Palestina - Israel konflikten

11 röster
16015 visningar
uppladdat: 2005-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Palestina – Israel Konflikten

Bakgrund
Mellanöstern ligger i sydvästra Asien. Befolkningen utgörs nästan helt uteslutande av Araber. Länderna som ligger i området är: Saudiarabien, Irak, Iran, Israel, Syrien, Oman, Jordanien, Egypten, Libanon, Syrien, Turkiet, samt arabiska halvön och de Palestinska områdena Gaza och västbanken.

Området där staten Israel och Palestina ligger, var från början ett ställe där tolerans och mångreligiositet fanns. Området utgjordes av folk med olika religioner där alla var fria att utöva vilken religion de ville.

Israeliternas uttåg ur Egypten ledde så småningom till att Mose ledde dem till Jerusalem där de för ungefär 3000 år sedan för första gången skapade landet Israel. Så småningom ockuperades Israel av Romarna, detta skedde År 70, judarna gjorde snabbt ett uppror mot Romarna, men det slogs ned med stor kraft av Romarna som då förstörde det heliga templet Jerusalem, Romarna tog också hundra tusentals judar som slavar i Rom. Diasporan eller förskingringen kallas den händelse då judarna på nytt gjorde ett misslyckat uppror mot Romarna, denna gång var följderna värre… Hela Jerusalem förstördes och nästan alla judar tvingades fly från Jerusalem och Israel. Judarna spreds runt hela världen och de skulle komma att vara borta från sitt hem i över 2000 år.

Romarna gav Israel ett nytt namn, Palestina…

Diasporan skulle komma att bli startskottet för en lång tid av förföljelse av judar, den pågick till största del i de kristna Europeiska länderna. All olyckor och sjukdomar beskylldes på judarna, de drevs ut under blodiga omständigheter från vissa Europeiska länder. Judehatets, antisemitismens, orsak var att förföljarna ansåg att det var judarna som hade ”mördat Jesus”.

Judarna sökte skydd hos det då Islamiska väldet Spanien, de arabiska länderna och frihetens USA.

Under tiden hade Palestina hunnit bli erövrat av muslimerna, år 637, för att sedan bli erövrat av de kristna korsfararna, 1099, för att sedan än en gång bli erövrat av muslimerna, 1187. 400 år senare erövrades Palestina av Osmanerna (turkar).

Sionismen
Judarnas längtan efter ett eget hem hade efter drygt 2000 år i förskingring hunnit växa sig stor. Sionismen startades av Österrikaren Theodor Herzl 1897. Han ville samla alla världens judar under ett ”tak” och återskapa den judiska staten. Fler och fler judar började åka tillbaka till Palestina för att köpa mark och bosätta sig där. Men de flesta judarna runt om i världen var emot Sionismen, de trodde att judehatet skulle försvinna när människor blev klokare, mer upplysta.

Förintelsen
Mellan år 1933-1945 styrde Hitlers nazist regim Tyskland. Människor blev inte särskilt upplysta under dessa år, Nazist regimen mördade över 6 miljoner judar i koncentrations läger, utrotningsläger och gaskamrar. Efter att det konstaterats att så många judar hade dödats, så började allt fler stödja judarnas dröm att få ett eget hem, inte minst de skamsna Europeiska länderna som kände stor skyldighet till förintelsen.

En Judisk Stat
Efter förintelsen fick sionismen ökad styrka, allt fler judar från hela världen började ta sig till Palestina. Palestinas befolkning bestod av en majoritet av muslimska araber. Det hade redan funnits mellan judar och Palestinier, men de var inget jämfört mot de blodiga sammandrabbningarna som uppstod mellan parterna nu. Judarna levde nu för sig själva och hade i princip en egen stat med regering, skolor, sjukhus och regering. Striderna fortsatte och Britterna som hade kontroll över området beslöt att de skulle lämna över området till FN som i sin tur tog fram en delningsplan. Den gick ut på att området skulle delas i två stater: Palestina och Israel, 556 av ytan skulle Judarna få och de resterande 45 % skulle Palestina få, FN skulle styra över Jerusalem. Förslaget mötte sympati i USA, Sovjet, och Europa. Palestinierna förkastade förslaget eftersom att de ansåg sig ha vara orättvist behandlade, och att judarna hade fått en majoritet av landytan gjorde dem inte mindre arga. Nu kan man säga att relationen mellan Palestinier och Judar gick från vänskap till fiendskap… Blodiga attacker ägde rum från båda parternas sidor, ett exempel är byn Deir Yasin som judarna tog ifrån Palestinierna och de dödade också 250 personer från byn. Denna händelse väckte både ilska och rädsla hos Palestinierna som i allt större skala började fly till de arabiska granländerna, samtidigt som fler och fler judar tog sig till Palestina. När man tänker på saken så är detta skrämmande likt det som hände för judarna för 3000 år sedan, men denna gång är det judarna som skingrar ett annat folk…

1948 lämnade Britterna över styret av oroshärden till FN, samma år utropades den nya Judiska staten Israel. David Ben Gureon blev den första premiär ministern. Dittills hade 600.000 araber tvingats fly Palestina.

Israel behandlade araberna mycket dåligt, deras jord och mark togs av judiska bosättare med våld, många politiker och engagerade i konflikten sattes i landflykt. Många palestinier fick lämna sina hus för att ge plats åt Judiska bosättare.

Samtidigt gick det mycket bättre på den Israeliska sidan, ekonomin blev starkare, industrin växte, och stora bidrag och skadestånd gav till den Israeliska staten som tröst för allt lidande de genomgått under åren.

Sinaikriget
Sinaikriget involverade Egypten, Israel, Frankrike och Storbritannien. Egypten hade stängt av en viktig olja område ute i Röda Havet, samt blockerat vägen för Israeliska fartyg vid den viktiga handels led vid Suezkanalen. Nu stod Israels, Frankrikes och Storbritanniens handel i området på spel. Trion anföll tillsammans Egypten år 1956, kriget gick bra för dem och mindre bra för Egypten som förlorade Sinaihalvön. Trion fortsatte flytta fram trupper mot Suezkanalen men efter påtryckningar av Sovjet och USA tvingades de tillbaka. Detta visade att nu var Frankrike och Storbritanniens dagar som stormakter räknade och istället så var Sovjet och USA de nya.

PLO
Vid mitten av 1960 talet bildades den Palestinska befrielse organisationen. Deras baser befann sig i Libanon till en början och deras ledare hette Yasar Arafat, som vid ett senare tillfälle skulle komma att få Nobels fredspris. PLO tog till både våld och politik för sin sak, å andra sidan var både våldet och politiken ömsesidig. Anledningen till att Israel vid några tillfällen anföll Libanon var just att PLO hade sin bas där.

Hamas
Hamas är en Islamistisk Palestinsk millitant rörelse. Den har som mål att förgöra Israel. Och detta gör dom med terroristattacker. Hamas har även en social gren som är oerhört viktig för många Palestinier, främst i Gaza där organisationen bedriver skola, sjukvård och moskéer.

Sexdagarskriget
År 1967 samlade Egypten och andra arabiska länder trupper runt Israels gränser. Israel reagerade snabbt och gick till mot anfall, då intog de hela Sinaihalvön, Västbanken och östra Jerusalem på remarkabla 6dagar, så kort tid pågick kriget. Efter kriget ockuperade Israel ännu mer av Västbanken och Gaza.

Oktober Kriget
År 1973 gick Egypten än en gång till attack mot Israel, denna gång med Syrien som allierad. I början gick det bra för Egypten och Syrien som kom långt in i Jerusalem med sina trupper, men efter att USA öppnat historias största luftbro till Israel där de försågs med allt de behövde militärt sett så stod Israel än en gång som segrare av kriget. De arabiska länderna stöddes av Sovjet Unionen och Israel stöddes av USA, efter påtryckningar från båda parterna kunde FN medla fram en vapenvila.

Jerusalem
Jerusalem är en helig stad för tre religioner.
Judar: Det var där som Israeliterna skapade sitt hem för 3000 år sedan, de anser att Gud, Jahve gav landet till dem.
Muslimer: Den heliga Klippmoskén befinner sig där, och Muhammad har varit där.
Kristna. Jesus tillbringade sitt liv där.

Fred?
Idag är freden långt ifrån säkrad i området men vid flera tillfällen genom åren har parterna närmat sig en lösning för att sedan falla tillbaka på ruta ett igen. Anwar Sadat var en ny till kommen president i Egypten han visade sig vara den som skulle vara den första ledaren som skulle närma sig till Israel. Han reste till Israel år 1977 och därefter slöt länderna med hjälp av USA fred i ett historiskt ögonblick utanför Vita Huset. Tyvärr blev både ländarnas ledare mördade av extremister.

Vad säger Judarna
Judarna har en mycket stark religiös anknytning till Israel, det är efter den dom rättfärdigar att Israel tillhör dem. I bibeln står det att Israel har getts till Judarna av Gud, alltså är landet deras. Under 2000 år har judarna längtat efter sitt hem och nu när de fått sin egen stat så är det ju självklart att de håller fast vid den. De tänker inte låta sig jagas bort av någon igen och just därför är de så försiktiga och hårda mot araberna. Det finns också många judar som ser att hela Palestina tillhör dem., ” det står i bibeln” säger dem. Men då är frågan till vilken nivå dom kan ta detta, att det står i bibeln? Tänk om det stod i bibeln att Gud hade givit dom hela jordklotet, skulle dom då göra samma sak mot hela världen som dom gjorde mot Palestina?
Många judar kände en stor samhörighet efter andra världskriget allt fler började flytta ner till Palestina för att samlas med sina bröder och systrar

Vad säger Araber...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Palestina - Israel konflikten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-09-18

    jätte bra fakta!! :Pfick myc

  • Inactive member 2010-03-31

    Äntligen någon som kan komma ner på en jordlig nivå och pedagogiskt och bra upplagt förklara det stora hela i den här konflikten! hatten av.

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-14]   Palestina - Israel konflikten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5301 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×