Apartheid i Sydafrika

38 röster
42140 visningar
uppladdat: 2005-07-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Varför Sydafrika?

Sydafrika har en intressant historia som speglar dels kolonisationens för- och nackdelar, dels kampen mellan olika raser och den efter andra världskriget så viktiga kampen för de mänskliga fri- och rättigheterna. Sydafrikas historia visar också vikten av en demokratisk utveckling och betydelsen av en stark och god ledare.


De vita tar övar landet

Under 1600 talet var det populärt för europeiska länder att kolonisera i Afrika. Man använde bland annat stambefolkningen till billig arbetskraft vilket gjorde att man fick mycket gjort för lite pengar. Man tog också till vara på bra lantbruksområden och naturillgångar som fanns i landet t.ex. bördig jord och diamanter och guld.

De svarta i Sydafrika har en tuff historia bakom sig fram till idag. De har genomgått en 342 årig period då de har diskriminerats av den vita kolonisationsbefolkningen.

Det hela började år 1652 då Holländare kom till landet. Holland handlade mycket med Indien och var med i det holländska ostindiska kompaniet. Eftersom mycket båtar mellan Indien och Holland rundade Godahoppsudden grundades Kapstaden. Kapstaden blev en stor handelsstation för Holländska Ostindiska Kompaniet. Det lilla kompaniets handelstation skulle snart växa till sig och bli en stor koloni som idag utgör västra kapprovinsen. Eftersom holländarna hade mycket bättre vapen än koisanfolket vilket var stambefolkningen gick det väldigt fort tills dom vita hade brett ut sig och skapat en koloni som först var tänkt som en handelsstation. Khoisan folket flydde från dom vita och vissa valde att ta jobb hos dem. Slavar som holländarna förde med sig till landet khoisanfolk gjorde att allt arbete i kolonin gick fort och man hade inga lönebetalningar.

1688 kom även fransmän och tyskar till kapkolonin. Den vita befolkningen ökade och stambefolkningen blev ännu mer undanknuffade från sitt land och flydde norrut. De holländare, tyskar och fransmän kom att kallas boer. Så småningom utveckaldes också ett nytt språk som blev kallat afrikaans. Språket är uppbyggt av holländskan med vissa inslag från afrikanska språk och det finns fortfarande kvar bland många vita i Sydafrika.


Britterna

Britterna tar över kapkolonin 1795 efter att ha vunnit ett krig över Frankrike som då hade makten över nederländerna. Detta gjorde att Britterna kunde kliva in i kapkolonin. Landet kom därför att tillhöra det brittiska imperiet.

När britterna hade makten över kapkolonin skedde förändringar som boerna inte gillade. Man fick inte använda sig av slavar vilket britterna förbjöd. Britterna ökade också jämställdheten mellan vita och svarta. Förändringarna ledde till den så kallade stora utvandringen. Många boer valda att utvandra från kapkolonin och hamnade norr om kolonin bland annat där Johannesburg ligger idag och norr om Johannesburg nära gränsen till Zimbabwe. Boerna tog mark från de svarta även där när de slog sig ner och de svarta var tvungna att flytta till allt sämre mark.

I slutet av 1800 talet fann boerna stora fyndigheter av guld och diamanter runt Johannesburg. Upptäckten av de eftertraktade naturtillgångarna gjorde britterna väldigt avundsjuka. Eftersom britterna blev intresserade av guldet fick boerna inte vara ifred i sitt nya område. Detta ledde till boerkriget. Gruvindustrin i Johannesburg är fortfarande väldigt stor och betydelsefull för Sydafrika. Johannesburg som är en av Sydafrikas största städer har nog växt tack vare sin gruvindustri. Annars har Johannesburg ingen direkt transsport eller export eftersom staden inte ligger vid vattnet.
Apartheid

Apartheid betyder rasåtskillnad. Ordet kom att prägla Sydafrika efter andra världskriget.

De vita införde segrationspolitiken i landet, för att afrikanerna inte skulle kunna överta mark och viktiga områden som de vita ville ha kontroll över. En förutsättning för att de vita skulle kunna behålla makten var framför allt att inte tillåta allmänna demokratiska val eftersom de svarta var i klar majoritet, ca 75 % av befolkningen. Allt gjordes för att de vita skulle behålla sin makt.

Apartheid var en raslag som infördes i Sydafrika 1948 av de vita nationalistpartiet efter valsegern samma år. Innan valet sa partiet att man skulle se till att dom svarta inte tog över landet. Det var ett starkt argument för de vita eftersom de var i minoritet. Det gjorde att man vann valet och de svarta fick inte rösta alls. Nationalistpartiet införde lagen för att dom vita fortfarande skulle behålla makten i Sydafrika. Eftersom de vita var minoriteten i landet kände dom vita att de skulle ha svårt att kunna behålla makten om de inte gjorde nåt. De vita kunde också då använda dem svarta som billig arbetsraft även i modern tid.

Eftersom apartheid betyder åtskillnad delades alla raser in i så kallade hemländer. Man fick inte blandas med varandra som ras. Befolkningen i landet blev indelade i fyra olika grupper beroende på vilken ras man var. De fyra raserna var vit, asiat, färgad och afrikan. De som var färgade och afrikanerna tillhörde underklassen samtidigt som den vita rasen fick leva i lyx och hade mest mark.

1961 blev den sydafrikanska staten en republik och lämnade det brittiska samväldet. Omvärlden isolerade staten på grund av deras raspolitik och diskrimineringsmetoder. Den svarta befolkningen fick inte bo kvar där den bodde för att de vita skulle ha den absolut bästa marken att odla på och bäst förutsättningar.

Olika stammar fick flytta till så kallade hemländer där jorden var den sämsta i hela landet. Totalt utgjorde hemländerna 13% av Sydafrikas landområde och de vita fick resten. De svarta fick endast passera gränserna om de bar pass fram till år 1986. Men familjer kunde också splittras på grund av att “pappan” i familjen skulle bo nära stan och jobba. Vissa blev tvingade att flytta till så kallade Townships/kåkstäder för att man skulle bo närmare stan och komma närmare till arbetet. Miljön i kåkstäderna var hemsk. Husen kunde vara gjorda av sopor eller vara gamla skjul. Dessa townships finns kvar än idag där flera miljoner svarta bor. Toaletter delas av alla i området och vatten hämtas från en kran, vattnet kanske inte heller är rent. De svarta utnyttjades väldigt effektivt av dom vita till arbeten i t.ex. gruvor och på jordbruksområden vilket bidrog till en stark ekonomisk utveckling i Sydafrika. Det blev på många sätt ett industriland som blomstrade tack vare den billiga arbetskraften.

Grundidén med själva apartheidpolitiken var att hålla raser separerade från varandra. Det ledde till olika trappuppgångar, offentliga toaletter, bänkar, bussar med mera för de olika raserna. De vita skolbarnen fick gå i skolan under bättre utbildningar än de svarta som tillhörde underklassen. Man fick heller inte umgås med vita om man var svart eller ha något förhållande över huvudtaget.


ANC

ANC var det största parti som protesterade mot de vitas raspolitik. Partiet ANC står för African National Congress och bildades 1912. De svarta kände sig alltmer utstötta av de vita och partiet bildades för att motverka denna utveckling.

Partiet genomförde många demonstrationer utan våld och de vita kunde ibland svara med våld. Två saker som aldrig kommer att glömmas i Sydafrikas historia är Sharpevillemassakern och de så kallade Soweto-upploppen som ägde rum under 1960-70 talen.

Demonstrationen i Sharpeville skulle bli en stor sak för den sydafrikanska historien. Demonstrationen var helt våldsfri där både barn och kvinnor deltog. Det hela slutade med att den vita polisen öppnade eld vilket ledde till att 69 svarta dödades och 180 skadades. Hela världen såg det och Sydafrika blev därefter totalt ignorerat från hela världen. Sydafrika fick varken importera eller exportera varor. Men den Sydafrikanska regeringen svarade med att förbjuda ANC och PAC (ett annat motståndsparti mot den vita regimen).

Sowetoupploppen var en liknande händelse som Sharpeville massakern. Det var svarta ungdomar som protesterade mot att dom skulle lära sig boernas språk afrikaans och polisen öppnade eld skarpt mot dem.


Nelson Mandela

Nelson Mandela föddes 1918. Han utbildade sig till jurist och blev sedan advokat i Johannesburg. År 1944 blev han medlem i ANC det svarta sydafrikanska parti. Han var väldigt aktiv i partiet och mycket engagerad. Efter Sharpeville massakern förbjöds ANC. Eftersom polisen använde sig av våld under demonstrationerna så kunde inte ANC fortsätta att vara vålds fria så Nelson Mandela grundade Umkhonto we Sizwe ( Nationens spjut ) som var ANC´s militära grupp. Nationens spjut startade gerillakrig år 1961. I och med gerillakrigen greps Mandela år 1962. Han dömdes år 1964 till livstidsfängelse. Han hade försökt att omstörta den sydafrikanska staten.

Nelson Mandela blev sittande i fängelset fram till 1990 och blev frisläppt av president F.W de Klerk. Det var nu under 90 talet apartheid började dö ut och både Nelson Mandela och F.W de Klerk förhandlade om att ena de båda folkgrupperna till ett demokratiskt Sydafrika. Innan förhandlingarna började reste han runt hela världen för att skaffa sig många politikers stöd i förhandlingarna om fred. Mandela blev talesmannen för ANC under förhandlingarna med den dåvarande regeringen om planer på ett demokratiskt Sydafrika och hur det skulle fungera. Nelson Mandela och presidenten F.W. de Klerk fick Nobelsfreds pris 1993 för bland annat förhandlingarna om ett demokratiskt Sydafrika.

Nelson Mandela som är en av de största politikerna i vår tid har gjort något som är stort tycker jag. Han var den man som stred för demokrati och hamnade i fängelse och blev sittande där i halva livet. Och efter att komma ut från fängelset bli ledare för hela Sydafrika och kunna ena de vita och dem svarta utan att ge igen någonting på de vita. Att Mandela lyckades att förena de svarta och dem vita utan bråk eller liknande visar prov på stora ledaregenskaper och integritet. Eftersom han var utbildad jurist tror jag han hade stora kunskaper om demokrati och om statsskick. Under tiden han arbetade som advokat lärde han sig mer och mer om mänskliga rättigheter. Nelson Mandela kämpade hela tiden för demokratin och alla människors lika värde.


Egna åsikter

Jag tycker att det var hemskt som de svarta blev behandlade i Sydafrika. Sydafrika var ingen riktig demokrati under 1900-talet eftersom alla inte hade rösträtt. I Sydafrika fanns dessutom apartheid vilket ytterliggare tryckte ned den svart avbefolkningen . Att apartheid kunde finnas berodde på att alla inte hade rösträtt. Varför det inte var en riktig demokrati var ju för att alla inte hade rösträtt. De svart hade heller inte yttranderätt som också är fel. Yttrandefrihet är nog det viktigaste som ska ingå om en demokrati ska fungera. Eftersom demokrati är där alla får vara med och tycka till. Det är folket som styr i en demokrati och folket gäller alla, det ska inte bero på hudfärg eller kön. Så som ANC blev behandlat under demonstrationer var mycket dåligt tycker jag. ANC som håller i en våldsfri demonstration möts av polis som svarar med våld. Jag tycker att man ska få uttrycka det man tycker bara man inte kränker någon eller gör någon person till skada tycker jag är helt okey.

Efter det polisen gjorde i Sharpeville förstod jag att världen isolerade Sydafrika. Världen försökte stoppa apartheid utan att använda vapen. För att isoleringen av landet påverkade nämligen Sydafrika med tanken på alla deras naturtillgångar av guld, silver och frukt och grönsaker förlorade givetvis Sydafrika på eftersom de inte kunde investera något. Men och andra sidan kunde inte världen köpa något av Sydafrika. Jag tycket det var bra att världen inte stoppade apartheid med våld att dom gick in landet och krigade eller något liknande. Man kan ju jämföra med Irak tillexempel.

En annan viktig sak för att en demokrati verkligen skall fungera fullt ut är att tillgångarna i landet är förhållandevis lika fördelade och att människor har ungefär liknande ekonomiska förhållanden och möjligheter. Detta är en viktig fråga för ANC och Sydafrikas utveckling.

Vad kan man göra av Sydafrika idag?

Sydafrika är ett land under mycket stor förändring. Den politiska utvecklingen vill göra så att de svarta får det bättre ekonomiskt så att klyftan mellan vita och svarta minskar. Ett exempel på detta är att alla företag i Sydafrika måste ha minst 80 % svarta anställda. En negativ följd av denna lag är att arbetslösheten bland vita har ökat. Det är en svår balansgång att göra stora förändringar och samtidigt upprätthålla den ekonomiska utvecklingen i landet.

En annan viktig uppgift är att ge alla ett ordentligt hem, en riktig bostad. Staten håller sakta på att bygga bostäder i det så kallade kåkstäderna.

En orsak till att Sydafrika är Afrikas största land ekonomiskt tror jag kan bero på att landet under kolonialtiden utvecklade en god nivå på vägar och industrier. Jag tror att kunskaperna från västvärlden och Europa påverkade mycket. Sedan har ju Sydafrika ett mycket fint klimat som gör att det går att odla mycket. Sedan får man inte glömma deras gruvindustri som nog gör dem ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Apartheid i Sydafrika

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-11-23

    jättebra!!!!!!!!! XD

  • Inactive member 2008-05-14

    jättebra arbete

  • Inactive member 2009-05-23

    hej ! Jag heter Sonia går i Vittra i Sicckla Gymnasiet. Jag arbetar med Apartheid i Sydafrika just nu och vill använda din arbete som källa. Hoppas att det är okej om jag tar din arbete som källa. Har några frågor : Kan du berätta vem du är och varför skrev du om Apartheid? Vilka källar du har använt ? Skelle bli jätte glad om du kunde svara på mina frågor.:) MVH Sonia

Källhänvisning

Inactive member [2005-07-01]   Apartheid i Sydafrika
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4547 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×