Islam

12 röster
40473 visningar
uppladdat: 2005-04-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Islam är ett sett att leva, att vara muslim är en livsstil. Familjen står i centrum och läran är ett komplett system för hur man som troende ska leva i samhället. En del är muslimer av övertygelse, andra är det av tradition. Islam är den yngsta av de tre religioner som tror på en enda Gud. De båda andra är judendomen och kristendomen. Ordet islam är arabiska och betyder ungefär ”hängivelse under Guds vilja". Ordet muslim betyder ”en som underkastar sig Gud”. Det finns mer än en miljard muslimer och de flesta bor i Mellanöstern, Afrika och Asien.


Livsmönster

Islam präglar de flesta muslimers liv. Man ska följa vissa följeskrifter, t.ex. får man inte äta griskött, inte dricka alkohol och inte spela om pengar. Islam träder tidigt in i en människas liv, t.ex. brukar varje pojke omskäras och även flickorna i vissa delar av muslimska världen. Trots att detta inte står i koranen. I vissa länder ska en kvinna inte visa sig utan slöja för ansiktet, medan i andra anses det tillräckligt om hon döljer huvudet med undantag av för ansiktet och bär en dräkt som täcker armar och ben. Unga kvinnor som klär sig på västerländskt sätt finns mest i de större städerna. Fem gånger om dagen ber muslimerna. Moskén är muslimernas gudstjänstlokal. Det är inte bara en plats för bön, utan även en plats för diskussioner, höra nyheter och få goda råd. Muslimerna ber även i glädjestunder, sorg, vid en flytt, när ett barn har föds och så vidare. Bönen utförs alltid i riktning mot Kaba. Det är böneriktningen, var i världen man än befinner sig. Muslimerna tvättar sig och tar av sig skorna innan de går in för att be. Det finns inga bilder på Muhammed i Moskén, eftersom Muhammed ansets varit sig emot avbildning, men istället finns det vackra dekoreringar. Fredagen i Islam är som våra söndagar. I nästan alla muslimska länder hålls skolor och kontor stängda. Det gör många affärer också.


Gudsuppfattning

Muslimerna tror på islams fem grundpelare som kallas ”arkan ul-islam”. Det är fem viktiga skyldigheter som Gud har beordrat muslimerna genom Muhammad. Profeten Muhammed räknas som islams grundare. Den första pelaren och skyldigheten är shahad eller trosbekännelsen. Den andra är salat eller bönen. Den tredje pelaren är zakat, att hjälpa de fattiga. Den fjärde pelaren kallas sawn, vilket betyder att muslimerna fastar under en månad, Ramadan. Hajj är den femte pelaren och det är vallfärden till Mecka under det islamiska årets tolfte månad. Muslimerna har alltså fem skyldigheter för att visa sin lydnad och hängivenhet till Gud.


Var uppstod religionen?

Islam grundades på arabiska halvön av profeten Muhammed på 600-talet. Innan Muhammed trodde man på många olika gudar och även på onda och goda andar. Islam börjades sprida under ett heligt krig mot olika grannfolk. Detta var under Muhammeds tid. Muhammed föddes år 570 e. Kr. i en rik köpmannafamilj i Mecka. Vid 6 års ålder blev han föräldralös. Han uppfostrades av släktingar. När Muhammed var ca 40 år besökte ängeln Gabriel (Jibril) honom och sa att han var utvald. Muhammed sen läste upp versen för sina anhängare som skrev ner orden på pergament, stenar, bark och annat som de kunde få tag på.

Vid Muhammeds död 632 e. Kr. omfattade riket större delen av den Arabiska halvön. Men islam spreds även på ett fredligt sätt. Heliga män, sufier, omvände hela samhället och handelsmän förde med sig sin tro när de handlade med människor i andra länder. Islamska väldet var som störst omkring 1500e.kr.


Islams heliga skrift

Koranen är islams heliga bok. Muslimerna menar att den innehåller Guds ord så som de uppenbarades för profeten Muhammed när han levde i Mecka och Medina. Koranen innehåller flera berättelser om profeten. Muhammed uppmanade muslimerna att be. Den som bryter mot koranens ”regler” riskerar även idag att råka ut för allvarliga straff som på Mohammeds tid. Enligt islam skapade Gud människan för att dyrka honom. De använder därför heliga ord för att tacka Gud, prisa och tänka på honom. Koranen uppmanar människan att studera naturen och skydda den. I koranen finns många verser om jord, berg, träd, stjärnor och skapande varelser som människan har ansvar för.

Mekka är en viktig stad för det islamska folket. Dels föddes profeten Muhammed där, och dels finns Koba i Mecka. Kaba är centrum för islam och varit det i över 1400 år. Fem gånger om dagen vänder sig muslimer i hela världen mot Kaba och ber. Det är många som vallfärdar till Mekka minst en gång i livet och besöker bland annat Kaba. Enligt islam byggde Abraham Kaba på uppdrag av Gud. Det är viktigt för alla muslimer att veta i vilken riktning Kaba ligger.

I muslimska länder byggs ofta byggnader i samma riktning som Kaba och många försöker att undvika att sova med fötterna mot Kaba. I koranen förklaras ondskan som ett verk av en ond makt, Satan, på arabiska Iblis eller Shaytan. Koranen berättar att Allah skapade Adam och Eva i paradiset. Allah sa sedan till änglarna att de skulle falla med på sina ansikten inför Adam och de föll ned inför honom, alla utom Iblis. Han vägrade och Allah straffade honom omedelbart. Efter den stunden ville Satan, Djävulen hämnas och föra människan bort från Allah.


Människornas relation till sina medmänniskor

Koranen framhåller att mannen är familjens överhuvud, men också att kvinnan är likvärdig med mannen. Men många muslimer lever i ett mansdominerat samhälle. Det är mannens vilja som ska gälla om de inte är överens. Kvinnan ses som huvudansvarig för hem och barn och som ska uppfostras i mannens religion. Detta innebär att en muslimsk man kan gifta sig med en icke troende, något som en kvinna inte kan. Båda partner har rätt till skilsmässa. Män får gifta sig med flera kvinnor, men högst fyra samtidigt, men detta är ytterst ovanligt. Kvinnor och män lever över huvudtaget mycket åtskilda. Det gäller inte bara skolgången, alltifrån skolstart till högre utbildning. I Saudiarabien finns separata universitet för män och kvinnor. Trots den traditionella kvinnorollen finns det många välutbildade kvinnor. Kvinnor har, liksom män, rätt att ärva, äga och sälja egendom. Kvinnor har rätt att skaffa sig kunskap och skapa sig i ett lagligt yrke som till exempel: lärare, ingenjörer, journalister, författare osv. Även kvinnliga politiker blir allt fler.


Islam i Sverige

Man räknar med att det finns flera hundratusen personer i Sverige som offentliggör sig till Islam. Av dessa är de flesta första och andra generationens invandrare från många olika länder. De muslimska föreningarna har samanlagt någonstans omkring 80 000 medlemmar. I det flesta stora städerna som Göteborg, Stockholm och Malmö finns det moskéer, där det kan gå för att be sina böner. I Malmö är islam dessutom den största religionen om man ser till gudstjänstbesök under ett veckoslut. Detta kan till viss del bero på att det inte finns någon moské i Köpenhamn.


Kulturkrockar

Många muslimer flyttar eller flyr till andra länder i Västeuropa. Ofta blir det svårt att smälta in i samhället. De har helt andra seder och traditioner. Familjebanden är till exempel mycket starkare. Om ungdomarna i familjen vill likna sina svenska kompisar blir det oftast stora konflikter. Det kan gälla klädsel, fritidsaktiviteter eller tider att passa. Föräldrarna vill bestämma vilka ungdomar som de ska få umgås med och framför allt vem de får gifta sig med. I värsta fall kan detta leda till de så kallade hedersmorden, men detta har inte stöd i koranen. Även traditionella kläder försvårar anpassningen i samhället, oftast när de gäller jobb.


Jämförelser med Islam och Kristendomen

Inom kristendomen ligger grunden för jämställdheten mellan man och kvinna i själva uppenbarelsen från Gud alltså i Gamla och Nya Testamentet. Om det sedan under kristendomens historia har funnits brist på jämlikhet så beror det på att Bibeln har tolkats till mannens fördel och inte på Bibeln i sig.

Inom Islam finns däremot grunden för ojämlikhet mellan man och kvinna i muslimernas heliga skrift Koranen och i de traditioner och lagar (Hadith, Sunna och Sharia) som är nästan lika heliga som Koranen.

Kristendomen har helt andra förutsättningar för att kunna anpassa sig till olika tidsepoker. Medan islam har tendens att gå tillbaka till Muhammeds liv i Medina på 600-talet, utan att försöka anpassa det till dagens samhälle.

I både koranen och i bibeln nämns Jesus och Muhammed, i bibeln kallas han Ahmed. Islam är liksom kristendomen i grunden en öppen och fredlig religion enligt koranen. ”Om Gud velat, skulle han ha gjort er till en enda menighet, så tävla med varandra i det goda.” (Sura 5:53)

Båda religionerna har de 10 guds budord och tror på en Gud. Fast kristendomen finns ju fadern, sonen och den heliga anden också. Tron på uppståndelsen finns både i kristendomen och islam.


Egna slutsatser

Jag tror...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-19]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4112 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×