Tankar om astrologi

2 röster
21819 visningar
uppladdat: 2003-02-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Flera av mina kompisar tror på astrologi och horoskop. Själv kan jag inte förstå hur stjärnornas ställning skulle kunna påverka våra liv. Bara för att jag råkade födas i oxens tecken kan jag inte tänka mig att jag skulle vara på ett speciellt sätt på grund av det. Och här idag, nitton år efter jag föddes, skulle det ha betydelse för mitt liv om jag föddes i maj eller juni?
Jag har valt det här ämnet just för att jag själv inte tror på astrologi. Det ska bli intressant att ta fram fakta om det och på så sätt se om det finns anledning att tänka om. Kanske jag börjar tro på horoskop efter det här arbetet men det är tveksamt. Jag anser att de flesta horoskop brukar vara skrivna så de passar in på de flesta av oss. Jag har hört om ett experiment i USA angående astrologi, jag har inga källor för dessa fakta men jag undrar om det inte stämmer. Det gick ut på att man sa till en grupp på tjugo personer att de hade fått ett personligt horoskop utskrivet. När testgruppen läste sina ”personliga” horoskop så tyckte de alla att det passade in väldigt bra på dem. Efteråt meddelades att alla hade fått samma horoskop. Om detta experiment verkligen utförts så tycker jag det verkligen visar på hur människor tar ut det som passar in på dem själva och ”inte ser” det som kanske inte stämmer lika bra.

Jag har tänkt börja med att försöka klargöra lite enkelt vad astrologi är. När jag har skrivit om det tänkte jag göra en översikt över astrologins historia, hur den uppkom och hur utvecklingen har gått framåt? Därefter ska jag ta upp vilka argument som finns för och mot astrologi och slutligen ska jag skriva om mina egna slutsatser, om jag tror på horoskop eller inte.

Vad är astrologi?

Läran om stjärnornas samband med människorna kallas astrologi, efter grekiskans astron som betyder stjärnbild och logos som ungefär betyder lära. Astrologins främsta och nästan enda redskap är horoskopet, som betyder bild av timmen och då syftar man på en människas födelseögonblick. Horoskopet är ett diagram som visar var vårt solsystems planeter, och några andra himlakroppar, befann sig i det ögonblick man föddes.
Zodiaken är en del av horoskopet som handlar om stjärnhimlen, om allt som ligger utanför vårt solsystem. Dessa miljontals stjärnor ligger till grund för astrologin. Men det skulle vara omöjligt att ta hänsyn till alla stjärnor som finns, och därför har astrologerna koncentrerat sig på det band som solen ser ut att glida över på sin bana över stjärnhimlen. Man har även gjort en uppdelning i tolv olika stjärnbilder, där varje tecken får 30 av de 360 som hela cirkeln består av.
Varje planet har olika egenskaper, som att t.ex. Mars står för aggression. Det visar sig hurdan aggression en person har genom vilket tecken Mars befinner sig vid denne persons födelse. Alla stjärntecken anses ha vissa speciella egenskaper och anledningen till dessa är alltså vilken position de olika planeterna har i zodiaken vid den tidpunkten.
Stefan Stenudd har skrivit ett nyckelord till varje stjärntecken i boken Ställ och tolka ditt horoskop. Huruvida dessa stämmer eller inte, det vet jag inte men det ser ut så här:

Väduren 21 mars – 19 april aktivitet

Oxen 20 april – 20 maj trygghet

Tvillingarna 21 maj – 20 juni kommunikation

Kräftan 21 juni – 22 juli känsloliv

Lejonet 23 juli – 22 augusti vilja

Jungfrun 23 augusti – 22 september kritik

Vågen 23 september – 22 oktober balans

Skorpionen 23 oktober – 21 november passion

Skytten 22 november – 21 december frihet

Stenbocken 22 december – 19 januari ambition

Vattumannen 20 januari – 19 februari allvar

Fiskarna 20 februari – 20 mars sökande

Astrologins historia

Människorna har alltid studerat stjärnhimlen och funderat över den. Fornlämningar har visat att redan för ungefär 20000 år sedan, eller ännu tidigare, studerades månens faser. Detta kan dock inte anses som astrologi eftersom man bara observerade himlen, man trodde inte att den påverkade livet på jorden. Det äldsta av de hittills kända dokumenten som innehåller astrologiskt tänkande är ett som den mesopotamiske kungen Sargon skrev runt 2400 år före Kristus. Sargons tankar handlade om solen och månen, men med tiden utvecklades hans idéer och omfattade även planeterna.
På 2000-talet för Kristus sysslade babylonierna med astrologi och det var de som verkligen fick fart på astrologin. Babylonierna hade många tankar angående stjärnhimlen. Bland annat så introducerade de zodiaken och studerade de planeter som ligger närmast jorden.
Genom de gamla grekerna blev astrologin dokumenterad i skrift och den fick här en filosofisk prägel. De koncentrerade sig på stjärnornas logik och ställde upp teser. På det här sättet blev studerandet av stjärnorna en vetenskap.
Ptolemaios skrev en bok i fyra delar på 100-talet efter Kristus som hette Tetrabiblos. Denna bok behandlar astrologins praxis och principer och den räknas som grundandet av all senare astrologi.

Astrologin studerats väldigt lite när kristendomen tog över i Europa, eftersom kyrkans män ansåg att det konkurerade med läran om den enda guden. Detta ledde till att stjärntydandet låg i träda ända tills 1400-talet som var renässansens början. Under renässansen däremot så studerades både astrologins mörkare och ljusare sidor av massor människor. Det var på modet under den här tiden med magi och mystik. Nu skulle allt kontrolleras genom stjärnhimlen och alla regenter hade en egen astrolog.

I mitten på 1500-talet kom Kopernikus med ett oerhört påstående: att alla planeter cirkulerade runt solen. Förut hade man varit säker på att det var jorden som var världsalltets centrum. Detta ledde till en ödesdiger utveckling för astrologin. Nu trodde ingen längre att stjärnorna och planeternas rörelser kunde påverka jordens befolkning eftersom jorden plötsligt bara var en himlakropp i mängden. Därför växte istället vetenskapen fram: den rationella världsbild som naturbundenheten hade blev rådande. Astrologins ansågs som ett sällskapsnöje för dem som ville leka med fantasi och skrock.

På 1800-talet blev magin åter på modet och astrologin fick ett uppsving. Den ansågs fortfarande inte som någon tillförlitlig vetenskap, utan som mystik och ockultism. Man kunde varken bevisa att astrologin var sann eller förkasta den som falsk, utan man fick helt enkelt tro eller inte tro på den.
När 1900-talet kom blev astrologin väldigt förenklad. Detta var eftersom alla nu lärde sig läsa och det gällde att fånga allmänhetens intresse genom horoskop i tidningarna eller böcker som berättade hur en Tvilling var.
Återigen började man fundera på de flera tusen år gamla tankarna och undrade om det kunde ligga något i det ändå. Astrologins teser började undersökas med hjälp av datorer och man fann vissa samband mellan människors liv och planeternas positioner. Inte de samband som den gamla astrologin hade hävdat men ändå klara samband. Dessa tydde på att det nog ligger en del sanning bakom idén om himlens och jordens samspel.
Idag talar man om att vetenskapen kommit in i en återvändsgränd, att vår världsbild har blivit för trång. Man letar efter nya naturlagar, och då gäller det att fundera över om man vill tro på naturvetenskapens tankar eller om det kanske finns något annat sätt att förklara verkligheten. En del väljer kanske att tro på det mystiska perspektivet, som söker efter lagarna bakom allt vår verklighet visar upp.

Argument för och mot astrologin

De flesta av oss tycker någonting om astrologi och horoskop. En del människor tror stenhårt på stjärnornas trovärdighet, medan andra absolut inte kan se att vi skulle ha något samband med stjärnhimlens aktivitet. De allra flesta anser nog att sanningen finns någonstans mittemellan, läser horoskopet i morgontidningen och blir glad för idag säger horoskopet att det blir en lugn och trivsam dag.
Men vad finns det egentligen för argument för och mot astrologin? Bör vi kanske lita mer på morgonens glada budskap? Eller bör vi kanske sluta tolka stjärnornas rörelser, är det bara trams? Jag ska försöka ta upp flera olika aspekter, både för och mot.

Argument för astrologin

Som Stefan Stenudd skriver i Ställ och tolka ditt horoskop är alla astrologer övertygade om att astrologin verkligen är att lita på. De anser att de har fått astrologins riktighet bevisad för sig hundratals gånger. Men eftersom dessa redan innan de börjar forska inom astrologin tror på det och alltså är partiska, så är detta inget bevis.
Ändå anser många att det måste ligga något i astrologins tänkande, annars hade inte så många sysslat med det i flera tusen år och än idag finns många övertygade astrologer. Detta resonemang kan inte heller leda till något bevis, eftersom bara för att många utför en handling behöver den inte vara rätt.

Ett annat argument kan vara att vi redan vet att solen och månen påverkar vårt jordeliv och att vi behöver dem. Varför skulle då inte andra planeter kunna påverka oss nästan lika mycket? Detta förklarar dock ingenting, det kan anses som logiskt tänkande men bevisar inget.
Stjärntecknens speciella egenskaper kan ofta stämma in på en person men det behöver inte bero på zodiaken, eftersom solens lopp över denna även är ett lopp över årstiderna. En som är född i Fiskarnas tecken t.ex. anses vara längtande och rastlös. Detta kan ju stämma in bra på en som är född i vinterns sista månad. Ett annat exempel är Lejonet som anses ha hett temperament, är född under högsommarens styrka och prakt.

Michel Gauquelin är en fransk psykolog som har gjort en hel del experiment inom astrologin. Hans undersökningar visade att en del av astrologin kunde stämma, men det var så små skillnader i hans statiska undersökningar, så att det lika gärna kunde ha berott på slumpen.
Oxen kommer efter väduren i zodiaken och de är två tecken som enligt astrologin ska vara väldigt olika varandra. Väduren sägs vara spontan och entusiastisk medan oxen ”ska vara” lugn och stabil. Detta innebär att om ett barn föds några minuter ”för sent” eller ”för tidigt” så skulle det få en total inverkan på dess personlighet?

Argument mot astrologin

Ofta avfärdar de som är mot astrologin bara den som orimlig och omöjlig, utan att närmare specificera detta uttalande. Anledningen till det är den vetenskapliga världsbild som vi har och där passar det helt enkelt inte in med några astrologiska samband. Det kan inte ligga något i astrologin eftersom naturlagarna i så fall måste trotsas. Detta argument förutsätter att vi vet vad som finns och vad som inte kan finnas, men vi alla vet att det kan man inte vara riktigt säker på. Om avvikelser från ”sanna” faktum vore omöjliga så skulle vi fortfarande tro att jorden var platt och att jorden är universums centrum.

Det är väldigt få vetenskapliga experiment som gjorts angående astrologi, därför finns det inga vetenskapliga belägg alls att falla tillbaka på. Alltså måste de som är mot astrologin gå efter sunda förnuftet. Ett argument är att om födelsetidpunkten hade sådan betydelse så borde de som är födda samtidigt leva väldigt snarlika liv, och det gör de väl inte. Men detta är också ett oprövat argument, vi vet inte hur pass lika de lever som är födda samtidigt. Och för att två personer ska få likadant horoskop så måste de både vara födda samma tidpunkt, men även på samma plats. Detta gör att tvillingfödslar är det som kommer närmast, och visst lever många tvillingpar snarlika liv. Om det sedan beror på astrologi eller på miljö och uppfostran, det vet vi inte

Det finns de som säger att astrologin inte är trovärdig eftersom den inte lyckats bevisa sig, trots att den har haft utövare i flera tusen år. Detta argument kan inte användas för att förkasta astrologin eftersom det är ytterst få som verkligen givit astrologin en chans och fått ett personligt horoskop framställt. De horoskop som kan läsas i tidningen förkastar riktiga astrologer eftersom de är förfuskade.
Det främsta argumentet mot astrologin är väl att om den verkligen var trovärdig och alltid stämde bra så vore astrologin redan för länge sedan prövad och fastställd som sann.

Slutsatser

Den här fördjupningen har inte fått mig att på något sätt tro mera på astrologi. Jag har skrivit en hel del argument både för och mot, men jag tycker inte att någon av de båda sidorna hade några klara argument. Det var mest vagheter och känslor, inga direkta belägg för något.
Jag anser att astrologi är som en slags ”religion” för de som verkligen litar på stjärnornas förmåga. Det är nog en trygghet att ha något att falla tillbaka på, vare sig det är en gud eller ett horoskop. Om du litar på astrologin så kan du få en hel del ”svar” angående hur ditt liv kommer att se ut. Då kanske du inte behöver tänka efter så mycket själv, utan du kan helt enkelt lita på att vad ditt horoskop säger. Om det sedan skulle visa sig att det inte stämde så går det säkert att komma på en orsak till det. ”Om inte det hade hänt så hade det inte blivit så…” osv. Jag tror att många som tror på horoskop resonerar på det här viset, försöker övertala sig själva om att det faktiskt stämmer. Om sedan en spådom faktiskt skulle slå in, ja då är det fantastiskt! ”Mitt horoskop slog in! Det måste stämma det där med astrologi.”
Enligt min uppfattning, både före och efter jag skrev den här uppsatsen, finns det inga belägg för att tro på astrologi. Det handlar nog mycket om människors önskan om att det ska finnas något övernaturligt, något mer än vår vanliga verklighet.

Det finns ju även ”s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tankar om astrologi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-06]   Tankar om astrologi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1598 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×