Berlin Muren

8 röster
18738 visningar
uppladdat: 2004-05-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Efter det andra världskriget var Tyskland ett sargat land med knappt något att säga till om. Tyskland delades in i fyra ockupationszoner mellan de fyra segrarmakterna USA, Sovjet, Storbritannien och Frankrike. På högra sidan härskade kommunismen med Sovjet och på den vänstra sidan kapitalismen med de återstående makterna. Nästan på samma sätt hade också Tysklands huvudstad delats in, men dock i två halvor. Tanken bakom det hela var att nazismens sjuka illgärningar skulle bestraffas och Tyskland skulle bli nedrustat. De skulle också bli ett demokratiskt land med ett enat styre.

Men så blev inte fallet istället blev det en fejd mellan ockupationsmakterna som bland annat gällde den ekonomiska politiken. De sovjetiska ledarna ville ha skadestånd för att få resurser att bygga upp sitt egna land, så hela fabriker monterades ner och sattes upp i Sovjet. Men i USA var man rädda för att alltför hårda skadeståndskrav skulle bli till ett hinder för den ekonomiska utvecklingen också i de kringliggande länderna. Och som sanna kapitalister ville de få fart på det tyska näringslivet och knyta det till marknadsekonomin. Som de gjort så många gånger förr i liknande situationer t.ex. marshallhjälpen.

De tre västliga ockupationsmakterna sammanfördes och skapade en ekonomisk enhet och samtidigt några år efter 1948 infördes också en ny valuta i, D-marken. Och det gillade inte de sovjetiska ledarna som anklagade västmakterna för att vilja åstadkomma en delning av Tyskland. Det rådde konflikt genast, den nådde nog sin högsta punkt när västmakterna införde den nya valutan även i sin del av Berlin. Och med det så spärrade Sovjet vägförbindelserna västerifrån till staden. Det var början på Berlinmurens uppbyggnad och helvetet som kom med den.

Berlinblockaden som den kallades var den riktigt första allvarliga konfrontationen under kalla kriget, med ett överhängande för att militären skulle sammandrabbas. Västmakterna lyckades ändå kringgå avspärrningen genom att organisera en luftbro som förde in livsmedel, bränsle och andra olika förnödenheter till de två miljoner människor som bodde i Västberlin. Detta gjorde att Berlinblockaden fick en annan effekt än vad den var avsedd för, en propagandaframgång för västmakterna. Nästan ett år efter så insåg de sovjetiska ledarna det, gav vika och öppnade vägförbindelserna igen.

Efter att Berlinblockaden hade upphört så anordnades gemensamma val i de västliga ockupationszonerna för att få ett demokratiskt styre. Hösten 1949 bildades förbundsrepubliken Tyskland även kallad BRD. Sovjet bildade någon månad senare Tyska demokratiska republiken med förkortning DDR. Den bestod av den Sovjetiska ockupationszonen och styrdes av kommunistpartiet.

Tysklands delning markerade slutpunkten i den utveckling som hade pågått sedan krigsslutet och lett till att de tidigare bundsförvanterna förvandlats till bittra fiender. Man kan nästan säga att Berlinkonflikten var som en symbol för det kalla krigets början. En massflykt påbörjades efter att Berlin hade delats för att förhållandena på väst var mycket bättre.

1953 så försökte sovjet med ett försök att lugna industri arbetarna, då de inrättade en plan som skulle underlätta för lätt industri, alltså det skulle vara lättare att få jobb. Men en sak glömde de bort och det var att ju mer jobb de skaffar fram desto mindre blir ju lönerna och med detta medförde strejker och demonstrationer.

Det var John F Kennedy och Nikita Chrusjtjev, USA respektive Sovjet, som beslutade att bygga Berlin muren. Varför bygga en mur kan man ta och tänka på? En sak som är säker de båda supermakterna var säkert rädda för varandra och en säker fakta var att folket flydde från den sovjetiska sidan för att förhållandena på väst var mycket bättre.

I juni 1961 sa Walter Ulbricht (han var en av makthavarna i östtyskland) att det inte fanns någon avsikt att bygga någon mur, i en intervju i en västtysk tidning. Detta trots hans uttalande, blev ett säkert tecken på att muren förr eller senare skulle komma. Muren konstruerades i augusti 1961 som en skyddsvägg. Berlinborna såg sin egen stad förvandlas till ett stort fängelse. Ulbricht blev avsatt 1971 för att ha försöka bryta sig loss från kommunismen, hans efterträdare hette Erich Honecker.

Under Erich Honeckers inleddes ett mera sovjetvänligt styrelsesätt och det förbättrade relationen med västtyskland. Men ändå var det ett utför för ekonomin i DDR pga. Oljekrisen som härjade, den enda naturtillgång de hade var brunkol. Medan det blev lättare att få jobb i DDR så ökade den statliga övervakningen även kallad STASI med betalda tjallare. Det var inte bara folket som blev lidande det blev också naturen för att de eldade så mycket med brunkol. Checkpoint Charlie var en slags genomfarts led som det tyska folket kunde åka igenom och träffa sina nära och kära, men säkerheten var skyhög där och när det var som mest spänt så var den totalt avstängd. Min gamla tyska lärare berättade en gång att när hon var liten så forslade de igenom saker där, för hennes släktingar bodde på den Östtyska sidan. Verkar ha varit ganska strängt hela tiden tills Berlinmurens fall 1989.

Några östtyskar försökte fly, men de var få. Alla sorts uppfinningar testades på den solida muren. Folk grävde tunnlar, byggde flygplan, paketerade sig själva som ubåtar samt klädde ut sig själva till ryska officerare. Några klarade sig förbi muren men andra blev inhumant skjutna och dödade av vakterna. De tyska familjerna var som sagt de sanna offren. I nästan tre decennier blev de skilda från varandra. Bevakningen kring den långa muren var bland dom hårdaste i världen på den tiden.
Michail Gorbatjov var den mest förståndige ryska ledaren som drev sitt land med massor av reformer och hade en politik som blev Sovjets fall, kanske tur det för hur länge skulle folket i Östtyskland kunna klara sig så mycket längre till?

Varför resa en stor mur när det inte ger något gott utav det? Javisst att göra ryska ledare nöjda och folket är rädda för något men vad? I konflikten Palestina/Israel så funderar de ju på att bygga murar men varför? Konflikten har ju uppkommit genom missförstånd men kan verkligen en stor mur hjälpa? I Kina finns det en till sorts mur som har byggts men den var ju inte för att dela ett helt land och för att istället skydda folket från even...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Berlin Muren

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-02-23

    Mycket bra skrivet.

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-24]   Berlin Muren
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3139 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×