Palestina Konflikten

14 röster
37663 visningar
uppladdat: 2005-02-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Palestina konflikten Erik Ljungquist sp1b

Aktörer i konflikten

Denna konflikt har väldigt många aktörer. Jag skall gå igenom några av dem och rikta in mig på några av dem. Israel som den judiska staten heter som har ockuperat Gaza remsan och Västbanken av Egypten och Jordanien (delar av det område som FN bestämde skulle bilda ett Palestina) och Golan höjderna, erövrat av Syrien. Israels primära mål är att överleva som stat. Det palestinska statslösa folket, vars önskan är fred och en palestinsk stat. Egypten och Syrien som har varit med och startat 3 krig emot Israel. Dem har förlorat delar av sitt territorium, men har även annekterat dem återstående delarna av det tänkta Palestina. Arabsamfundet dit i princip hela arabvärlden sitter, även Egypten och Syrien, som på flera sätt har motverkat staten Israel, bl. a genom handelsblockader och krig. Flera länder i Arabsamfundet vill helst se staten Israel utplånad och att en Palestinsk stat bildas där Israel nu ligger. PLO, den palestinska befrielseorganisationen, vars forna ledare har utropat både intifadan och Jihad emot staten Israel. PLO företräder det Palestinska folket. Ett av PLO: s främsta mål (enligt deras egen stadga) är att utplåna staten Israel. Förr bedrev PLO terror för att utplåna Israel, numera fördömer man offentligt terrorism och försöker på fredlig (?) väg bilda en Palestinsk stat. Hamas och den Libanon baserade Hizbollah är exempel på terrororganisationer som med terror som vapen försöker krossa staten Israel och bilda en Palestinsk stat på dess plats. USA, Israels i princip enda Allierade som förser Israel med vapen och som har stöttat Israel i deras krig emot arabvärlden. USA har tillsammans med Israel terrorstämplat PLO: s förra President Yasser Arafat. USA har en stor judisk befolkning och vill se Israel överleva som stat, då det är en av deras få allierade i mellanöstern. FN har varit inblandat i konflikten sedan organisationens början, men har pga. menings skiljaktigheter i säkerhetsrådet inte kommit med någon direktlösning på senare år, däremot hade generalförsamlingen totalt utfärdat 690 resolutioner och av dem var 429 (!) riktade mot Israel. För säkerhetsrådet var siffrorna 175/97. FN vill nog inget hellre än att konflikten snart skall få ett fredligt slut.

Bakgrund till konflikt/Konfliktens inledning förlopp och lösning

I judarnas heliga skrift ges landet Kanan (Palestina) till det judiska folket. Det känns som om det alltid har varit konflikter om Palestina. Fast det var först när korstågen började som konflikten fick en sådan religiös kraft. Judarna ser Jerusalem som Guds stad, muslimerna ser Jerusalem som sin tredje heligaste stad. Också för de kristna är Jerusalem viktig då en man vid namn Jesus sägs ha dött där. Dessutom är det vattenbrist i regionen, och kontrollen över floden Jordan är viktig. Området kring Israel har varit flera erövrares rike, och efter Första världskriget då det Osmanska riket fallit samman blev Palestina på uppdrag från NF ett brittiskt mandat som skulle skapa ett judiskt national hem på platsen. Innan och under andra världskriget ökade invandringen av judar, som flydde undan nazismen och judeförföljelser i hela Europa till Palestina, vilket inte var omtyckt av de palestinier som bodde i området, och visade detta genom våldsamt motstånd mot de anländande judarna. 1937 tillsattes den så kallade Peelkommissionen av dem brittiska regeringen. Man föreslog att Palestina skulle delas i en judisk och en arabisk stat, och Jerusalem med närliggande områden skulle fortsätta rådas under brittiskt styre. Judarna accepterade motvilligt, dock inte araberna, och våldet fortsatte. Britterna försökte då med en annan taktik; man stoppade invandringen av judar (och skickade oftast tillbaka dem till det antisionistiska Europa, även till Nazityskland), men människor kom in i landet illegalt. 1947 hade Storbritannien fått nog av att försöka lösa en tills synes olöslig konflikt och man bollade helt enkelt över problemet till FN och övergav sedan landet. I generalförsamlingen röstade en majoritet (2/3-delar) för ett godkände av förslaget att Palestina skulle delas, trots protester från araberna, i en Judisk och en Palestinsk stat. Den 14 maj 1948 utropades den judiska staten Israel. Nästan direkt efteråt förklarade arab staterna krig. Israel vann, och fördrev de Palestinier som bodde på platsen innan och arab staterna från Marocko till Irak drev ut judar. Judarna togs om hand inne i Israel, medan palestinierna fick bo i flyktingförläggningar i grannländerna.
Palestinierna vägrade acceptera Israels existens, och nu startade ett krig utan vapen. Arabstaterna försökte lamslå Israel genom bojkotter och blockader, och under nästan 30 år fortsatte denna ständiga fientlighet mot Israel.

Sexdagarskriget
I maj 1967 hade Egyptens president Gamel Abdel Nasser beordrat alla FN-trupper att lämna Sinai, varpå man även blockerade Tiransundet. Genom detta fråntogs Israel sin enda hamn i Röda havet. Egypten undertecknade även en militärpakt med Syrien, Irak och Jordanien.
Den 5 juni samma år gick det Israeliska flygvapnet överraskande till attack och utplånade nästan hela den Egypten baserade alliansens flygvapen. Flygplan förstördes innan de ens lyft marken. Med totalt luftherravälde tog det bara sex dagar innan striderna slutade och Israel hade på dem dagarna hunnit ockupera Sinaihalvön, Golan höjderna, Västbanken och Gazaremsan.

Kriget mot Libanon
PLO: s terroristattacker mot Israel från libanesiskt territorium ledde till israeliska invasioner av Libanon 1978 och 1982. Vid det sistnämnda ockuperades landet ända upp till huvudstaden Beirut. 1983 slöt Israel och Libanon fred, men avtalet revs upp av den libanesiska presidenten efter syriska påtryckningar. Två år senare drog sig Israel tillbaka från större delen av det tidigare ockuperade området, varav man behöll en säkerhetszon längs gränsen i söder.

Intifadan
Den 8 december 1987 inleddes det palestinska upproret kallat intifadan. Med intifadan menar man ungefär ”att resa sig upp och borsta av sig dammet”, om med dammet menar man Israel. Upploppet började då en israelisk lastbil körde in i palestinska fordon och dödade fyra palestinier. Idag går det knappt en dag utan att medierna rapporterar om döda i terrorattacker eller om civila som stryket med i Israeliska hämndattacker. Det förhandlas fram och tillbaka, men en fredsuppgörelse verkar långt borta. När nu Ariel Sharon verkar ha tappat kontrollen över sitt Likud, som inte gick med på hans förslag om total retträtt ifrån Gazaremsan och Hamas ledare mördas så fort en väljs har jag svårt att se en lösning inom den närmsta framtiden.

Vilka medel användes/används?

Vart skall man börja? Krig har ju förekommit ett antal gånger och allt som följer dess väg. Tortyr, påbjuds faktiskt av den Israeliska lagen om det har med terror brott att göra. Terrorism är vanligt förekommande. PLO kapar knappast flygplan längre, men terror mot den egna befolkningen förekommer då väldigt många palestinier har avrättats då de misstänkts för att ha samarbetat med Israel. Att vira in sig i sprängämnen och hoppa på en buss har blivit allt populärare, särskilt bland Hamasanhängare. Handels blockader emot Israel har förekommit mer än en gång från arabsamfundets sida. Israel försvårar det för Palestinierna på flera sätt, bland annat så får man inte borra brunnar på västbanken, då grundvattnet skulle sjunka i dem Israeliska brunnarna. För inte så längesedan införde Israel en lag som i praktiken stoppade matsändningar till Gazaremsan då man förbjöd att tomma containrar fick föras ut från Gazaremsan. Stenligan är ett exempel på en Israelisk terrorgrupp om verkade på 40-50talet. Israeliska hämndaktioner innefattar ofta attackhelikoptrar och/eller stridsvagnar. Förstöra hus med raket eld från dessa eller spränga bilar är populärt. När palestinska barn och ungdomar kastar sten mot israeliska militärer får de ofta gummikulor som svar. Israeliska bosättningar ses ofta som ett försök till att kolonisera bl. a västbanken.

Vilka följder har konflikten hittills fått för de olika parterna?

Israel har vunnit några krig och då utvidgat sitt territorium. Man kontrollerar nu de viktiga Golanhöjderna och således floden Jordan. Vattenbrist är en av orsakerna till konflikten. Dessutom kontrollerar man nu också Gazaremsan och Västbanken. Västbanken har förhållandevis mycket grundvatten. Israel har också blivit en av många hatad stat, då väldigt många anser att deras behandling av palestinierna är fruktansvärd. Israel har också lidit förluster från krigen. Israels ekonomi har blivit något lidande av konflikten, då många, särskilt inom den politiska vänstern, väljer att bojkotta Israeliska varor. Däremot existerar den judiska staten igen, vilket den inte gjorde för 60år sedan. Palestinierna, som fortfarande är ett statslöst folk, har dock lidit störst förluster. Idag är dem beroende av att arbeta i Israel, och uppemot
70 % av Gazas befolkning är arbetslös. Nu när Israel håller på att bygga en mur och stänger gränsposteringar kan man nog inte räkna med förbättringar. Många palestinier har fördrivits eller flytt från sina hem och hamnat i flyktingförläggningar, och många bor där än, även deras barn och barnbarn. Många palestinier har också dött i terror från israeliska terrororganisationer eller i hämndattacker. Palestinierna får nästan ingen hjälp längre från dem rika arabländerna, utan skjuts ofta fram som ett exempel på hur onda judarna är. Syrien, Egypten och Jordanien har förlorat både soldater och territorium under konflikten. Syrien har också förlorat en stor vattentillgång i samband med förlusten av Golanhöjderna. Lilla Libanon fick svårt att återhämta sig efter inbördeskriget som PLO orsakade, för att sedan vara platsen för striderna mellan Syrien, PLO och andra milisgrupper mot Israel. Judar tvingades att lämna sina länder i mellanöstern och fick fly till Israel när konflikten startade. Samma sak som hände palestinierna, med undantaget att Israel tog hand om judarna som kom till landet. Palestinierna hamnade som sagt i jordanska flyktingläger som senare erövrades av Israel.

Vilken typ av konflikt är det?

Den här konflikten är komplicerad och flera olika orsaker ligger bakom den.
Det är en religiös konflikt då judarna menar att Gud har gett dem landet, för araberna är Jerusalem helig då koranen säger att Mohammed steg upp till himlen från den plats där klippmoskén nu ligger. Det är förövrigt där som det judiska Templet skall ha legat. Även en del kristna grupper skulle nog se Jerusalem tillhörande en kristen stat då Jesus skall ha dött där. Konflikten målas ofta upp som en religiös konflikt, särskilt i mellanöstern, dock inte så ofta i Västeuropa. Konflikten är etnisk då det är 2 olika folkgrupper som strider mot varandra, med olika ”allierade” runt om i världen. Redan innan den judiska staten bildades rådde stora motsättningar mellan judarna och palestinierna. Naturresurser spelar en större roll än många tror. Vatten är en bristvara i mellanöstern. Den största orsaken till Israels ockupering av Golanhöjderna var att Syrien hade börjat bygga en dam som skulle strypa vattenflödet via Jordan till Israel. Det är lätt att se konflikten som en konflikt mot mellan rika och fattiga. Det rika Israel med stöd från det ännu rikare USA som strider emot dem fattiga palestinierna som inte får något vidare stöd från arabländerna som för det mesta skjuter fram dem i den anti israeliska propagandan. Visserligen får den palestinska myndigheten miljoner i bistånd varje år, men kan inte ens nästan mäta sig med Israel vad det gäller pengar, som får bistånd av USA att köpa vapen för. Palestiniernas levnadsvillkår är mycket sämre än Israelernas. En av anledningarna till palestiniernas brist på kapital är utbred korruption inom PLO. Innan kommunismens fall kunde konflikten också ses som politisk då Israel stod för liberala kapitalistiska värderingar och flera arabstater (rejält stöttade av Sovjetunionen) förklarade att deras ekonomi var en form av socialism. Även om jag inte tror att många av ledarna i mellanöstern tar den religiösa delen av konflikten som viktigast, så är det nog det och etnicitet och etniska fördomar som har fått konflikten så omfattande. Att folken däremot har enats kring religionen är dock inte konstigt. När en konflikt uppstår mellan olika parter enas de inblandade ofta runt sånt som ger dem en känsla av samhörighet och tradition. Om Sverige skulle hamna i krig skulle nog folket enas kring kyrkan och andra ”svenska” traditioner, även om de flesta i Sverige idag ser sig som ickereligiösa. När Nasser innan sex dagars kriget sade att anledningen var att han skulle ”skulle driva juden i vattnet” sade han det nog snarare för att få med sig befolkningen genom att spela på deras judehat än för att faktiskt genomföra det. Anledningen till kriget var nog snarare ett försök till att stärka Egyptens makt i området och utvidga gränserna än medkänsla för det palestinska folket. Området har varit centrum för religiös konflikt allt sedan korstågens dagar. Att arabstaterna sprider böcker som ”Sion vises protokoll”, att palestinska skolungdomar måste kunna redogöra ”varför Europa ville mörda judarna” för att klara godkänt i en kurs och att Syriens dåvarande försvarsminister 1982 skrev en bok om judarnas påhittade ritualmordssystem är saker som hela tiden ökar judehatet i området. Även ”Mein kampf” sprids av arabiska stater. Judar som får motstå de grövsta smutskastningar (under rubriken ”blodsbröder” hälsar en israelisk soldat glatt på en nazist, stående i Libanons blod och ett judiskt träd rotat i ett hakkors. Vad kan vara mer förödmjukande än att förknippas med sina bödlar?) som i sin tur drar sig mer och mer till det nationalistiska hållet är nog ett av de största orsakerna just nu till att konflikten verkar olöslig.
Alltså, dem största orsakerna som jag ser det till konflikten är: brist på vatten, fördomar, olika etniska och religiösa motsättningar, oförståelse för varandra och viljan att på något sätt inte acceptera varandras rätigheter.

Hur skall konflikten lösas?

Dem 7 viktigaste problemen som måste lösas är:
1. Vatten frågan och Israels ockupering av Golanhöjderna.
2. Israelisk ockupering av Gaza och Västbanken/grundandet av en Palestinsk stat.
3. Jerusalem, Al Quds eller Yerushalaim. Vad man än väljer att kalla staden är dess framtid viktig.
4. Dem israeliska bosättningarna.
5. Spridandet av anti-semitiska skrifter och PLO: s stadga.
6. De palestinska och israeliska flyktingarna.
7. Terrorismen och Israeliska hämnd aktioner.

Rätten till mat och vatten är en mänsklig rättighet. Därför borde FN kontrollera Golanhöjderna och se till att varje land får lika mycket vatten per invånare som dem andra länderna. Att FN borde kontrollera Golan känns som ett måste, hur lång tid efter ett tillbaka lämnade från Israel till Syrien innan Israels damm var riven och Syrien hade byggt en ny? Och varför skulle Israel, som nu ha någon rätt till hela Jordan, eller till att förbjuda brunn borrning på Västbanken? Men om FN inte tog ansvaret också för grundvattnet skulle det nog inte dröja allt för lång tid innan brunnarna sinar då risken för en ”kapplöpning” om vem som skulle kunna ta upp mest vatten (för att den andre inte skulle få mer) mellan palestinier och judar skulle vara hög.
Jag är för en 2 stats lösning. Att palestinierna borde få en egen stat känns självklart då majoriteten av dem vill ha det. Det känns lika självklart som att t.ex. Grekland är en egen stat och inte tillhörande det gamla turkiska väldet. Fast jag är osäker på om hela västbanken och Gaza remsan borde falla under Palestinsk kontroll utan folkomröstningar. Jag blev osäker om detta då jag såg en oberoende undersökning bland östra Jerusalems invånare som visade att majoriteten faktiskt var emot att tillhöra en palestinsk stat. Anledningen var rädsla för PLO. Jag skulle vilja att hela västbanken och Gaza delas in i ”valkretsar” t.ex. Hebron och Betlehem dör de får rösta om dem vill tillhöra en Palestinsk stat eller Israel. Jag tror ändå att i princip alla skulle rösta för Palestina, men det är mest för att dem inte senare skulle kunna säga ”men vi fick ju inget val”. Den palestinska staten måste vara demokratisk, religions-, yttrande-, åsikts- och tryckfrihet. Staten måste också ta avstånd från alla former av antisemitism och annan rasism. Detta skulle vara något unikt i arabvärlden. Staten måste värna om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Israel borde ha tillstånd till att jaga terrorister inne på palestinskt territorium, samma rättigheter skall självklart Palestina ha. I händelse av att Israel ligger i krig skall israeliskt flyg få flyga över palestinskt luftrum. Jag är dock inte lika säker på om israeliska soldater skall få tillträdda till palestinskt territorium i händelse av krig då risken för att kriget skulle komma att utspela sig i Palestina då är stort. Jerusalem är en svår fråga. Att muslimer, judar och kristna skall ha samma rätt och tillgång till den heliga staden är självklart, frågan är bara vem som ska styra den? Att en av nationerna skall ha den som ensam huvudstad är otänkbart för den andra staten i fråga. Det känns lite som om andan är ”bättre att ingen av oss år den än att den andra parten får den”. Alltså skulle FN kunna styra staden? Men frågan är om 2 missnöjda parter verkligen är rätt lösning. Palestinierna gör störst anspråk på den östra delen, den del Israel var beredd att släppa vid Camp David förhandlingarna. En delad huvudstad vore nog det bästa. 2 halv nöjda är bättre än 2 missnöjda och 1 nöjd och en totalt missnöjd. Dem israeliska bosättningarna är en känslig fråga. Dem ligger visserligen på palestinsk mark, men borde inte dem delarna av Palestina där majoriteten av befolkningen vill tillhöra Israel, få tillhöra Israel? På samma sätt måste ju dem delarna av Israel som vill tillhöra Palestina få tillhöra Palestina. Annars skulle små uppror blossa upp lite varstans i länderna tills en ny lösning skulle nås. Däremot måste Israel hindra att bosättningarna växer. PLO måste ändra på sin stadga (som man har lovat åtskilliga gånger) och ta bort delarna där man klart och tydligt säger att man inte kan tolerera en israelisk stat. Den palestinska myndigheten (och andra arabstater också ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Palestina Konflikten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-03]   Palestina Konflikten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3297 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×