Kinesiska religioner

12 röster
32035 visningar
uppladdat: 2006-05-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Religionerna:

I Kina finns flera olika religioner, de tre största religionerna heter Konfucianismen, Taoismen och Buddismen, alla tre religionerna har olika ursprung.
Kina kallas därför de tre ”vägarnas” land. Under tidens gång har religionerna smält samman och blivigt nästan som en religion.


Högtider i Kina:

yüan Tan – nyår
teng Chieh – lykthögtiden
ch´ing Ming – det rena ljusets högtid
tuan Yang Chich – drakbåtshögtiden
chung Yüan – alla själars högtid
chung Ch´iun – firandet av höstens mitt

Konfucianismen:

Konfucianismens grundare heter Konfucius, eller K´ung-Fu-Tsi som han egentligen hette levde för 2500 år sedan, han föddes 551 år f kr och dog 479 år f kr. Religionen grundades på 500-talet.
Konfucius betraktades som en av världens tänkare. Många av Konfucius tankar finns även i gamla och nya testamentet, Buddhas, hinduismens och koranens heliga skrifter.
Efter att Konfucius hade dött vidareutvecklade eleverna hans lära och snart så blev konfucianismen en statsreligion i Kina, och det byggdes flera tempel till hans ära.
Kinas religioner har 235 miljoner anhängare. I konfucianismen tror man inte på någon gud/gudar, man tror på att man ska visa hänsyn och vänlighet mot de underordnade och lyda de överordnade.

Idéer inom konfucianismen:

Li – betyder ”riter” men för Konfucius kom det att betyda ”gott uppförande”, hövlighet, regler för ett värdigt sätt att uppträda.

Jen – Godhet eller dygd i betydelsen osjälviskhet, hänsynsfullhet, artighet och lojalitet mot familj och överhet.

Hsiao – Sonlig vördnad, ur vilken de fem relationerna utvecklades:

• mellan far och son,
• mellan äldre och yngre bröder,
• mellan man och hustru,
• mellan äldre och yngre,
• mellan härskare och undersåte.

Chan-tse – Den främste, den dygdige, gentlemannen.

Tien – Himlen, det som inspirerade Konfucius. Där finns ett högre väsen, en Försyn.

Tao – Vägen, strävan efter dygd och harmoni i livet tillsammans med andra, samt ordning och regelbundenhet.

Shu – Principen om ”växelverkan”. Den sammanfattas i Konfucius negativa version av den gyllene regeln: ”vad du inte vill att andra ska göra mot dig, gör det inte mot andra”.


Buddismen:

Buddhismen kommer ursprungligen från Hinduismen.
Siddhárta Gautama mer kallad Buddha föddes 563 år f.kr. och dog 483 f.kr. han var grundaren till Buddismen. Buddismen har 349 miljoner anhängare och de flesta buddhisterna bor i Sydostasien, Kina, Tibet och Japan. I buddismen tror man inte på någon gud (förutom Buddha)
Man vet inte så mycket om Buddha som historisk person, men i ca 40 år vandrade Buddha omkring i norra Indien och lärde ut det som sedan blev grunden för buddismen.

Pirit:

Pirit betyder skydd eller säkerhet, det är en ceremoni som man skyddar mot onda andar, t. ex. när någon ska flytta in i ett hus så kommer munkar dit för att göra Pirit. Dom tror nämligen att sjukdomar och olyckor orsakas p.g.a. demoner och illasinnade andar.
Här kommer en berättelse om pirit och vilken kraft som finns i den.

En liten berättelse om Pirit:

Två män hade varit asketer, dvs. levt frivilligt i fattigdom, i 48 år. Den ene återvände till det vanliga livet. Han gifte sig och skaffade jord och boskap. Han fick också en son. En dag fick mannen höra att den asket han varit tillsammans med tidigare var i närheten.
Tillsammans med fru och barn besökte han honom. När de hälsade på varandra, sade asketen: ”Må ni leva länge, men inte er son.” Då föräldrarna frågade varför han uttryckte sig på det viset, svarade han att deras son bara hade sju dagar kvar att leva.
Asketen rådde dem att besöka Buddha och fråga honom om det om det fanns något sätt att ändra pojkens öde. Paret gjorde som asketen rått dem och gick till Buddha. Han uppmanade dem att göra i ordning en hydda
utanför huset och be buddistmunkar sjunga Pirit i sju dagar utan uppehåll med pojken sittande på en bänk i hyddan. På sjunde dagen kom Buddha själv till hyddan.
Buddha sjöng Pirit hela natten och när sjunde dagen var slut var pojken räddad. Den onda demon som kom och skulle ta pojken kunde inte göra det, eftersom Pirit tagit all kraft från honom.
Den kritiska punkten var över, och Buddha förklarade att pojken skulle bli 120 år gammal, vilket han också blev.


Levnadsregler:

• Jag lovar att inte döda.
• Jag lovar att inte stjäla.
• Jag lovar att inte missbruka sexualiteten.
• Jag lovar att inte ljuga.
• Jag lovar att avhålla mig från alkohol som orsakar skada och gör mig omdömeslös.

Vid vissa tillfällen följer man ytterliggare tre regler:

• Jag lovar att inte äta på felaktiga tider (det betyder att man inte äter efter kl. 12 på dagen.)
• Jag lovar att avstå från dans, sång, musik och från användande...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kinesiska religioner

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-22]   Kinesiska religioner
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6326 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×