New Age

14 röster
48164 visningar
uppladdat: 2003-02-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Grundare: Det finns ingen grundare, men det finns ett flertal grundare av enskilda rörelser och sekter.
Var: Härledes till Nordamerika
När: 1970-talet
Utbredning: Hela världen
Antal anhängare: Går ej att säga eftersom det inte är någon enhetlig rörelse
Heliga skrifter: Beror på vilken del av New Age rörelsen man tillhör

New Age är ett begrepp som är ungefär lika svårt att förstå som hinduism, för en utomstående. Det som ingår i New Age är en massa olika metoder och läror för andlig utveckling. Där finns allt möjligt, från meditation och yoga till astrologi och utomjordingar.

Historia

New Age fick sitt stora genombrott under 1980-talet. Men redan 30 år tidigare samlades folk i USA och Storbritannien för att diskutera övernaturliga fenomen, som till exempel andekontakter och själavandring. Budskapet spreds sedan och i början av 60-talet bildades två centra, ett i Skottland och ett i Esalen, Kalifornien. Dessa två skulle få stor betydelse för utvecklingen av New Age.

I Skottland bildades en grupp i Findhorn för andlig förnyelse. Ledarna ansåg sig stå i kontakt med andeväsen. Dessa andeväsen lärde dem att man borde leva med och förstå den besjälade naturen, i väntan på den nya tidsåldern.

I Esalen i Kalifornien bildades en intellektuell rörelse som senare kom att ses som New Age-rörelsens vagga. De andliga tankarna som spreds här spreds av psykologer, och tankarna lät mer som vetenskapliga ord.

Sedan kom den stora amerikanska ungdomsrevolten på mitten av 60-talet, och detta öppnade nya dörrar för rörelsen. Många av ungdomarna, som redan var påverkade av de indiska religionernas icke-våld och själavandrings idéer, gick med i New Age. Där skulle de hitta sig själva och svaret på de alltid återkommande livets frågor, med hjälp av meditation och terapi.

På 80-talet fick New Age sedan sitt stora genombrott. Rörelsen blev kommersialiserad till stora delar, och utbudet av meditationstekniker, astrologi och liknande ökade. Samtidigt blev det nu modernt att vara intresserad av New Age och andlighet, och många företag skickade sina anställda på kurser i meditation och att tänka positivt. Också inom Hollywood påverkades man, och en rad filmer med New Age tema kom ut.

På 1990-talet har New Age profilen blivit mer otydlig. Man har riktat in sig mer på det personliga sökandet efter andlig och kroppslig hälsa. Allt färre av de nya anhängarna uppfattade det religiösa inom rörelsen, vilket har medfört att New Age karaktären har blivit suddigare.

Idéer inom New Age

Eftersom New Age inte består av en enda inriktning, utan flera hundra olika, så har den väldigt få gemensamma nämnare. Därför skulle en mer korrekt beteckning på New Age vara "en sammanfattning för nyreligiösa rörelser". Inom de olika inriktningarna finns ofta totalt olika idéer. De har dock vissa gemensamma tecken.

Inom New Age finns starka inslag av buddhismen och hinduismen. Mycket av dessa religioners tänkesätt och mystik (som bland annat reinkarnationen) finns med i New Age. Det ockulta är också en stor del av New Age.

De har ett flertal olika trosuppfattningar, och de olika inriktningarna omfattar en eller flera av dem. Trosuppfattningarna är:

* Allt är ett, allt verkligt är del av en större verklighet.
* Allt är Gud och Gud är allt.
* Människan är Gud och Gud är del av människan.
* Människan dör aldrig utan fortsätter att leva genom reinkarnation.
* Människan kan skapa sig egen verklighet och/eller sina egna värden genom att utveckla olika former av medvetande.

Man tror att allt levande hänger samman. Allting genomströmmas av ett slags livsenergi, och människan kan utveckla sitt andliga liv genom att öka sin kunskap om hur den livskraften kan stärkas.

Man tror även på healing, eller helande på svenska. Olika sätt används för detta – meditation, zonterapi, användningen av olika sorters stenar, och så vidare. Man vill med dessa metoder påverka livsenergin, och utgår ofta från att människans hälsa bygger på harmoni mellan olika krafter.

Kanalisering är något som också förekommer ofta inom New Age. Vissa människor, ofta kallade medier, kan förmedla budskap från "den andra sidan". Detta medium förmedlar ett gudomligt budskap. Bibeln är en tidig variant av detta (Jesus och Muhammed, bland andra, kan ses som medier).

Tron, eller åtminstone nyfikenheten, på astrologi, tarot-kort och liknande är stark inom New Age. Man ser på dessa som olika vägar till kunskap om sig själv.

Tidsuppfattning

Just nu går vi in i Vattumannens tid.

Enligt New Age lämnar vi nu bakom oss tvåtusenårsperioden i Fiskarnas tecken – en period som har dominerats av kristendomen. Vi går in i tvåtusen år av annorlunda andlig väckelse.

New Age språkets symboler har hämtats från astrologin. New Age över huvud taget har en förkärlek för astrologin, och att sättet som stjärnorna står påverkar oss människor. Olika konstellationer betyder olika tillstånd, både för människan som enhet, och för människan som individ.

2160 år inom New Age är en världsmånad. Ett jotatoniskt år varar i 25 920 år.

Medlemmar

Man konverterar inte till New Age, i alla fall inte på det sättet som man gör till de flesta andra religionerna. Det är inte viktigt att omvända sig helt, utan istället kombinerar man olika föreställningar från olika strömningar, och sedan söker man sig därifrån vidare efter nya kombinationer och idéer. (Det är väl därför det finns så otroligt många inriktningar…)

Rörelsen är inklusiv – den accepterar olika synsätt på saker och ting.

Meditation

För många innebär meditation stillasittande övningar, men det behöver det inte vara. Det finns flera sorters meditation där man får röra kroppen fritt. Målet är att tömma huvudet på tankar och öppna sig för stillheten.

Det finns en mängd olika sorters meditationstekniker. Kroppsmedvetande, där man lär sig meditera på kroppens form. Andningsvetande, där man koncentrerar sig på andningen (det är den mest grundläggande metoden). Mantrameditation är baserad på upprepningen av ett ljud – ett ord, en stavelse eller en vers.

Alla människor kan lära sig meditera, även om det tar lite tid. Meditation har, enligt vetenskapliga undersökningar, en välgörande effekt på både hjärnan och kroppen.

Healing

Healing innebär att man återställer en psykisk och/eller fysisk obalans. Det kan ske på olika sätt – meditation, eller en promenad är två enklare sätt. Healing är ett annat sätt.

Kring varje människa finns ett energifält som kallas aura. Energifältet består av olika kroppar – en eterkropp, en astralkropp och en mentalkropp. Mellan de andliga kropparna finns sju chakra. Innan man blir sjuk i den fysiska kroppen har en obalans eller en blockering uppstått i någon av de andra kropparna. Med healing hjälper man med energi – ens egen eller någon annans – den egna energin att cirkulera fritt.

Med healing överför man energi från sina händer till någon annan för att skapa balans. Helaren, den som ger healingen, är då en kanal för den kosmiska energin.

En person som har en fysisk sjukdom har ett resultat av psykiska och andliga obalanser. För att återställa detta tar man först bort det psykiska, för att sedan tackla den fysiska orsaken. Detta är anledningen till att healing inte alltid botar det fysiska direkt – om en person inte förstår de psykiska problemen som framkallar den fysiska sjukdomen, så kommer de fysiska symptomen att återvända.

Förutom handpåläggnings healing finns också distanshealing. Där sänder helaren energi med tankens kraft istället, och den helande behöver inte vara närvarande. Bön är ett exempel på tankehealing. Därför har alla människor mer eller mindre förmåga att ge healing, enligt New Age rörelsen.

Till sist

New Age är en oerhört svår religion att skriva om och försöka sammanfatta. Det finns hundratals olika inriktningar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: New Age

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-04]   New Age
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1585 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×