MEDELTIDEN (Kristen kultur)

3 röster
14793 visningar
uppladdat: 2008-02-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Medeltiden representerar ett religionssystem, en religiös livsstil och ett religiöst tankesätt. Gud stod i centrum, istället för människan som var under antiken. Människan var starkt bunden till sin tro på himmel och helvete. Dem olyckor som skedde ansåg man var ett djävulens verk och vidskepligheten var mycket stor. En stor del av medeltidsmänniskas liv ägnades åt fruktan för döden och ett liv i helvetet . Detta utnyttjades av kyrkan som mot betalning påstod sig kunna ge människorna frälsning och slippa helvetets straff. Detta ledde till att kyrkan göddes ekonomiskt och blev en stor maktfaktor i samhället.

Kyrkan var mycket viktig för den medeltida människan(i kyrkan döptes man, där gifte man sig …). För kulturlivet var kyrkans betydelse också stor. De medeltida bönderna som ville studera fick välja den kyrkliga banan. Skolan var ju för blivande präster och det var ett yrke bara för män så kvinnorna kunde inte räkna med utbildning. Undervisningen skedde i klostren. Eleverna utbildades, framför allt, i vältalighet, matematik och filosofi.

Musiken, konsten och vetenskapen skulle först och främst tjäna kyrkan, då kyrkan förbjöd folkmusiken och kallar den för djävulens verk. Istället fick musiken inom kyrkan större betydelse. Påven Gregorius som levde på slutet av 500-talet lät samla in musik som användes i kyrkorna i det katolska väldet, därefter valde han ut de bästa sångerna och samlade dem i en bok. Denna musik kallas Gregoriansk sång. Nya teaterformer utvecklades ur den kristna liturgin. På 900-talet illustrerades delar av påskens religiösa texter i dramatisk form med en viss rollfördelning och enkel dialog. Man började ungefär som när dramat bildades första gången. Man förde en predikan genom en dialog mellan två präster. Antalet roller ökade successivt eftersom dramerna blev mer avancerade. Många av dramerna bygger på faktiska händelser i bibeln. Till de populäraste berättelser under medeltiden tillhörde helgonlegenderna som handlade om män och kvinnor som lidit och ofta dött för sin kristna tro. Den kyrkliga dramatiken och en del av legender översattes senare till folkspråk så att även de som inte var latinkunniga kunde få läsa böcker.


...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: MEDELTIDEN (Kristen kultur)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-26]   MEDELTIDEN (Kristen kultur)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9324 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×