Det sociala livet under antiken

17 röster
77001 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Aten

Samhällsklasserna
Invånarna i Aten tillhörde fyra olika grupper, överklassen, medelklassen, nedre klassen och slavarna.

För att tillhöra den övre klassen måste man vara medborgare i Aten och man fick inte ha något arbete. Man fick inte ens sköta sina egna egendomar, utan det hade man slavar till. Detta innebar att överklassen kunde spendera hela sin tid på staten, krig, litteratur och filosofi. Atenarna ansåg att sådant gav status och visade på bra smak och att utan kulturell och konstnärlig verksamhet fanns ingen civilisation. Denna klass var mycket liten, ungefär 300 familjer.

Medelklassen hade den största andelen ”icke medborgare”. Fria män av utländsk börd var t.ex. inte kvalificerade att bli atenska medborgare, trots att de levde hela sitt liv i Aten. Dessa män arbetade bl.a. som handelsmän och hantverkare. I Aten fanns ekonomisk frihet och möjligheter som övervägde nackdelen att inte få rösta. Icke- medborgare fick inte äga jord eller gifta in sig i en familj som var medborgare. Skyldigheterna var bl.a. att hålla flottan och betala stora skatter för att främja rikets överlägsenhet. Överklassen utnyttjade de lägre klasserna och tog själv åt sig äran av Atens storhet.

Den undre klassen bestod mest av frigivna slavar och den största delen var ickemedborgare. Det var vanligt att familjer levde i flera generationer i Aten utan bli medborgare. Medelklassen och underklassen var en enormt mycket större folkgrupp än överklassen men det var bara överklassen som fick rösta och äga mark ända fram till 600 f.Kr.


Kvinnan och mannen
Kvinnans främsta uppgift var att föda söner. En kvinna deltog inte i det sociala livet. Hon skulle vara hemma och ta hand om familj och hushåll. Husen var ofta uppdelade i en mans- och en kvinnodel. Mannen umgicks mycket med andra män och diskuterade ”viktiga frågor”. Ett undantag var en pólis (=stad) som hette Sparta. Där skötte kvinnor samhället eftersom männen levde för sin armé och tillbringade den största delen av sitt liv på sin förläggning. Kvinnorna hade även status eftersom de födde stridsdugliga söner.


Rom

Samhällsklasserna
I Rom fanns det tre klasser, patricier, plebejer och slavar. Patricierna var överklassen och ägde jorden. Det var viktigt för dem att ha många klienter(=”anhängare” bland plebejerna) som kunde stödja dem på olika sätt.

Plebejerna var arbetarklassen Genom att ge en patron sitt stöd kunde de få en viss trygghet när det gäller pengar och annat. En Patron kunde t.ex. betala för skolgång, läkarvård eller juridisk hjälp.Kvinnan och mannen
En familia i Rom bestod inte bara av mamma, pappa, barn utan snarare av en hel släkt med tjänare. Mannen, paterfamilias, hade all makt och kunde t.o.m. döda sina barn eller sälja dem som slavar. I familjen ingick också klienterna som fick stöd och del av familjens framgångar. I gengäld måste de ge patron sin fullkomliga trohet. En rik patron kunde ha flera tusen klienter, vilket var tecken på rikedom och välfärd. Detta system lever fortfarande kvar i Syditalien och tros vara ursprunget till dagens maffia på Sicilien. Den kvinnliga motsvarigheten till paterfamilias, materfamilia, var underordnad paterfamilia. Men kvinnan i Rom hade en mer respekterad ställning än kvinnan i Aten. Kejsar Augustus stiftade en lag som sa att en kvinna som hade fött tre barn kunde slippa förmyndarskap. En hustru kunde ha egendomar och delta religiöst och socialt liv.


Slavarna

Rom och Grekland var de första slavsamhällena i historien. Slaven ersatte annan arbetskraft. Slavar hade funnits tidigare men inte i samma utsträckning. Under Caesars tid fanns
ungefär 3 miljoner slavar. Slavarna användes t.ex. för kroppsarbete, i hushåll och som lärare. Vem som helst kunde bli slav under olyckliga omständigheter. En slav var bara en egendom som ägaren kunde göra vad han ville med. Han kunde döda den om han ville utan att någon påföljd. Den goda tillgången på arbetskraft medförde att utvecklingen inom jordbruk avstannade. Den teknologiska utvecklingen stod i stort sett stilla under hela antiken i alla fall i Rom. Muskelkraften var den dominerande energikällan.

Slavarna i Aten var oftast krigsfångar och offer från plundringståg eller hade tagits som spädbarn Ett litet antal slavar var grekiska, de övriga kallades barbarer. En fattig medborgare hade ofta två slavar, medan en rik medborgare kunde ha upp till 50. Den atenska staten hade också slavar bl.a. som poliser.

En slav kunde friköpas eller bli frigiven som tack för t.ex. tjänster i krig. Det vanligaste var dock att en slav blev fri för att han eller hon inte behövdes längre eller för att ägaren dog.

Det förekom många konflikter mellan dessa grupper trots det väletablerade systemet. Det var mycket bråk om j...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Det sociala livet under antiken

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Det sociala livet under antiken
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×