Sverige under andra världskriget

7 röster
6675 visningar
uppladdat: 2010-05-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Sverige under andra världskriget.

Rasbiologi

Rasbiologi, att indela människor i olika kulturer man kommer ifrån, förknippas oftast med Adolf Hitler och nationalsocialismen. Men detta startades långt innan Hitler föddes. Den franske diplomaten Joseph Arthur Gobineau hade utvecklat rasteorin om de vita, svarta och gula "raserna", där den vita rasen angavs vara ledande. Enligt Gobineau skulle den germaniska folkgruppen, de så kallade arierna, vara en ledande herrefolksras med uppgift att styra världen. Gobineau var en fransk minister i Stockholm på 1870- talet.

Rasbiologiska institutet  leddes av Herman Lundborg, han var professor och chef för institutet av rasbiologi 1921-1935 i Uppsala.

Svenska synen på judar

Fram till och med andra världskriget hämtade Sverige sin inspiration i synen på judar i första hand ifrån Tyskland. Sverige påverkades också starkt av Tyskland på områden som kultur, ekonomi och vetenskap, alla tre ämnena till större eller mindre grad sammanknutna, eller i ett ömsesidigt påverkans förhållande, till rastänkandet. Även på 1800-talet och tidigare var vi starkt påverkade av Tyskland och kontinenten i rasfrågor och i synnerhet i synsättet på judar, den nedvärderande synen på judarna var bland annat ett sätt för kyrkan att stärka sin hegemoni över befolkningen. Rastänkandet och antisemitismen var ett också ett sätt att skapa enkla sammanhang i befolkningens världsbild. Trots, eller kanske tack vare, att Sverige som i förhållande till övriga Europa hade ett förhållandevis etniskt homogent befolkningsunderlag gick assimileringen av den judiska befolkningen på andra halvan av 1800-talet och det tidiga 1900-talet relativt smärtfritt. Men trots att assimileringen gick ganska bra fanns det en utbredd judefientlighet, det ansågs rätt och riktigt att angripa judar, kanske inte fysiskt men i kulturen och i massmedia.

Sverige neutralitet

Sveriges politik under andra världskriget var att hålla landet utanför kriget. Då förklarade regeringen att Sverige skulle förbli neutralt, till de krigförande staterna. När allting började 1 september, 1939 visste ingen vad som skulle hända med Sverige. 20 länder var med under denna förintelse, varav 8 lyckades upprätthålla sin neutralitet, dessa länder var förutom Sverige, Irland, Portugal, Andorra, Liechtenstein, Schweiz och Vatikanstaten.

I december 1939 förklarade regeringen att Sverige skulle vara icke krigförande. 

Raoul Wallenberg ledde en framgångsrik räddningsaktion av judarna i Ungern i slutet av andra världskriget. Han delade ut provisoriska svenska pass också kallade skyddspass till judar med svenska förbindelser lyckades Wallenberg förhindra tusentals ungerska judar från förföljelser och deportation till arbetslägrena i Tyskland. Deportationen till förintelselägren  stoppades redan när Raoul Wallenberg anlände till Budapest, de flesta skyddslingarna från Sverige överlevde andra världskriget.

Av: Felix Vu                                                  

Folke Bernadotte född 2 januari 1895 i Stockholm.

Under andra världskriget ledde Folke Bernadotte flera räddningsaktioner för Röda Korset. 1943 och 1944 organiserade han krigsfångeutbyte. Elvatusen krigsfångar fick komma hem till Sverige. De vita bussarna var en aktion med bussar som leddes av den svenska mannen Folke Bernadotte i slutet av andra världskriget. Bernadotte ville rädda skandinaver (danskar och norrmän) som satt i tyska koncentrationsläger. Namnet kommer av att bussarna var vita med röda kors ditmålade på taket, på sidorna och bak, för att bussarna inte skulle bli tagna för militära mål.

Efter danska och norska påtryckningar och planering räddades cirka 15 000 skandinaver och andra nationaliteter från koncentrationslägren i de tyskkontrollerade områdena av det svenska Röda Korset i mars och april 1945. Efter den tyska kapitulationen räddades ytterligare 10 000 människor i maj och juni 1945.

En av de vita bussarna.

Egna tankar

Enligt mig så tycker jag att Sverige gjorde ett bra intryck i andra världskriget. Nu när jag har skrivit om Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte, så tycker jag att de verkligen var riktiga hjältar för Sverige. Under denna tid fanns det inte så många som försökte hjälpa judarna, nästan alla människor i Sverige fick nog bara en åsikt om judarna i hela Europa.

Jag tycker att man inte ska indela människor i olika "raser", framförallt att den vita rasen angavs vara ledande. All...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sverige under andra världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2010-05-13]   Sverige under andra världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58685 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×