Islam

27 röster
78210 visningar
uppladdat: 2003-01-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Grundare: Profeten Muhammed ibn Abdallah (ca 570-632 e Kr)
Var: I det land som nu kallas Saudi Arabien
När: 1400 år sedan
Utbredning: Mest i mellanöstern, Indien, Indonesien, Pakistan, Bangladesh, Afrika, Kina och Östeuropa.
Antal anhängare: 900 miljoner – drygt 1 miljard
Byggnad: Moské
Heliga skrifter: Koranen

Det finns flera kännetecken för islam. De fem grundpelarna, på vilka i stort sett hela religionen är uppbyggd. Deras heliga skrift, Koranen. Deras Gud, "Allah". Islam är ett arabiskt ord som betyder lydnad och överlämnande, vilket i sin tur betyder att man överlämnar sig själv helt åt Guds vägledning.

Profeten Muhammad sade:
"Ett leende inför din broder är en god gärning"

Historia

Profeten Muhammed föddes i Mekka i Arabien år 570 enligt vår tidräkning. Han fick sin första uppenbarelse när han var 40 år gammal och blev då, tack vare dessa uppenbarelser övertygad om sin tro på Allah. Snart började han sprida Islams budskap. Han och hans följeslagare blev dock förföljda och fick utstå allvarliga lidanden av köpmännen som kände sig hotade. De tyckte inte om budskapet om social rättvisa, och att det bara fanns en Gud. På grund av detta sade Gud till Muhammed att lämna Mekka för att istället ta sig till Medina, en annan stad i Arabien.

Muhammads anhängare bestod till en början mest av släktingar, men församlingen växte. I Medina byggdes den första moskén. Åtta år efter att han lämnat Mekka var Muhammed stark nog att med 10 000 man inta Mekka.

Muhammed dog när han var 63 år, efter att under 23 år ha fulländat sin profetiska mission. Muhammed blev begravd i Medina. Han lämnade inte efter sig några rikedomar, men gav eftervärlden ett exempel att följa – hans livs historia belyser meningen med och innehållet av Koranens lära i det verkliga livet.

Koranen

Enligt muslimsk tro är Koranen en exakt kopia av ett himmelskt original, och ängeln Jibrail (Gabriel) reciterade Koranen för Muhammed. Den huvudsakliga uppenbarelsen ska ha skett efter flykten till Medina. Muhammed själv ska dock inte ha varit skrivkunnig – istället var det andra i hans närhet som skrev ner budskapet.

Koranen är fylld med vackra ord, gudomliga meningar, berättelse och historier som ingen människa kan göra efter. I Koranen säger Gud att han ska skydda den från alla ändringar, och han lovar att den ska förbli samma bok hela tiden. Inte ett enda ord i dess 144 suror (kapitel) har ändrats sedan Muhammeds tid för 1400 år sedan.

Koranen innehåller Gudsdyrkan, vetenskap, visdom och handlar om trons fundament, moral och mänsklighetens historia. Den handlar också om förhållanden, både det mellan Gud och människan, samt alla sidor av människors sociala liv.

Det finns andra källor än Koranen; profeten Muhammeds Sunna. De handlingar och uttalanden som profeten gjorde utgör den andra stora källan till kunskap för muslimerna.


De fem grundpelarna

De fem grundpelarna är ett starkt karakteristiskt drag för islam. De är viktiga som trostankar och samtidigt är de religiösa handlingar för att tjäna Allah. Grundpelarna omnämns i Koranen. Varje handling man utför i sitt liv ska utföras med avsikten och vetskapen om att den uppfyller Guds vilja. De fem pelarna är den ram på vilken muslimer bygger det andliga livet.

Trosbekännelsen (Shahada)
"Det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammed är Guds sändebud." Dessa ord uttalas dagligen i bönen. De innehåller två viktiga satser – att det bara finns en Gud (Allah) och att Muhammed fått denna uppenbarelse. Om denna trosbekännelsen läses inför två muslimska vittnen anses det vara tillräckligt för att konvertera till islam.

Bönen (Salat)
Bönen utförs fem gånger om dagen. Den kan utföras individuellt eller i grupp, och innehållet är mer tacksamhet och lovprisning än önskan.

Allmosan (Zakat)
Allmosan är den ´skatt´ av ens egendom som muslimer ger till välgörenhet till behövande. Man ska ge så mycket som man har råd med, och avstå från det man inte absolut behöver.

Fastan (Saum)
I ramadan firas fastemånaden. Både kvinnor och män fastar (men det finns undantag, såsom gravida eller ammande kvinnor, sjuka, resande eller kvinnor med mens). Fastan varar från soluppgång till solnedgång och muslimerna måste under den tiden avstå från mat, dryck och sexuell aktivitet.

Vallfärden (Haddj)
Muslimska pilgrimer vallfärdar till Mecka under några dagar för att utföra de vallfärds riter som är föreskrivna i Koranen och profeten Muhammeds tradition. Detta inträffar i den 12:e månaden på det islamiska årets kalender. Att utföra vallfärden en gång i livet är en plikt för varje muslim som har möjligheten. I Mecka ligger helgedomen Kaaba.


Två delar inom islam

Islam brukar delas in i två delar – Sharia och tron. Tron är delen som inkluderar tron på Gud, på hans profeter, hans böcker, på änglar, Domens dag, och att allting i världen sker efter Guds vetande, vilja och makt (även kallat ´Qadar´).

Den andra delen, Sharia, är Islams regler. Den omfattar tre element:

1. Dyrkan, och hur den bör upprättas.
2. Moralen och det goda beteendet.
3. Reglerna som styr relationer mellan människorna (till exempel familjenormer, arvslag, social trygghet, internationella förhållanden och så vidare)

För att kunna vara muslim måste man tro på både Sharia och tron. Ovanpå det måste man också tro att man ska rätta sig efter dem. Om man av inte tillämpar reglerna utan något legitimt skäl blir man en syndig muslim. Legitimt skäl kan vara tvång, nödsituation, okunnighet, med mera. Om man ångrar sig och ber Gud om förlåtelse så förlåter Gud alla ens synder.


Mat

I islam förbjuds människan att äta blodmat, griskött, kött av rovdjur och kött av djur som dött på annat sätt än genom slakt. Detta gör det svårt, framför allt för muslimer som lever i länder i västvärlden – som Sverige, till exempel – eftersom det är svårt att undvika dessa varor. Många fetter och oljor som man inte tänker på innehåller grisfett – bland många andra: margarin, färdigköpta bröd, och till och med en del godis.

Islam förbjuder griskött, och den främsta anledningen är rent trosprincipiell – muslimer ska följa Guds befallningar, och detta är en av de saker han har förbjudit.


Grupperingar

Det finns två huvudgrupper inom islam – Sunniter och Shiiter. Sunniter utgör cirka 90% av muslimerna och är därför majoritetsriktningen.

Sunniterna anser att Guds uppenbarelse var avslutad när Muhammed dog. Koranen och sunna (profetens handlingar och uttalanden, den andra stora källan till kunskap för muslimerna) var nu de enda egentliga ledstjärnorna. Ingen naturlig efterträdare fanns till Muhammed. Därför utsågs de första fyra kaliferna (ställföreträdandena) av ansedda muslimer från Muhammeds stam.

Shiiterna, som skapade ett oppositionsparti, vägrade acceptera kaliferna eftersom de inte var nära släkt med Muhammed.

Sunni-inriktningen prioriterar det andliga livet. Den tror på den enskilda människans förmåga, och anses kunna avgöra vad som är rätt och fel utifrån Koranen.

Shiiterna, eller shia-anhängarna, ansåg att Muhammeds kusin och svärson Ali skulle ha efterträtt honom, istället för att ´bara´ bli en av de fyra kaliferna. Enligt dem utsåg Muhammed själv Ali som ställföreträdare, och samma tradition säger att Ali skulle ha ärvt andliga gåvor av Muhammed.

Shiiterna tycker att människan behöver andlig vägledning. De anser att en imam kan få fortsatt gudomlig uppenbarelse. Imamen har därför en mycket stark ställning inom shia-riktningen. Shiiterna är dock en minoritetsgren med omkring tio procent av de troende.


Övrigt

Det är lätt att tro att alla muslimer bor i ´arabvärlden´, men så är det inte. Världens största muslimska samhälle är Indonesien.

Ordet "islam" betyder "underkastelse", och har sin rot i ordet frid. Det innebär i religiös mening den totala underkastelsen till Guds vilja. "Allah" är det arabiska ordet för "Gud" och det används både av kristna och muslimska araber.

Islam, Kristendom och Judendom går alla tillbaka till samma rötter – profeten Abraham, och de profeter som har sin härstamning från Abrahams söner. Profeten Muhammed från Abrahams första son Ismael, medan Moses och Jesus från Isak. Abraham grundade den stad som idag är Mekka, och han byggde även Kaaba. Templet är byggt av sten, på den plats som många anser är där Gud lät Adam, den första människan, skapas. Det är hit muslimer vallfärdar idag.


Till slut

Islam grundades av Muhammed grundade Islam för ungefär 1400 år sedan. Han bodde i Mekka, och fick en uppenbarelse vid 40 års ålder. Han och h...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2004-07-27

  Jag vill bara kommetera en sak

 • Inactive member 2005-03-07

  Hej! Du har skrivit att profet

 • Inactive member 2005-07-31

  Grundaren kan man ju inte anvä

 • Inactive member 2005-11-23

  hej jag tänkte säga det är fak

 • Inactive member 2007-09-25

  vad alla klagar på ditt abete!

 • Inactive member 2008-11-12

  ne eller hur

 • Inactive member 2009-01-08

  du är jättebra men det finns sak som du är inte förstår att mohammed inte sunne och inte shii och denna ord kommer efter mohammed dog på lång tid för politik skäll. men tillslut bra

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-24]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1562 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×