Trafficking

4 röster
14916 visningar
uppladdat: 2005-12-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Trafficking är det internationella ordet för människohandel, främst för sexuella ändamål, men även för organhandel eller slavliknande arbete. Kvinnor och barn smugglas från andra länder och hålls inlåsta som slavar och drivna till prostitution, men dom får inga pengar själva.
Trafficking är vår tids slaveri och det drabbar främst kvinnor och barn.
Trafficking är ett växande problem i EU men det finns i hela världen. Enligt FN så faller 4 miljoner människor, främst kvinnor och barn, offer för trafficking varje år. Och utav dom är det omkring 1,2 miljoner som är barn. Till Västeuropa från Östeuropa kommer det mellan 120 000 och 500 000 kvinnor och barn varje år räknar EU med, men enligt UNICEF är den siffran ännu högre. UNICEF beräknar med att den siffran är 800 000. och enligt internationella forskare är mörkertalet gällande trafficking väldigt stort.
Till Sverige förs det in mellan 400-600 kvinnor och barn varje år. De flesta som förs in till Sverige kommer från Baltikum, Östeuropa eller Ryssland, ca 90 % kommer därifrån. Av dom kvinnor och flickor som kommer till Sverige är det mer än 50 % som kommer från Ryssland eller från något av de tre baltiska länderna.
Sverige ar både ett destinationsland (det land som tar emot kvinnor och barn) och ett transitland (genomfartsland). Sverige används som transitland för vidare forsling av kvinnor och barn från främst Latinamerika som ska föras vidare till Danmark, Tyskland och Nederländerna. Inresan till Sverige sker främst med bil eller via färja.
I Norge och Finland förs det in tusen kvinnor och barn i vardera landet varje år.
Av dom barnen som förs in till Västeuropa kommer från länderna: Albanien, Bulgarien, f.d. Jugoslavien, Kroatien, Lettland, Moldavien, Polen, Ryssland, Rumänien, Slovakien, Ungern, Ukraina och Vitryssland. Men dom säljs också till Europa från Sydamerika, Sydostasien och Västafrika.
I Sverige finns det en lag mot människohandel för sexuella ändamål. Denna lagen infördes den 1 juli 2002. Straffet är fängelse, lägst två år och högst tio år. Även förberedelse, försök och stämpling till människohandel är straffbart och utlämnande att avslöja sådana brott. Men lag en har inte haft några större framgångar pga. bristande kontakt med de utnyttjande kvinnorna, som gör att dom inte vågar berätta allt.
Sverige ger stöd till att bekämpa människohandeln i öst- och Sydösteuropa, Baltikum och Sydostasien. Sverige har också ett initierat samarbete för att bekämpa människohandel inom ramen för ett samarbete mellan EU och Asien. Ett liknande samarbete har också påbörjats för Eu och Afrika.
Enligt FN så blir trafficking vanligare i världen för att det är mycket mera riskfritt än att smuggla droger. För att många länder inte har någon lag emot trafficking och om det skulle finnas någon lag emot trafficking så är oftast straffet mycket mildare än narkotika eller vapensmuggling. Enligt FN:s beräkningar så tjänar de kriminella grupperna cirka sju miljarder dollar varje år på trafficking. Detta innebär att trafficking idag är världens tredje största organiserade brottslighet efter narkotika och vapen.
Det finns tre typer av människosmugglare:
• Tillfälliga smugglare: Oftast är de taxichaufförer, ägare av lastbilar eller av små båtar, där de kan forsla små grupper av människor och sedan släppa av dom över en dålig bevakad gräns eller på ett smalt sund i en gränsregion. Den här typen är inte organiserat på ett avancerat sätt.
• Små, välorganiserade smugglingsnätverk: Är ofta specialiserade på att smuggla ut människor från ett specifikt land och använder samma färdväg.
• Organiserade, internationella smugglingsnätverk: Är den mest avancerade typen. Också farligast och svårast att bekämpa. Dom nätverken har tillgång till olagliga och oftast stulna dokument eller så har de själva förfalskat dokumenten. De har medlemmar över hela världen. Husrum- och logihjälp finns för brottslingarna i både transitländerna och i slutdestinationen. De kan ändra färdvägarna och sättet att transportera människor på om den ”vanliga” vägen är blockerad.
Kriminella grupper från Ryssland kontrollerar trafficking-marknaden av kvinnor i Polen och Tyskland. Kriminella ukrainare har kontroll över Ungern och Österrike. Den italienska marknaden styrs mest av ryska och albanska grupper. I Nederländerna rapporteras en växande kontroll av Östeuropeiska smugglingsgrupper.
I trafficking är det oftast tre länder inblandade. Kvinnans hemland, transitlandet och det landet som köparna finns i. Det är lätt att smuggla över kvinnor över gränsen, man förfalskar hennes pass eller så går man genom en skog eller träsk för att undvika gränskontroller. Och när man är över på andra sidan så har människohandlaren/hallicken en väldigt stor fördel. Kvinnan vistas ju i landet illegalt och kan oftast inte språket, det används hot och kvinnan blir då allt mera osäker i utlandet. Oftast så blir hon våldtagen och misshandlad för att hålla henne lugn. Hon kan även hotas med att bli såld till en organhandlare. Ofta använder människohandlare barn tillsammans med deras mamma, för utpressningsmöjligheter.
I Europa har den accepterade hållningen till trafficking lett till att kvinnan inte vågar träda fram. I vissa fall har det även visat sig att den lokala polisen har samarbetat med människosmugglarna.
Dom som fallit offer för människohandel utsätts ofta för hot, misshandel, våldtäkt, övergrepp, psykiska och fysiska skador, tortyr och förnedring. Många tar även sitt liv eller blir mördade om dom försöker att fly. Men dom kan även få andra men för livet som, det är en väldigt stor risk att dom fått HIV eller AIDS. Människohandeln kan även få allvarliga sociala påföljder, speciellt för de unga kvinnor och flickor som sålts för sexuellt utnyttjande. Om man lyckas fly och återvända hem till sitt hemland blir det tufft att anpassa sig. Pga. skam och risk för skvaller accepteras de inte av sin familj eller hemby och blir på så sett socialt utstötta. Medarbetarna till de avslöjade hallickarna kan vara ute efter kvinnorna, och de riskerar att bli mördade eller misshandlade när de anländer till sitt hemland. De får sällan hjälp till rehabilitering och på så sett är risken stor att de på nytt utnyttjas i prostitution eller annan exploatering.
EU har antagit straffrättsliga regler för att bekämpa trafficking, människohandel. Och dom målen som EU har är framför allt:
• Förstärka internationella och europeiska samarbete, som omfattar både regering och icke-statliga organisationer.
• Garantera att frågan om kvinnohandel är högt prioriterad på den politiskaagendan.
• Förstärka en metod som griper över flera sektorer och fokuseras på förebyggande åtgärder, rättsvårdande arbetande personer verksamma inom handeln verkligen döms och dessutom på stöd till offer.
• Att inom anslutningsprocessen gör det tydligt för kandidat länderna att de har ett ansvar att kontrollera människohandeln genom nationella ingripanden och genom samarbete med EU.
• Inga åtgärder får påverka de mänskliga rättigheterna för dem som drabbats av människohandel.
• Offer för människohandel ska inte behandlas som brottslingar och att de inte tas i förvar eller åtalas för handlingar som de kan ha varit inblandade i.
• Den som har fallit offer för människohandel ska frivilligt och säkert kunna återvända till hemlandet. Så därför bör medlemsländerna etablera former så att återvändande till hemlandet kan ske under säkra former.
Trafficking och människohandel med barn strider mot barnkonventionen. Några av dem artiklarna som tar upp handel med barn är:
Artikel 34: Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.
Artikel 35: Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras.
Artikel 39: Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnande konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning.
ECPAT är en organisation som jobbar mot trafficking. ECPAT står för End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes. Sedan 1991 har ECPAT international verkat på olika sätt för att få bort barnsexhandeln. ECPAT finns representerade i ungefär 50 länder i hela världen. ECPAT arbetar utifrån FN:s barnkonvention främst från artikel 34, se ovan. ECPAT Sverige samarbetar med EU, Interpol, Europol, UNICEF, World Tourism Organisation, the Universal Federation of Travel Agents’ Association, med flera internationella statliga och icke-statliga organ.
Jag visste inte att trafficking var så omfattande i världen och att det även finns i Sverige. Trafficking är inget som man hör så ofta om och det uppmärksammas inte så ofta i svensk media. Filmen L...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Trafficking

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-11-16

    bra jobbat!!

  • Inactive member 2008-02-01

    Bra informationsrikt arbete!

  • Inactive member 2009-05-28

    Bra arbete, men det blev lite rörigt i huvudet. Mer radbyten tack! Annars superbra!

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-29]   Trafficking
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5506 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×