Andra Världskriget

10 röster
27659 visningar
uppladdat: 2007-06-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Krig har funnits i alla tider, inte minst under de moderna 1900- och 2000-talen har det funnits
massor med krig som har påverkat människor över hela världen.
Det krig som jag ska skriva lite mer om är andra världskriget. Detta krig krävde historiens största blodoffer, förorsakade den värsta förödelsen och kostade över 50 miljoner människors liv.
Alla vet att andra världskriget tog väldigt många judars liv. Under Adolf Hitlers ledarskap ockuperade nazisterna stora områden, främst i Europa men också i hela välden.
Med det andra världskriget inleddes det totala kriget, där civila offer, hus, städer och anläggningar var lika legitima mål som de soldater som deltog aktivt i kriget. Flyg, pansarvagnar, raketer mot London, ubåtskrig, sabotage, koncentrationsläger och atombomben över Hiroshima och Nagasaki var något helt nytt för världen. Alla drabbades oavsett nationalitet, kön och samhällsklass.

Syfte
Mitt syfte med det här arbetet är att lära mig mer om andra världskriget. Jag blev själv förskräckt när jag upptäckte att min allmänbildning har en stor brist; Jag visste ingenting om några som helst krig. Så jag bestämde mig för att göra ett arbete om andra världskriget för att lära mig mer. Jag kan inte bry mig mindre om krig för flera hundra år sedan på platser som inte längre finns för att beskydda länder och personer som inte längre finns av anledningar som inte längre finns. Därför har jag valt att göra arbetet om ett krig som ändå känns ganska nära.

Frågor
1. Varför startade andra världskriget?
2. Hur startade det?
3. Vem utlöste det?
4. Vilka länder var inblandade?
5. Varför var de länderna med?
6. Vilka var de viktigaste slagen?
7. Hur slutade det?
8. Varför slutade det?
9. Vad blev konsekvenserna för de länder som var inblandade?
10. Vad blev konsekvenserna för resten av världen?
Andra världskriget
1 september 1939 – 2 september 1945
Andra världskriget var en stor konflikt där de Allierade (Storbritannien, Sovjetunionen, USA, Republiken Kina, Frankrike, Polen m.m.) mot Axelmakterna (Tyskland, Italien, Japan, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Kroatien, Slovakien m.m.). Tillskillnad från första världskriget, där alla Europas stormakter var indragna efter en vecka, så utvecklades detta successivt till en konflikt där nästan hela världen var inblandad.
Bakgrund: Efter första världskriget så anordnades det ett fredsavtal; Versaillesfreden. Då utsågs Tyskland som förlorare och ansvariga för kriget, dessutom fick de flera straff; bl.a. förbjöds de att ha krigsflotta, armen fick bestå av maximalt 100 000 man och Tyskland fick betala ett enormt skadestånd. Trots allt detta lyckades Tyskland att bygga upp en här tillräckligt stark för att inta andra länder. Alla dessa straff orsakade en enorm bitterhet hos det Tyska folket.
1921 blev en trevlig herre vid namn Adolf Hitler ledare för NSDAP (nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet, också kallad för nazistpartiet) som var en av många som tyckte att Tyskland hade blivit orättvist behandlade. Den stora ekonomikrisen under 30-talet gjorde att Tyskland darrade av masshemlöshet och tron på demokratin sjönk kraftigt hos de flesta. Dock såg många Adolf Hitler som en stark och handlinskraftig man som i tillskillnad från de andra inte bara var fylld av käbbel och tomma löften. Han och hans parti vann riksdagsvalet 1932 med löftet att utplåna arbetslösheten och få Tyskland på fötter igen.
Året därefter utsågs Hitler till regeringschef. Han såg som en ”ängel” som kunde rädda folket. Väl utnämnd till regeringschef förbjöd han alla partier, förutom NSDAP, utsåg sig själv till diktator och lade till stadschef på sin meritlista. Åren därefter planerades det som skulle bli andra världskriget.
Krigsutbrott: Runt 1938-39 så delades Tjeckoslovakien; Det som skulle bli dagens Tjeckien kon att ingå i Tyskland medan delar av Tjeckoslovakien ockuperades av Polen och Ungern. Samtidigt som Tyskland förberedde sig för krig så blev läget allt oroligare i Ostasien. 1937 bröt andra Kinesiskjapanska kriget ut, vilket så småningom blev en del av andra världskriget.
Året innan hade Italien invaderat Abessinien (dagens Etiopien) och 1936-39 rasade spanska inbördeskriget där både Italien och Tyskland var inblandat. Sommaren 1939 var måttet rågat för Storbritannien och Frankrike och deklarerade att de skulle förklara krig mot Tyskland om Tyskland anföll Polen. Tyskland ville undvika detta så de skev under ett icke-agressionspakt med Sovjetunionen. Frankrike och Storbritannien gav Polen garantier om att de skulle skydda landet om Tyskland skulle anfalla.
1 september samma år blev Polen invaderat av Tyskland. Två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Europa drabbades av ännu ett storkrig som skulle bli både större och blodigare än första världskriget.
Redan 1936 började japan och tyskland en vänskap och 1940 slöts en allians mellan de båda länderna. Dock kolliderade Japans ambitioner om att skapa ett imperium i öst med de västerländska staterna som hade kolonier där vilket fick följden att även Japan drogs in i kriget med full kraft.
Krigsslutet: Japan kapitulerade 2 september, 1945 och det markerade slutet på andra världskriget. Den 6 juni 1944 landsteg de allierade i Normandie och öppnade i och med det en andra front mot Tyskland. I slutet av samma år genomförde Tyskland sin sista stora motoffensiv.
I början av maj 1945 stod sovjettrupperna i Berlin, samma plats där Hitler några dagar tidigare tog självmord. Den sjunde maj kapitulerade tredje riket till förmån för de allierade.
I stilla havet hade många svåra strider ägt rum, men nu så var de allierade redo att ge sig in i Japan; Harry S. Truman gav order om att släppa atombomber över städerna Hiroshima och Nagasaki. Detta gjorde att Japan kapitulerade redan 15 augusti, 1945 men förhandlingarna skrevs först under 2 september samma år.
Civila dödsoffer: I alla stora internationella konflikter innan andra världskriget har antal stupade soldater alltid varit större ån de civila offren. Andra världskriget hade betydligt fler civila offer och det mönster har upprepats sedan dess. Massbombningar, svält, tortyr, slavarbete, våldtäkter, massavrättningar och ren utrotning har orsakat ofattbart lidande i de drabbade länderna. I slutet av kriget var alla tyska storstäder sönderbombade och hundratusentals civila hade dödats. Bomberna som släpptes över Hiroshima och Nagasaki dödade genast 130 000-150 000 personer. Senare skulle åter hundratusentals avlida av strålningsskador och strålningsrelaterade sjukdomar och skador.
Tyskarna var inte så hårda mot Västeuropa och norden i jämförelse med den totala utrotning av zigenare, judar och aktiva kommunister som var planerad. Ett av sätten att döda dem var koncentrationsläger (också kallad arbetsläger, uppsamlingsläger eller interneringsläger) där de utvalda folkgrupperna ”förvarades” och ofta dödades genom bl.a. gasning.
Förluster för dem Allierade: 17 000 000 döda militärer och 33 000 000 döda civila.
Förluster för Axelmakterna: 8 000 000 döda militärer och 4 000 000 döda civilaDiskussion
Jag har tyckt att detta arbete var intressant, jag kan definitivt tänka mig att göra fler arbeten om krig av olika slag. Jag fick svar på alla mina frågeställningar och jag tycker att jag uppfyllde syftet med arbetet.
Jag tror att om inte fredsavtalet i Versailles varit så hårt mot Tyskland så skulle andra världskriget kanske aldrig ha ägt rum. Många människor i Tyskland tyckte att fredsvillkoren var alldeles för hårda och därför rådde det stort missnöje i hela Tyskland. Detta avtal var nog också anledningen till oron i Tyskland under mellankrigstiden. Många förstod Hitler och att man protesterade mot den skuld som landet tvingades betala. Men när Hitler tog makten i Tyskland fanns det en stor oro för att det skulle tillgripas våld för att få stopp på skulden, man var rädd att Hitler skulle gå för långt.
Andra orsaker till krigsutbrottet var önskan om att ta tillbaka de geografiska områden som tyskarna förlorade under första världskriget och i och med det att avtalet skrevs under. Dessutom ville Hitler föra samman alla områden med tysktalande befolkning till ett stortyskt rike (han började med det ett år innan krigets utbrott).
Jag tror även den höga arbetslösheten i Tyskland spelade en stor roll.

Oftast brukar all skuld läggas på Hitler och Nazityskland, vars hänsynslösa åsikter ledde fram till kriget. Men all skuld kan inte läggas på Hitler, även Västmakternas ovilja att ingripa spelade en stor roll. Också Sovjetunionen spelade tyskarna rätt i händerna när Hitler slapp ett tvåfrontskrig tackvare pakten. Men NF ställning försvagades när Japan lämnade sin plats och började kriga mot Kina. USA borde ha tagit större ansvar, och inte behövt Pearl Harbor för att inleda kriget. Lugnande är att västmakterna verkat ”lärt sig läxan”.
Konsekvenserna av andra världskriget var, förutom att världen introducerades för atomvapnet och att miljoner människor dog, att Europas karta än en gång ritades om; Nya gränser drogs och en del nya stater kom till.
Tyskland förlorade mycket makt men det mesta av det var sånt som man tagit under andra världskriget. Polen blev ett självständigt land igen. Dom tog över stora områden av östra Tyskland. Detta gjorde även Sovjet. Dom övertog sedan också stora landområden i östra Polen. Detta ledde egentligen bara till att Polen försköts västerut och att Tyskland blev mindre och Sovjet större.
Under kriget vart flera stater självständiga dock togs dom över av Sovjet efter kriget. Några är Estland, Lettland, Litauen och Ukraina. Österrike och Tjeckoslovakien som redan var självständiga stater fick tillbaka sina områdena som Tyskland ockuperat.
Det som var kvar av Tyskland delades upp i amerikanska, franska, brittiska och sovjetiska ockupationszoner. Så varje land fick styra en del av Tyskland och man delade även upp Tysklands huvudstad Berlin i fyra zoner. Dessutom delades Tyskland i två med hjälp av den berömda Berlinmuren.
Något fredsfördrag för Tyskland tecknades aldrig. Man hade tagit lärdom från den tidigare Versaillesfreden och ville inte göra om samma misstag. Man insåg att man inte skulle kräva ett så stort skadestånd och att den tyska och europeiska ekonomin var viktig för världsekonomin. Drabbas Tysklands ekonomi drabbas även världens ekonomi. Dock undertecknades ett fredsavtal gällande Italien år 1947 den 2 oktober.
Andra världskriget är idag välkänt; Många filmer och böcker baseras på händelserna i samband med kriget. Bara det faktum att det finn sen dag som tillägnas till förintelsen under andra världskriget tyder på hur mycket kriget har präglat oss. Dock har det inte lagts lika mycket krut på första världskriget och jag undrar varför.
Missförstå mig rätt, jag tycker inte att man ska bagatellisera andra världskriget och den totala utrotning av ”fel” raser och religioner som var planerad, men hur kommer det sig att första världskriget har hamnat i skymundan? Alla vet vem Adolf Hitler var, hur kriget startades och till och med hur hans mustasch såg ut. Men när man nämner Franz Ferdinand (vars...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Andra Världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2016-01-09

    Mycket intressant, det här är en kommentar.

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-04]   Andra Världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8378 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×