Islam

21 röster
46823 visningar
uppladdat: 2006-12-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vi har här skrivit ett arbete om Islam, vi vet båda väldigt mycket om denna religion eftersom att vi själva är muslimer.

Vad är koranen?

Islam betyder lydnad och överlämnande, vilket betyder att man ska överlämna sig själv åt Guds vägledning och ordet koranen betyder uppläst. De som tror på den islamska tron, kallas muslimer och de har koranen som helig skrift. Koranen är den muslimska motsvarigheten till de kristnas bibel och den anses vara en av de viktigaste böckerna i mänsklighetens historia. Den första boken som sammanställdes var på arabiska, så enligt muslimerna är detta det ända rätta språket. Precis som bibeln finns den översatt på många andra språk än arabiska men då räknas den bara som en tolkning. Tillskillnad från vår Bibeln, vi anser den vara en helig skrift på vilket språk den än översätts till. Koranen består av 112 suror, kapitel, där den första al-Fathia är inkluderad i muslimers dagliga bön.


Vem skapade Koranen och vem var Muhammed?

År 570 e kr föddes han som sedan skulle bli islams skapare. Han fick namnet Muhammed ibn Abdallah och han föddes i Mekka på den arabiska halvön.
I tidig ålder omhändertogs han av sin farbror eftersom han förlorade båda sina föräldrar strax efter födseln. Som vuxen gifte han sig med en rik änka vid namn Khadidja, han var då 25 år och hon 40 år.


Hur blev koranen till?

En dag gick Muhammed upp och satte sig på berget Hira för att tänka och det var då han fick det första uppenbarelsen. Det var ängeln Gabriel (på arabiska, Jibril) som visade sig för honom. Ängeln pratade med honom och precis innan han försvann så sade han till Muhammed:
”O Muhammed, du är Allahs budbärare och jag är Gabriel”. Ängeln Gabriel fortsatte att
uppenbara sig för Muhammed under 23 års tid och eftersom han varken kunde läsa eller skriva fick han lära sig texterna utantill.

Han ville sprida sin lärdom till resten av världen och började därför predika om vad ängeln sagt till honom. Detta var inte populärt i Mekka och Muhammed och hans lärjungar fick flytta därifrån. Denna händelse skedde år 622 e kr och från och med nu började muslimernas tidräkning. De slog sig ner i staden Medina och där fick de snart många anhängare. Det blev krig mellan de två städerna, folket i Mekka mot Muhammed och hans invånare i Medina. Det var Muhammed och hans anhängare som vann och då återvände de till Mekka och rev ner alla gudabilderna. De ansåg att gud var för mäktig för att avbildas.

Muhammed dog år 632 e Kr och enligt historia lär han ha stigit upp till himlen på en häst från en klippa och vid den klippan ligger nu klippmoskén.
Han hade nu övertygat folk om att det bara fanns en gud och det var Allah. Han själv, Muhammed, var guds sändebud! Mohammed var också Guds sista profet. Det budskap som Gud gav Muhammed genom Gabriel var det enda rätta och har därför inga brister.

Koranen sammanställdes av Muhammeds sekreterare Zaid i Thabit. Den slutliga utformningen av Koranen bestämdes av kalifen Uthman nära 20 år efter Muhammeds död och det är den bok vi läser idag och det har inte ändrats ett kommatecken på ca 1400 år.
Vad har koranen för budskap och påverkan i samhället?
Islams motsvarighet till de kristnas sakrament är de fem pelarna.

1. Trosbekännelsen "Jag bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och att Muhammed är Hans profet".
2. Bön (Salah) Man skall be fem gånger om dagen och man skall be i
riktning mot Mekka.
3. Allmosa Det är en slags ”renhetsskatt”, då man skänker ca 2½ % av sin inkomst till de fattiga.
4. Fasta Ramadan är en period då man fastar från det att solen går upp till den går ner och det är under denna tid förbjudet att äta, dricka, röka eller ha sex.
5. Vallfärden Enligt den islamska tron bör den muslim som är frisk och har pengar göra en vallfärd, alltså en vandrig till Mekka minst en gång i sitt liv.
Det absolut viktigaste och tydligaste punkterna i koranen tyder på att man bara får tro på en gud, Allah. Enligt koranen skall man inte bli tvingad till sin tro, utan den uppmanar till självständighet. Samtidigt är det tänkt att koranen skall fungera till viss del som en regelbok, för hur man bör leva om man är muslim, eller rättare sagt hur vi skall styra vårt samhälle för att upprätta Guds vilja.

Koranen innehåller uppmaningar till eftertanke, reflektion över skapelsen, samhälleliga lagar, verser om mänskliga relationer och levnadsregler
Försöker man att se djupare är det meningen att den skall vara speciellt undervisande, och det ges på tre olika sett: direkt undervisande citat, historiska referenser som ges metaforisk mening och uttryck av storslagen skönhet - alltså uttryck som kan vara svåra att förklara i ord men som ändå stöder påståenden om ett heligt budskap.

Koranen menar på att ett mänskligt liv sträcker sig bara under en kort period och denna period är ett test. Efter livet kommer vi att straffas eller belönas för våra handlingar i livet. Belöningar och
straff kommer att börja direkt efter begravningen, och det finns även en tro på en Domedag och en återuppståndelse.

I koranen står det att människan har rätt till liv, säkerhet, fred, respekt, utveckling, sociala relationer som bygger på berättigande och rättvisa.
En människa har rätt till att skaffa sig kunskap, och att välja vilket lagligt yrke hon vill, att äga egen mark, att skaffa en familj, Man får också vara del av eller starta upp olika politiska partier, föreningar eller församlingar.

Enligt koranen ansåg Allah att alla människor skall ha rätt att handla och utrycka sig fritt, när det gäller att kritisera en regering eller opponera sig mot dess politik. Men det är däremot absolut förbjudet att kritisera den heliga läran, heliga platser eller att utsätta ritualer eller symboler för fara förstörelse. Man får inte skada eller förstöra naturen eller andra människors egendom. Pornografi eller prostitution är strängt förbjudet.

Koranen är Guds eviga Ord till hela mänskligheten, lika viktigt och aktuellt för 1400 år sedan som idag. Den är lika viktigt i Mekka som i Stockholm, d v s oavsett var du bor i världenVad orsakade splittringen inom Islam?
Splittringen bland muslimerna började redan efter profeten Mohammeds död år 632 när de skulle välja den tredje Kalifen. Abu Bakr valdes till Kalif istället för Muhammeds kusin och svärson Ali Ibn Abi Talib. Det blev en strid bland muslimerna om de två kandidaterna och ett politiskt parti (på arabiska Shia) bildades som stöd för den ena kandidaten, Ali, Profetens kusin. Shiiterna, vägrade acceptera kaliferna eftersom de inte var nära släkt med Muhammed
Den politiska striden lämnade så starka spår i det islamiska samhället att partiet (Shia) överlevde alla stridigheter, och att Shia-partiet så småningom utvecklades till en egen gren av Islam. Shia muslimer finns idag särskilt i Iran där shia-islam är statsreligion och i Libanon.
Därför har islams träd idag två stammar med en mångfald grenar. De två stammarna är Shia islam och Sunni Islam.


Vad är skillnaden mellan Sunni- och Shia muslimer?
Sunni
Att följa Sunnah betyder att man följer profetens mönster i tanke och handling, och sunni muslimer utgör den största delen av alla muslimerna. Sunniterna anser att Guds uppenbarelse var avslutad när Muhammed dog. Koranen och sunna (profetens handlingar och uttalanden) var nu de enda egentliga ledstjärnorna. Ingen naturlig efterträdare fanns till Muhammed. Därför utsågs de första fyra kaliferna (ställföreträdandena) av ansedda muslimer från Muhammeds stam. Enligt Sunni så ska människorna välja egen ledare efter profeten Muhammads död. Den tror på den enskilda människans förmåga, och anses kunna avgöra vad som är rätt och fel utifrån Koranen. De fyra första kaliferna Abu Bakr, Omar, Othman och Ali är viktiga deras handlingar är också vägledande vid sidan av Muhammeds och ingår i sunna. Även Sunni-islam har drabbats av splittring, främst i de så kallade fyra skolorna: Hanafi, Shafi, Maliki och Hanbali.

Shia
Shia-anhängarna, ansåg att Muhammeds kusin och svärson Ali skulle ha efterträtt honom, istället för att ”bara” bli en av de fyra kaliferna. Enligt dem utsåg Muhammed själv Ali som ställföreträdare, och samma tradition säger att Ali skulle ha ärvt andliga gåvor av Muhammed.
Shiamuslimernas första ledare var Ali Ibn Abi Talib och de anser att han var den som tolkade koranen rätt. De menar att han och hans avkomlingar är muslimernas rätta ledare. Shiismen räknas ibland som sorgens och martyrskapets religion.
Ali mördas 661 och en kamp om vem som ska bli efterträdare börjar. Ali hyllas som martyr av shiamuslimerna. Alis äldste son Hassan gick tillbaka och den umayyadiska dynastin kom till makten. Alis yngste son Hussein tog emellertid upp kampen mot Umayyaderna, men han dog i slaget vid Kerbela år 680.
Ali räknas av alla shiiter som den förste imamen och Hassan och Hussein som de följande två.
På 800-talet försvann lärjungen till Ali och shiamuslimerna väntar fortfarande på att han ska komma tillbaka. Shiiterna, kallar muslimernas ledare imam och menar att han ska väljas bland Muhammads avkomlingar.
Ali och flera av hans efterföljare är imamer, vilket innebär att de anses som ofelbara uttolkare av islam.
Beroende på antalet imamer räknar man med flera grupper inom shia.
De största är:
tolvorna som räknar med tolv imamer med Ali
Sjuorna som räknar med sammanlagt sju imamer
Shiiterna tycker att människan behöver andlig vägledning. De anser att en imam kan få fortsätta gudomlig uppenbarelse. Imamen har därför en mycket stark ställning inom shia-riktningen.

Största skillnaden
Den största skillnaden mellan de två grenarna är synen på Muhammeds efterträdare. Sunni anser att efterträdaren, som man kallar Kalif, ska väljas efter duglighet medan Shia menar att Muhammeds efterträdare måste vara av hans släkt.
Sunnimuslimerna följer även en bok som kallas Hadithen, som innehåller utdrag om levnadssätt från Muhammed och hans närmaste.

Konflikter
Konflikter mellan sunni och shia har alltid funnits. Det krig 1980 mellan Irak och Iran var på grund av konflikter mellan shia och sunni.
Annars är både grupperna eniga om de stora grundtankarna. De tror t.ex. på samma gud, på samma profet, på samma bok och ber åt samma håll.

Högtider

En islamsk månad har 29 eller 30 dagar. Eftersom det islamiska året är 11 dagar kortade än vårt år (354 eller 355 dagar) flyttas alla högtider och datum 11 dagar bakåt för oss.
Nyåret är en viktig fest. Då brukar man berätta om olika händelser i Muhammeds och hans
följeslagares liv. Det var nämligen då som Muhammed flydde till Medina. Den tionde i den första månaden (Muharram) firas en sorgehögtid till minne av Muhammeds dotterson Husayn som stupade i krig. Muhammeds födelsedag infaller den 12:e i månaden Rabi’ al-Awwal. Den firas på olika sätt i olika länder, med de flesta har en speciell gudstjänst i moskén.

Den 15:e på natten i månaden Sha’ban firas Layat al-Bara’ah. Det var den natten som Muhammed tågade in i Mecka. Då är moskéerna upplysta och man brukar ha fyrverkerier. När fastemånaden Ramadan är slut firas det med fest. Den varar i ca. 3-4 dagar. Man ger varandra presenter och är snälla mot varandra. Id al-Adha kallas offerfesten som sker i vallfärdsmånaden, årets sista. Man slaktar djur som man kan ge till de fattiga

Ramadan. Den sker under en av årets månader. Under den tiden är moskén smyckad av upplyst av många små lampor.
Under ramadan så ska man fasta. Man får inte äta eller dricka något från solens uppgång till solens nedgång. Man får inte heller ägna sig åt sexuellt umgänge.
Fastan är en påminnelse om att Muhammed brukade dra sig tillbaka under en tid för att fasta och för att meditera. I mitten av ramadan sker ”maktens natt”, den natt då Muhammed fick sin första uppenbarelse.
Små barn, sjuka och kvinnor som väntar barn behöver inte följa ramadans regler. Samma sak gäller för dem som är i krig eller på resa.
Under den sista natten i ramadan. så har man stor fest. Man äter god festmat, barnen får presenter och man betalar allmosan, den religiösa avgiften.


Hur livet bör levas, meningen med livet

En muslim ska be fem gånger per dag vid bestämd tidpunkt.
Den första bönen utförs mellan gryningen och soluppgången, den kallas Fajr. Vid middagstid utförs Dhuhr som är den andra bönen.
Asr är dagens tredje bön som ska utföras på eftermiddagen.
Efter solnedgången utförs den fjärde bönen som kallas Maghrib.
Isha är dagens sista och femte bön som utförs under natten.
Muslimer får inte dricka alkohol. De får inte äta griskött, blodmat och skaldjur, för det räknas som orent. De ska tänka på och läsa Koranen ofta. De ska inte bära utmanande eller skrytsamma kläder och man ska inte visa sig för det andra könet. Det är förbjudet med abort i Islam, för ett foster räknas nämligen som fullvärd individ. Muslimska killar ska omskäras nån gång mellan födseln och sin 14e födelsedag. På vissa ställer förekommer även den mycket starkt kritiserade kvinnliga omskärelsen. Det står inget om den i Koranen, det är bara en gammal korkad sed.

SYN PÅ LIVET.
Omskärelse. Man omskär främst pojkar, men även det finns också de som låter kvinnorna bli omskurna, men eftersom kvinnorna får sådana komplikationer i underlivet, så håller omskärningen av kvinnor på att avta.
Men däremot som är omskärelsen av pojkar obligatorisk. Det brukar vara en stor fest kring en pojkes omskärning. Oftast så förs han längs gatorna iklädd vackra kläder på väg till operationen.

Pojkarna brukar bli omskurna när de är omkring 5-13 år. Men det händer att man skär om dem redan när de är 7 dagar gamla.

De fem grundpelarna. De är motsvarigheten till de kristnas sakrament. Det är de gemensamma religiösa handlingarna som varje troende bör göra. Den fem grundpelarna är: trosbekännelsen, bönen, allmosegivandet, fastan (ramadan) och vallfärden till Mekka.

Sharia – lagen. Det är rättssystemet som många islamiska läder använder sig av. De härstammar från profetens Muhammeds ord som de är nedskriva i koranen. Vissa länder följer till punkt och pricka detta rättssystem, t.ex. Saudiarabien och Iran. I vissa andra länder så har Sharia i viss mån ersatts av andra lagar.

Predestination – förutbestämmelsen. Inom koranen menar man att människan inte har någon egen fri vilja, allt är på förhand bestämt av Allah.

Regler för mat och droger. Enligt den islamiska tron så ska man inte äta eller dricka något som på något sätt kan förstöra kroppen. Man får då även inte heller dricka alkoholhaltiga drycker.
Man får inte heller äta griskött, inte i någon form, och man får inte heller äta någon form av blodmat.
Det sätt som man helst bör slakta ett djur på är detta: man ska vända djuret mot Mekka och uttala orden ”I Guds namn”, varefter man dödar djuret.
Det finns också de muslimer som tycker att de inte kan äta mat som slaktats av kristna eller muslimer. Därför vill vissa muslimer som inte lever i sitt hemland ha egna slakterier och egna matbutiker.

Bildförbud. Enligt Islam så får man inte avbilda varelser med livsande, människor eller djur. Det finns inte något direkt förbud mot detta i koranen, men däremot så framgår det ganska tydligt att Allah inte gillar att man försöker avbilda honom eller Muhammed. Det finns också dem som säger att Muhammed ska ha uttalat en förbannelse över dem som ritar bilder, så att de ska få sitt straff på den ”Yttersta Dagen”. Muslimer menar att avbildningar av människor och djur är ett intrång på Allahs suveränitet som skapare.
I nutida Islam så måste man emellertid gå med på att bilder på pass, frimärken, tidningar och bilder hemma får användas.

Omskärelse
För pojkar griper islam in ganska tidigt i deras liv. Precis såsom judarna så omskärs pojkar åtta dagar efter födseln. Det finns dock även de som omskärs senare under livet. Det viktigaste är att pojken inte är sjuk när ingreppet utförs.

En pojkes omskärelse innebär att man skär bort förhuden på snoppen. Enligt tradition innebär den manliga omskärelsen att man sluter förbund med patriarken Abraham. Omskärelsen innebär dock inte bara det förbundet utan många menar att det görs av hygienskäl. Bland annat så nämns den manliga omskärelsen som en hygienisk föreskrift i sunna.

I samband med en pojkes omskärelse ställer man till med en stor fest för släkt och vänner. Detta för att fira att den lille kommit till världen och nu är en del av den muslimska gemenskapen.

I Sverige är diskussionerna om de manliga muslimernas omskärelse livliga. De flesta muslimer som vill genomföra omskärelse åker oftast till sitt hemland för att genomföra ingreppet. Det finns dock även många muslimer som hävdar att de ska ha så pass bra religionsfrihet i Sverige så att en omskärelse lätt ska gå att genomföra här.
Det går dock att omskära sig i Sverige med då måste det göras av legitimerade läkare. Det är därför svårt för muslimer att bli genomgå omskärelse i Sverige med tanke på att det inte finns särskilt villiga läkare.
Omskärelsen klassas även som kosmetiska ingrepp så det är väldigt dyrt och ofta långa köer vilket därav blir nackdelar för muslimerna. På grund av detta finns det dem som förtror sig åt icke-legitimerade personer och det kan då orsaka svåra skador för pojken. Om detta upptäcks i Sverige döms den som utför omskärelsen för misshandel.

Könsstympning, tvångsäktenskap och hedersmord
Det är lätt att man associerar saker som könsstympning, tvångsäktenskap och hedersmord till förorter, invandrare och muslimer. Denna uppfattning kan ha uppkommit då ett fåtal muslimiska personer och familjer gjort sig skyldiga till brott och någon sorts kränkning och våld mot kvinnor. Man har därav lagt kraftig fokusering på just dessa grupper och eftersom de själva skyller sina brott på dess tradition och kultur ha blivit negativt laddade från omgivningen.

Könsstympning
Kvinnlig könsstympning har inget som helst sammanhang med Koranen och ytterst svag i Sunna. I Sunna finns det veka påståenden om kvinnlig omskärelse men då av det mildaste ingreppet. Det finns alltså olika sorter av könsstympning och den allra värsta kallas faraonisk omskärelse. Den faraoniska omskärelsen innebär att man skär bort klitoris, inre blygdläppar, förminskar de yttre blygdläpparna och syr ihop så att endast en öppning finna kvar för urin och menstrationsblod. Denna sortens omskärelse går alltså ut på att ta ifrån kvinnan all förmåga till sexuell njutning.
Den faraoniska könsstympningen är mycket smärtsam och utförs mestadels i Afrika bland nomadfolken. Ingreppet utförs sällan av legitimerade läkare utan utförs av en så kallad ”läkarkvinna” ute i öknen. Saker som vassa stenar, rakblad och glasbitar är föremål som används för att genomföra ingreppet. Dessa föremål är även ofta begagnade och rostiga. Det är många flickor som förblöder och avlider efter sin könsstympning.

I de länder och områden där kvinnlig könsstympning förekommer är det dock vanligt att flickorna längtar efter att få genomgå sin omskärelse. Flickorna vet dock inte vad det egentligen innebär utan längtar på grund av traditionen att man blir kvinna efter att man genomgått den. Flickorna omskärs när de kommer upp i pubertet och tonår.

Denna faraoniska omskärelse har egentligen inget förhållande till islam alls. Det är en sed som funnits långt innan islams, kristendomens och möjligtvis även judendomens uppkomst. Det är dock numera så att just de ställen som sedan är vanlig på råkade bli muslimernas område, för övrigt finns det ingen anknytning till själva religionen.Tvångsäktenskap och andra äktenskapstvister
Inom islam är äktenskap och sexualliv en viktig del, som jag tidigare nämnt är det dock förbjudet med sexuellt umgänge utanför äktenskap. Vad det innebär vem man får gifta sig med och inte kan jag börja med att nämna att muslimska män har möjlighet att ingå äktenskap med en icke-muslimsk kvinna. Den muslimska kvinnan å andra sidan får inte gifta sig med en icke-muslimsk man utan mannen måste även han vara muslim. Denna skillnaden mellan män och kvinnors rättigheter beror på att mannen anses vara den som för religionen vidare till barnen och om en kvinna skulle gifta sig med en icke-muslimsk man skulle även barnen bli icke-muslimska.

Det finns något som kallas tvångsäktenskap och det innebär att föräldrarna väljer sina barns partner som de sedan tvingas gifta sig med. Det finns dock absolut inget stöd för genomföra och arrangera tvångsäktenskap i islams lära.
Enligt tradition finns det äktenskap som innebär att en pojke eller flicka ska gifta sig med sin kusin. Detta fenomen har blivit väl uppmärksammat i svenska filmer såsom Vingar av glas och Jalla Jalla.
Muslimska familjer i Sverige brukar skicka iväg sina barn till sitt hemland för att hitta en partner, som då helst är en kusin. Det ska även dock uppmärksammas att det faktiskt finns de som låter sina barn själva välja partner.

Detta med tvångsäktenskap bryter några av lärans regler och är bland annat därför strikt förbjudet. Enligt islams lära ska föräldrar och barn ha en god kommunikation, respekt till varandra, visa hänsyn och se upp till varandra. När föräldrar arrangerar ett tvångsäktenskap bryts alla dessa regler.

Hedersmord
Först och främst ska det klargöras att mord alltid är mord. Bara för att man lägger till ordet ‘heder’ är det absolut inte mindre hemskt och förfärligt som andra mord. Den som utför hedersmord är alltså inte mindre brottslig än någon annan mördare.

Barnamord förkom under den förislamiska tiden då man var rädd för fattigdom och framtida svårigheter så man gjorde sig av med sina barn genom att ge bort dem, sälja dem eller begrava dem levande. Det var främst flickor som blev utsatta för detta på grund av att man ansåg de mindre användbara än pojkarna. Varför beskriver jag barnamord kan man nu fråga sig? Jo det gör jag för det finns vissa likheter mellan barnamord och hedersmord.
En...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-04-11

    Det du talar om Jungfruar s k

  • Inactive member 2007-06-05

    Ett jätte bra arbete fick jätt

  • Inactive member 2007-12-05

    koranen består av 114 suror!!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-01]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7239 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×