Islam

6 röster
48266 visningar
uppladdat: 2006-05-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Islam är en av världens fem ledande religioner. Islam är världens näst största religion som utövas av mer än en miljard muslimer över hela världen. Ordet islam är arabiska och betyder underkastelse, en annan översättning av ordet är fred och frid.

Muhammed
Islams stiftare är den arabiske profeten Muhammed. Han föddes i Mecka. Muhammeds far dog redan innan han var född, så Muhammed växte upp hos sin farbror. Muhammed fick sedan som ung man jobb hos en rik kvinna vid namn Chadidja, som han sedan gifte sig med. Muhammed var mycket intresserad i religiösa frågor och trodde att det bara fanns en gud. Muhammed ville ha svar på sina religiösa frågor. Så under fastemånaden, Ramadan, brukade han åka till berget Hira, ”Ljusets berg”. Där en uppenbarelse av en röst som sa: O, Muhammed, du är Guds sändebud och jag är ängeln Gabriel.” Då var Muhammed 40 år, och börja en tid efter uppenbarelsen förkunna Guds vilja. Muhammeds folk kom att kallas muslimer. Vid berget Hira uppenbarade sig Gabriel sedan flera gånger för Muhammed. Uppenbarelserna skrevs sedan ner och finns idag samlade i Koranen, ”islams heliga skrift”.
Han började predika och hans församling växte, han begav sig till Medina där han berättade om sin uppenbarelse. Muhammed dog när han var 63 år, efter att under 23 år ha fulländat sin profetiska mission. Muhammed blev begravd i Medina. Han lämnade inte efter sig några rikedomar, men gav eftervärlden ett exempel att följa.
Enligt muslims tro är Koranen en exakt kopia av ett himmelskt original, som Gabriel berättade för Muhammed. Muhammed kunde dock inte skriva istället var det folk i hans närhet som skrev den berättelserna. Koranen innehåller Gudsdyrkan, vetenskap, visdom och handlar om trons fundament, moral och mänsklighetens historia. Den handlar också om förhållanden, både det mellan Gud och människan, samt alla sidor av människors sociala liv.

De fem grundpelarna har en stor mening för muslimerna. De är viktiga som trostankar och religiösa handlingar för att tjäna Allah. Det berättas om grundpelarna i koranen. Varje handlig man gör i livet ska uppfylla guds vilja.

Trosbekännelsen
Det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammed är Guds sändebud." Dessa ord uttalas dagligen i bönen. De innehåller två viktiga satser – att det bara finns en Gud (Allah) och att Muhammed fått denna uppenbarelse.

Bönen
Bönen utförs fem gånger om dagen. Den kan utföras individuellt eller i grupp, och innehållet är mer tacksamhet och lovprisning än önskan.

Allmosan
Allmosan är den ”skatt” som muslimer ger av sin egendom till välgörenhet till behövande.
Man ska ge så mycket som man har råd med.

Fastan
Både kvinnor och män fastar (undantag gravida, sjuka, ammande kvinnor m.m.). Fastan varar från soluppgång till solnedgång, muslimer måste då avstå från mat, dryck och sexuella aktiviteter.

Vallfärden
Man vallfärdar till att Mecka under några dagar för att utföra de vallfärds riter som står nerskriva i kranen. Detta inträffar den 12 månaden. Att utföra vallfärden 1 gång i sitt liv är en plikt för varje muslim som har möjlighet.


Islam splittrad - sunni och shia

Splittringen bland muslimerna började redan efter profeten Mohammeds död år 632 när de skulle välja den tredje Kalifen. Abu Bakr valdes till Kalif istället för Muhammeds kusin och svärson Ali. Det blev en strid bland muslimerna om de två kandidaterna och ett politiskt parti bildades som stöd för den ena kandidaten Ali. Shiiterna vägrade acceptera kaliferna eftersom de inte var nära släkt med Muhammed. Den politiska striden lämnade så starka spår i det islamiska samhället men det mindre partiet (Shia) överlevde alla stridigheter och Shia-partiet kom så småningom utvecklades till en egen gren av Islam. Shia muslimer finns idag särskilt i Iran där shia-islam är statsreligion även i Libanon. Därför har islams träd idag två stammar med en mångfald grenar. De två stammarna är Shia islam och Sunni Islam.

Den största skillnaden mellan de två grenarna är synen på Muhammeds efterträdare. Sunni anser att efterträdaren som man kallar Kalif, ska väljas efter duglighet medan Shia menar att Muhammeds efterträdare måste vara av hans släkt. Sunnimuslimerna följer även en bok som kallas Hadithen som innehåller utdrag om levnadssätt från Muhammed och hans närmaste.
Konflikter mellan sunni och shia har alltid funnits. Kriget 1980 mellan Irak och Iran var på grund av konflikter mellan shia och sunni. Annars är båda grupperna eniga om de stora grundtankarna. De tror t.ex. på samma gud, på samma profet, på samma bok och ber åt samma håll.


Övrigt
En muslimsk man kan gifta sig med en icke muslimsk kvinna men en muslimsk kvinna måste gifta sig med en muslimsk man. Det är så för att enligt de muslimska männen kan en muslimsk kvinna inte ge sina barn en korrekt islamistisk uppfostran om hon gifter sig med en icke muslimsk man. Om en muslimsk man skulle gifta sig med en icke muslimsk kvinna måste hon vara kristen eller judinna. Sex utanför äktenskapet är inte tillåtet, men sex inom äktenskapet anses viktigt. Islam har en egen kalender där varje månad börjar först efter en nymåne. Därför är nymånen en symbol för hopp efter en lång tid av mörker. Inom islam används ofta färgen grönt med Mohammed och färgen grönt ingår därför ofta i många muslimska flaggor och symboliserar hoppet.
Enligt islams lära är även alla sorters berusningsmedel förbjudna, t ex alkohol och droger. Det är inte bara de som dricker alkohol som bryter mot islams lära utan även de som bidrar till framställning, försäljning eller konsumtion.

Jämförelser
Inom Hinduismen tror man inte bara på en gud, de tror att det finns ungefär 330 miljoner olika gudar, en gud för olika saker, t.ex. en gud som tillbes när någon är sjuk, en gud som tillbes när någon ska gifta sig osv. I kristendomen och islam finns det endast en gud, men där finns också Jesus och Muhammed, som sägs vara en del av deras gud. Men i buddhismen så finns det inga gudar alls.
Alla religioner firar nyår, fast på olika dagar eftersom olika religioner och länder har olika många dagar på ett år. Buddhismen och islam har högtider som liknar julen, de firar deras grundare av religionen. Hinduismen är den religion som har mest högtider, eftersom de har så många olika gudar. Där firas många högtider till en speciell guds ära. I islam ska man leva sitt liv efter Guds önskan, då får man leva i harmoni. Enligt kristendomen ska man älska gud och sin nästa så som man älskar sig själv, man ska göra det rätta. Islam ser döden s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-23

    Var det inte ett krig med ?

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-22]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6285 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×