Första världskriget: kriget till havs

31 röster
33398 visningar
uppladdat: 2002-12-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
BÖRJAN
1914, när kriget börjat, pågick en del småkrig på nordsjön. Det var Tyskland som försökte utjämna skillnaderna mellan dem och Storbritannien. Tyskland visste nämligen att Storbritannien hade mycket bättre utrustning för ett krig på havet och då försökte Tyskland jämna ut skillnaderna genom att sänka Brittiska fartyg och båtar med hjälp av minor och ubåtar. Detta misslyckades och Storbritannien behöll övertaget genom hela kriget.

UBÅTSKRIGETS BÖRJAN
1915 blockerade Storbritannien alla transporter till Tyskland och den Tyska högflottan höll sig till en början till sina baser och Tyskland fick inte längre några transporter med mat och andra förnödenheter.

Som svar på denna sjöblockad startade Tyskland, inte långt senare, ubåtskriget. Då förklarade Tyskland ett område runt de Brittiska öarna till krigszon och alla fartyg och båtar som kom innanför zonen skulle sänkas. Denna åtgärden var till för att hämnas, alltså att stoppa alla transporter med förnödenheter och krigsmaterial till Storbritannien och Frankrike. Senare när England började andvända sig av hydrofoner, radiopejl och annat för att spåra de Tyska ubåtarna gick det sämre för Tyskarna eftersom man först kunde hitta ubåtarnas position med hjälp av hydrofonerna och sedan släppa ner sjunkbomber på ubåtarna.

SKAGERACKSSLAGET
Året efter det att ubåtskriget startat så kom krigets största sjöslag att stå - av en slump. Det var den tyska högflottan som av misstag stötte ihop med den Brittiska flottan ute på skagerack. Den Tyska högflottan tvingades tillslut tillbaka till sina baser men det var england som hade lidit störst förluster. Skageracksslaget, som det kom att kallas varade från den 31:a maj till den 1:a juli.

År 1918 var även det Tyska ubåtskriget förlorat och då hade Tyskland förlorat mer än 170 ubåtar

LIKHETER OCH SKILLNADER VAD GÄLLER VILLKOR
Om man ser till andra världskriget så hade man nog lärt sig en del om hur man skulle kunna kriga effektivare även om en del gjordes på samma sätt som i första världskriget.
Britterna hade t.ex. byggt en rad försvarsanläggningar ute på havet som fungerade som spaningsplatser. Britterna hade även tagit Tyskarnas knep och lagt ut minor på Nordsjön eftersom Tyskarna mer eller mindre hade ockuperat Norge. nu hade Tyskarna också mer ubåtar och det producerades nära 200 stycken under 1941 men även under andra världskriget förlorade Tyskarna mängder med ubåtar. Även denna gång förlorade Tyskland

HUR HAR HÄNDELSEN PÅVERKAT NUTIDEN?
Tysklamd skulle inte ha varit lika ihopkopplat med ubåtar som det är idag om det inte vore för första världskriget. Ubåtarna skulle nog inte heller ha så dålit rykte eller vad man ska kalla det, i filmer så är det ju nästan alltid den elaka som har en ubåt. Det har också lett till en massa uppfinningar t.ex för att spåra ubåtar och annat i havet uppfanns radarn under andra världskriget.

Genom kriget har man lärt sig att det lönar sig bättre att förhandla fram en fred än att starta ett krig och göra allting värre. Det är bättre att förhandla än att en massa civila och sold...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Första världskriget: kriget till havs

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-09]   Första världskriget: kriget till havs
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1359 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×