Kreativ marknadsföring- En studie av svenska partiers marknadsföring

2393 visningar
uppladdat: 2007-06-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Politisk marknadsföring är ur många perspektiv ett intressant ämne. I Sverige spenderade de sju riksdagspartierna officiellt sammanlagt 175 miljoner kronor vid valet 2006 på marknadsföring. Problematiken med partiers marknadsföring är att de saknar en produkt och det de säljer är deras värderingar. Det finns även en etisk problematik som gör att det finns många regleringar om vart partierna får marknadsföra sig. Det finns en hel del forskning på området, den mesta belyser dock amerikanska och brittiska förhållanden. I Sverige är engagemanget hos allmänhet relativt lågt för politik. För den som är engagerad finns det inför varje val en stor mängd information att tillgå. Det uppstår dock ett problem när mottagaren inte är engagerad av det budskap som partierna kommunicerar. Partierna hamnar i konkurrenssituation med företagen om mottagarens uppmärksamhet. Kreativ marknadsföring skulle således kunna vara ett verktyg för att nå de lågengagerade väljarna i Sverige. Denna studie har undersökt de i riksdagen representerade svenska partierna och deras reklam inför valet 2006 utifrån kriterierna varumärke, engagemang, värderingar, positionering samt kreativitet som en övergripande aspekt. Genom att koppla samman ämnena politisk marknadsföring och kreativ reklam fick studien ett outforskat och intressant perspektiv. Undersökningen skedde dels genom intervjuer med företrädare för partierna samt en undersökning av delar av den reklam som användes vid valet 2006. Partiernas varumärken blir viktiga för partierna, då ett starkt varumärke underlättar kommunikationen. Partiledaren får ofta en stark roll som varumärke för sitt parti. Partierna visade sig ha olika förhållningssätt till politisk reklam i allmänhet, hur de valde att positionera sig, förmedla sina värderingar och sitt varumärke. Även då partierna lägger stora resurser på reklam visade alla partierna en viss tveksamhet inför reklamens verkan. Partierna ansåg inte att reklamen fungerar för att värva röster, de ansåg heller inte att reklamen fungerar för att nå väljare med ett lågt engagemang för politik. Detta fann vi minskade kreativiteten elle...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kreativ marknadsföring- En studie av svenska partiers marknadsföring

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-07]   Kreativ marknadsföring- En studie av svenska partiers marknadsföring
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16726 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×