Vattenkraft

5 röster
28848 visningar
uppladdat: 2002-01-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hälften av Sveriges energiförsörjning kommer från vattenkraft. Det är en relativt billig el. Vattenkraftverken är mycket miljövänlig och vattnet förorenas inte.

Det mest negativa med vattenkraft är att där de byggs, påverkas naturen.
På våren då snön smälter kommer det mest vatten och et är då man behöver minst el.

El kan inte lagras, vattnet som tillverkar elenergin kan däremot lagras. Det gör den i dammar längs med älvarna. Detta medför att stora ytor ovanför dammen begravs under vatten. Det som fanns där förut, djur och växter, kan inte leva som förut eller så försvinner de helt och hållet. Denna förändring påverkar olika fiskarter.

När ett vattenkraftverk byggs så förändras livsmiljön för många arter och de kan inte bo kvar. Om de försvinner så påverkas även de arter som är beroende av dem. Man försöker därför att efter man byggt ett kraftverk få
tillbaka livet i vattnet som det var förut. Man odlar fiskar som sedan släpps ut i vattnet och detta gör att livet fortsätter ungefär som innan.

Fast även om miljön ändras så behöver det inte alltid vara negativt. En del arter kan däremot leva bättre.
En annan nackdel är att man måste dra elledningar från kraftverket och det måste byggas vägar till det. Detta kan förstöra landskapsbilden, precis som själva kraftverket gör.

Vattenkraften skapar arbetstillfällen, vilket är positivt. Vattenkraften kan byggast av nästan bara svenskt material, det är mycket positivt. Man slipper importera material.
Vattenkraften ser ut att ha en ljus framtid eftersom att energikällan är förnyelsebar.

Riksdagen har bestämt att det inte får byggas vattenkraftverk vid Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven. Men man får förbättra de kraftverk som Sverige redan har så att de kan producera mer.
Det går i och för sig åt mycket pengar att bygga ett kraftverk, men detta jämnar ut sig eftersom att drift och underhållskostnaderna är väldigt låga. Vattnet som bränsle är också gratis. Man behöver inte betala någon miljöavgift som till andra energikällor.

En enkel beskrivning av hur maskinstationen på ett vattenkraftverk fungerar:

1. Vattenkraftverkets damm har som uppgift att lagra stora mängder vatten. Dammen gör att vattnet får hög
fallhöjd.
2. Först låter man vattnet strömma igenom ett intagsgaller. Intagsgallret ser till så att inget is, timmer eller fisk får följa med vattnet vidare till turbinen.
3. Men hjälp av en intagslucka kan man bestämma hur mycket vatten som får strömma igenom. Eftersom det krävs mindre elektricitet på natten så minskar man vattenflödet då. När vattnet passerat intagsluckan strömmar det vidare till turbinen.
4. Det finns olika typer av turbiner beroende på hur stor fallhöjden är. Den vanligaste turbinen är en
kaplanturbin. Den består av ett antal propellerblad som sitter på en axel När vattnet träffar propellerbladen med en stor kraft så börjar axeln att rotera Axeln är i sin tur kopplad till en generator.
5. Generatorn omvandlar sedan turbinens rörelseenergi till elektricitet. Den spänning som fås av generatorn är mellan 10 kV och 25 kV. För att man ska kunna skicka ut elektriciteten vidare till elnätet måste man
transformera upp spänningen.
6. Men hjälp av en transformator så höjs spänningen upp till 400 000 volt. Därefter skickas elen ut på elnätet.
7. Vattnet som har passerat igenom turbinen strömmar sedan vidare i stort sugrör.
8. Man låter vattnet forsa vidare till en älv eller flod. Utmed älven eller floden ligger flera sådana vattenkraftverk placerade. Där upprepas hela proceduren igen.

Fördelar och argument för vattenkraft:

- Vattenkraft har mycket högt effektivitet, den är effektivare än solenergi och vindenergi.
- K...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vattenkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-17

    Självklart kan el lagras,, vad

  • Inactive member 2008-03-18

    du har missuppfattat vad som m

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-25]   Vattenkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=986 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×