Riksdagspartierna 2006

4510 visningar
uppladdat: 2008-05-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
- Socialdemokraterna
Socialdemokraterna är idag det äldsta partiet som finns i riksdagen än idag, det grundades 1889 och heter Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Socialdemokraterna kom till genom en sammanslagning mellan Folkviljan, Social-Demokraten och Arbetet som var de tre störta partiet i riksdagen. Claes Emil Tholin blev partiets första partiordförande. Det första partiprogrammet antogs 1897 av Axel Danielsson som hade Erfurtprogrammet som förebild.
Nu stod det att Arbetarklassens ekonomiska och socialadel skulle frigöras genom en maktkamp.

Då Socialdemokratiska Ungdomsförbund grundades 1908. Carl Lindhagen som var ledare övergavs vid partikongressen 1911. Med stöd av LO lyckades Socialdemokraterna införa anmäl rösträtt för alla. Mellan år 1917 och 1920 samarbetade partiet med liberalerna. Partiet delades mellan partimajoriteten och vänsteroppositionen 1917 vilket resulterade att Sveriges socialdemokratiska vänsterparti statade.
Den första socialdemokratiska regeringen kom till 1920. Det första de beslutade var att inrätta socialiseringsnämnden som hade Rickard Sandler som ordförande.
Per Albin Hansson blev partiets ordförande 1925. Per Albin hade goda relationer med tyskarna vilket kan vara en orsak till att Sverige inte anfalls under världskrigen. Efter kriget fick landet en högkonjunktur och inte en depression som det hade befarats.

1948 valdes Tage Erlander till partiordförande. Från 1948 till 1957 regerade Socialdemokraterna i koalition med Bondeförbundet. Socialdemokraternas partiprogram förändrades 1960 och ändrades till livssituation för svenskarna.
Klasskillnaderna ökades och skolan betydelse. 1968 fick Socialdemokraterna mer än 50 % av rösterna och året därpå ersattes Olof Palme, Tage Erlander. Olof Palme ökade jämställdheten på jobben för kvinnor och män.
1976 förlorades makten, en orsak tros vara protester mot det partiet gjorde.
Olof Palme blev statsminister 1982 och mördades på kvällen 28 februari, 1986 efter ett biografbesök på Sveavägen i Stockholm.
Ännu idag vet man inte vem som mördade statsministern. Ingvar Carlsson tog över som statsminister. 1990 skapade regeringen en tillfärlig krispaket men lönestopp och strejkförbud som påföljd.

1991 ville Socialdemokraterna gå med i EG, Europeiska Gemenskapen samma år fick partiet bara 37,6 % det lägsta sedan 1928. 1994 återtogs makten.
Mona Sahlin blev 1993 partiets första kvinnliga partisekretare. November 1994 genomfördes en folkomröstning om Sveriges inträdde i EU med 52,3 % av rösterna. 1996 blev Göran Persson statsminister. Den socialdemokratiska kongressen sa i mars 2000 att Sverige borde gå med i EMU men en folkomröstning genomfördes.
År 2003 genomfördes folkomröstning om EMU. Samma vecka som folkomröstningen ägde rum mördades den socialdemokratiska utrikesministern Anna Lindh. Mördaren hittades och dömdes till fängelse.

Sverige var nu i en krissituation men man bestämde att folkomröstningen skulle hållas. Svenska befolkningen röstade nej till EMU och införande av Euro som valuta.
December 2004 inträffade en tsunami i Asien med följd av att många svenskar omkom. Göran Persson och utrikesministern fick skarpkritik från alliansen. År 2005 uppdagades det att många är medlemmar i Socialdemokraternas ungdomsförbund utan medgivande eller att de gick med för 20, 30 år sedan idag är Anna Sjödin ordförande i SSU. Socialdemokraterna har idag 140 000 medlemmar. År 2006 har det funnits sju partiledare i Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna satsar under 2006 på: Fler jobb i näringslivet, ökade statsbidrag till kommuner och landsting, stärkt kompetens inom vård och omsorg, fler lärare i skolan och andra viktiga frågor för Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna är för ett införande av biltullar i Stockholm som avgörs hösten 2006 genom omröstning. Enligt undersökningar är de flesta i Stockholm inte för ett försök av biltullar.

- Moderaterna
Moderata samlingspartiet grundades 1904 med namnet Allmänna valmansförbundet. Partiet grundades för man Lantmannapartiet ansåg att man måste organisera sig för framtiden och arbetsrörelsen. Fredrik Östberg blev partiets första ordförande.
De flesta trodde att Arvid Lindman var ordförande i moderaterna men de hade fel uppfattning han var på Lantmanna- och borgarepartiet.
Han blev ordförande för moderaterna 1912 tillsammans med Ernst Trygger. Från 1909 var Gust Gustafsson riksombudsman. Partiets största konkurrent socialdemokraterna blev större. 1938 bytte partiet namn till Högerns riksorganisation. Högerpartiet var namnet mellan 1952 och 1969.

Orsaken till att partiet inte var så stort i början var att Moderaterna riktade sig mest till landsbygden och tänkte in på framtiden. 1958 fick partiet 19,5 % i riksdagsvalet vilket var partiets högsta. 1970 fick partiet 11,5 %.
Jarl Hjalmarson var partiledare till 1962 då han ersattes var Gunnar Heckscher som bara varade i två år. Då Yngve Holmberg var partiledare bytte paritet namn till Moderaterna och ersattes snabbt av Gösta Bohman.

1976 fick partiet regeringsmakten tillsammans med Centerpartiet och Folkpartiet. 1979 fick partiet för första gången mer än en miljon röster. Runt 1970 var Moderaternas ord löd "Den nya individualismen" och "Den nya otryggheten". Ulf Adelsohn var ordförande från 1980, Carl Bildt efterträdde. År 1991 slöt Moderaterna och Folkpartiet en allians vilket gjorde så att Carl Bildt utsågs till statsminister. Carl Bildt avgick och ersattes 1999 av Bo Lundgren som i sin tur ersattes av Fredrik Reinfeldt. Moderaterna är för införande av EMU och inträdde i EU men inte för biltullar i Stockholm. Moderaternas ungdomsförbund heter MUF och grundes 1934 under namnet Ungsvenskarna. MUF har cirka 8700 medlemmar. Till valet 2006 står Moderaterna för att det ska löna sig att arbeta, satsa mer på vård och skola och hårdare tag mot brott och fusk

- Vänsterpartiet
Vänsterpartiet grundades 1917 under namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Partiet har haft fyra namn och det nuvarande är från 1990. Partiet kom till då Socialdemokraterna delade sig. På partikongressen 1921 uteslöts alla vänstersocialister och humanister ur partiet. Från 1924 till 1929 låg makten i partiet Komint ett sovjetisk parti. Mellan 1929–64 var partiet bundet till Molotov–Ribbentrop-pakten.
Efter andra världskriget var partiets mål att förändra skillnaderna på klasserna. Partiet ville också avsatte monarkin och bli en republik. Hilding Hagberg blev partiledare men var traditonell och tillsammans med C.H. Hermansson inleddes en debatt om förnyelse.

De hade de norska och danska folkpartiet som förebild. Sveriges kommunistiska parti bildades. 1964 då partiet hade sin tjugonde kongress inleddes förnyelsen. I programmet som kom 1993 sades att partiet är ett socialistiskt och feministiskt parti.
Vänsterparti ville komma med i EU. Partiet fick år 1998 sit högsta röstande 12 % och hade då stort sammarbete med socialdemokraterna. Samma år blev Gudrun Schyman partiledare. I januari 2003 framkom uppgifter om att hon hade gjort ogiltiga skatteavdrag i sin självdeklaration, hon avgick. År 2005 var hon med och grundade Feministiskt initiativ och det partiet kommer att var en ny kandidat till riksdagsvalet 2006. Idag är Lars Ohly partiledare.

- Folkpartiet
Folkpartiet liberalerna grundades 1934 och fick sitt namn 1990. Paritet har bland annat vilja införa anmäl rösträtt. Utbildningsfrågor tycker Folkpartiet mycket om.
Frisinnade landsföreningen hette ett parti som grundades 1902 för att kämpa för en politikisk demokrati. Partiets motsvarighet heter Liberala samlingspartiet. Karl Staaff ville införa anmäl rösträtt, men det ville inte riksdagen. 1911 blev han statsminister, han avgick kort därpå. Sveriges liberala parti bildades då det kom som förslag att inrätta alkoholförbud. 1934 sammanslogs dessa tre partier och bildade Folkpartiet med Felix Hamrin som partiordförande. Folkpartiet tyckte mer om tyskarna än de övriga partierna i Riksdagen.

Från valen 1948 och tre till fick partiet mellan 23–24 %. Partiet fick en tillbaka gång då de ville införa allmän tjänstepensionering i Sverige. Vid valet 1973 var en sammanslagning mellan Centerpartiet och Folkpartiet nära men det blev inte av. Ola Ullsten kunde 1978 bilda en regerig med Folkpartiet. Vid valet 1982 fick Folkpartiet bara 5,9 % av alla röster. Maria Leissner blev partiordförande 1995 och i två år framåt, hon var mycket intresserad av internationella frågor. Hon ersattes av Lars Leijonborg. I valet för Euro var Folkpartiet för ett införande av Euro som valuta. Skola, vård och Jämställdhet står Folkpartiet för.

- Kristdemokraterna
Partiet har funnits i riksdagen sedan 1991. Partiet är emot aborter och vill prioritera äktenskap. Partiet grundades 1964 under namnet Kristen Demokratisk Samling. I 31 år var Alf Svensson partiledare i Kristdemokraterna tidigare var det Birger Ekstedt, idag är Göran Hägglund partiledare. Kristdemokraterna anordnar varje år Rikstinget där det bestäms vad ordföranden ska vara och likadan.

1982 fick partiet för första gången mer än 100 000 röster men kom inte med i Riksdagen ännu. Partiet samarbetade vid valet därpå med Centerpartiet under namnet Centern vid valet 1985 och fick ett mandat. Kristdemokratiska ungdomsförbundet heter partiets ungdomsförbund. 1987 bytte partiet namn till Kristdemokratiska Samhällspartiet och la fram ett nytt partiprogram. 1996 bytes namnet till det nuvarande. Från starten tills början av 1990-talet fick partiet runt 1-2% men ökade kraftigt senare.

- Centerpartiet
Partiet är ett av det längsta som finns, det grundades 1918. Då Lantmannapartiet splittrades kom en idé om att starta ett nytt svensktparti för bönder, det blev resultatet Centerpartiet.
Det började med att Carl Berglund gjorde uppror som ledde till att Bondeförbundet skapades som heter Centerpartiet sedan 1958. 1943 bytte partiet namn till Landsbygdspartiet Bondeförbundet. Vid 1930-talet inleddes samarbete med Socialdemokraterna och så förblev till 1936. Axel Pehrsson-Bramstorp blev statsminister. Vid valet 1958 fick partiet stora framgångar. Under 1960-talet samarbetades det med Folkpartiet. Det fanns planer på att slå samman partierna. Miljöfrågor fick stor roll. Thorbjörn Fälldin var partiledare och tog avstånd från kärnenergi. Centern fick nu 24 % av alla röster i riksdagsvalet.

Thorbjörn Fälldin blev statsminister 1976, då var det samarbete med flera partier som bröts senare samman. Vid valet 1985 samarbetades det med Kristdemokraterna och Fälldin avgick. Han ersattes av den första kvinnliga partiordföranden Karin Söder i Sverige. Hon ersattes av Olof Johansson och Lennart Daléus. Många i Centerpartiet var tveksam till EU. 1999 fick partiet 6 % av rösterna. Maud Olofsson blev partiledare 2001. Frågor som partiet har inställning till är bostad och utbildning bland annat. Centerpartiet har 52 975 medlemmar.

- Miljöparitet
Miljöpartiet startade 1981 med Per Gahrton som grundare. Paritets inri...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Riksdagspartierna 2006

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-07]   Riksdagspartierna 2006
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9815 [2024-04-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×