Österländska religioners inflytande på new age

1 röster
12576 visningar
uppladdat: 2005-08-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Österländska religioners inflytande på New Age – likheter och skillnader

New Age har kanske främst av många jämförts med hinduismen då det, liksom i hinduismen, är svårt att konkret berätta vad New Age står för. Men kanske är New Age ett än mer abstrakt och vidare begrepp än vad hinduismen är. I sin bok ”På spaning efter helheten. New Age – en ny folktro?” (Wahlström & Widstrand 1997) skriver Olav Hammer att New Age skiljer sig från hinduismen genom: ”avsevärt mindre stabilitet. Konsumtionen av andlighet fungerar ibland efter samma principer som materiell konsumtion: nya trender inom New Age-rörelsen ersätter gamla på ett sätt som kan påminna om hur förra årets datormodell blir förlegad eller fjolårets innekläder känns hopplöst ute." Inom New Age förekommer, menar Hammer, "en regelrätt konsumtion av livsåskådningar".
Jag tänkte nedan beskriva några influenser från hinduismen och buddhismen som återfinns inom New Age.

Karma/reinkarnation
Inom New Age har man tagit till sig dessa båda begrepp men synen på dem skiljer sig lite från de österländska religionerna. I hinduismen t ex anses karma vara människans livsresultat vilket avgör hur man kommer att leva nästa liv, eller till vad man kommer att återfödas som. Liksom i hinduismen anser man i New Age att karma är ett livsresultat men här finns inte tanken om att återfödas som ett djur (vilket också finns inom buddhismen). Man ser istället på det S-omså att allt som händer i nästa liv är en följd av ens tidigare liv, och att man kan få med sig kunskaper genom liven. Det vill man bestyrka genom hypnos och meditation och därför märker vi av en markant större nyfikenhet över sina tidigare liv än vad anhängare av hinduism och buddhism har. På sätt och vis anses ju buddhismen vara en ganska dyster religion då den pekar på livets obeständighet och det lidande som finns, därför är ju det att återfödas som människa en förbannelse. Riktigt samma syn på saken har man inte inom New Age. Man tänker att ju fler liv man lever, ju fler nyttiga erfarenheter får man med sig vilka man kan använda för att göra sitt nästa liv bättre. Dessutom sägs man inom New Age kunna påverka sitt liv här och nu, även om det till viss del är bestämt av tidigare handlande, det kan man göra genom positivt tänkande eller genom kreativ visualisering och affirmationer som det heter. I en artikel skriven av Sven Magnusson införd i tidskriften sökaren (nr 6, 1994, sid 17-19) Förklaras det: ”En för New Age karakteristisk framgångsfilosofi är iden att så som du tänker dig ditt öde, så blir det. Tänk framgångstankar, så blir du framgångsrik! Men man … anser också att tankar faktiskt kan manifestera sig i den yttre sinnevärlden: önska dig något, föreställ dig det klart och tydligt och tro att du ska få det – då blir det till i ditt liv, om det överensstämmer med universums vilja!”. Inom New Age har man en mycket positiv syn på människan. Anledningen till att man ska kunna förändra sitt öde beror på att man ser människan som i botten av sitt väsen har samma andliga substans som universum själv. Med andra ord innebär det alltså att människan är en andlig varelse i kontakt med den andliga verkligheten. Ett synsätt som i mångt och mycket påminner om hinduismen där man säger att människans själ är gudomlig och evig, att den är en del av brahman. Inom New Age ser man inte på människan som en slumpens verk utan som en del av en plan för livets utveckling. Människan anses inte vara full av synd utan att ondska finns beror på en sorts ”felprogramering” hos människan därför att man tänker i motsatspar, i dualism.

Meditation och yoga
Inom new Age används inte meditationen och yogan som en del av den åttafaldiga vägen till nirvana eller för att uppnå moksha utan kanske är nyttan av meditationen inom New Age mer baserad på att göra livet drägligare här och nu. Man talar mycket om personlig utveckling i samband med meditation eller yoga inom New Age. Inom hinduismen syftar meditationen till att människan ska uppleva enheten mellan jaget och atman/brahman medan buddhismens meditation ska leda till att tömma sinnet på tankar och känslor.
I artikeln skriven av Sven Magnusson som jag nyss citerade sägs det angående meditationen att man: ”i New Age-kretsar gärna talar om ökad eller vidgad medvetenhet. Man menar att den normala medvetenheten bara är en form av medvetenhet; det finns också andra, som man kan uppnå med träning och som höjer vår livskvalitet och ökar vårt värde som medmänniskor… Det innebär att se saker, skeenden och sammanhang, som den vanliga omedvetna människan inte ser, exempelvis det obegränsade jaget, universums andliga natur, alltings enhet och kärlek som den skapande energin”. Magnusson förklarar vidare att man genom meditation kan nå ett sånt här medvetande.
För att tillfredsställa västvärldens människors krav på snabbt resultat ger man kurser i yoga och meditation där man sägs uppnå samma resultat med meditationen/yogan som det tar årtal av övningar för en hindu eller buddhist att uppnå när det gäller det sätt varpå meditationstekniken brukas i österlandet. Såhär läser vi tex på en hemsida för trancendental meditation: ”Transcendental Meditation (TM) är en enkel och naturlig mental teknik för ett aktivt och kreativt liv. Den är behaglig att göra, och tar endast 15-20 minuter morgon och kväll. TM-tekniken är lätt att lära och ger påtagliga resultat redan efter kort tids användning. Den utvecklar alla våra inneboende resurser och ger en djup och uppfriskande vila.”
En annan skillnad, eller kanske en utvidgad tanke inom New Age när det gäller meditation, är att man tror att kollektiv meditation kan förändra världssituationen. Inom de österländska religionerna och då främst hinduismen mediterar man för sin egen skull, inte för att förändra den yttre världen. Man vill därför inom New Age fokusera på att samtidigt som man mediterar arbeta för fred, hälsa, miljö, för en solida...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Österländska religioners inflytande på new age

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-08-28]   Österländska religioners inflytande på new age
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4727 [2023-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×