Den italienska maffian

4 röster
27922 visningar
uppladdat: 2004-01-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
I detta arbete behärska jag de vanligaste verksamheterna av mafian i Italien. Sedan visar jag också likheter och olikheter av de olika maffiaorganisationer som finns i landet.

Roll/sysselsättning
After att ha läst färdigt detta eller någon annan text som handlar om maffians roll/sysselsättning i det italienska samhället, och råkar hamna i Italien på besök eller något annat ärende, kommer man att känna sig helt lurad. Det som jag egentligen menar här är att maffians roll i det italienska samhället aldrig ses som maffians utan som en vanlig människas.

Det finns ingenting som visar att läkare på sjukhuset, poliser på polisstationen, politiker i regeringen, busschauffören på bussen, advokaten i domstolen eller en vanlig människa man träffar på gatan, restaurangen eller affären, är en maffiamedlem.

Därför är det väldigt svårt att veta vad egentligen maffian gör i det italienska samhället. Vill man generalisera kan man säga att i Italien kan maffian syssla med allt möjligt så länge man får profiter eller makt. I och med att maffians roll i det italienska samhället är väldigt stort område om man ska ta upp allt, har jag försökt att komprimera det med hjälp av nedanstående rubriker.


Yrke
Eftersom maffians verksamheter mest handlar om pengar och på något sätt makt, jobbar en maffiamedlem för det mesta som politiker, advokat, vakt på jordbruksegendomar, handelsanställd, lantmätare, läkare, besinstationsföreståndare, byggnadsföreståndare, barägare, chaufför eller köttgrossist. Om man tittar ordenligt på dessa yrken bekräftar man att vart än man vänder sig i det italienska samhället kommer man att omedvetet umgås med en maffiamedlem.

Beskyddarverksamhet
Något som man alltid måste tänka på är att en maffia kan beskydda vad som helst som är värdefullt för människor. Det är också bra att veta att beskyddarverksamheten gör att en maffia kommer i kontakt med alla andra möjliga delar av ekonomin. Som alla andra investerar den sina pengar där den tror att det är lönsamt.

Politik
För ungefär 2-3 decennier sedan var det vanligt att det politiska livet i det italienska samhället bestämdes av en maffiafamijl eller av en maffiaorganisation, fast det inte är så vantigt numera pga de många kritikerna och motsatsningarna en maffiaorganisation har haft. Det innebär att de politikerna som hade maffias stöd hade alltid stor chans att vinna.

För dem som inte hade maffians beskydd var det ofta mord som blev resultatet speciellt om de vägrade att avstå från någon slags valkampanj efter att ha först skrämmas bort. Då är det viktigt att veta att det inte är alla politiker i landet som är riktigt valda av folket utan av en slags maffiafamilj eller maffiaorganisation. För 20 -30 år sedan var det vanligt i Italien att politikerna var ständiga medlemmar i en maffialiknande organisation istället för att bara ha kontakt med den.

Utpressning
Syftet med utpressning är att en maffiamedlem påtvinga ett företag sitt beskydd eller någon som har mycket pengar. Det intressanta med utpressningsbeskydd är att det brukar leda till en direkt konkurrens mellan två maffiafamiljer, som kan konkurrera om att beskydda en person eller ett företag. Till slut leder en sådan konkurrens till krig mellan utpressarna. Ibland brukar man förhandla med utpressarna om de verkar vara välorganiserade och militärt starka. Där användas ofta ordet utpressingssumma dvs pengarna på vilket utpressarnas avtal bygger som öppnar vägen till krigets slut.

Stölder, tvister, marktransaktioner och offentliga kontrakt är de andra beskyddar verksamheter där en maffia hjälper sina klienter att få tillbaka sina stulna egendomar, att skipa rättvisa, att inte bli lurade i en marktransaktion eller att få offentliga kontrakt genom mygel och olagliga överenskommelser.

Fammiljesyn och hierarki
Under denna rubrik kan man hitta två organisationsscheman som klart redogör hur en vanlig maffiafamilj och en maffiaorganisation, Cosa Nostra, ser ut. Det man måste tänka på är att det andra organisationsschemat som hierarkiskt visar hur Cosa Nostra ser ut, gäller endast för den eftersom de andra organisationerna i Italien är horisontellt strukturerade dsv har ingen kommission som Cosa Nostra.

Maffiafamilj
Maffiafamilj är basen för maffian. Därför är det vikigt att fokusera på den om man tydligt vill berätta om någon maffiaorganisation i Italien. Ordet maffiafamilj betyder inte en familj i biologisk mening, utan en mer omfattande gruppering. Antalet i en familj kan variera mellan 40 – 50 personer. Med hjälp av nedanstående diagram kan begreppet av maffiafamilj tydligt förklaras.


Som det står ovan kan man sammanfattningsvis säga att alla de maffiafamiljer som finns i Italien ser ut så här. Oavsett vilken maffiaorganisation man tillhör gäller denna struktur.

Varje maffiafamilj har en representant som är ledare för själva familjen. Som vice statminister brukar en vicerepresentant väljas för att vikariera för representanten om han inte är i tjänst. En eller flera rådgivare (conisiglieri som det ofta kallas på italienska) brukar väljas för att ge råd till representanten. Soldaterna som ligger i den lägsta nivån koordineras ofta i grupper om ett tiotal män av en gruppchef.


Maffiaorganisation
I hela Italien är det bara Cosa Nostra som är hierarkiskt uppbyggd. De andra organisationerna till och med Camorra är horisontellt uppbyggda. För att förstå skillnader mellan dessa organisationer kan man bläddra fram till rubriken organisation och betydelse.

Cosa Nostra

Det bra att veta att kommissionen för Cosa Nostra infördes i slutet av 1950-talet. Men historien bakom införandet av denna kommission är ganska mörk dvs. den kostade många liv. Jag ska inte gå in i denna historia, men det är bra att veta att det hade varit flera krig mellan olika maffiafamiljer i organisationen innan kommissionen infördes.

Kommissionens uppgift är att lösa konflikter mellan olika medlemmar av samma familj. Den fyller också funktionen att disciplinera aktiviteterna mellan olika familjer på provinsnivå. De familjer som kontrollerar territorier nära varandra bildar ett område (mandamento som det ofta kallas på italienska), som i sin tur utser en områdeschef. Med andra ord kan man säga att tre eller flera familjer slår tillsammans och bildar ett område under ledningen av en chef som är kontrollerad av kommissionen.

Organisation och betydelse
Från början kan man nu förstå att man har kommit till sista punkten som ska beröras i detta arbete. De fyra maffiaorganisationer som ska kortfatta i detta verk är Cosa Nostra, som väl har nämnts tidigare, ’Ndrangbeta, Camorra och Sacra Corona Unita.

Cosa Nostra är den allra största organisationen i hela Italien. Den är ursprungligen från Sicilien dvs. söder om Italien. Som det står ovan är Cosa Nostra den enda maffiaorganisationen som har en kommission i det italienska samhället. Vill man generalisera kan man säga att Cosa Nostra är det italienska maffians ”kärnkraft” och även för maffior i andra länder, exempelvis Cosa Nostra i USA, när det gäller frågan om maffia i stort sett. Namnet ”Cosa Nostra” är inte bara ett namn i luften utan det har en stark betydelse för existensen av själva organisationen. Betydelsen då för ”Cosa Nostra” är ”Vår Sak” och alla som vill bli medlem i den måste gå genom en( rit )initiation där man väljer mellan liv eller död. Cosa Nostra har mer än 180 familjer och cirka 5 000 medlemmar. Av alla de organisationerna som finns i landet fokuserar mest Cosa Nostra på makt för bevarandet av själva organisationen. Därför är det brott, som mord på poliser och domare, som är mycket vanligt när det gäller deras verksamheter.

’Ndranheta är en brottsorganisation som ursprungligen kommer från Kalabrien, en provins i norra Italien. Den är ganska nära släkting med Cosa Nostra fast dennes ledarskap är horisontellt strukturad och ingen kommission. En annan skillnad mellan ’Ndrangheta och Cosa Nostra är att den är organiserad efter biologiska familjer där medlemmarna i stort sett ärver sin kriminella tillhörighet från sina föräldrar. Namnet ’Nrangheta kommer från ordet ”ndrine” som alltså är namnet på de blodsfejderna mellan släktgrupperingarna. ’Ndranghetans vanligaste verksamheter är vapen och narkotikahandel. Kidnappningar bedriver de också i själva Kampanien provinsen.

Camorra bildades i Neapel en av städerna i Kampanien provins. Liksom ’Ndrangheta har Camorra inte något disciplinerat struktur. Den har en pyramidstruktur som saknar överhuvud. Organisationen har mer än 100 familjer och cirka 6 000-7 000 medlemmar. Deras verksamheter fokuserar mest på profitskapande, smuggling, illegal handel och utpressning. Till skillnad från de andra maffiaorganisationerna i det italienska samhället, är det mycket konkurrens bland medlemmarna i Camorra, vilket har lett till att medellivslängden för en camorrista är lägre än en maffiamedlem i de andra organisationerna. Namnet Camorra är ett samlingsnamn för flera brottsorganisationer i hela Kampanien provinsen.

Sacra Corona Unita är också ett samlingsnamn på flera brottorganisationer av maffialiknande art i Apulien. Den samarbetar med Cosa Nostra, Camorra och Ndrangheta när det gäller narkotikahandel. Organisationen...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den italienska maffian

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-24]   Den italienska maffian
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2654 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×