Islam

11 röster
47773 visningar
uppladdat: 2004-01-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Muhammed

Muhammed föddes år 570 i Mekka. Han var tidigt föräldralös och flyttade runt bland olika släktingar.
När han var ung arbetade han som herde. Så småningom fick han arbete hos en rik änka som ägde ett kamelföretag. De gifte sig, trots åldersskillnaden, och Muhammed blev delägare i företaget.
Muhammed var mycket religiöst intresserad och sökte sig ofta ut i öknen för att meditera. Under en månad varje år var han i en grotta på ett berg strax norr om Mekka.
En dag uppenbarade sig Gabriel, ängeln, för honom. Han sa till Muhammed att gå tillbaka till Mekka och berätta för alla om den ende Guden, Allah (vilket betyder Gud på arabiska).
Men Muhammed upptäckte att hans tro och tankar inte alls var välkomna i Mekka. Det var många som inte ville ge upp sin tro på de gudar som fanns avbildade i den heliga byggnaden Kaba.
Så Muhammed och hans ganska få anhängare tvingades fly till staden Medina, ungefär 50 mil norr om Mekka. Detta var år 622, och händelsen blev så viktig att islams tideräkning började där.
I Medina var hans ”predikningar” välkomna. Där bildade han en slags förening för muslimer, umma.
Eftersom Kaba fanns i Mekka, så var det fortfarande en viktig stad för Muhammed. Varje gång man bad vände man sig mot Mekka.
Men Muhammed ville återvända till sin hemstad. År 630 tågade man in i Mekka med 10 000 man, och man kunde inta staden utan strid. I Kaba skulle nu endast Allah dyrkas.
År 632 dog Muhammed i Medina, och där kan man fortfarande besöka hans grav.Islams grundpelare

Grundpelarna i islam skulle kunna jämföras med kristendomens tio budord, såtillvida att det är ett sorts reglemente för hur man ska leva. I koranen finns det också tio budord, men de fungerar inte på samma sätt som inom kristendomen.
1. Trosbekännelsen. Man ska inte ha någon annan gud än Gud (Allah), och Muhammed är hans profet.
2. Bönen. Bönen består bl.a. av en välsignelse av profeten Muhammed. Man ska be fem gånger om dagen, alltid vänd mot Mekka. Bara fredagsbönen bör bes i moskén, annars kan man be i princip var som helst.
3. Allmosan. Detta innebär att man ska ge bort en del av sin inkomst i skatt till de fattiga och behövande.
4. Fastan. Under fastemånaden Ramadan ska man varken äta, dricka, eller ha sexuellt umgänge mer än efter solens nedgång. Små barn, gravida eller sjuka behöver inte följa detta.
5. Vallfärden till Mekka. En muslim bör göra en resa till Mekka åtminstone en gång i sitt liv.

Koranen har även en del regler som förbjuder bl.a. spel på lotteri och spel om pengar överhuvudtaget.


Koranen

Koranen är Islams heliga skrift, liksom Bibeln är kristendomens och Thoran judendomens.
Muslimerna tror på att koranen är själva Guds ord – den lästes upp för Muhammed av ängeln Gabriel, och Muhammed skrev ner den. Därför anses det att koranen är mer Guds ord än Bibeln (som är nerskriven av profeter och präster).
De flesta muslimer lär sig arabiska, på grund av att koranen ursprungligen är skriven på arabiska. Det kallas för det heliga språket. Främst pojkar ska även lära sig vissa delar av Koranen utantill.
När en muslim håller i koranen ska den gärna vara inlindad i en duk, och man ska ha tvättat händerna innan man tar i den.
Koranen är indelad i 114 suror, d.v.s. kapitel. De står inte i någon kronologisk ordning, utan istället i storleksordning. Den längsta står först och den kortaste sist. Det enda undantaget är inledningstexten som handlar om Muhammeds liv och islams uppkomst.
Enligt koranen finns både himmel och helvete – har man levt ett bra liv och tjänat Allah kommer man till himlen och tvärtom.
Jesus har absolut inte lika stor roll i islam som i kristendomen. I koranen nämns han som profet, och för muslimer är det otänkbart att Gus skulle ha en son.
Koranen innehåller bland annat religiösa berättelser, regler för hur man ska leva och bestämmelser för hur man ska uppföra sig och vara i olika åldrar, t.ex. som barn, ungdom eller kvinna.
Ordet koran betyder läsning.Ett uppslag i koranen på arabiska.


Islams utbredning

Islam är den andra eller tredje största religionen i världen, med sina cirka en miljard anhängare. Muslimerna finns såklart utspridda i hela världen, men centrum finns i områdena runt Mekka, d.v.s. Mellanöstern, Nordafrika, Ryssland och några av öarna i Asien.
De största muslimska staterna är Indonesien, Pakistan och Bangladesh.


Hedersmord och islam

Ett antal hedersmord, däribland mordet på Fadime, har blivit uppbåd till en debatt i svenska tidningar. Det har skrivits och pratats en hel del om detta.
Men vad är egentligen hedersmord, och har det något med islam att göra?
I det förislamiska Arabien ansågs det som en skam och vanära att få en flicka som dotter. På grund av detta grävde man ner de nyfödda barnen levande i ökensanden utanför Mecka. Numera är det naturligtvis inte så, men synen på kvinnor skiljer sig fortfarande från mannen. Om en kvinna är otrogen, anses det som en otroligt skamlig handling. I värsta fall kan det leda till dödsstraff (men bara i länder som tillåter detta naturligtvis).
Ett hedersmord innebär i princip att en kvinna inom familjen har brutit religionens eller familjens ”mönster” och därmed dragit skam över alla hennes familjemedlemmar. Hon kanske har varit otrogen, kanske har hon tackat nej till ett giftermål med en kusin, och istället velat gifta sig med någon från den västerländska kulturen.
Detta anses, oftast av mannen, som förnedrande. För...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-11-29

    bra uppsats tycker jag.

  • Inactive member 2013-03-15

    Riktigt arbete tycker jag :)

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-21]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2641 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×