Ideologier - Liberalism, Konservatism och Socialism

27 röster
68403 visningar
uppladdat: 2008-02-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Liberalism


Det var på 1800-talet liberalismen startade i Europa. Det var köpmän och fabriksägare som grundade liberalismen, alltså var det dem som var mest positiva till att utöka handel. Dem menade att alla är lika värda. Man måste acceptera att alla är olika. I Sverige har vi folkpartiet som är liberaler.
Liberalismen anser att:
•Man ska få tycka/tänka och tro på vad man vill
•Man få skriva vad man känner för också
•Så lite lagar och regler som möjlig
•Friare handel så att det blev fler industrier
För det var ju faktiskt fabriksägare och köpmän som hade grundat liberalismen. Här är lite kända ansikten genom liberalismens utveckling:

John Locke (1632-1704)
Anses som liberalismens fader. Han förklarade varför frihet var viktigt och ägande rätt var en naturlig rättighet. Andra stora namn är:

John Stuart Mill (1806-1873)
Han byggde upp hela liberalismens socialnät som t.ex försäkringar, pension osv.

Adam Smith (1733-1790)
Han inrättade fri handel så alla som ville skulle få bedriva handel och tillverkning.


Dagens liberalism handlar om att ge människor ett antal rättigheter som skydd mot kollektivet. De vill också ha en gemensam finansierad utbildning och sjukvård genom skatt. Majoriteten i folkpartiet i Sverige anser också att vi ska ta bort yttrande-, tryck-, religions-, förenings- och mötesfriheter. Jag tycker att det är viktigt att få säga sin mening och även att man ska få trycka vad man vill men också självklart så är ju viktigt att utöva den religion man vill. T.ex i Irak så får man ju inte välja vad man vill tro på och vad man ska skriva. Det är en väldig nackdel med Liberalismen men det finns också fördelar som att dem vill öka tolerans och jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag tycker att jämställdhet är en självklarhet.

Konservatism

Konservatismen var från början tvärtemot liberalism, dem ville ha kvar allt det gamla, speciellt inom vissa områden t.ex det sociala och ekonomiska. Den byggdes upp som en motreaktion mot liberalismen och franska revolutionen. Denna ideologi försvarades mest av präster, jordägare, kungar och militärer. Moderaterna och Kristdemokraterna är konservativa partierna i Sverige. Det var ju deras förfäder som byggt upp denna samhällsform. Då kan inte dem mindre klasserna komma och ändra på det ansåg man. Här är lite viktiga människor för konservatismen:

Edmund Burke (1729-1797)
Var konservatismens fader. Alla förändringar måste ske långsamt och med eftertanke. Man måste tjäna samhället och inte bara tänka på sig själv.

Benjamin Disraeli (1804-1881)
Han var brittisk politiker och författare. Han kortade ner arbetsdagarna från 16 timmar till 10 timmar. Och han stiftade lagar om hälsovård och skolundervisning.

Dagens Konservatism är i moderaternas ögon en konservativ samhällssyn och liberala idéer. Det skiljer från land till land. I USA tycker många konservativa att det är viktigt att ha rätten till att bära vapen. Men i Sverige är det viktigare att behålla kyrkans helgdagar. I Sverige är National socialisterna de mest extremt konservativa. Det jag tycker är bra med dagens konservatism är att dem vill sänka skatterna och sälja statens egendom. Men det som är nackdel med det är överklassen bara ökar och ökar och medelklassen kommer försvinna. Folk kanske inte kommer ha råd med sjukvård för att den är privatägd. Staten kommer heller inte hjälpa ekonomiskt åt A-kassan så avgifterna blir skyhöga.

Socialism

Socialismen startade i början av 1700-talet. Men utvecklades senare under 1800-talet. Det startades av den lägre arbetarklassen för dem tröttnade på att dem blev fattigare och fattigare medan ägarna blev rikare och rikare i fabrikerna. Man ansåg att det var fel av fabriksägarna att tjäna pengar på deras arbete. Dem har tagit mycket tankar och åsikter från konservatismen och liberalismen. Deras grundtanke var att fabrikerna skulle ägas av alla. Den största och äldsta politiska organisationen i världen är Socialistiska Internationalen och den skapades 1951. Dem har tagit idéer och tankar ifrån Marx/Engels. Några svenska partier med socialism är Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Socialismen delades 100 år senare in i två riktningar pga av att dem var oense om hur dem skulle gå vidare

•Socialdemokrater, Förändringen skulle gå långsamt(Konservatismen), Staten skulle också ha mycket makt.
•Kommunister, Allt skulle förändras snabbt genom revolution.

Viktiga personer för denna ideologi är:

Karl Marx (1818-1883) Freidrich Engels (1820-1895)
”De kommunistiska partiets manifest” är det vanligaste man hör när man frågar vilka dem här två är. 1848 var året då dem två tillsammans publicerade den boken och blev utvisade ifrån Belgien samma år. Dem kom med sån politik som skulle förändra hela samhällen så dem var inte så omtyckta av vissa. Samhället dem ville skapa var klasslöst och där arbetarna var delägare. Denna politik kallas Marxism.

I dagens svenska socialism är den viktigaste frågan jobb, välfärd, miljö och solidaritet. Dem tycker att har man ett jobb som man kan gå till varje dag så känner man sig uppskattad och har större frihet än om man inte har något. Välfärd innebär att vi kan bo bra, äta oss mätta osv. miljön är viktig för våran efterlevnad och att vi ska må bra. Solidaritet visar medmänsklighet. Socialismen för mig innebär att jag kan få utbildning som ger jobb men även ett socialt skydd om jag blir sjuk eller arbetslös. Jag menar Socialdemokraterna har ju faktiskt funnits sedan 1889 i Sverige så man känner sig ganska trygg med dem där. Nackdelen är att skatterna höga för att dem vill att staten ska äga mycket.


Jämförelse

Konservatismen - står till höger och vill att överklassen ska äga och arbetarklassen ska arbeta.
Socialismen - står till vänster och vill alla äger gemensamt allt.
Liberalismen - står mittimellan och vill ha att vissa saker ska ägas gemensamt och vissa privat ägas

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ideologier - Liberalism, Konservatism och Socialism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2013-01-07

  TTAAACCKKK

 • Linus Almström 2016-08-30

  jävlar va bra :)

 • Linus Almström 2016-08-30

  jävlar va bra :)

 • Eliah Gabrielsson 2018-09-19

  Hyfsat kort uppsats, men såklart, med en sådan här uppsats kan man sitta i flera timmar och göra, får endå en femma av mig då den håller sitt syfte, Tack för mig// 14 åring i GÖTTTLABORG "Mos i >

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-18]   Ideologier - Liberalism, Konservatism och Socialism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9278 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×