Islam

15 röster
22573 visningar
uppladdat: 2007-05-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

I denna text ska jag skriva om Islam och Terrorismen. Kommer bland annat att jämföra Islam för ca tusen år sedan och nu. Kommer dessutom att föra in en hel del händelser som hänt under Islams historia. Mina egna tankar och åsikter kommer att också ingå i detta arbete.
Har tagit min information och hjälp från Internet, böcker och en nära släkt som har stor tillgång till Islam och dess information.

Syftet med detta är att få en klar bild av hur Islam och terrorismen har en koppling.

Varför tror folk att just Islam och terrorismen har en koppling till varandra?
Det vet man faktiskt inte, alla vi människor har våra egna tankar och åsikter om saker och ting. Men en del säger att man tror det eftersom det är oftast inom islam all terrorism dyker upp.


Sammanfattning


Islam är det yngsta av de tre monoteistiska religioner, den utökande delen.

Livet är en lysande uttryck av Allahs (Guds) lärdom och makt. Ingen förståndig, normal människa skulle vilja förlora livet. Allah avser att hjälpa människan att inse livets mening och förverkliga syftet med tillvaron. Islam har sammankopplats med terrorism, kvinnoförtryck, diktaturer.

Flera år sedan tillbaka hade människorna i samhället en helt annan syn på Islam, man tog Islam som en heder full religion, man fick dessutom en ren och respektfull bild av Islam. Terrorismen fanns långt innan Islam grundades, så man kan definitivt inte på peka att terrorismen föddes med Islams utveckling, det är många som tror det och många gör
inte det. Den enda som kan ta en människas liv är gud.

Med terrorism menas användning av våld, hot eller tvång för politiska syften.
Terrorismen brukar förekomma i tre olika former.

Såväl den nationella som den internationella terrorismen utförs som regel av enstaka organisationer eller grupper.Historian till Islams tillbyggnad

Islam är det yngsta av de tre monoteistiska religioner, den kompletterande delen. Judendomen och Kristendomens historia är också en del av Islams historia, en historia som inte började med Profeten Mohammed utan fullgjordes med honom.

Profeten Muhammad föddes år 570 enligt vår tidräkning i Mecka i Arabien. Han fick sin första syn när han var 40 år gammal. Så snart han började sprida Islams budskap blev han och hans kamrater förföljda och fick utstå allvarliga lidanden. Därför blev Muhammad tillsagd av Gud att emigrera till Medina, en annan stad i Arabien. Under en kort tidsperiod på 23 år avslutade han sin profetiska mission och dog i en ålder av 63 år. Profeten Muhammad blev begravd i Medina. Han lämnade inte efter sig några förmögenheter eller annan egendom. Han levde ett avslutat liv och gav eftervärlden ett exempel att följa. Hans livs historia klarlägger meningen med och innehållet av Koranens lära i det verkliga livet. Islam i år är ca 1428 år, och har sitt säte i Sauid Arabien, Mecka.

Islams blick på livet och döden

Livet är en lysande formulering av Allahs (Guds) lärdom och makt. Han är livets donator och skapare. Ingen vettig, normal människa skulle vilja förlora livet. Till och med de som känner sig så olyckliga att de tar sina liv försöker i sista minuten få tillbaka sitt liv för att få en andra chans att leva. Livet har donerats av Allah till människan, och han är den ende som har rätt att ta det tillbaka. Islam förbjuder därför alla slag av självmord och själv skada och uppmanar till tålamod när en älskad medmänniska går bort.

När Allah ger livet åt människan är det inte utan avsikt som han utrustar henne med unika egenskaper. Inte heller är det utan avsikt som han befaller henne vissa skyldigheter. Allah avser att hjälpa människan att inse livets mening och förverkliga syftet med tillvaron. Livet är ett förtroende från Allah, och människan är en administrator som bör ta emot detta förtroende med ärlighet, efter bästa förmåga och med känsla om sitt ansvar inför Honom.
Livet kan liknas vid en resa som utgår från en speciell punkt och slutar vid ett bestämt mål. Det är ett övergående tillstånd, en inledning till det Eviga livet. Under denna färd är människan en vandringsman och bör endast befatta sig med sådant som är till nytta för henne i det tillkommande. Hon bör alltså göra allt gott hon kan och göra sig själv fullständigt redo att i vilket ögonblick som helst flyttas över till evigheten. När hennes tid går ut, kommer det att vara alltför sent att göra någonting åt det eller försöka öka tiden. Den bästa användningen av livet är därför att leva det i enlighet med Allahs lära och att göra det till en trygg genomgång till evighetens liv


Jämförelsen av Islam då och nutid

Precis som alla andra religioner finns det en diskussion om Islams verkliga och sanna likhet. Media försöker ibland att förenkla bilden, inte minst av Islam, på ett farligt sätt. Ena gången handlar det om en totalmassförstörelse, andra gånger nära nog om en totalt okritisk hedersbevisning. Ingen av dessa perspektiv är troligtvis tillräckligt nära sanningen för att kallas fakta. Sakförhållandet är att idag finns det knappt ett enda muslimskt land som är i fred med sin omgivning, och mycket få exempel på muslimska länder där demokratin gjort sin ankomst. Islam har sammankopplats med terrorism, kvinnoförtryck och diktaturer.

Flera år sedan tillbaka hade människorna i samhället en helt annan syn på Islam, man tog Islam som en religion full av heder, man fick dessutom en ren och respektfull bild av Islam.
Men om man kollar på Islam nuförtiden så får man en hotfull bild av det, man tycker och tror att det muslimska folket är ett stort hot för världen. Detta har dykt upp genom alla dessa krig som de muslimska länderna har haft. Muslimvärlden har vart med om mycket och stått ut med mycket. Den 11 september 2001 fick USA ett terroristdåd som presenterades av ett muslimskt land. Efter detta har man sagt att det finns stora likheter och tillkopplande dragningar mellan Islam och terrorismen. Under detta pågående har det dykt upp en hel del självmords attentat runt om i världen också. Detta är på grund av att de muslimska länderna haft många diktaturer och att muslimerna har en slags nerförtryckning på kvinnorna så har man fått en hel del negativa bilder av Islam. Terrorismen fanns långt innan Islam grundades, så man kan definitivt inte på peka att terrorismen föddes med Islams utveckling, det är många som tror det och många gör
inte det. Gud har förbjudit självmorden och all rinnande blod som orsakats med hjälp av en människas tjänst. Den enda som kan ta en människas liv är gud. Detta står klart och tydligt i Islams heliga bok, Koranen. Men trots att detta står, så har ett antal tusentals muslimska människor fått ett sådant tryck till att begå dessa brott.

Det finns ett stort problem inom Islam som är negativt på många olika sätt. Det är att Islam är emot framtidens utveckling, man kan säga att när det gäller de muslimska terroristerna så kan de ta död på en människa med en bra utbildning och en som är rik och har stora framtidsplaner. Detta görs för att man inte vill att Islam ska nå en framgång. Man vill fortsätta och leva på samma sätt som tusentals år tillbaka i tiden.Terrorismen

Med terrorism menas användning av våld, hot eller press för politiska syften. Det är alltså en säkerhetshotande sysselsättning som riktar sig mot andra intressen än rikets yttre säkerhet. I Sverige till olikhet från vad som gäller i andra europeiska länder är inte terrorism som sådan ett särskilt brott utan begreppet kan i sig omfatta många skilda brott.
Terrorismen brukar förekomma i tre olika former:

• nationell terrorism
• internationell terrorism
• statsterrorism.

Nationell terrorism har ofta sin grund i ett verkligt eller upplevt politiskt eller socialt orättvisa i en viss stat. Våldet utförs i regel inom statens gränser och riktar sig mot statens företrädare och intressen. Den internationella terrorismen har en liknande grund men riktar sig mot mål utanför hemlandets gränser, såsom ambassader eller flygplatser. Såväl den nationella som den internationella terrorismen utförs som regel av enstaka organisationer eller grupper. Statsterrorismen däremot styrs från eller har sitt ursprung i en statsledning. Mål för denna typ av terrorism kan vara regimkritiker eller andra som tycks vara farliga för regimen.
Ett av de viktigaste villkoren för att kunna bekämpa terrorism på ett effektivt sätt är att man har kunskaper om de regimer, organisationer, grupper som bekräftar terror som medel för sina politiska besvär. Den viktigaste kunskapsproduktionen sker genom de nationella säkerhetstjänsterna och olika internationella redskap, men även inom den vetenskapliga världen och på andra håll sker viktigt arbete för att skapa uppfattningar kring de verk och mål som leder fram till terrorism och enstaka terrordåd.Olika terrordåd i världen


1 oktober 2005 - En serie attentat i Jimbaran och Kuta på Bali.
23 juli 2005 - Terrorattacken i Sharm el-Sheikh, i Egypten.
21 juli, 2005 - Detonerar ytterligare bomber i Londons kollektivtrafik.
7 juli 2005 - Terrordåden i London, ett flertal bomber exploderar i tunnelbanan och bussar i centrala London.
1 september 2004 - Ett gisslandrama på en skola i Beslan, Nordossetien. Flertalet av gisslan var skolbarn.
27 augusti 2004 - Två flygkapningar på samma dag i Ryssland
11 mars 2004 - Tågattentaten i Madrid
29 augusti 2003- En bilbomb mot Imam Ali-moskén i Najaf, Irak
26 oktober 2002 - Gisslandrama på teater i Moskva.
12 oktober 2002 - Terroristattentatet på Bali
27 mars 2002 - självmordsmomb mot en restaurang i Netanaya, Israel.
11 september 2001 - al-Qaida kraschar flygplan i Pentagon och World Trade Center
20 mars 1995 - spred japanska sekten Aum shinrikyo saringas i Tokyos tunnelbana.
21 december 1988 - ett Pan Am-flygplan sprängs över Lockerbie i Skottland
24 april 1975 - Ockupationen av västtyska ambassaden
28 september 1973 - Tåg överfallet i Wien.Mina egna tankar kring detta

Enligt mina tankar så vill jag säga att detta kopplande mellan Islam och terrorismen är som ett nytt vapen, fast det alltid riktar sig mot Islam. Man vill smutskasta en stor religion med att skrapa ihop en hel del falska rykten. Jag säger inte att muslimerna är perfekta, det finns ingen människa på denna värld om är perfekt, det finns lika så ingen religiös tro som är perfekt, det är bara att man inte har något val eller alternativ så man vill visa sig starkare och bättre genom att smutskasta andra. Jag kan säga att det finns tusentals kristna människor som begår självmordsattentat, varför får de inget negativt mot sig?, Jo, detta är för att inom de muslimska länderna så har det påbörjats stora krig, människorna söker fred men inte får. Så med detta vill de visa upp sig starka och få högre status som alla andra länder och religioner. Men det är bara att de har valt att visa detta genom terrorismen. För några månader sedan ritade en dansk journalist en tecknad figur på Mohammed med en tändande bomb på huvudet, detta kan tas på flera olika sätt, han som ritade denna figur tog det på ett positivt sätt, men det muslimska folket tog det på ett negativt. Bilden som journalisten ritade visar att Islam och terrorismen är från samma familj, det vill säga att Islams utveckling har fött detta hemska folk förstörelsen. Jag själv är muslim och är emot all terrorism, gud har inte sagt att man ska skydda sitt ansikte och bära på ett vapen och vara en terrorist genom Allas namn. Allt detta är fel. En terrorist kan ta betalt från en familj för att inte ta död på en familjemedlem.USA och Irak – kriget

Under kriget mellan USA och Irak fick vi människor en stor syn på hur grym terrorismen är. Det mesta handlade om att ta fast den stora diktatorn Saddam Hussein. Man hade räknat med att det skulle bli en slags konflikt efter tillfångataget, men att det skulle fortsättas med terrordåd i ut och in landet i Irak räknade man inte med. Detta hände mellan åren 2003 och 2004 och fortsätter ännu idag. USA skickar en stor styrka för varje säsong som går, man tror att det kommer att lyckas, men det gör det inte, eftersom Irakierna vill ha sin egen makt men endå får de inte och då använder de våld, det är där Al-qaida och Jihad kommer in i bilden. Jihad betyde...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-15]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8180 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×