Andra Världskriget

179 röster
231637 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Andra världskriget

Orsaker:

Orsakerna till att andra världskriget började var många och precis som i första världskriget så ledde det ena till det andra.
Låt oss börja från början och det börjar redan när första världskriget slutade.
Tyskland hade förlorat första världskriget. Tysklands nederlag hade lett till att kejsaren Wilhelm avgått och flytt från landet. Tyskland blev till en demokrati och Weimarrepubliken infördes 1919. Dock fungerade inte demokratin och den höll aldrig speciellt länge.
Detta på grund av den alvarliga oron som drabbade Europa och även resten av världen.
Oron började under 20-talet och det var en oro som bestod av inflationer som gick upp och ner, arbetslöshet och hungersnöd.
Framförallt var det industriländerna i Västeuropa som drabbades hårdast och fick kämpa allra mest med dom ekonomiska kriserna, arbetslösgeten och strejkerna som varade under hela 20-talet.
I slutet av 20-talet så drabbades även USA. Börsen på Wall Street kraschade år 1929 vilket ledde till depression i alla industriländer, speciellt Tyskland.

Depressionen i Europa ledde bland annat till att diktatorer som Hitler och Mussolini kunde ta makten i Tyskland och Italien.
Dessa två diktatorer inledde ett samarbete och bildade en pakt.
Båda länder var väldigt aktiva och ingrep mycket i det spanska inbördeskriget 1936-39.
Frankrike och Storbritannien valde att inte lägga sig i. Detta ledde till att Franco segrade i Spanien. Det var nämligen han som fick hjälp av Hitler och Mussolini.

När det andra världskriget började så var verkligen Europa världspolitikens centrum.
Det var två starka olika politiker som stod emot varandra.
På ena sidan var det demokratier och på andra diktaturer. Det var dessa två olika grupper som senare avgjorde världens öde.
Det fanns dock även en tredje maktfaktor som spelade sin roll nämligen kommunistiska Sovjetunionen.

Att Hitler kom till makten var antagligen den största faktorn till att andra världskriget startade.
För att man ska förstå det lite mer ska jag berätta om nazisternas åsikter och vad dom ville.

Nazisternas åsikter:

- Nazismen säger att stark är positiv och svag negativ. De starka ska ta över och de svaga; handikappade, mentalsjuka, färgade, utlänningar, arbetsovilliga och homosexuella skulle inte vara tillåtna i samhället.

- Ett argument som nazismen levde på var att naturen ger ideologin rätt. De starka djuren överlever samtidigt som de svaga dör.

- Kvinnan är underlägsen mannen eftersom mannen är den starke.

- Ledaren ska alltid ha all makt. Hitler kallades ”Der Führer” som betyder ledaren.

- Ledaren har alltid rätt och folket ska lyda, demokrati splittrar bara samhället.

- Det är den fysiska styrkan som är den viktigaste egenskapen för folket. Ledaren sköter tänkandet.

- Ungdomen ska lära sig hårdhet. Nazisterna införde b.la. ”Hitler Jugend” där ungdomarna uppfostrades till krigare. Känslor och medlidande har ingen plats i den nationalsocialistiska politiken.

- Nazisten ska alltid offra allt för ”Der Führer”.

Hitler ansåg att Tyskland blivit orättvisst behandlat efter första världskriget.
Han ansåg att Versaillesfreden inte alls var rättvis.
Förutom allt som står ovanför ville hade även nazister tankar om att den egna rasen var överlägsen och ville utrota dom som inte var renrasiga.
Hitler och nazisterna kom till makten år 1933 helt enligt reglerna.
Dom blev valda av folket. Han hade som huvudmål att upprätta Tyskland till dess forna glans igen och att Tyskland skulle få sin gamla ställning i Europa.
Hitler använde sig av propagandor och olika tal för att komma till makten och folket trodde honom. Han lovade att han skulle ge jobb till alla och få upp Tyskland igen.
Han skyllde krigets nederlag och följder på judarna och kommunisterna och han ansåg att dom var syndabockarna och att det var dom som var anledningen till att Tyskland förlorade kriget och fick straffet.
Som sagt ansåg Hitler att avtalet var helt orättvist och han började sakta men säkert att bryta mot punkt efter punkt.
På så sätt kan man också säga att Versaillesfreden också var en av anledningarna till att kriget startade.
Kraven var helt enkelt orimliga. Det var detta avtal som Hitler inte gillade vilket gjorde så att han började anfalla Frankrike bland annat för att få tillbaka dom rika områdena som dom varit tvungna att lämna till Frankrike efter första världskriget.
Hitler hade som mål att alla Tyskar och Tysktalande skulle enas och leva i ett enda enat land nämligen Tyskland. Därför började Hitler kriga och attacker och ta över andra delar av Europa samtidigt ville han ha mer makt och göra sitt rike större.
Man kan säga att Versaillesfreden ledde till att Andra världskriget startade.
Kraven som stod i den ansågs av Hitler vara helt orättvisa och han använde sig av den som något som han ansåg vara fel. Egentligen så hänger två faktorer ihop.
Att Hitler och nazisterna tar makten i Tyskland leder till att man anser att avtalet i Versailles är helt fel vilket leder till att man bryter mot den.
Hitler börjar bygga upp en armé och marscherar in på områden som dom enligt avtalet inte får beträda med militären.
En annan viktig anledning var att inte NF fungerade som den skulle.
Det var aldrig några som försökte att stoppa Hitler i början innan det var försent och kriget redan börjat.
NF, Nationernas Förbund skulle förhindra att ett nytt världskrig skulle starta.
I början såg det väldigt bra ut och många anslöt sig till NF men det fanns också misstro och motsättningarna.

En annan viktig sak var att USA aldrig gick med. Detta ledde till att Storbritannien inte heller deltog aktivt.
Förhoppningarna på NF var dessutom alldeles för stora och man litade alldeles för mycket på den. Under 1930-talet gick Japan in i Manchuriet och det fascistiska Italien angrep
Abessinien - det nuvarande Etiopien. NF gjorde aldrig något för att stoppa allt detta.
Hitler marscherade också in Rhenlandet där Tyskland inte fick vara enligt avtalet.
Dock hände det aldrig något och NF gjorde aldrig något dels för att dom inte hade speciellt mycket stödd från stormakterna och det ledde till att dom inte hade möjlighet att göra det överhuvudtaget.
När Hitler märkte att inget hände så började han bryta mot punkterna i avtalet en efter en.

I Europa fruktade man att revolutionsidéerna från Ryssland skulle sprida sig.
Så man rustade upp för att försvara sig.
Detta var också en anledning till att andra världskriget startade.
I Spanien regerade General Franco och Mussolini hade makten i Italien. Tack vare stora lån från dessa länder inleddes en uppbyggnad av Tyskland och arbetslösheten minskade. Armén rustades upp trots Versaillesfreden där Tyskland förbundit sig att inte ha en större armé än 100 000 man.
Tyskland ställde krav på att de tyskspråkiga områdena av Tjeckoslovakien där tyskar bodde
Skulle bli ett med Tyskland. Tjeckerna litade på sin allierade Frankrikes hjälp dock ville västmakterna till varje pris undvika krig.
Storbritannien och Frankrike gick med på de tyska kraven om resten av Tjeckoslovakien garanterades oberoende.
Redan i mars 1939 bröt Hitler sitt löfte och tog över hela landet.
Nu vände Tyskland blicken mot Polen. Frankrike och Storbritannien lovade denna gång att hjälpa Polen i händelse av invasion.
Sovjetunionen ville utöka sitt territorium västerut och slöt en pakt med Hitler. De skulle inte bry sig om Polen om dom istället fick härja fritt i Baltikum och Finland.
Den 1 september gick de tyska trupperna till anfall mot Polen.
Det var starten på andra världskriget.
Sovjet anföll sedan Baltikum och även Finland på grund av att dom inte gick med på kraven som Sovjet ställde.

Sammanfattning:

Först och främst så var det depressionen efter första världskriget som ledde till att Hitler och Mossulini så småningom kommer till makten.
Versaillesfreden spelar sedan sin roll genom att vara den som Hitler hatar och inte tycker är rättvis. Han vill inte att den ska gälla och tycker att den är helt fel.
Detta ledder till att han bryter mot den. Hade det inte funnits något sådant avtal hade kanske inte Hitler hade börjat bryta mot punkterna i avtalet och börjat testa gränserna. Utan avtalet skulle han inte ha något att motverka och skulle nog inte ha fått med sig folket lika lätt.
Det var Versaillesfreden som gjorde så att Hitler och nazisterna tyckte att dom blivit orättvisst behandlade. Det var också avtalet som gjorde så att Hitler fick en anledning att döda dom och få folket med sig.

Det var som man kanske förstår nazismen och Hitler i Tyskland som ledde till att kriget började och det är den största faktorn till det.


Det var dom som i början ville utöka riket och förstora det. Dom ville att alla tyskar skulle leva i ett enat Tyskland. Det var nazisterna som kände att dom blivit orättvist behandlade och ville hämnas.
När man sedan ville ta områden så bröt man hela tiden avtalen och tog och gjorde det man gått med på att inte göra.
Detta ledde till att kriget startade. Egentligen ville inte västländerna starta krig dock kände dom sig tillslut tvungna eftersom Tyskland hela tiden bröt mot avtal och vad man kommit överens om. Dom bredde även ut sig och tog överområden hela tiden.
Det var dom som startade hela kriget genom att attackera olika områden som var helt oskyldiga. Dom ville hämnas och ge igen.
Tillslut kände sig västländerna tvungna att lägga sig i för att stoppa Tyskland.
Sovjet var till en början med Tyskland eftersom dom också ville ta över områden.
Dom hade ett avtal tillsammans och hade kommit överens om att Tyskland skulle på härja i Polen mot att Sovjet skulle få härja i Baltikum.
Dom skulle ha fred mot varandra och inte attackera varandra. Men även detta bröt Tyskland då dom senare även anföll Sovjet och då anslöt sig Sovjet till västerländerna/dom allierade.
Dock var kommunismen också en av anledningarna till att det blev krig.
Stalin kände sig nämligen hotad av västländernas demokrati och även av japan från öst. Så han satsade väldigt mycket på armén och rustade upp den rejält.
Detta bidrag senare till att andra världskriget började. När Sovjet började komma ikapp dom andra när det gällde militären så vart som andra rädda och satsade också mer på armén och militären.
Både Tyskland och Sovjet rustade upp arméerna rejält och det skulle inte dröja länge förens en kraftmätning skulle äga rum.
Dock slöt dom ett avtal. Stalin gjorde det mest för att vinna tid.
Detta avtal bröt dock Hitler och kraftmätningen ägde rum.

Egna tankar och åsikter:

Om man jämför första och andra världskriget hittar man väldigt många likheter.
I både krigen så är det så att det är kraftmätningar och länder känner sig hotade.
Man bildar pakter för att skydda sig och för att ha något som skydd och stöd.
I första världskriget så sluter Tyskland en pakt med Italien och Österrike-Ungern.
I andra är det även där Tyskland och Italien som har en pakt.
Detta antagligen för att dessa två länder liknar varandra väldigt mycket och grunden skapades på samma sätt.
Båda hade nationalism som grund och som det som bildade länderna.
Hitler och Mossulini liknar varandra otroligt mycket. Detta ledder till att dom bildar pakt med varandra. I Tyskland är det nazismen och i Italien är det fascismen.
Dessa två är två olika uppfattningar och tanke sätt dock har dom väldigt mycket gemensamt och i grunden är dom likadana.
Man kan hitta massor med likheter mellan dom två olika krigen.
I båda krigen så anslöt sig Ryssland/Sovjet till dom allierade senare under kriget.
När dom kände sig hotade så anslöt dom sig till alliansen. Dom var inte med på västländernas sida i början av krigen.
Dock finns det en skillnad.
I första så var det så att Ryssland var neutrala. I andra så var det så att dom till en början hade en pakt med Tyskland. Inte en sådan pakt där man hjälpte varandra i nöd och så men ändå en pakt. Tyskland bröt denna och Sovjet slöt sig till dom Allierade.

Jag har läst nazisternas åsikter och funderat rätt mycket på dom.
Det jag kommit fram till är att allting egentligen är en tolknings fråga.
Det beror helt på hur man tolkar det.
Jag såg även hur en annan har lagt fram sina argument.
Detta gjorde så att jag började fundera och tänka.
Hur tänkte egentligen nazisterna? Är deras åsikter rätt eller är dom fel.
Jag har tänkt mycket och lagt fram egna argument emot nazisternas åsikter.
(Obs detta är bara så som jag tycker)

1. Jag anser att de som t ex är handikappade har lika stor rätt till ett gott liv som någon annan. För vem har sagt att de inte kan hjälpa till i samhället? Man kan vara stark på väldigt många olika sätt. Visserligen tycker jag att starka individer är viktigt för samhället dock är det precis lika viktigt som andra egenskaper. Jag anser att vara stark bara är en egenskap som en individ äger. Dock är den inte på något viss viktigare än andra egenskaper som man kan ha. Den är precis lika viktigt som t ex egenskapen att vis vänskap, kärlek, förnuft och framför allt gemenskap. Alla egenskaper är viktiga i ett samhälle.

2. Man måste faktiskt erkänna att det där med naturen faktiskt stämmer och den är rätt men varför blanda in oss människor. Det går liksom inte att jämföra djur och människor på det sättet. Visserligen är människan ett djur men vi lever på ett helt annat sätt. Vi behöver inte döda för att överleva. Det är ytterst få likheter. Den tanken och det sättet kanske stämmer och fungerar ute i det vilda och ute bland djuren men man måste tänka på att vi är civiliserade och om man ska gå enligt naturens sätt så dödar inte heller djur hur som helst. Dom dödar inget om det inte hotar eller behöver mat för att överleva.

3. Jag tycker bara att det är dåligt. Visserligen är det sant att mannen är starkare fysiskt men man kan inte bara se det så. Kvinnor har också starka sidor. Det jämnar oftast alltid ut sig i slutändan eftersom kvinnan också har färdigheter. Att tycka att mannen är mer värd är bara helt fel. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna. Man är fortfarande lika mycket värd.

4. Makt och pengar skall fördelas på folket. En man ska inte få styra en mans åsikter blir alltför privata och allt för egoistiskt. Det funkar liksom inte så. En man kan inte så för vad alla ville och tycker. Andra världskriget är ett bra exempel, Hitler hatade judar och det ledde till att sex miljoner utrotades. En mans åsikter gjorde så att ett helt folk nästan utrotades.

5. Ledaren har inte alltid rätt och det finns oftast fler åsikter. Det finns bara ett sätt att leda ett land, genom demokrati. Det är inte helt felfritt men det är det bästa som vi har idag. En person har inte alltid rätt och precis som i åsikten innan så kan inte en person representera ett helt folk.

6. Det är lika viktigt för folket att tänka som att arbeta. Man ska också få tillbaka lika mycket från samhället som man ger det med sitt arbete. Dessutom ska man ha rätt att göra det man vill och ha rätt att välja. Detta går inte om man inte ska tänka utan endast arbeta.

7. Ingen skall lära sig att kriga eftersom krig endast skapat problem. Allra viktigast är det att inte lära ungdomen detta eftersom det är de som skall ta över samhället och styra i framtiden.
Känslor och medlidande är kanske människans viktigaste egenskaper, eftersom om de behandlas rätt leder till fred och gemenskap. Men om vi istället ställer frågan vad är då rätt och vad är fel?


Det är en väldigt svår och komplicerad fråga. Men det hela handlar egentligen om hur man tolkar och ser det. Tyskarna trodde ju inte att dom gjorde fel. Dom trodde att dom gjorde det rätta och dom ansåg att det dom gjorde var det rätta.
Dock kan man säga så här. Att hata judar och förfölja dom var ingen ny grej.
Judarna hade länge förföljts och trakasserats. Man hade bl.a. bojkottat judiska affärer.
Nu började man genom Hitlers order organisera detta och bygga utrotningsläger.

Om vi fortsätter och jämföra ser vi att första och andra världskriget har mycket gemensamt.
Båda krigen startade på grund av nationalism. Vi ser också att i båda fallen så var det Tyskland som låg i centrum och att dom vart attackerade från 2 fronter i båda krigen.
Men vi ser även en skillnad. I första kriget var det Österrike-Ungern som startade kriget.
Det var dom som anföll först. I andra världskriget är det dock Tyskland som börjar allting.
Själva starten skiljer sig lite också.
I första sker det efter att tronföljare skjuts. Om vi istället tänker oss att han inte blir skjuten. Då skulle kanske inte kriget ha startat. I andra kriget så är det Tyskland som väljer att anfalla.
Men om man ser det så kan man säga att om inte tronföljaren blivit skjuten så skulle aldrig andra världskriget ha startat heller eftersom första faktiskt på sätt och viss leder till att andra startar.

Kort kan man säga att det som var orsaken till andra världskriget var:

Stort krigsskadestånd, ingen krigsmakt, hyperinflation, allmän värnplikt, fascismen, nazismen, kommunismen, svaga demokratier, Versaillesfreden, stor arbetslöshet etc.


Konsekvenser:

Resultatet av kriget var att Axelmakterna krossades.
Detta gjorde så att många nya gränser drogs och en del nya stater kom till.
Tyskland förlorade mycket makt men det mesta av det var sånt som man tagit under andra världskriget.
Polen blev ett självständigt land igen. Dom tog över stora områden av i östra Tyskland.
Detta gjorde även Sovjet. Dom övertog sedan också stora landområden i östra Polen.
Detta ledde egentligen bara till att Polen försköts västerut och att Tyskland blev mindre och Sovjet större.
Under kriget vart flera stater självständiga dock togs dom över av Sovjet efter kriget.
Några är Estland, Lettland, Litauen och Ukraina.
Österrike och Tjeckoslovakien som redan var självständiga stater fick tillbaka sina områdena som Tyskland ockuperat.
Det som var kvar av Tyskland delades upp i amerikanska, franska, brittiska och sovjetiska ockupationszoner. Så varje land fick styra en del av Tyskland och man delade även upp Tysklands huvudstad Berlin i fyra zoner.
Något fredsfördrag för Tyskland tecknades aldrig.
Man hade tagit lärdom från den tidigare Versaillesfreden och ville inte göra om samma misstag.
Man insåg att man inte skulle kräva ett så stort skadestånd och att den tyska och europeiska ekonomin var viktig för världsekonomin. Drabbas Tysklands ekonomi drabbas även världens ekonomi.
Dock undertecknades ett fredsavtal gällande Italien år 1947 den 10/2.


Dom var de tvungna att lämna ifrån sig alla sina afrikanska kolonier. Albanien och Etiopien blev också självständiga stater. Etiopien hade under kriget blivit fritt med hjälp av britterna.
Svåra ekonomiska rubbningar drabbade dock Västeuropa efter kriget.
Dock drabbades inte Europa av den depression som brukar följa vid krigsslutet.
Efterfrågan på uppbyggnadsmaterial till dom sönderbombade städerna i Europa var så stor att sysselsättningen efter kriget inte hade blivit sämre med tiden innan kriget.
I USA höjdes produktionen till och med med ca 50 %. Det gav USA en ställning som den ekonomiskt starkaste stormakten utanför Sovjetblocket.

Drömmen om ett enat Europa kom till efter andra världskriget, Man var trött på krigen och vill att de europeiska länderna skulle få ett så nära samarbete som möjligt. Man ville göra så att framtida krig mellan dom europeiska länderna skulle bli omöjliga.
Man ville också att demokratin skulle säkras och att alla länderna skulle ha demokrati.
Genom att öka handel mellan länderna ville man uppnå detta.
Ökad handel skapade förutsättningar för ökat samarbete och gemenskap för alla européer.

När FN kom år 1945 undrade man om detta förbund verkligen skulle bli det ”fredens väktare” som så många hade hoppats på. Det visade sig dock mycket snart att motsättningarna mellan Sovjetunionen och dess satellitstater å ena sidan och U. S. A., Storbritannien och Frankrike å andra var stora.
Dessa två olika parter dela upp världen i två delar.
Ena delen ”väst” hade demokrati och var emot kommunismen och på andra sidan var ”öst” som hade kommunismen och var emot demokratin. I Sovjet hade man en diktator som inte ville förlora makten därför var han emot demokratin. Han kände sig hotad av den eftersom om folket fick välja skulle dom välja demokratin.
Dessa två parter som var emot varandra samarbetade under andra världskriget för att dom insåg då att det fanns en gemensam fiende som var ännu farligare.
Men dom var aldrig överens så förr eller senare skulle dom drabbas samman.
Detta hände efter andra världskriget.
Det s.k. kalla kriget med ökad politisk spänning och kapprustning tog vid efter andra världskriget.
Koreakriget ökade också spänningarna mellan öst och väst och mellan de demokratiska staterna och kommunismen.
I juni 1950 gick nordkoreanska trupper till angrepp mot Sydkorea. Kriget som tog knappt ett år var ett hårt prov för FN. Kriserna avlöste därefter varandra, med Suezkrisen som ett exempel.
Detta är en konsekvens av andra världskriget.
Världen delades upp i två delar och detta leder så småningom till att kalla krigen startade.
Det var en rad av krig under en lång period.
Dock var det inte bara spänning mellan USA och Sovjet utan även mellan Kina och USA.

Ökade spänningar tilltog också mellan dessa två stormakter. Dock var dom största konflikterna mellan USA och Sovjet. Dom rök ihop i Kubakrisen 1962, då världen stod på gränsen till ett nytt världskrig.
Japan var vid denna tid inte längre ett hot eftersom man efter andra världskriget hade tvingat landet till en fredsuppgörelse som gjorde att landet inte fick ha en militärmakt som kunde attackera andra länder eller utgöra ett hot för sin omgivning. Japan valde istället att bygga upp en stark ekonomisk makt och det lyckades dom med.

Det var dock väldigt många bra saker som kom till också efter andra världskriget.
Många bra och goda fredsbevarande organisationer bildades.
Bland annat FN dock var det inte bara dom som bildades utan även många fler.
I Västeuropa kom en rad internationella organisationer fram.
Europarådet bildades år 1949. Dom samlade det fria Europas parlamentariker.
Västeuropeiska unionen och Atlantpakten (NATO) samordnade försvaret mot Warzavapakten (hotet från öster).
OECD bildades 1947 för att fördela Marshallhjälpen som skulle hjälpa till att bygga upp den krigshärjade kontinenten (från U.S.A. till Europa).

I många västeuropeiska länder ville man skapa en organisation med ett ännu bättre samarbete. Resultatet blev Kol- och stålunionen som bildades på initiativ av de båda franska politikerna Monnet och Schuman. Ur denna union har sedan EU vuxit fram genom Romfördraget i ett senare skede.

Det Europa vi ser idag och den världsordning vi lever i nu är en konsekvens av de båda världskrigen. Många historiker säger att andra världskriget egentligen slutade först efter att Berlinmuren rivits och de forna sovjetiska satellitstaterna Baltstaterna, Polen, Tjeckien, Ungern och så vidare befriat sig från den kommunistiska bördan.
Idag är världen delad i tre egentliga ekonomiska block i Asien/Japan, U.S.A. samt EU, där U.S.A. är den enda kvarvarande militära supermakten.

Före första världskriget kunde man resa i Europa utan pass mellan de olika staterna.
Detta ändrades efter världskrigen och man kunde inte göra det mer.
Gradvis försöker man nu återgå till den ordningen så att människor efter mer än 80 år återigen skall kunna färdas fritt i Europa och man verkar kunna göra det nu igen.

Nu har jag tagit upp en massa bra konsekvenser med andra världskriget och en dålig.
Men trots att det var många bra kan man inte bortse från de dåliga som också var väldigt dåliga.
Massförstörelse och massdöd är alltid en konsekvens av krig och det är det som gör krig så fruktansvärt.
DET VAR TOTALT 50 MILJONER MÄNNISKOR SOM DOG I ANDRA VÄRLDSKRIGET.
Bland dom var 6 miljoner oskyldiga judar som utrotats i Polen

Här är en tabell över förlusterna av människor i dom olika länderna:

Förluster av människor under andra världskriget
(runda tal)
Totalt Därav civila
Tyskland 4 500 000 62 000
Storbritannien 386 000 62 000
Japan 1 800 000 600 000
Jugoslavien 1 690 000 1 280 000
Polen 4 520 000 4 200 000
Ytterligare 1 500 000 i östra Polen
Tjeckoslovakien 375 000 215 000
Sovjetunionen 20 600 000 7 000 000
USA 259 000
Det är så många att det är väldigt svårt för oss nu i vår tid att förställa oss.

Det var inte bara massdöd utan även massförstörelse.
Städer och länder blev helt förstörda.
Det tog många år väldigt mycket pengar för att få upp Europa igen.
Dock var det inte bara Europa som drabbades utan även andra länder utanför Europa
Bland annat Japan drabbades väldigt hårt i och med att USA släppte 2 atombomber i Japan.

Den 6 augusti 1945 kl. 08.13 fäller USA atombomben ”Enola Gray” över den Japanska staden Hiroshima. Förödelsen blir väldigt stor. Atombomben kräver över 100 000 människors liv.
Dock Japan kapitulerar inte USA släppte då ännu en bomb två dagar senare. Den här gången över staden Nagasaki. Atombomben krävde 36 000 människors liv, 40 000 skadade och tryckvågen från bomben orsakar att många byggnader blev totalförstörda.
Atombomben är ett fruktansvärt vapen som kan skapa stor förödelse.

En annan konsekvens av andra världskriget var att otroligt många judar dödades.
Det som var mest fruktansvärt var att dom var helt oskyldiga.

Vissa samhällsgrupper ansågs under andra världskriget inte vara till någon användning i Tyskland. Nazisterna ville göra sig av med dom.
Det störst hatet utbringades mot judar men även mot handikappade, zigenare, homosexuella och oriska människor.
Hitlers mål var att skapa ett enat tyskt rike utan de människor som han bara ansåg vara avskum.
Han ville bara ha dom renrasiga.
Folket trodde ju på allt Hitler sa när han talade om samhällets problem.
Detta gjorde att judarna var en folkras som blev hårt drabbade de tvingades bland annat att bära en Davidsstjärna.
För att Hitler skulle få igenom det han ville krävdes det att dessa människor försvann.
Han hatade dom och ville få bort dom.
Man började på hans order bygga utrotningslägren.
Auschwitz- Birkenau som var det största utrotningslägret består av tre delar. Där finns olika avdelningar för kvinnor och män.
I källarutrymmet låg gaskamrarna där människor forslades in som djur för att mötas av en snabb död.
På Auschwitz mördades förutom ungefär en miljon judar från Europa också 45 000 polacker, 21 000 zigenare och 15 000 fångar från andra nationaliteter.
Sammanlagt krävde lägret minst 1,1 miljon offer, detta alltså enbart på Auschwitz!!

Här är en tabell över förintelselägrena och antal offer:

Förintelselägren och antal offer

Chelmo 152 000- 320 000 dec. 41- juli 44
Belzec 600 000 mars 42-dec. 42
Sobibor 250 000 april 42- okt. 43
Treblinka 700 000- 900 000 juli 42- aug. 43
Majdanek över 360 000 okt. 41- juli 44
Auschwitz- Birkenau över 1 100 000 jan. 42- jan. 45Sammanfattning:

Andra världskriget ledde till många dåliga saker och förstörde väldigt mycket och många dog.
Men igenom det hela tycker jag att krigen även ledde till mycket bra.
Som det mesta så finns det alltid två sidor av saker och det beror på hur man ser det.
Det finns alltid en god och en ond sida.
Frågan är vad är det för nåt som är viktigast.
Är vi villiga att ofta något för att få något annat.
I andra världskriget dog otroligt många och väldigt mycket förstördes.
Efteråt delades också världen upp i väst och öst och det ledde till flera krig senare.
Men krigen medförde också att väldigt många fredsorganisationer bildades där ibland FN som idag är en väldigt viktig organisation som alla ser upp till.
Polen blev en självständig stat igen och Tyskland eliminerade och utgjorde inte något hot mer.

Kort kan man säga att konsekvenserna var:

Utrotningen, Tyskland delas i två zoner ( Öst och väst ), Europa förlorar sitt världsherravälde, USA ny stormakt, de baltiska staterna förlorar sin självständighet, FN bildas, Israel bildas, Marshallhjälpen för att bygga upp Europa, kalla kriget, Nürnbergrättegångarna etc.
(jag har lagt till några punkter här som jag valt att inte ta med i texten)

Sverige under andra världskriget:

Ett område som jag undrar väldigt mycket kring är Sveriges roll under andra världskriget.
Sverige sade sig officiellt vara neutrala under andra världskriget men efter att man hjälpt tyskarna över till Norge var det ju tveksamt.
Det bildades dock i Sverige under andra världskriget ett antal hjälporganisationer vid sidan om den största nämligen Röda Korset.
En av dem hette Norgehjälpen och den bildades just efter att Sverige låtit tyskarna gå igenom. Inom Norgehjälpen var det svenska näringslivets organisationer gemensamt med Röda Korset som gjorde de största insatserna.
Sverige tog emot ganska många flyktingar.
Vid krigets slut fanns det 200 000 flyktingar i Sverige.
Detta var något som statsminister Per Albin Hansson, den svenska staten och största delen av den svenska befolkningen ställde upp på vilket var väldigt bra.
Man kunde genom bidrag och lån rusta upp gamla sjukhus som nu behövdes igen.
En sak som jag skulle vilja veta lite mer om var hur den svenska massmedian ställde sig till Hitler eftersom massmedian genom alla tider har haft en väldigt stor makt.
De största Svenska tidningarna då var Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet.
Dom sa sig vara kritiska mot Hitlers diktatur men de tyckte samtidigt att han i kampen mot kommunismen hade lyckats och gjort det bra.
Nazistiska sympatier framfördes i Nya Dagligt Allehanda som var Göteborgs morgonpost och så småningom även i Aftonbladet. Huvuddelen av tidningarna i Sverige de socialistiska,
kommunistiska och liberala var i alla fall kritiska mot Hitler.
Detta tycker jag är bra. Men frågan är om vi verkligen var neutrala. När vi släppte igenom tyskarna hjälpte vi dom.
Men vi skrev i tidningarna väldigt mycket kritik om Hitler och tog emot fångar och hjälpte och motverkade Hitler på så sätt.
Var vi verkligen neutrala? Var vi verkligen inte inblandade?

Jämförelser:

När vi ser på första och andra världskrigen så ser vi att väldigt mycket liknar.
I båda krigen är det två makter som ställs emot varandra och i båda krigen är det samma länder.
I både första och andra är det Storbritannien, Frankrike och USA mot Tyskland.
Dock finns det skillnader i pakterna och på vilken sida länderna står på
I första så är Ryssland till en börja neutrala men dom ansluter sig till Storbritannien och Frankrike när kriget börjar.
I andra så har Sovjet ett avtal med Tyskland och fred med dom.
Men när sedan Tyskland bryter mot det så går Sovjet över på västländernas sida.
Det är båda skillnad och likheter här.
I båda krigen så går Ryssland/Sovjet med västländer i ett senare skede dom är inte med dom i början. Skillnaden är att i första är dom neutrala och i andra så är dom med Tyskland.
Vi ser också en skillnad i krigsförloppet när det gäller Ryssland.
I första så drar dom sig ut mitt i kriget på grund av inbördeskrig.
I andra så är dom med hela tiden.
När vi fortsätter att titta ser vi att i båda krigen så är aldrig USA med från början.
Dom ansluter alltid i mitten av kriget.
Detta hände i båda krigen.
Det var positivt att USA gick med eftersom det var vändpunkten på krigen.
Vi ser också att Tysklands allierade är olika i dom olika krigen.
I första har dom Österrike-Ungern som allierade och i andra har dom Italien.
När vi ser på pakterna ser vi att i båda krigen så är Tyskland och dess allierade alltid i centrum och i mitten av dess fiender.
Tyskland blir i båda krigen anfallet från båda hållen.
Detta försöker man att undvika i andra kriget men man gör bort sig själv genom att bryta mot avtalet och får därmed Sovjet emot sig och som en självklar likhet så förlorar Tyskland båda krigen.
Tittar vi närmare på pakterna ser vi att i dom flesta fallen så är det dom länderna som styrs på samma sätt som finner varandra.
Man vill nå ett gemensamt mål.
Tittar vi nu på konsekvenser ser vi några likheter men mycket fler skillnader.
I båda krigen så var det massförstörelse och massdöd. Många dog och väldigt mycket i Europa förstördes.
Vi ser också att i båda krigen så bildas det efteråt nya gränser och ny stater.
Men det finns skillnader där också. I första blir det många nya stater som blir självständiga.
Men efter andra så är det så att Sovjet lägger under sig många länder som blivit fria under kriget. I båda krigen så blir dock Polen ett fritt och eget land efteråt.
I båda krigen så bildades dessutom fredsföreningar efter krigen. Men skillnaden var att i första så bildades endast en och efter andra bildades många freds- och dessutom hjälporganisationer.
Vi ser också att i första så fungerade aldrig organisationen men i andra så gick det bättre.
Dock funkade det aldrig helt och hållet heller eftersom kallakriget startade sen.
Men det var mycket positivt men många organisationer och många finns kvar och är verksamma än idag och är väldigt uppskattade av många.
I första världskriget så skrev man ett avtal efterkriget om Tyskland och förbjöd Tyskland till en massa grejer detta ledde så småningom till att andra världskriget startade och det tog man lärdom av och man skrev aldrig något avtal.
Istället delade man upp Tyskland och Berlin i fyra delar som delades på Storbritannien, Frankrike, USA och Sovjet. Detta var inte heller så bra visade det sig senare.

Egna tankar och funderingar:

Jag anser att det som hände i Tyskland under andra världskriget är ett av de värsta människofientliga illdåd som någonsin inträffat.
En tragisk sak är att det fortfarande finns nazistiska sympatier som nu växer fram i vårt moderna samhälle. Oftast är det unga människor som via grupptryck eller är omedvetna om det blir ihop kopplade med nazismen.
Jag blir orolig när så många människor verkar glömt bort vad som hände under andra världskriget och framförallt glömt bort vad den nazistiska ideologin egentligen står för.
Jag hoppas verkligen att alla minns och kommer ihåg andra världskriget som den ska kommas ihåg. Man ska aldrig glömma nazisterna ideologi och vad dom gjorde under andra världskriget.
Det är bara att se på högerpopulisten Jörg Heiders framgångar i Österrike, som grundar sig på att människor vill ha de arbeten som han erbjuder, känns det igen på nått sätt eller?

De...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Andra Världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-08-23

  Grymt bra !

 • Inactive member 2008-05-24

  en av dem bästa arbete ja hitt

 • Inactive member 2008-05-25

  MVG

 • Inactive member 2008-05-25

  Det var en mycket bra arbete.

 • Inactive member 2008-05-31

  det va grymt bree, undra hur l

 • Inactive member 2009-03-20

  Mycket bra arbete

 • Inactive member 2009-11-30

  Väldigt bra

 • Inactive member 2010-03-04

  MVG ++++ Väldigt väldigt bra fakta !! Tack så jätte mycket för hjälpen ^^

 • Inactive member 2010-03-04

  MVG ++++ Väldigt väldigt bra fakta !! Tack så jätte mycket för hjälpen ^^

 • Inactive member 2010-08-02

  Den 17 september 1939 invaderade ryssarna de östra gränserna av Polen - förutom massdödandet stoppades tusentals polacker in i vagnar och forslades bort till Sibirien - relativt få av dem kunde återvända efter kriget. Polen blev inte självständig efter den andra världskriget utan blev en del av den sovjetiska blocket - liksom Tjeckoslovakien, Ungern och flera andra, inte minst ÖstTyskland. Det sovjetiska styret vår hänsynslöst och grymt. Denna fördelning av Europa med " iron curtain " var ett resultat av Jalta konferensen som hade plats redan i februari 1945 och då var det bara Stalin, Churchill och Roosvelt som bestämde denna landsfördelning - bland annat att Polen skulle förflyttas längre in till väster som en kompensation för beslagtagna områden i öster. Polen blev självständig först i 1989. land

 • Inactive member 2011-03-09

  Som du pratar om i början, invationen av polen, så hade ju Tyskland och den dåvarande Sovjetunionen en pakt, Motlov-Ribbertonpakten hette den. Den gick, som du sa, ut på att undvika krig mellan varandra, och sovjet skulle få baltikum och delar av polen. När Tyskland anföll polen den 17 sep. så kom det som en schock för Polackerna, men dom häll stånd och om inte Sovjet två dagar senare anföll från andra fronten, så skulle andra världskriget slutat där. Polen skulle ha kunnat stoppa tyskland då, men dom var inte förberädda på ett tvåfrontskrig. Jättebra uppsatts förästen :D Jag fick lära mig jättemycket!

 • Inactive member 2011-12-11

  Själva starten skiljer sig lite också. I första sker det efter att tronföljare skjuts. Om vi istället tänker oss att han inte blir skjuten. Då skulle kanske inte kriget ha startat. I andra kriget så är det Tyskland som väljer att anfalla. Men om man ser det så kan man säga att om inte tronföljaren blivit skjuten så skulle aldrig andra världskriget ha startat heller eftersom första faktiskt på sätt och viss leder till att andra startar. Det är fel på sätt o viss.

 • Inactive member 2012-10-14

  tack så mycket :D

 • Inactive member 2019-02-19

  A+ förtjänar du!

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Andra Världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5022 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×