vi då skulle bli medlem i Nato eftersom vi skulle bli befriade av västmakterna. Då måste vi gå med på deras krav vilket bl a var att landet skulle bli medlem i Nato. Om detta hade inträffat hade vi nu varit medlem i Nato. USA hade haft baser i Sverige, trupper i Sverige, flygbaser. Svenska militärer hade haft samövningar med andra Natomedlemsländer. Vi kanske hade haft utländska trupper på P10. I och med Sveriges neutralitetspolitik har Sverige aldrig haft ett omfattande samarbete med Nato, förrän nu. För i
sommar ska Sverige delta i en Nato övning i Medelhavet.

Om Sverige hade varit i Tysklands händer under andra världskriget tror jag Sovjet inte hade nöjt sig med att låta Finland vara en fri stat. Finland hade blivit lika hårt knutet till Sovjetunionen som de baltiska staterna med ryska trupper på sin mark. Ryssland skulle då vilja sätta en tydlig gräns för öst och väst och försvara sitt östra block.

Konsekvenser, jämförelser ur annan synvinkel
Winston Churchill blev Storbritanniens premiärminister i maj 1940. Han blev premiärminister 2 månader efter att Tyskland hade tagit över Danmark och Norge. Att han blev premiärminister just då berodde på att britterna var missnöjda med företrädaren som låtit Tyskland ockupera land efter land. Churchill var mer aggressiv mot Tyskland än företrädaren Chamberlain och det ville britterna nu ha. Winston Churchill uttalade stor aggression mot Sveriges export av järnmalm och han ville till varje pris stoppa det. Tyskland hade ett stadigt tag om järnmalmen då de ockuperat Norge och det gjorde chanserna för Storbritannien att ta över järnmalmen mindre. Om då Winston Churchill hade blivit premiärminister året 1939 istället, då tror jag historien om andra världskriget hade blivit en annan. Storbritannien hade under ledning av Churchill kanske blivit ett hot mot Sverige. Brittiska trupper hade stormat in i Sverige. Järnmalmsexporten hade stoppats. Vi skulle därmed förlora den stora inkomsten som vi fick genom järnmalmsexporten. Sverige behövde pengarna och jag tror att Sverige hade försökt stoppa Storbritannien. De militära styrkor Sverige hade då var inte på långa vägar så starka att de skulle kunde stoppa Storbritannien. Men däremot var Tysklands styrkor det. Jag tror att vi hade bett Tyskland om förstärkning. Om Tyskland hjälpte Sverige att vinna mot Storbritannien skulle Tyskland få tillbaka sin järnmalm. Att Sverige och Tyskland skulle bli krigskamrater skulle båda länderna tjäna på som det såg ut då. Det kriget skulle ha blivit hårt och stort då de stora maktländerna stred mot varandra. Oberoende av vem skulle vinna det kriget skulle Sveriges utvecklig ha blivit en annan än vad den blev. Sverige hade inte ett varit fredligt och neutralt land utan vi hade istället krigat precis som många andra länder i Europa. Sverige hade stått ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sverige under andra världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-11-18]   Sverige under andra världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8809 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×