Trafficking

7 röster
21192 visningar
uppladdat: 2006-02-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är trafficking?

Begreppet trafficking innebär rekrytering, transport och inhysning av barn med hjälp av tvång, hot, bedrägeri eller andra påtryckningar, i syfte att utnyttja dem på olika sätt. Och till skillnad mot vapen, droger eller annat så kan kvinnor och barn säljas om och om igen. Varje år blir omkring 1,2 miljoner barn offer för handeln, men eftersom verksamheten är olaglig och dold finns ingen statistik över hur många som drabbas. Man misstänker att det skett dramatiska ökningar under de senaste åren.

Handel med barn förekommer både inom och mellan länder. Det är oftast 3 länder inblandade: kvinnans/barnets hemland, det landet som tar emot kvinnan/barnet, och genomfartsländerna. Vägarna för handeln förändras ständigt i takt med ekonomiska och politiska omständigheter, öppnandet av nya marknader, skärpning av lagstiftning och att polisen och tullen blir mer uppmärksammade på problemet. Handeln sker främst från landsbygd till stad och från fattigare till rikare platser. Handeln sker i alla riktningar i världen men främst är dom från syd till nord och från öst till väst.

Barnen och kvinnorna som utsätts för handeln utnyttjas sexuellt eller kriminellt, för tvångsarbete, adoption eller organhandel. Kvinnor och flickor säljs främst för prostitution eller sexuell utnyttjning, även för hushållsarbete och giftermål. Flickor och pojkar säljs som billig arbetskraft för att arbeta på byggen, i restaurang, jordbruk, fabriker och privata hushåll.

Orsakerna till trafficking är fattigdom och maktlöshet. Barnen och kvinnorna kommer från fattiga hem och har oftast ingen utbildning. Många rövas bort eller lockas av löften om jobb i något annat land. I vissa fall blir föräldrarna lurade att skicka sitt barn, för att de tror att barnen kommer att få en bra utbildning, eller ett bra jobb. För att skydda barnen mot våld eller tvångsrekrytering till militär verksamhet skickar föräldrarna ibland barnen frivilligt.

Men problemet med trafficking är att det finns köpare som efterfrågar människorna. Det är främst män som tycker sig ha rätt att utnyttja kvinnorna och barnen och är beredda att betala för det. Verksamheten bedrivs mest via internet och köparen är en vanlig person med familj och fungerande hemförhållanden. De vill ha en extra krydda i vardagen och sedan återgå till sitt normala liv.

Trafficking-offren utsätts bland annat för hot, misshandel, övergrepp, våldtäckt och fysiska skador. Barnen är de som är mest känsliga för våld och övergrepp och får förutom fysiska skador även psykiska men. En del återhämtar sig aldrig och andra tar sitt liv. De kvinnor och barn som lyckas fly och återvänder till sitt hemland blir ofta utstötta av invånarna i byn, eftersom det är stor risk för skvaller och de utsatta accepteras inte längre av familjen. Därför får de oftast inte den hjälp de behöver och hamnar på samma bana igen med prostitution eller annat utnyttjande.

Sverige:
Sverige är ett destinationsland och även ett transitland för Danmark, Tyskland och Nederländerna. Hit kommer kvinnor och barn från Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Tjeckien, Rumänien, Moldavien och Ungern och har anställts av landsmän som annonserat i lokaltidningar i deras hemland för anställning som städare eller barnpassare. Mer än hälften kommer från Ryssland eller de baltiska länderna. Resan till Sverige sker främst med bil eller båt.

Ryssland:
Kvinnor och barn från Ryssland som blir utsatta för trafficking blir skickade till minst 43 länder över världen, i Europa skickas de mest till Tyskland, Nederländerna, Turkiet och forna Jugoslavien. I Turkiet är 120 000 kvinnor officiellt registrerade som prostituerade. USA är den mest populära destination för trafficking från Ryssland. År 2000 började UN, Bosniska polisen och polisen i Montenegro att skicka tillbaka ryska kvinnor och barn som blivit inhandlade i landet med falska pass.

Danmark:
Det finns lite information om trafficking av barn och kvinnor i Danmark. Den danska regeringen tycker att ämnet är viktigt att motarbeta. Det är framförallt kvinnor från sydöstra Asien och östra Europa som blir lurade till Danmark med löften om jobb. När de kommer dit blir de tvingade av medlemmar från den organiserade brottsligheten att bli prostituerade.

Österrike:
Österrike är både ett genomfartsland och destinationsland för trafficking. Kvinnorna och barnen kommer från Sovjetunionen, östra Europa och Latinamerika, de leds då in i prostitution och andra tvingade handlingar. Trafficking är olagligt och man kan bli bestraffad med fängelse upp till 10 år. Regeringen har bildat en internationell arbetargrupp mot trafficking, som förbereder ett beskyddarprogram för offren.

Frankrike:
Frankrike är en destinationspunkt för många kvinnor och barn från östra och sydöstra Europa även Afrika, offren kommer dit genom maffian. De som kommer från Rumänien kommer dit för sexuellt syfte. Sommaren 2001 kom 1000-tals minderåriga flickor till Paris, Strasbourg och franska rivieran, mest från Ryssland, Ukraina, Moldavien och Bulgarien. 80 % av offren påtvingades prostitution. Den kinesiska maffian är aktiva i trafficking till Frankrike.

Moldavien:
Moldavien framstår som landet där problemet trafficking uppstod, handel med kvinnor och barn är enkel att genomföra på grund av deras sociala och ekonomiska situation även det geografiska läget. Det finns två kategorier inom trafficking i Moldavien: det första är med pojkar och flickor under 12 år och den andra är med flickor i tonåren för sexuellt utnyttjande. Turkiet, Island, Grekland, Italien, Bosnien, Kosovo och Albanien är exempel på länder dit barnen kommer till. Priset som sexhandlarna tar för sexslavsoffer är från 600 upp till 5000 Amerikanska dollar om flickan är minderårig och oskuld. Mer än 10 % av sexoffren är under 18 år och vissa är så unga som 12 år.


Vad gör organisationerna för att motverka trafficking?

UNICEF har länge arbetat nationellt för en förändring. De försöker göra lagstiftningarna bättre i de länder som behövs samtidigt som de stödjer olika rehabiliteringsprojekt för de drabbade och skyddar barn från att hamna i sådana situationer. Organisationen arbetar för att identifiera vilka som går i skolan och vilka som har dåliga hemförhållanden. Om de ligger i riskzonen kontaktar UNICEF deras föräldrar och försöker hjälpa dem med ekonomiska och sociala problem. De som redan fallit offer för människohandeln får också hjälp från organisationen, genom framtagandet av en bok som ska hjälpa berörd personal med handlandet av barnen. Offren får hjälp hem från destinationslandet och hjälp att åter bli en del av samhället. Med hjälp av en specialklass får barnen hjälp att bearbeta sina upplevelser och komma ikapp undervisningen.


Rädda barnen arbetar för att säkra barns rättigheter i Europa, Sydostasien, Västafrika och Latinamerika. De arbetar tillsammans med barn för att utveckla metoder som förebygger handel och ger samtalsstöd, studiehjälp, yrkesträning och ekonomisk hjälp till dem som återvänt från sexhandel och kommit ur människohandlarens grepp. De ordnar också utbildning för yrkesgrupper som möter barn som utsatts för handel. I Västafrika arbetar Rädda barnen för att förebygga så att barn inte kommer till kakaoplantager för att arbeta som slavar. I Bangladesh arbetar de tillsammans med barn som utsatts för trafficking eller andra sexuella verksamheter för att hitta metoder att få stopp på handeln.


ECPAT finns i 67 länder och i Sverige består deras huvudsakliga verksamhet av informationsspridning, opinionsbildning, lobbying och utbildningsinsatser i syfte att öka engagemanget hos allmänheten. ECPAT ”vaktar” myndigheterna så att de skyddar minderåriga inom ämnen som trafficking. De lägger stor vikt vid arbetet för att bekämpa barnsexhandel på Internet. Organisationen vidtar åtgärder för att förhindra att barn tvingas delta i olagliga sexuella handlingar, utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet, utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material. De har även en hemsida som man kan rapportera misstänkta fall av trafficking, barnsexturism eller barnpornografi. Reseföretag som Always, Fritidsresor och Ving har skrivit under ECPAT Sveriges Uppförandekod och har därmed förbundit sig att motarbeta barnsexhandel.
Analys

Med hjälp av detta arbete har vi fått en bättre insikt i hur stort detta problem är och hur det behandlas. Man skulle kunna förklara problemet som från början är en liten svag bris och som slutar med en stor och kraftfull orkan. Det börjar med en ovetande resa till ett främmande land, mellanlandar i rädslans tomrum och slutar med en krasch. Vissa överlever, andra inte.

Köparen förstår troligtvis sällan vad han ställer till med när han köper trafficking-offers tjänster, han skapar en större efterfrågan och därför blir fler kvinnor och barn utsatta. I u-länderna är kvinnorna och barnen mer utsatta än i andra länder. Det beror på att de har liten eller ingen utbildning, dålig ekonomi och arbetslösheten är mycket hög. De har inte samma insikt i hur världen fungerar som andra länder med stor industriell framgång, den största orsaken är dålig information och kommunikation mellan länderna.

Under arbetets gång kunde vi inte hitta tillräcklig information om vad länder gör för att motverka trafficking, endast vad organisationer gör. På grund av detta vet vi inte om trafficking är ett lägre prioriterat problem för u-länder än för i-länder till exempel så är prostitution lagligt i vissa länder, bland annat i Turkiet. Om det funnits lagar som motsatte ämnet, hade problemet då varit mindre? Den frågan är väldigt svår att få svar på, men troligtvis skulle antalet kvinnor och barn som utsätts minska även fast det kanske bara är en liten del som påverkas.

Det är väldigt bra att de finns så många olika organisationer som försöker att motverka trafficking, men frågan man ställer sig är då vad är det som gör att problemet fortfarande växer? Är det för att organisationerna inte kan bryta igenom den starka muren? Eftersom det är en ”osynlig” verksa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Trafficking

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-02-05]   Trafficking
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5631 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×