Därför äter jag kött

7 röster
22950 visningar
uppladdat: 2006-11-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Syftet med denna argumenterande uppsats är att diskutera köttätande ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Det finns en rad olika argument som stödjer både karnivorer och vegetarianer, om vi behöver äta kött eller inte och hur mycket vi skall inkludera djuren i vår medmänsklighet. Slutsatsen jag kom fram till var att vi behöver empati för att hitta en gyllene medelväg bland alla olika perspektiv som finns och framför allt behöver vi acceptera människans valfrihet att äta vad den vill. Vi bör dock vara försiktiga i att överkonsumera då det leder till dålig djurhållning.
Metod
För att kunna utreda om det är rätt eller fel att jag äter kött grundligt måste en förståelse uppnås i vad jag är, som i människa, och vad etik och moral är för något. Detta kommer att utgöra basen för hur köttätande passar in i människans natur i ett moraliskt och etiskt perspektiv. Eftersom det finns många olika moraliska läror så kommer jag att ta med inslag av några olika vanliga perspektiv och dessutom ur ett kristet perspektiv då jag anser att det är framför allt denna mix som Sverige består av. Jag kommer inte att behandla alla argument för eller emot, då dessa är allt för många, utan snarare diskutera vad för samhälle jag i slutändan vill leva i.
Vad är jag?
Jag är ett djur. Men inte bara ett djur utan ett biologiskt och evolutionärt djur som överlevt tack vare min förmåga att utvecklas, anpassa mig till miljön och bli det starkaste djuret. Tack vare intelligens så har människan blivit härskare på jorden. Om mitt syfte på jorden är att skapa så bra förutsättningar som möjligt att föra mina gener vidare, vad är då etik och moral ur detta evolutionära paradigm?
Etik och moral
Etik är läran om moral. Moralen är förhållandet att handla på ett sedligt riktigt sätt eller förmåga därtill . Dock finns det olika uppfattningar om vad etik och moral består av. Enligt Clare Mann som baserat sina teorier i Jean Paul Sartres existentialistiska anda, kan man dela upp moral i tre typer :

• Individuell – Handling som leder till de bästa konsekvenserna för oss själva, dvs. det som kommer att göra oss själva mest lyckliga.
• Universell – En moral som skall leda till lycka för andra människor.
• Absolut – En moral där man förväntas avstå från personlig lycka för ett högre syfte.

Man skulle kunna sammanfatta dessa moraler som moralisk distans, dvs. hur långt ifrån mig själv har jag empati.

Människan, moral och köttätande
Ur ett individuellt moraliskt perspektiv gynnar det mig att äta kött därför att det är nyttigt. Det gynnar min muskel- och hjärntillväxt. Dessutom är jag en jägare och trivs med att äta kött därför att det tillfredställer mina urtida instinkter och smakkörtlar. Enligt kristendomen är det min uppgift som god kristen att äta kött.

”Allt som lever och rör sig skall vara er föda; allt detta ger jag er så som jag gav er de gröna örterna.”
Första Moseboken 9:3

Det är alltså omoraliskt av mig att inte äta kött.

Ur ett universellt moraliskt perspektiv så kan det diskuteras om vilka de ”andra” är. Om vi nu själva är djur, skall vi då inte inkludera de andra djuren i vår medmänskliga moral? Då är det alltså till synes fel av oss att äta djur då vi bör betrakta dessa som våra ”meddjur”. Detta är vegetarianers utgångspunkt . Men enligt Darwin så är evolutionen och det naturliga urvalet en inneboende egenskap hos alla levande varelser . Antingen så äter vi eller så äts vi. Ska vi då inte i Nietzsches anda vara tacksamma för våra köttätande förfäder och göra våra barnbarn tacksamma för att vi äter kött och därmed förverkliga oss själva som starka individer? Kan man då säga att det är fel att äta varandra eftersom vi förmodligen inte ens existerat om vi inte hade ätit kött? Är det exempelvis moraliskt fel av ett lejon att äta en zebra? Kristendomen säger såhär:

”Alla markens djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för er. Över dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag er makt.”
Första Moseboken 9:2

Vi ska ur detta perspektiv alltså inte se djuren som våra jämlika.

Den absoluta moralen handlar om mänskligheten och djurvärlden. Vi kan fråga oss: Vad för samhälle vill vi leva i? Vad gynnar mänskligheten? Vart hittar vi balans mellan exploatering, gott samvete och näringslära? Tittar vi bakåt i tiden så kan vi med facit i hand säga att mänskligheten gynnats av köttätande. Om inte människan ätit kött, hade vi inte heller varit härskare på jorden, därför att kött (protein och aminosyror) är en grundförutsättning för hjärnans tillväxt. . Men vår ständiga strävande och expanderande konsumtion, dvs. vår girighet har lett till exploatering i överdrift. Vi behandlar varken våra egna liv eller djurens liv längre med respekt och värdighet. Ett djurliv är för köttindustrin endast en vinst som skall optimeras. Men girighet är i kristendoms namn en synd.

”Jag blev vred över deras syndiga girighet, jag straffade dem och dolde mig i vrede, men de fortsatte att trolöst följa sin egen väg.”
Jes 57:17


Resultat
Som vi sett så finns det många olika moraliska perspektiv på köttätande. Som god kristen är det min plikt att äta kött. Som vegetarian är det omoraliskt därför att vi inte skall utnyttja djur då de ska ha samma rättigheter som människan.

Att hitta en balans har i historien visat sig vara ett lyckat recept, såsom Horatius en gång sade – aurea mediocritas – den gyllene medelvägen. Men vart är denna gyllene medelväg? Bojkottar vi köttindustrin så kanske vi kan hämma exploateringen och leva gott samvete, men kommer det allmänna välmåendet lida? Ska vi å andra sidan leva i ett samhälle där vi exploaterar och mår fysiskt bra, men där den allmänna moralen sänks?

Ur en Darwinistiskt och Nietzscheistiskt perspektiv så är det tack vare att vi ätit kött som vi överhuvudtaget existerar. Personligen tror jag på Horatius visa ord om den gyllene medelvägen. För att uppnå en gyllene medelväg är den absolut viktigaste egenskapen empati. Vi behöver empati för att bry oss om djurens välbefinnande. Vi behöver empati för att bry oss om människans överlevnad. Att bry oss om djuren leder till bättre välbefinnande bland djuren och dessutom blir köttet godare och hälsosammare. Det är ju tack vare dessa krafter som exempelvis kravmärkt kött tagits fram.

Slutdiskussion
Eftersom människans inställning till liv är så spridd, så är det bra att motpolerna vegetarian kontra artister finns. Det skapar en balans och förhoppningsvis en god dialog för ett bättre samhälle där friheten är den absoluta. Vi har själva valet att dricka ett glas mjölk eller äta en kalktablett. Vi i i-länderna kan ö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Därför äter jag kött

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-06-17

  Bra med någon med förnuft som

 • Inactive member 2007-12-05

  Sjukt bra skrivet, keep it up!

 • Inactive member 2008-02-14

  Super bra skrivet och jag gill

 • Inactive member 2008-05-09

  Bra skriven text men jag måste

 • Inactive member 2011-05-12

  Men enligt Darwin så är evolutionen och det naturliga urvalet en inneboende egenskap hos alla levande varelser . Antingen så äter vi eller så äts vi. Darwinism verkar på genetisk nivå, inte i ett samhälle. Om man tycker att starkast överlever i ett samhälle kan man säga att det är ok att åka till Afrika och puckla på noggers. Det fungerar inte. Jättebra text.

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-14]   Därför äter jag kött
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7111 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×