Vem var Konfucius?

2 röster
16378 visningar
uppladdat: 2003-10-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det femte århundradet före Kristus utgjorde ett märkligt skede i Kina och resten av världen.
I Indien levde den historiska Buddha, vid medelhavet de stora hebreiska profeterna och i Grekland de lysande matematikerna och filosoferna.

I Kina låg det förtvivlan i luften. Man hade krigat under 200 år.
Eftersom man tålmodigt bett och offrat till himlen var inte de hebreiska löftena om Messias eller den första av Buddhas fyra sanningar några lockelser för det kinesiska folket.
Man ansåg att människans problem måste lösas av människan.

Konfucius uppväxt

Den främste av de kinesiska tänkarna på den tiden var Konfucius eller Kon-fu-tse.
Han föddes år 551 före Kristus och berättar i en av sina böcker att han föddes med ett hål i huvudet. Där var det meningen att han skulle förvara sin kommande visdom.
Han föddes i en adlig familj. Hans pappa var gammal och dog medan Konfucius var barn. Hans mamma var en tonårig bihustru till pappan.

Konfucius lyckades skaffa sig en utbildning och fick ett ämbete i staden Lu varifrån han härstammade.
Men han trivdes inte som ämbetsman så han gav sig ut och blev en av de lärda som försöker ge råd till de stridande herremännen om hur de borde styra sitt folk.

Konfucius svårigheter

Det gick tyvärr inte så bra. Han skickades iväg från staden Qi drevs bort från städerna Song och Wei och råkade i svårigheter mellan städerna Chen och Zai.
Då skapade han talesättet:
”De som kan, ska handla; de som inte kan skall undervisa.”
Efter det återvände han till Lu och samlade lärjungar runt sig.
Snart spred sig hans goda rykte och han fick höga statliga ämbeten och ömtåliga diplomatiska uppdrag. Han lyckades oftast med det han gjorde för att han följde gamla lärdomar.
Han förfinade sitt tänkande mer och mer och såg fram emot en bra karriär, tills en av hans motståndare övertygade hans arbetsgivare att Konfucius bara var en egensinnig pratmakare.

Klassikerna

Efter denna motgång började han sitt stora arbete med att sammanfatta det som kallas Klassikerna.
Klassikerna bestod av sex böcker men nu finns bara fem stycken kvar.
Den som har försvunnit handlade om musik.
De övriga är ”Förvandlingarnas bok” en handbok i spådoms konst, ”Historiens bok” som handlar om tal och bedrifter som kungar i legenderna utfört, ”Dikternas bok” som innehåller över 300 dikter där man tolkat in en moralisk innebörd, ”Boken om vår och höst” en historisk skildring av Konfucius hemstat och till sist ”Ceremoniernas bok” som berättar hur man uppträder lämpligt hos alla från härskaren till den allra enklaste bonden.

Trots att klassikerna omfattar drygt 400 000 ord var det vanligt att lärda kunde dem utantill. Klassikerna blev grund till det kinesiska utbildningssystemet och de kinesiska värdeskalorna enda fram till långt in på 1900-talet.

Statsminister i Lu

Vid 56 års ålder blev Konfucius statsminister i Lu.
Efter bara tre månader blev grannstaden Qi rädd för stadens styrka och skickade 80 vackra dansflickor och 60 par apelkastade hästar till hertigen av Lu för att avleda honom. Hertigen mottog ”gåvan” efter att Konfucius rått honom att göra det.
Hertigen försummade sin plikt och Konfucius lämnade sin tjänst och återgick till att resa runt och hoppades att någon furste skulle lyssna på honom. Under denna period framhöll han att ”mat och sex är drivkraften i den mänskliga naturen.”


Konfucius död

Efter 14 år som kringresande erbjöds han att komma tillbaka till Lu tillsammans med sina 72 lärjungar. Där fortsatte han att undervisa och redigera den sista Klassikern fram till sin död år 479 före Kristus.
Han och hans läror glömdes bort nästan bort och inte förrän runt år noll blev hans läror accepterade och Kina blev Konfucianskt.

Konfucius lära

Det var Konfucius som först sade:
”Gör inte mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig.”

Det viktigaste han någonsin sa var enligt honom själv:
”Av naturen är vi alla lika, det är bildning och övning som skiljer oss”.
Han hävdade även att det inte skulle finnas några klass-skillnader i utbildningen.
”Att studera utan att tänka är bortkastad möda”.

Det var viktigt att visa ”sonlig vördnad”, kärlek och respekt gentemot föräldrar och far- och morföräldrar.
En annan viktig sak var ”Övning”. Övning innebar att att man inte borde sträva efter något som man inte kan få.
Konfucius tyckte att orsaken till alla oroligheter var att alla slogs för at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vem var Konfucius?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-10-29]   Vem var Konfucius?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2418 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×