Dödsstraff

9596 visningar
uppladdat: 2008-05-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Problemformulering
 Fungerar dödstraffet effektivt?
 Är dödsstraffet moraliskt försvarbart?
 Vad kan man göra för att oskyldiga inte ska dömas till döden?

Syfte
Jag har valt att skriva om dödsstraff för att jag tycker att det är det mest spännande ämnet och jag kände mig dragen till den eftersom det intresserar så många människor.
Jag har tagit med vilken syn världen, framförallt USA och Sverige har på dödsstraffet. Vilka avrättningsmetoder som används och om det fungerar effektivt, d v s om brottsligheten minskar för att man blir avskräckt bara för att man kan bli dödsdömd.

Metod
För att hitta svaren till frågeställningen kommer jag att främst använda Internet. Utöver hemsidor kommer jag även att läsa böcker, e-böcker och tidningar. För att intervju någon krävs det tid som jag inte har, därför har jag inte detta alternativ kvar.

Resultat
Dödsstraff har alltid funnits. Det har aldrig varit något stort motstånd till dödsstraffet i historien förrän under 1900-talet. Dödsstraffen var offentliga och blev ett slags syn som många kom för att se från långt bort. Rättsprocessen var väldigt outvecklad, många blev dömda utan att få en rättegång.

Lite fakta:
 Det avrättades 2 148 personer under 2005 (1 700 i Kina, 94 i Iran, 60 i USA och 86 i Saudiarabien)
 69 länder har kvar dödsstraffet i lagstiftningen
 25 länder har kvar dödsstraffet men har inte verkställt det på minst 10 år
 11 länder har kvar dödsstraff för vissa speciella brott (i allmänhet brott i krigstid)
 86 länder har helt tagit bort dödstraffet ur lagstiftningen (Sverige är en av dem)
Först efter 1950-talet blev motståndet mot dödsstraffet större i en del av världens länder, vilket ledde till att flera regeringar, främst i Europa, valde att avskaffa det. Idag har de flesta länder avskaffat dödstraffet, men det finns fortfarande många som har det kvar. Vissa länder som har kvar dödsstraffet utför avrättningar bara några timmar efter att rättegången mot den dömde är klar. Den dömde har då ingen chans att överklaga domen. Många oskyldiga avrättas på det viset, men även i länder där rättsprocessen är godkänd avrättas oskyldiga. En anledning är att de döms genom bristfälliga rättegångar.

Länder som är medlemmar i EU tillåter inte dödsstraff, eftersom det strider mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna . Men om man däremot endast är medlem i Europarådet tillåts dödstraff i lag, men länderna får inte verkställa avrättningar.

I Sverige är de första kända lagarna de s.k. landskapslagarna från 1200-talet. Där kan man finna dödsstraff för många brott. År 1734 ändrades lagarna i Sverige och då var döden straffet för ca 68 brott, som var lite jämfört med andra europeiska länder på den tiden. Lagarna ändrades ytterligare år 1865 och dödstraffet behölls för ca 20 brott. Den sista offentliga avrättningen hölls tre år tidigare, år 1862, och år 1877 avskaffades offentliga avrättningar i lagen. Den sista avrättningen i Sverige hölls år 1910 och dödsstraffet avskaffades för brott i fredstid år 1921. År 1973 avskaffades dödsstraffet även i krigstid.

Men relativt många i Sverige idag tycker att en del brott ska straffas med döden, enligt en Sifo-undersökning som gjordes 2002 (35% var för, 62% emot). Trots det är den svenska regeringen pådrivande i internationella sammanhang i försöken att få världens länder att avskaffa dödsstraffet.

De metoder som används är olika i världen. I USA används för det mesta en dödlig injektion, där den dömde får en spruta med en dödlig dos av en snabbverkande drog blandat med muskelförlamande medel. En annan metod i USA är elektriska stolen, där den dömde får stark ström på mellan 500 och 2000 volt genom kroppen eller genom kvävning med gas. Men högsta domstolen i USA bestämde, efter att en distriktsdomstol uttalat att avrättning med gas är en grym metod, att det endast får förekomma om den dömde kan välja en annan avrättningsmetod.

I andra länder, t.ex. Nigeria och Palestina, förekommer det också arkebusering, där den dömde blir nerskjuten av antingen en bödel eller en exekutionspluton. Hängning och halshuggning förekommer också. När man hängs kvävs man långsamt genom att man stryps av ett rep eller av att nacken bryts, och när man halshuggs hugger en bödel av huvudet. Även stening är en avrättningsmetod i några länder, framför allt i muslimska länder, då kastas stenar på den dödsdömde tills denna antingen får skador så att han eller hon avlider direkt eller för att den dömde får så svåra skador att personer avlider efter ett tag.

Fungerar dödsstraffet effektivt?
Här har jag inte fått fram något riktigt bra svar eftersom jag har sett två olika svar på den frågan. Amnesty, som är emot dödsstraffet, säger att det inte finns några bevis för att dödsstraffet ska ha en avskräckande effekt. I Kanada sjönk antalet mord per 100 000 invånare med 40% efter att man avskaffat dödsstraffet, vilket de tycker talar för deras fördel.
Daniel Andersson, som är för, använde i sin bok samma argument. Han hävdar att många som tänker ut ett mord blir rädda för att risken att bli upptäckt är stor och de inser då att de kan få dödsstraff. Han kan ha en poäng där, men många utför nog dådet i tron att de inte ska åka fast.

Vad kan man göra för att oskyldiga inte ska dömas till döden?
Inte heller här har jag fått något direkt svar. I länder där avrättningen sker endast någon timme efter att domen har förkunnats borde man kunna skjuta upp avrättningen en tid så att den dömde har chans att överklaga.
Alla borde också få ha rätt till en advokat som kan försvara den misstänkta. Det kan då komma fram fakta som annars aldrig skulle ha kommit fram.
Men annars är det väl bara att rättegången ska vara så bra som möjlig där ingen ska kunna dömas till döden på bristfälliga bevis eller liknande.

Är dödsstraffet moraliskt försvarbart?
Det finns många svar här eftersom alla tycker olika. Själv tycker jag nog att det är fel. Hur kan vi ha rätten att ta någon annans liv? I och för sig så har kanske den skyldiga tagit en annans liv, men är det verkligen rätt att göra samma sak mot den skyldiga, att ta hans liv? Är det rätt av dem som dömer människor till döden att agera Gud? Om Gud nu finns straffar han väl själv de människor som plågar andra och tar andras liv, eller? Så har jag i alla fall fantiserat upp det. Att Gud är den som straffar människorna för deras synder. Men de som dömer människorna tycker kanske att det är rätt av dem att agera Gud. Att Gud har gett dem det i uppgift, att var hans bödlar. Det verkar ologiskt att Gud skulle ha gjort det och eftersom jag inte tror på honom så tycker jag att det är fel.

Jag har kommit fram till att jag nog mest tycker att det inte borde få förekomma dödsstraff, eftersom man då har gjort precis samma sak som den dödsdömde gjorde, man har tagit någon annans liv. Visst kan en del förtjäna dödstraff, t.ex. sådana som plågar andra människor rejält innan människorna dör.
Jag tycker att man borde kunna bygga ett fängelse som är helt rymningssäker där de mördare och andra våldsmän kan sitta istället för att bli dödade. Men de ska inte ha det för hemskt, de måste kunna leva ett ganska normalt liv, så att de inte behöver sitta och plågas alldeles för mycket. Visst tycker jag att de ska ångra vad de har gjort, men det gör inte världen bättre om de behöver sitta och vara djupt plågade över vad de har gjort i hela sitt liv.
Men om de lyckas rymma från det här fängelset eller om de blir fria efter några år vet man ju inte om de kommer att göra om då...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dödsstraff

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-17]   Dödsstraff
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9904 [2024-07-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×