Lär med kroppen, det fastnar i huvudet.

1955 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund Genom att använda kroppen och skapande aktiviteter i lärande tror vi att man kan nå fler barn och fånga deras intresse och nyfikenhet för lärande. Vi tror även att lärandet är något som sker överallt och inte bara inom klasrummet eller i en samling, utan det sker i och genom lek, i skapande aktiviteter och med hjälp av rörelse. Med dessa tankar vill vi ta reda på vad pedagoger i förskola och skola anser. Syfte Syftet med den här studien är att jämföra och beskriva vad och hur pedagoger i förskola och skola tänker kring och arbetar med kroppens motorik, sinnen och skapande aktiviteter i lärandesituationer samt se vad modern forskning säger om detta. De frågor vi ställer oss är: Hur ser pedagoger från förskola och skola på arbetet med och användandet av kroppens motorik, sinnen och skapande aktiviteter i lärande? Samt vilka likheter och skillnader finns det bland pedagoger vad gäller tankar kring detta? Metod och material Vår studie utgår från en kvalitativ intervjustudie. Våra respondenter är tre pedagoger i förskolan och tre pedagoger i skolan. Vi spelade in intervjuerna på mp3-spelare. Den här studien bygger även på litteratur och tidigare forskning vad gäller vårt ämnesområde. Resultat Det resultat som den här undersökningen har gett oss är att alla pedagoger i vår studie har en positiv inställning till användandet av kroppen och skapande aktiviteter i lärandesituationer. Dock arbetar pedagogerna i förskolan mer med kroppens motorik, sinnen och skapande aktiviteter än vad pedagoger gör i skolan. Förskolan anser sig ha en mer helhetssyn vad gäller att använda och utnyttja barnens naturliga språk i lärande än vad skolan gör. Betydelse för läraryrket Vi vill m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Lär med kroppen, det fastnar i huvudet.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Lär med kroppen, det fastnar i huvudet.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14280 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×