Kinas religioner

11 röster
30899 visningar
uppladdat: 2001-05-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kinesisk religion har ingen direkt bestämd religion, utan den är ihop satt av en mängd religioner och filosofier, men det finns tre olika religioner som är speciellt viktiga, dom brukar kallas sanchiao som ungefär betyder de tre vägarna. Men inte heller i någon av dessa tre är det helt klart vad som gäller, som det gör i tillexempel islam, eller judendomen. Förutom dessa så är det många som praktiserar en mera mångsidig folklig religion, som nästan kan räknas som en fjärde väg. Kineserna anser inte att man måste prioritera en enda religion, och avvisa resten, utan att man kan välja vad som passar bäst, och vad som är till störst hjälp, och just detta är ju mycket annorlunda från andra religioner.


Inom sanchiao är den första vägen Konfucius. Konfucius väg styr moralen och övergångsriter (födas, giftas, dö..), den försöker också skapa ordning och harmoni i familj och i samhället, detta med balans mellan krafterna Yin och Yang. Yin och Yang är varandras motsatser, men är beroende av varandra, Yin tillhör mörker, vatten och kvinnlighet, medan Yang tillhör ljus, aktivitet, manlighet.


Taoismen är den andra av de tre vägarna, taoismen kan man säga är så här: ”den icke skapade alstraren av allt som är” – alltings källa, den kallas så eftersom den visar hur man ska leva enligt Tao, genom att följa med strömmen, och inte kämpa mot den.
Taoismen har påverkat utvecklingen av filosofisk taoism, taoismen utvecklades också med religiösa ritualer
I den delen av Kina, där det traditionella tänkandet finns kvar, styr taoismen många högtider i samhället.


Den tredje vägen är Buddismen som kom till Kina i början av vår tidräkning, vad buddhismen erbjöd var att visa hur kort och plågsamt livet var, men erbjöd också ett sätt att bli fri, och sen visade den möjligheten om att förfäderna plågades i helvetet.
Buddhisterna gjorde ett stort arbete med att överföra buddhismen till Kina, inte minst med översättning av texter, men också med att introducera indiska föreställningar, gudomligheter och andra figurer, därigenom fick Kina sin skrattande Buddha, med barn klängande överallt på honom


Sedan 1949 har tankarna i Kina dominerats av revolutionären Mao’s form av marxism, dom tankarna har en negativ inställning till i stort sett alla religiösa traditioner. Men den kan anknytas till konfucianismen i frågor som berör människors samhällsplikter, och lojalitet mot staten, men dess rangordningssystem och manliga dominans kritiseras. Mao kritiserade också konfucianismen på vissa punkter, så som den totala lydnaden mot samhälls ledaren, och menade att all makt måste ligga hos folket, ”Vår Gud är ingen annan än det kinesiska folkets massor”.
Men under 1980-talet så fick man mera religionsfrihet, men sedan 1989 slogs rörelsen för demokrati ned, och då ökade förtrycket.
Idag så praktiseras dom traditionella kinesiska religionerna mera utanför Kina, är vad dom gör i Kina, vilket gör att flera som inte är kineser blir inspirerade.

Kinesisk andetro. Människan anses ha två själar, en som lever man kroppen (och dör med kroppen), medans den andra lever i andarnas värld. Därför är det viktigt att lägga mycket uppmärksamhet på de dödas andar. När man dör och själen lämnar kroppen, så får man med sig pappersmodeller av sina värdesaker (bil, båt och så vidare) som bränns i templens ugnar, några andra saker som görs är tillexempel att man offrar vid de dödas gravar, ordnar måltider vid gravarna, där även de döda får sin del, man ställer upp minnestavlor i hem och tempel.

Sen finns det andra andar som är knutna tillnaturföreteelser berg, vind, regn…
Om inte andarna är tillfredsställda så kan dom störa människorna, men för att inte de ska störa i templen så har man mycket lejon- och hundfigurer, och väktare med skrämmande ansikten, framför templen, och deras funktion är att skrämma bort andarna.

Himmelens Gud är den som står överst, över alla andar och gudar, hans vakar över världsordningen. Det är bara samhällets ledare som skall offra till honom, detta har i årtusenden utförts i Himmelens tempel i Beijing (Peking) av just kejsaren.


Rapport fakta

Kina är ju intressant med all...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kinas religioner

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-08]   Kinas religioner
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=582 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×